E toaca Ta! A început să bată!
Foaie de suflet şi de cuget pentru tot creştinul
Toaca
Maică Matrona
 [video] "Ecumenismul e pentru că nu ne apărăm credinţa, iar dacă nu ne apărăm credinţa - ne pecetluiesc". Adunare generală. “Invazia microcipurilor în Moldova. Cum ne apărăm?” Prot. Anatolie CIBRIC: „În ultima vreme, pe unele forumuri au apărut comentarii provocatoare semnate cu numele meu” [video] Un filmuleţ despre CIPURI şi o întrebare: CIPURILE IMPLANTABILE actuale LE-AŢI ACCEPTA? PATRIARHUL KIRIL ÎI CONSIDERĂ PE CATOLICI ŞI PROTESTANŢI ERETICI. Detalii depsre întâlnirea delegaţiei Mitropoliei Moldovei cu arhiep. Teognost EREZIA STRÂNSĂ CU UŞA ÎŞI ARATĂ COLŢII. Primele informaţii despre întâlnirea delegaţiei Mitropoliei Chişinăului şi a Întregii Moldove cu arhiepiscopul Teognost [video] Conferinţă de presă la tema reacţiei ierarhiei BORu la Scrisoarea Deschisă a Creştinilor Ortodocşi din Moldova Creştinii ortodocşi către reprezentaţii Ministerului Sănătăţii: „Nu vă credem!” [video] Un grup de ONG-uri cer modificarea legislaţiei privind vaccinarea copiilor Conferinţă şi protest spontan împotriva vaccinării obligatorii [video] Ieroschimonahul Rafail (Berestov) Aghioritul la întâlnirea de la Chişinău: „Întreaga Ortodoxie este într-un pericol nemaiauzit!” [video] STRIGĂTOR LA CER: 2006 - Pomenirea papei în catedrala patriarhală din Constantinopol [video] Cuvântarea Părintelui Anatolie (CIBRIC) despre prigoana începută ACUM în Rusia: "Vine valul cel mare!" [video] PS Iustinian (România): ”Slujitorii altarelor, să luăm ATITUDINE! Poporul intuiește ceva...” Scrisoarea deschisă a creştinilor ortodocşi din Moldova către Patriarhul Kiril al Moscovei şi al Întregii Rusii [ACTUALIZAT]  DRUMUL CRUCII în jurul Chişinăului [FOTO/VIDEO - actualizat, 17 iulie]  [IMPORTANT, VIDEO] Părintele Rafail (BERESTOV) de la Athos susţine Scrisoarea creştinilor ortodocşi din Moldova către Patriarhul Kiril  Stareţul Rafail (Berestov) de la Athos: "Nu se mai poate tăcea!" [foto] 23iunie. Moldova, binecuvântată de Dumnezeu!  [video] Părintele Arsenie (Papacioc): "Pentru adevăr trebuie să ştii să mori" Sf. Simeon Noul Teolog: Pogorârea în noi a Sfântului Duh - condiţia mântuirii  Mass-media (ne) moldovenească prigoneşte tot ce e creştinescArhiepiscopul Averchie (Tauşev): "Să fim adevăraţi creştini ortodocşi, nu modernişti" Cuv. Kukşa al Odesei: "Staţi în credinţa ortodoxă până la ultima suflare!" Pr. Dionisie Ignat: "Dacă au înşelat pe capii Bisericii, sigur... s-a terminat, e sfârşitul"  
românăрусский
Legături externe

rss


Scara spre Cer


Banerul nostru:

toaca_139


Toaca Ştiri
ÎPS Vladimir: "Dragostea adevărată nu este anemică, tolerând răul, ci - luptătoare pentru tot ce este adevărat, bun şi frumos."
Ştiri și Publicații
Toate ştirile şi publicaţiile>>

IPS_Vladimir„Poruncă nouă vă dau vouă: să vă iubiţi unii pe alţii", zice Mântuitorul Hristos. Dacă ar fi să ne întrebe un aborigen de pe o insulă rătăcită în ocean să-i spunem într-un cuvânt cei aceea Evanghelie, cred că acel cuvânt ar fi „dragoste". Toată Sf. Evanghelie de la început până la sfârşit este despre dragoste. Despre dragostea lui Dumnezeu pentru om şi despre dragostea omului pentru Dumnezeu.

Dumnezeu, dorind izbăvirea omului, L-a trimis pe Fiul Său cel iubit ca să-l scoată prin jertfa Sa de pe Cruce din tirania blestemului, păcatului şi a morţii şi să-i deschidă calea spre rai. Iar calea spre rai este cea a sfinţeniei şi nicidecum calea păcatului. Pentru că după cum spune Sf. Ap. Pavel: „noi nu (mai) suntem ai noştri, ci ai lui Dumnezeu, căci toţi suntem răscumpăraţi de El prin sângele sau prin jertfa lui Iisus Hristos. De aceea, avem obligaţia să cinstim si să respectăm trupul nostru, împreună cu duhul, slăvind în felul acesta pe Dumnezeu, căci şi trupul şi duhul sunt ale lui Dumnezeu'' (I Corinteni 6, 19).

Aşadar, noi suntem chemaţi, ocolind ispitele care vin de la trup, de la lume şi de la diavol, să ne sfinţim şi sufletul, şi trupul. Şi dacă pe vremuri, omul ispitit de glasul amăgitor al lumii, îşi găsea refugiu şi salvare în trăirea bisericească, în familia şi în casa sa, azi, noile tehnologii omniprezente peste tot (televizorul, calculatorul), zi şi noapte îl bombardează pe bietul om (mai ales pe cel neîmbisericit) cu ispitele vechi, îmbrăcate în straie noi.

Azi lupta pentru sufletul omului nu se mai dă în arenele cu lei, ci chiar în casa lui, în inima lui. Şi dacă leii de demult sfâşiau trupul creştinului, iar de suflet nu se atingeau, azi leii viciilor şi ai patimilor atacă înseşi fiinţa omului. Televizorul, prezent în fiecare casă, a devenit învăţătorul tiranic al posesorului său. El îi dictează autoritar şi fără sfială ce e bine şi ce e rău. Şi o face desigur în duhul lumii acesteia rătăcite şi înstrăinate de adevărul şi frumuseţea lui Dumnezeu. Şi tot el îi cântă despre toleranţă, această haina croită în stil modern, care are menirea să acopere urâţenia şi spurcăciunea păcatelor vechi.

Să nu tolerezi azi viciile aduse de aiurea, înseamnă să fii înapoiat, rămas în urmă de progres. Pentru a fi moderni, ni se cere nici mai mult, nici mai puţin - să tolerăm păcatul. Adică toate păcatele care îl îndepărtează pe om de Dumnezeu: homosexualitatea, prostituţia, narcomania, avortul, pedofilia, eutanasia etc. ascunse sub umbrela toleranţei să le primim în casa noastră şi să le găzduim. Toată lumea e chemată să afirme că ce era până ieri păcat, care duce la iad şi moarte veşnică, începând de azi nu mai este păcat, ci o altă realitate, fără consecinţe pentru mântuirea sufletului.

Adevăratul creştin, prin definiţie, nu poate fi tolerant păcatului, pentru că atunci devine trădător al lui Hristos şi se face adept al diavolului. Noi nu-i urâm şi nu-i osândim pe fraţii noştri căzuţi în diferite patimi şi neputinţe trupeşti sau sufleteşti, dar urâm şi osândim păcatul. Dragostea adevărată nu este anemică, tolerând răul, ci - luptătoare pentru tot ce este adevărat, bun şi frumos. Ea luptă pentru apărarea aproapelui. Ea doreşte fierbinte ca orice om să dobândească viaţa cea veşnică. Mântuirea sufletului însă este imposibilă atâta timp cât fratele nostru se află sub tirania păcatului, conştient sau inconştient de aceasta. Şi dacă, dorind a părea buni şi toleranţi, vom tăgădui scârboşenia păcatului şi pericolul care îl paşte pe fratele nostru, vom deveni complici ai ucigătorului de suflet. Adevărata dragoste suferă pentru aproapele, ia atitudine şi nu-l lasă pradă vrăjmaşilor.

Toleranţa, propagată azi de pe tribune, este lipsită de dragoste şi plină de ură. Ea este doar paravanul după care se ascunde iadul întreg cu toate perversiunile şi necurăţeniile lui.

„Doamne, luminează-mi mintea pe care a întunecat-o pofta cea rea", ne rugăm noi zilnic, pe când aţa-zisă toleranţă nu numai că cheamă pofta cea rea, dar o şi răspândeşte ca pe un virus contagios, făcându-i publicitate. Pentru a înţelege mai bine la ce ne îndeamnă toleranţa vă propun un exemplu. Imaginaţi-vă că în prezenţa Dumneavostră sunt chinuiţi şi schingiuiţi copiii şi soţia? Ce veţi face? Veţi asista indiferent fără a lua măsuri, dând dovadă de toleranţă faţă de criminali şi strângând neputincios pumnii? Sau veţi alege dragostea care îşi pune sufletul pentru aproapele?

Or, în cazul când se răsădesc aşa păcate ca prostituţia, homosexualismul, uciderea de prunci, narcomania, când este atacată însăşi fiinţa neamului nostru, sufletul lui, noi să rămânem indiferenţi, să stăm şi să privim de departe fără a ne ridica glasul şi a zice tare şi răspicat: „Nu"? Să ne ferească Dumnezeu de această stare.

Suntem urmaşii lui Hristos şi suntem chemaţi la sfinţenie, la viaţă curată, la rugăciune şi post, veghe şi nevoinţă întru numele Domnului. Şi trebuie să fim tari şi înţelepţi pentru a nu permite ca bombonica toleranţei europene să ne momească fraţii şi surorile noastre, copiii şi nepoţii, tot neamul nostru ortodox spre iad, ci să spunem lucrurilor pe faţă. Fiindcă dacă azi vom tăcea şi nu ne vom apăra valorile ortodoxe şi sufletele copiilor noştri, mâine vom da seama înaintea lui Dumnezeu, Care ne-a vorbit prin Sf. Ap. Pavel, zicând: ''Nu vă amăgiţi. Nici desfrânaţii, nici închinătorii la idoli, nici adulterii, nici malachienii, nici sodomiţii …nu vor moşteni împărăţia lui Dumnezeu'' (I Corinteni 6, 9-10).

ÎPS Vladimir, Mitropolitul Chişinăului şi a întregii Moldove - Discurs
la conferinţa teologică internaţională din Chişinău
„Mărturisirea credinţei: între dragoste şi toleranţă"


Înregistarea audio

* pentru a descărca fişierul, accesaţi săgeata

        down_arrow_inv

Lăsaţi un comentariu

ATENŢIE: Redacţia îşi asumă dreptul de a suprima comentariile deplasate.