E toaca Ta! A început să bată!
Foaie de suflet şi de cuget pentru tot creştinul
Toaca
Maică Matrona
 [video] "Ecumenismul e pentru că nu ne apărăm credinţa, iar dacă nu ne apărăm credinţa - ne pecetluiesc". Adunare generală. “Invazia microcipurilor în Moldova. Cum ne apărăm?” Prot. Anatolie CIBRIC: „În ultima vreme, pe unele forumuri au apărut comentarii provocatoare semnate cu numele meu” [video] Un filmuleţ despre CIPURI şi o întrebare: CIPURILE IMPLANTABILE actuale LE-AŢI ACCEPTA? PATRIARHUL KIRIL ÎI CONSIDERĂ PE CATOLICI ŞI PROTESTANŢI ERETICI. Detalii depsre întâlnirea delegaţiei Mitropoliei Moldovei cu arhiep. Teognost EREZIA STRÂNSĂ CU UŞA ÎŞI ARATĂ COLŢII. Primele informaţii despre întâlnirea delegaţiei Mitropoliei Chişinăului şi a Întregii Moldove cu arhiepiscopul Teognost [video] Conferinţă de presă la tema reacţiei ierarhiei BORu la Scrisoarea Deschisă a Creştinilor Ortodocşi din Moldova Creştinii ortodocşi către reprezentaţii Ministerului Sănătăţii: „Nu vă credem!” [video] Un grup de ONG-uri cer modificarea legislaţiei privind vaccinarea copiilor Conferinţă şi protest spontan împotriva vaccinării obligatorii [video] Ieroschimonahul Rafail (Berestov) Aghioritul la întâlnirea de la Chişinău: „Întreaga Ortodoxie este într-un pericol nemaiauzit!” [video] STRIGĂTOR LA CER: 2006 - Pomenirea papei în catedrala patriarhală din Constantinopol [video] Cuvântarea Părintelui Anatolie (CIBRIC) despre prigoana începută ACUM în Rusia: "Vine valul cel mare!" [video] PS Iustinian (România): ”Slujitorii altarelor, să luăm ATITUDINE! Poporul intuiește ceva...” Scrisoarea deschisă a creştinilor ortodocşi din Moldova către Patriarhul Kiril al Moscovei şi al Întregii Rusii [ACTUALIZAT]  DRUMUL CRUCII în jurul Chişinăului [FOTO/VIDEO - actualizat, 17 iulie]  [IMPORTANT, VIDEO] Părintele Rafail (BERESTOV) de la Athos susţine Scrisoarea creştinilor ortodocşi din Moldova către Patriarhul Kiril  Stareţul Rafail (Berestov) de la Athos: "Nu se mai poate tăcea!" [foto] 23iunie. Moldova, binecuvântată de Dumnezeu!  [video] Părintele Arsenie (Papacioc): "Pentru adevăr trebuie să ştii să mori" Sf. Simeon Noul Teolog: Pogorârea în noi a Sfântului Duh - condiţia mântuirii  Mass-media (ne) moldovenească prigoneşte tot ce e creştinescArhiepiscopul Averchie (Tauşev): "Să fim adevăraţi creştini ortodocşi, nu modernişti" Cuv. Kukşa al Odesei: "Staţi în credinţa ortodoxă până la ultima suflare!" Pr. Dionisie Ignat: "Dacă au înşelat pe capii Bisericii, sigur... s-a terminat, e sfârşitul"  
românăрусский
Legături externe

rss


Scara spre Cer


Banerul nostru:

toaca_139


Numărul curent
8 februarie 2010. Conferinţa Teologică Internaţională: „Mărturisirea Credinţei: între Dragoste şi toleranţă.”
Ştiri și Publicații
Toate ştirile şi publicaţiile>>

foto09

Astăzi, după cum se anunţase în prealabil, între orele 11.00 şi 16.30, s-a desfăşurat Conferinţa Teologică Internaţională: „Mărturisirea Credinţei: între Dragoste şi toleranţă.". Astfel, din cauza numeroaselor întrebări şi a implicării maxime a creştinilor prezenţi, conferinţa a durat cu o oră şi jumătate mai mult decât fusese programat. Iar cea mai mare sală din Republica Moldova, a fost neîncăpătoare pentru cei peste 2 300 de creştini, în majoritate mireni, dar şi câteva sute de preoţi şi călugări, veniţi cu această ocazie din toată ţara.

"Scopul acestei conferinţe", a menţionat moderatorul ei, protoiereul Anatolie Cibric, "este de a da o apreciere evenimentelor şi problemelor cu care s-au confruntat creştinii în ultimii ani şi care s-au soldat cu acţiuni de protest vizavi de: introducerea în şcoală a obiectului amoral „Deprinderi de viaţă," prezentarea filmului blasfemiator „Codul lui da Vinci", batjocorirea Sf. Treimi în ziarul „Timpul", spectacolul „Monoloagele vaginului", introducerea obligatorie a codului personal de identificare şi discriminarea persoanelor care din motive religioase nu deţin IDNP-ul, prevederile liberale ale legii cu privire la cultele religioase, întrunirile sectare şi paradele homosexualilor din centrul capitalei, dezmăţul din Piaţa Marii Adunări Naţionale în ajunul sau chiar de sărbătorile ortodoxe, amplasarea simbolului antihristic din parcul Sf. Voievod Ştefan cel Mare şi, mai recent, votarea la Consiliul Europei de către reprezentanţii Republicii Moldova, în favoarea legalizării avorturilor şi relaţiilor homosexuale etc"

Conferinţa a început cu binecuvântarea ÎPS Vladimir şi cu discursul introductiv în care mitropolitul a atras atenţia asupra necesităţii deosebite în delimitarea Dragostei adevărate de falsa toleranţă, precizând că „adevăratul creştin, prin definiţie, nu poate fi tolerant păcatului, pentru că atunci devine trădător al lui Hristos şi se face adept al diavolului.". mai departe>>

ANUNŢ

8 februarie

Veniţi

la Conferinţa Teologică Internațională

MĂRTURISIREA CREDINŢEI:

între dragoste şi toleranţă

dedicată Zilei de Prăznuire a Noilor Mucenici şi Mărturisitori

Conferinţa se va desfăşura cu binecuvântarea ÎPS Vladimir, Mitropolit al Chişinăului şi al întregii Moldove, pe 8 februarie 2010, între orele 11.00 şi 15.00, în incinta Palatului Naţional (str. Puşkin nr. 21, Chişinău). Intrarea liberă 
mai departe>>

Nu nouă, Doamne, nu nouă, ci Numelui Tău se cuvine slavă!

P8150879_cr_cr1

Deşi, ţinând isonul lui Ilie Şaţ, Director al Congresului Evreilor din Republica Moldova, mass-media de la noi a calificat evenimentul din 13 decembrie 2009 drept o acţiune bine organizată din timp cu scopul de a ne proslăvi şi a ne face cunoscuţi, realitatea este cu totul alta. La întrebarea jidovească: „Câţi sunteţi voi, aşa înflăcăraţi?", răspundem: de fapt, nu noi suntem cei care am ieşit împotriva duşmanilor credinţei noastre. Această ieşire este o manifestare a credinţei acelor creştini pe care nu-i ştie nimeni, doar Unul Dumnezeu. Aceştia sunt tainicii rugători din sânul poporului. Ei plâng, se tânguiesc şi se roagă, cerând de la Atotputernicul Dumnezeu Suprema-i Apărare. Noi doar spunem: „Nu!", iar Dumnezeu schimbă lucrurile. Noi am mers cum a dat Domnul şi când a dat Domnul. De aceea izbânda nu ne aparţine. Punând Sfânta Cruce, semnul biruinţei asupra lui antihrist, în locul simbolului iudaic, noi doar am exprimat voinţa întregului popor dreptcredincios, pentru care cea mai scumpă comoară pe pământ este dreapta credinţă. Nu noi am biruit, ci Domnul a auzit rugăciunea şi suspinul celor pe care îi nesocoteşte această lume. Fiindcă Domnul caută la inima omului şi nu aparenţele au valoare înaintea Lui. Tatăl ceresc îşi pleacă urechea şi îi ascultă pe cei de pe patul de suferinţă, pe sărmani, pe neputincioşi şi umili, care cheamă numele Domnului în smerenie. Aceşti rugători tainici îşi pun toată nădejdea în Dumnezeu. Iar această nădejde nu ruşinează nicicând, ci dă rod bogat. mai departe>>

Doamne, păzeşte Sfânta Ta Biserică

Mosaic-1041Iubiţi fraţi şi surori întru Hristos! În aceste vremuri când se dă război împotriva Bisericii lui Hristos, este binevenit ca şi în parohiile din care faceţi parte să se citească rugăciuni speciale. Nădăjduim, că, fiind propuse părintelui în duhul smereniei şi al dragostei, ele vor fi citite înaintea Sfântului Prestol spre apărarea dreptei credinţe şi întărirea neamului creştinesc.

Rugăciune la Sf. Proscomidie

Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, primeşte de la noi, nevrednicii robii Tăi (numele), jertfa aceasta şi, iertând nouă toate greşelile noastre, adu-ţi aminte şi de toţi cei ce vrăjmăşesc împotriva credinţei ortodoxe (numele vrăjmaşilor credinţei) şi ne asupresc pre noi şi nu le răsplăti lor după faptele lor, ci, după mare mila Ta, îi întoarce pre dânşii: pre necredincioşi către dreapta credinţă, iar pre credincioşi - ca să se abată de la rău şi să facă bine; ca nici unul dintr-înşii să nu piară prin noi, nevrednicii. Iar pre noi şi Sfânta Ta Biserică, cu tăria Ta cea întru tot puternică, de tot răul şi îmbulzeala, cu milostivire, ne păzeşte. mai departe>>

Poziţia Mitropoliei Moldovei faţă de acţiunile de protest din grădina publică „Ştefan cel Mare şi Sfânt"

PC135326_cr copy1

Luând act de acţiunile săvârşite de un grup de creştini ortodocşi în ziua de 13 decembrie în grădina publică „Ştefan cel Mare şi Sfânt", Biserica Ortodoxă din Moldova îşi manifestă dezacordul faţă de modalitatea de protest aleasă de creştinii adunaţi acolo.

În acelaşi timp, considerăm nebinevenită instalarea simbolului de cult evreiesc într-un spaţiu public care este strâns legat de istoria şi credinţa poporului nostru, cu atât mai mult că "Hanuca" este o sărbătoare religioasă calificată de cărţile de cult iudaice drept "ritual al sfinţirii", semnificând biruinţa poporului iudeu asupra ne-iudeilor. Alegerea locului de instalare a Menorei considerăm a fi nepotrivit deoarece parcul este numit în cinstea Sfântului Voievod Ştefan cel Mare şi Sfânt, supranumit Mare şi Sfânt pentru calitatea deosebită de apărător al credinţei strămoşeşti. mai departe>>

Sfântul Valeriu Gafencu - omul jertfei totale

sf-valeriu-zeghe"Nu avem alt sfânt mai mare decât Valeriu Gafencu" Pr. Gheorghe Calciu

"Vă cheamă Domnul slavei la lumină, vă cheamă mucenicii-n veşnicii; fortificaţi Biserica creştină cu pietre vii, zidite-n temelii" - Acatistul Sf. Mucenic Valeriu

Valeriu Gafencu s-a născut pe 24 ianuarie 1921 în localitatea Sângerei, judeţul Bălţi. Tatăl sau, Vasile Gafencu, a fost deputat în Sfatul Ţării, adunarea reprezentativă care a votat în 1918 Unirea cu România. După ocuparea Basarabiei de către bolşevici, în iunie 1940, a fost deportat în Siberia şi a murit la scurt timp după aceea.

Lui Valeriu îi revine aşadar şi sarcina de a se îngriji de restul familiei, mama şi cele trei surori. Valeriu urmează cursurile liceului Ion Creangă din Bălţi şi în 1940 devine student al Facultăţii de Drept din Iaşi.

Arestat de Antonescu

În toamna anului 1941, când a fost arestat şi condamnat la 25 de ani muncă silnică, Valeriu Gafencu avea vârsta de 20 de ani. Era student în anul al II-lea al Facultăţii de Drept şi Filosofie din Iaşi. mai departe>>

„Sfârşitul este aproape, iar lumea continuă să vândă şi să cumpere…”

Pag 5 reporter_11_039 200 copyO vedenie a creştinei Ana

Se făcea că treceam prin mai multe încăperi, una după alta, fiind însoţită de un înger care îmi arăta calea şi îmi lămurea cele ce vedeam.

Prima încăpere era în acelaşi timp şi maternitate şi clinică de avorturi. Am intrat acolo împreună cu prietenele şi rubedeniile mele (care vieţuiesc în lume şi cu care mă însoţeam înainte vreme). Ele au rămas în continuare în această încăpere. Mie îngerul mi-a spus să merg mai departe.

Am intrat în cea de-a doua încăpere şi am văzut că acolo târguiala era în toi. Se vindeau şi se cumpărau cele mai felurite mărfuri. Era foarte multă lume şi toţi păreau absorbiţi de târguielile lor, îşi numărau banii, examinau mărfurile - ca la târg. M-am uitat pe unul dintre pereţii acestei încăperi şi am văzut că avea un geam ce dădea spre o pajişte verde cu cer senin şi azuriu, cu soarele strălucind - era o privelişte foarte frumoasă. Priveam desfătându-mă, însă oamenii, într-atât erau de ocupaţi cu vânzarea-cumpărarea lor, încât nu vedeau această frumuseţe dumnezeiască. Mă miram cum de ei nu observă această privelişte! Îngerul însă m-a îndemnat: „Mergi mai departe." mai departe>>

Acela care mai are ochi de văzut, acela poate să vadă cum stau lucrurile

ioan-iacob-hozevitul_cr

Aceste rânduri le scriu numai pentru cei care nu s-au amăgit de covrigii roşii (acum covrigii sunt albaştri - ai demonocraţiei, n. red.) şi care se feresc de vântul înşelăciunii. Pentru ceilalţi, care au început să dănţuiască „hora crivăţului", nu mai am nimic de scris. Cine a avut urechi de auzit, acela a căutat să audă strigătul meu, şi acela care mai are ochi de văzut, acela poate să vadă cum stau lucrurile. Eu am tunat şi am fulgerat către toţi (prin foile mele) ca să vă feriţi de bătaia vântului de miazănoapte.

Iar acum, când a început ploaia cu banii roşii, eu nu mai strig la nimeni. Cei statornici în credinţă îşi păzesc paşii de alunecare, iar cei slabi de fire şi dornici de mărire se poticnesc la vale. Mare este taina credinţei, dar puţini o păzesc astăzi neprihănită. Nu vă miraţi că îndrăznesc să zic vorba aceasta, că mulţi se botează însă Darul puţini îl păstrează. Când vedeţi că pe unii că aleargă singuri spre înşelăciune, atunci să cunoaşteţi că la unii ca aceştia pecetea Darului este ştearsă şi uşor se prăpăstuiesc. Atunci sfaturile nu se mai lipesc de ei şi făgăduinţele se calcă fără milă. Dar noi, fraţilor, să-i lăsăm pe aceştia în „sloboda" lor fericire, să urmăm calea strâmtă şi nu vom greşi. În curtea lui Caiafa de astăzi (adică în mreaja stăpânirii) să nu intrăm, căci slugile cele viclene ne ispitesc şi nu cumva să pătimim ca Sfântul Apostol Petru. Lăsaţi să se încălzească la loc slugile cele năimite, iar noi să urmăm pe Domnul ca şi Sfintele Mironosiţe. În calea noastră stau la pândă vameşii şi fariseii veacului acestuia, dar să nu vă fie frică. „Îndrăzniţi, zice Domnul, eu am biruit lumea". mai departe>>

Sunteţi în mare pericol! Nu vă vaccinaţi!

vaccinul-ucideUn reputat neurochirurg ne pune în gardă!

Nimeni nu trebuie să accepte vaccinarea contra gripei porcine. Este vorba de unul dintre cele mai periculoase vaccinuri cunoscute vreodată. Conţine mercur şi un adjuvant numit squalena (MF-59). Acest produs poate provoca grave boli auto-imune ca scleroza în plăci, artrita reumatoida şi lupusul. Este vorba de adjuvantul vaccinal care a fost asociat cu sindromul războiului din golf ce a cauzat moartea a mai mult de 10.000 soldaţi şi care provoacă o agravare cu 200% a maladiei Lou Ghering (scleroza laterala amiotrofica sau boala lui Charcot (ALS), boala mortală).

Virusul H1N1 provoacă o "furtună a citokinelor", făcând sistemul imunitar să reacţioneze într-o manieră excesivă. Acesta este motivul pentru. care omoară persoanele tinere şi provoacă o boală mult mai uşoară maturilor al căror sistem imunitar este mai puţin activ. Acest vaccin este un stimulator puternic al imunităţii ceea ce face virusul capabil de o şi mai mare letalitate. mai departe>>

Dăruieşte-ţi darul de a dărui

Milostenie

Poate uman ar fi să uităm o clipă... însă când clipa devine eternitate atunci şi umanul din noi se transformă în scrum. Nu doar sărbătorile ar trebui să ne determine sa fim mai buni, ci noi să înţelegem acest lucru ca fiind de o veridicitate incontestabilă şi universal aplicabilă. Bucuria este o răsplată, datoria este bunătatea. Ajutorarea dintre oameni ne face să observăm că sistemul nu a reuşit să ne dărâme total. Cu toţii ne-am născut buni, dar cum am ajuns?

Bătrâni uitaţi de familii în aziluri, orfani lipsiţi de căldura unei mame, persoane pentru care strada le este casă, copii cu diferite handicapuri părăsiţi de lumea care-i desconsideră....sunt în jurul nostru şi prea mulţi nu-i văd sau îi ignoră. În peisajul vieţii noastre am decis să nu-i observăm, i-am lăsat într-un tărâm închis fără comunicare cu realitatea. I-am lăsat să fie singuri cu durerea, singuri cu suferinţa, singuri cu respingerea, singuri cu singurătatea. Nu toţi suntem aşa însă suntem prea puţini într-o luptă crâncenă, câteodată chiar prea mare. Ne trebuie ajutor, şi ajutându-ne vă ajutaţi pe voi. Creştem prin bunătate, decădem prin egoism. Nu trebuie să fim organizaţi, ci individual putem ajuta diferite persoane care au mare nevoie. Nu cu mult, ci din puţinul nostru să facem o bucurie.

Poţi să faci pe cineva să zâmbească.
mai departe>>

Aşa trece slava lumii

vanitas2Trupurile drepţilor, pustnicilor rămân nestricate. În timp ce din trupurile împăraţilor şi ale puternicilor lumii acesteia nu rămâne decât un pământ netrebnic. Cu puţin timp înainte s-a scris că s-au făcut săpături în catacombe şi s-au găsit mormintele lui Neron, Diocleţian şi ale altor puternici, înaintea cărora tremura lumea de atunci. Şi ce credeţi că au găsit în mormintele lor? Au întrebat pe lucrători: „Ce aţi găsit înăuntrul sarcofagelor?" „Cenuşă", au răspuns. „Şi ce-aţi făcut cu ea?" „A fost o cenuşă bună şi am dat-o femeii mele să-mi spele hainele". Dumnezeul meu! Aceşti împăraţi puternici ar fi putut vreodată să-şi închipuie că cenuşa lor va ajunge să spele hainele murdare? mai departe>>

Oamenii primesc înfricoşătoare înrâuriri diavoleşti

Multă demonizare există astăzi în lume. Diavolul seceră, deoarece oamenii contemporani i-au dat multe drepturi şi primesc înfricoşătoare înrâuriri diavoleşti.

Spunea cineva foarte bine: "Oarecand diavolul se ocupa de oameni; acum nu se mai ocupă! I-a pus pe drumul lui şi le spune: "Călătorie bună!" - şi oamenii călătoresc". Este cumplit! Vedeţi, diavolii în laturea Gadarenilor (Luca 8, 26-55) au cerut voie de la Hristos ca să intre în porci; şi asta pentru că porcii n-au dat prilej diavolului şi el nu avea dreptul să intre în ei. Hristos a îngăduit să intre, ca să fie pedepsiţi israeliţii, deoarece li se interzisese să mănânce carne de porc.

Hristos a luat de la diavol dreptul de a face rau. Numai dacă omul îi dă dreptul, poate să facă rău. Când cineva nu are legatură cu Tainele Bisericii, dă loc ispitei şi primeşte o înrâurire diavolească. mai departe>>

Citatul ediţiei

"Creştinismul ne cheamă nu numai la oarbă supunere, ci şi la toleranţă, înţelepciune, dreaptă socotinţă şi inteligenţă. Dacă însă, la nevoie şi la adicătelea, nu mai există scăpare, orice iscusinţă este exclusă: arborăm drapelul naţional (al credinţei), ne vindem haina şi cumpărăm sabie, ne aşternem de moarte, înfruntăm primejdia." - Părintele Nicolae Steinhardt mai departe>>

Rânduri de aur

Rugăciune

Rătăcitor, cu ochii tulburi,
Cu trupul istovit de cale,
Eu cad neputincios, Stăpâne,
În faţa strălucirii Tale.
În drum mi se desfac prăpăstii,
Şi-n negură se-mbracă zarea,
Eu în genunchi spre Tine caut:
Părinte,-orânduie-mi cărarea!
În pieptul zbuciumat de doruri
Eu simt ispitele cum sapă,
Cum vor să-mi tulbure izvorul
Din care sufletul s-adapă.
Din valul lumii lor mă smulge
Şi cu povaţa Ta-nţeleaptă,
În veci spre cei rămaşi în urmă,
Tu, Doamne, văzul meu îndreaptă.
Dezleagă minţii mele taină
Şi legea farmecelor firii,
Sădeşte-n braţul meu de-a pururi
Tăria urii şi-a iubirii.
Dă-mi cântecul şi dă-mi lumina
Şi zvonul firii-ndrăgostite,
Dă-i raza soarelui de vară
Pleoapei mele ostenite.
Alungă patimile mele,
Pe veci strigarea lor o frânge,
Şi de durerea altor inimi
Învaţă-mă pe mine-a plânge.
Nu rostul meu, de-a pururi pradă
Ursitei maştere şi rele,
Ci jalea unei lumi, Părinte,
Să plângă-n lacrimile mele.
Dă-mi tot amarul, toată truda
Atâtor doruri fără leacuri,
Dă-mi viforul în care urlă
Şi gem robiile de veacuri.
De mult gem umiliţii-n umbră,
Cu umeri gârbovi de povară...
Durerea lor înfricoşată
În inimă Tu mi-o coboară.
În suflet seamănă-mi furtună,
Să-l simt în matca-i cum se zbate,
Cum tot amarul se revarsă
Pe strunele înfiorate;
Şi cum sub bolta lui aprinsă,
În smalţ de fulgere albastre,
Încheagă-şi glasul de aramă:
Cântarea pătimirii noastre.
Octavian GOGA