E toaca Ta! A început să bată!
Foaie de suflet şi de cuget pentru tot creştinul
Toaca
Maică Matrona
 [video] "Ecumenismul e pentru că nu ne apărăm credinţa, iar dacă nu ne apărăm credinţa - ne pecetluiesc". Adunare generală. “Invazia microcipurilor în Moldova. Cum ne apărăm?” Prot. Anatolie CIBRIC: „În ultima vreme, pe unele forumuri au apărut comentarii provocatoare semnate cu numele meu” [video] Un filmuleţ despre CIPURI şi o întrebare: CIPURILE IMPLANTABILE actuale LE-AŢI ACCEPTA? PATRIARHUL KIRIL ÎI CONSIDERĂ PE CATOLICI ŞI PROTESTANŢI ERETICI. Detalii depsre întâlnirea delegaţiei Mitropoliei Moldovei cu arhiep. Teognost EREZIA STRÂNSĂ CU UŞA ÎŞI ARATĂ COLŢII. Primele informaţii despre întâlnirea delegaţiei Mitropoliei Chişinăului şi a Întregii Moldove cu arhiepiscopul Teognost [video] Conferinţă de presă la tema reacţiei ierarhiei BORu la Scrisoarea Deschisă a Creştinilor Ortodocşi din Moldova Creştinii ortodocşi către reprezentaţii Ministerului Sănătăţii: „Nu vă credem!” [video] Un grup de ONG-uri cer modificarea legislaţiei privind vaccinarea copiilor Conferinţă şi protest spontan împotriva vaccinării obligatorii [video] Ieroschimonahul Rafail (Berestov) Aghioritul la întâlnirea de la Chişinău: „Întreaga Ortodoxie este într-un pericol nemaiauzit!” [video] STRIGĂTOR LA CER: 2006 - Pomenirea papei în catedrala patriarhală din Constantinopol [video] Cuvântarea Părintelui Anatolie (CIBRIC) despre prigoana începută ACUM în Rusia: "Vine valul cel mare!" [video] PS Iustinian (România): ”Slujitorii altarelor, să luăm ATITUDINE! Poporul intuiește ceva...” Scrisoarea deschisă a creştinilor ortodocşi din Moldova către Patriarhul Kiril al Moscovei şi al Întregii Rusii [ACTUALIZAT]  DRUMUL CRUCII în jurul Chişinăului [FOTO/VIDEO - actualizat, 17 iulie]  [IMPORTANT, VIDEO] Părintele Rafail (BERESTOV) de la Athos susţine Scrisoarea creştinilor ortodocşi din Moldova către Patriarhul Kiril  Stareţul Rafail (Berestov) de la Athos: "Nu se mai poate tăcea!" [foto] 23iunie. Moldova, binecuvântată de Dumnezeu!  [video] Părintele Arsenie (Papacioc): "Pentru adevăr trebuie să ştii să mori" Sf. Simeon Noul Teolog: Pogorârea în noi a Sfântului Duh - condiţia mântuirii  Mass-media (ne) moldovenească prigoneşte tot ce e creştinescArhiepiscopul Averchie (Tauşev): "Să fim adevăraţi creştini ortodocşi, nu modernişti" Cuv. Kukşa al Odesei: "Staţi în credinţa ortodoxă până la ultima suflare!" Pr. Dionisie Ignat: "Dacă au înşelat pe capii Bisericii, sigur... s-a terminat, e sfârşitul"  
românăрусский
Legături externe

rss


Scara spre Cer


Banerul nostru:

toaca_139


Nr. 3, martie 2010
Să consacrăm viaţa noastră Adevărului
Ştiri și Publicații
Toate ştirile şi publicaţiile>>

pantocratorArhiepiscopul Averhie (Tauşev) scrie: "Acum, în aceste vremuri groaznice, pline de cinism şi de straşnice lepădări de Dumnezeu, noi, ca creştini credincioşi Mântuitorului Hristos şi Adevăratei Lui Biserici, nu putem să nu osândim cu toată fermitatea pe urâtorii de Dumnezeu, pe hulitori şi pe aprigii luptători împotriva lui Dumnezeu, ce urmăresc dezrădăcinarea din întreaga lume a credinţei în Hristos şi distrugerea Sfintei Biserici, pe cei care au spurcat Patria noastră şi au batjocorit Sfinţeniile noastre. Nu putem să nu-i osândim şi pe toţi cei care colaborează cu ei, care îi susţin şi contribuie la întărirea puterii lor, la realizarea intenţiilor lor satanice. Noi le osândim pe slugile antihristului care vine şi pe însuşi antihrist... Oare această osândire este păcătoasă, interzisă de Evanghelie, cum încearcă să ne convingă actualii deştepţi - neocreştinii, plini de o neobişnuită dragoste şi iertare atotcuprinzătoare? Să nu îndrăznească aceştia să mintă asupra Domnului şi Sfintei Lui Evanghelii!".

„Este interzisă orice răutate şi batjocură privitor la aproapele care greşeşte, în plan personal. Aceasta însă nicidecum nu se referă la aprecierea dreaptă, principială, imparţială a faptelor lui, care nu numai că nu este împotriva Evangheliei, ci invers - este chiar necesară, ca noi să nu devenim până la urmă indiferenţi faţă de bine şi rău, şi ca urmare, să biruiască în lume răul.

„De aceea, preoţii moderni, mai bine-zis pseudopreoţii, care sub pretextul „dragostei" creştineşti false şi a „atotiertării", conştient sau inconştient, îi învaţă pe păstoriţii lor tolstoievschiana „neîmpotrivire răului" săvârşesc o crimă gravă.

Ce straşnică, întunecată viclenie! Câtă făţărnicie fariseică!

„Să nu osândim nicicând pe nimeni şi pentru nimic" - aceasta este lozinca lansată în societatea creştină de slugile antihristului, pentru a le fi mai uşor şi mai lesne să acţioneze, pregătind în lume atmosfera favorabilă instaurării „Stăpânului" lor."

„Poate oare în aceste timpuri să nu-i fie clar creştinului cinstit şi conştient că de „atotiertarea" necondiţionată are nevoie doar vrăjmaşul lui Hristos - antihristul, pentru ca oamenii să piardă definitiv simţul deosebirii dintre bine şi rău, să se împace cu răul, să-l primească cu plăcere, iar apoi - şi pe antihrist, fără a se mai gândi să-l înfrunte? Aceasta nu este altceva decât viclenia fariseico-făţarnică a vrăjmaşului care e însetat de pieirea noastră!"

Sf. Apostol Ioan Teologul nu ne îndeamnă să iubim toate duhurile, ci ne îndeamnă să deosebim duhurile: „Iubiţilor, nu daţi crezare oricărui duh, ci cercaţi duhurile dacă sunt de la Dumnezeu, fiindcă mulţi prooroci mincinoşi au ieşit în lume. Din aceasta să cunoaşteţi duhul lui Dumnezeu: orice duh care mărturiseşte că Iisus Hristos a venit în trup, este de la Dumnezeu; şi orice duh, care nu mărturiseşte pe Iisus Hristos, nu este de la Dumnezeu, ci este duhul lui antihrist, despre care aţi auzit că vine şi acum este chiar în lume" (1 Ioan 4, 2-3).

Îndemnul de a iubi orice duh şi de a nu ne opune niciunui duh, fiindcă fiecare duh învaţă dragostea, este echivalent cu primirea lui antihrist şi cu supunerea duhului lui. Schimonosind învăţătura vechilor iudei, antisistemul hazar face tentative obraznice de a schimba, a adapta intereselor sale nu doar creştinismul, ci şi islamul, înlocuindu-le cu neoiudaismul hazar.

Cuvintele-cheie, care simbolizează aceste schimbări sunt: „subordonare, supunere, plecăciune", şi stau la baza religiei universale ale lui antihrist, menite să prefacă întreaga omenire în robi duhovniceşti ai caganatului Global.

Anume din acest considerent, noi trebuie să ne ridicăm cu toată puterea credinţei noastre Ortodoxe, cu flacăra dragostei către Domnul şi cu adâncă nădejde în milostivirea Lui şi în mântuire spre slujirea Lui şi Patriei.

Arhiepiscopul Averchie ne îndeamnă: „Luptând cu cele mai mici manifestări ale răului din propriul suflet, să nu ne temem să descoperim şi să demascăm răul peste tot unde apare în viaţa contemporană - nu din mândrie şi amor propriu, ci din dragoste pentru adevăr. Scopul nostru principal în această vreme vicleană a neruşinării amăgitoare este de a păstra deplinătatea credinţei şi credincioşie adevăratului Adevăr Evanghelic şi Stăpânului mântuirii noastre - Celui înviat a treia zi din Mormânt, lui Hristos de Viaţă Dătătorul, Biruitorul iadului şi al morţii".

Lui trebuie să-i consacrăm viaţa noastră. Iar dacă va fi nevoie, să o şi dăm, împotrivindu-ne cu putere răului, inclusiv cu puterea demascării răului. „Voi, copii, sunteţi din Dumnezeu şi i-aţi biruit pe acei prooroci, căci mai mare este Cel ce e în voi, decât cel ce este în lume" (I Ioan 4, 4).

Tatiana GRACIOVA

Lăsaţi un comentariu

ATENŢIE: Redacţia îşi asumă dreptul de a suprima comentariile deplasate.