E toaca Ta! A început să bată!
Foaie de suflet şi de cuget pentru tot creştinul
Toaca
Maică Matrona
 [video] "Ecumenismul e pentru că nu ne apărăm credinţa, iar dacă nu ne apărăm credinţa - ne pecetluiesc". Adunare generală. “Invazia microcipurilor în Moldova. Cum ne apărăm?” Prot. Anatolie CIBRIC: „În ultima vreme, pe unele forumuri au apărut comentarii provocatoare semnate cu numele meu” [video] Un filmuleţ despre CIPURI şi o întrebare: CIPURILE IMPLANTABILE actuale LE-AŢI ACCEPTA? PATRIARHUL KIRIL ÎI CONSIDERĂ PE CATOLICI ŞI PROTESTANŢI ERETICI. Detalii depsre întâlnirea delegaţiei Mitropoliei Moldovei cu arhiep. Teognost EREZIA STRÂNSĂ CU UŞA ÎŞI ARATĂ COLŢII. Primele informaţii despre întâlnirea delegaţiei Mitropoliei Chişinăului şi a Întregii Moldove cu arhiepiscopul Teognost [video] Conferinţă de presă la tema reacţiei ierarhiei BORu la Scrisoarea Deschisă a Creştinilor Ortodocşi din Moldova Creştinii ortodocşi către reprezentaţii Ministerului Sănătăţii: „Nu vă credem!” [video] Un grup de ONG-uri cer modificarea legislaţiei privind vaccinarea copiilor Conferinţă şi protest spontan împotriva vaccinării obligatorii [video] Ieroschimonahul Rafail (Berestov) Aghioritul la întâlnirea de la Chişinău: „Întreaga Ortodoxie este într-un pericol nemaiauzit!” [video] STRIGĂTOR LA CER: 2006 - Pomenirea papei în catedrala patriarhală din Constantinopol [video] Cuvântarea Părintelui Anatolie (CIBRIC) despre prigoana începută ACUM în Rusia: "Vine valul cel mare!" [video] PS Iustinian (România): ”Slujitorii altarelor, să luăm ATITUDINE! Poporul intuiește ceva...” Scrisoarea deschisă a creştinilor ortodocşi din Moldova către Patriarhul Kiril al Moscovei şi al Întregii Rusii [ACTUALIZAT]  DRUMUL CRUCII în jurul Chişinăului [FOTO/VIDEO - actualizat, 17 iulie]  [IMPORTANT, VIDEO] Părintele Rafail (BERESTOV) de la Athos susţine Scrisoarea creştinilor ortodocşi din Moldova către Patriarhul Kiril  Stareţul Rafail (Berestov) de la Athos: "Nu se mai poate tăcea!" [foto] 23iunie. Moldova, binecuvântată de Dumnezeu!  [video] Părintele Arsenie (Papacioc): "Pentru adevăr trebuie să ştii să mori" Sf. Simeon Noul Teolog: Pogorârea în noi a Sfântului Duh - condiţia mântuirii  Mass-media (ne) moldovenească prigoneşte tot ce e creştinescArhiepiscopul Averchie (Tauşev): "Să fim adevăraţi creştini ortodocşi, nu modernişti" Cuv. Kukşa al Odesei: "Staţi în credinţa ortodoxă până la ultima suflare!" Pr. Dionisie Ignat: "Dacă au înşelat pe capii Bisericii, sigur... s-a terminat, e sfârşitul"  
românăрусский
Legături externe

rss


Scara spre Cer


Banerul nostru:

toaca_139


Nr. 3, martie 2009
Scrisoare athonită împotriva tendinţelor ecumeniste actuale în Biserică
Ştiri și Publicații
Toate ştirile şi publicaţiile>>

Panerezia ecumenismului

Pag 1 Bartolomeu copy

Sfinţiţilor Egumeni şi Sfinţiţilor Proistameni ai celor Douăzeci Sfinte Mănăstiri din Sfânta Chinotită a Sfântului Munte al Athonului

Sfinţiţi Egumeni si Sfinţiţi Părinţi, blagosloviţi!

Dorim să ne arătam la această vreme adânca îngrijorare şi tristeţe pentru tot ceea ce se petrece de ani buni cu Sfânta noastră Ortodoxie: lucruri care nimicesc învătăturile Sfinţilor Apostoli şi ale Sfinţilor Părinţi şi potrivnice tuturor sfintelor canoane statornicite de Sinoadele Ecumenice şi locale. Ne întrebăm dacă s-a adunat cumva vreun sinod ecumenic care să desfiinţeze canoanele ce opresc rugăciunea în comun cu ereticii, sau dacă cumva papa s-a pocăit şi s-a lepădat de ereziile Filioque-ului, primatului, infailibilităţii, azimelor, focului curăţitor [purgatoriul - n. tr.], harului creat, a imaculatei concepţii a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, şi atâtea altele, ce au fost în marea lor parte osândite şi anatematizate de nenumărate ori de Sinoadele Ortodoxe şi de toţi Sfinţii Părinţi.

Cerul s-a mâniat şi Părinţi s-au prea-întristat văzând şi auzind cele petrecute în Fanar, de praznicul Sfântului Apostol Andrei, pe 30 noiembrie, anul acesta [2006]: lucruri nemaiîntâlnite şi nemaiauzite în două mii de ani de istorie a Bisericii: "Cumplita nesocotire a învăţăturilor Părinţilor, dispreţuirea predaniilor apos-toleşti, aducerea noutăţilor în biserici de către înnoitorii zilelor noastre", asa cum spune Sfântul Vasile cel Mare despre nişte întâmplări asemănătoare din zilele sale.

Toate s-au petrecut, literalmente, cu susul în jos. În loc ca ereticul papă să fie aşezat în spate, aşa cum vedem că sunt zugrăviţi ereticii în icoanele Sfintelor Sinoade, şi să fie îndepărtat de Dumnezeiasca Liturghie, aşa cum cere porunca liturgică: "Uşile, uşile, cu înţelepciune să luăm aminte", noi l-am pus pe un tron înalt, pe care a şezut purtând omoforul; diaconii ortodocşi l-au cădit, iar Patriarhul a schimbat cu el sărutarea liturgică la "Să ne iubim unii pe alţii"; apoi [papa] a rostit, ca un proestos, "Tatăl nostru", în vreme ce grupul sfinţiţilor psalţi i-a cântat "Întru mulţi ani" şi un tropar anume alcătuit de un imnograf athonit - Doamne, miluieşte! - dacă, bineînţeles, acest lucru anunţat de ziarişti este adevărat; i s-a îngăduit să dea adunării binecuvântarea sa, sau, mai curând, nebunia sa, cum spun sfintele canoane.

Am îngăduit Bisericii luptătoare de pe pământ să se despartă de Biserica biruitoare a Sfinţilor din ceruri şi să se unească cu bisericile şi adunările viclenilor eretici. Am defăimat toţi sfinţii mucenici şi mărturisitori ce au luptat până la sânge împotriva ereziilor, căci arătăm lupta, mucenicia şi mărturisirea lor ca fiind nefolositoare şi fără nici un rost. Oare fericiţii Părinţi ai Sfântului Munte ce au mucenicit sub [Patriarhul Ioan] Vekkos pentru că nu au vrut să-l primească şi să-l pomenească pe papă la Liturghie nu plâng, văzându-ne că nu numai respingem pilda lor prin tăcerea noastră, ci facem chiar dimpotrivă? Pentru ce, dar, au mucenicit toţi mucenicii de până acum, pentru ce au stat neclintiţi mărturisitorii în credinţa lor?

Cunoaşteţi, cinstiţi părinţi, mai bine decât noi, toate faptele, declaraţiile şi hotărârile antiortodoxe şi hulitoare ale Patriarhului Ecumenic şi ale altor întâistătători şi episcopi, care propovăduiesc cu glas tare şi vădit - cu capul descoperit - primirea şi învăţătura panereziei ecumenismului, cea mai mare erezie ecleziologică din toate veacurile. Această învăţătură eretică tăgăduieşte unicitatea Uneia, Sfinte, Soborniceşti şi Apostoleşti Biserici şi o pune pe acelaşi plan cu ereziile, acceptând că tainele ereticilor au şi împărtăşesc har sfinţitor şi mântuitor. În afară de recunoaşterea botezului următorilor papei şi lutheranilor, [există relatări că] ne împărtăşim din acelaşi potir cu monofiziţii şi, de multe ori, şi cu papiştii în Ciclade şi în diasporă.

Ne-am dat acum seama, cu mare tristeţe, că ocârmuirea duhovnicească a Sfântului Munte din ultimii ani nu a întâmpinat cu tărie şi bărbăţie mărturisitoare aceste semne vădite de apostazie, asa cum au făcut-o părinţii athoniţi de mai demult. Patriarhul a cumpănit răspunsurile noastre şi, fiindcă au fost făcute fără tragere de inimă, iar de multe ori nici nu au existat, a purces fără vreo oprelişte spre unirea cu papa, care nu s-a pocăit şi stăruieşte în ereziile sale. Ne-a cumpănit, de asemenea, şi a fost deosebit de bucuros cu prilejul ultimei sale vizite în Sfântul Munte, pentru că a izbutit să dea impresia că a venit să primească încuviinţarea şi binecuvântarea athoniţilor pentru toate cele ce hotărâse să le facă cu papa, câteva zile mai apoi.

Noi, smeriţii ieromonahi şi monahi, vă mărturisim că ne-am smintit de tăcerea şi pasivitatea autorităţilor duhovniceşti ale Sfântului Munte, şi, împreună cu noi, la fel au simţit credincioşii din Grecia şi toţi ortodocşii din lumea întreagă. Toţi aşteaptă să audă glasul Sfântului Munte.

De la voi, cei mai învătaţi şi mai înţelepţi decât noi, am învăţat că atunci când credinţa este în primejdie, vom da socoteală dacă tăcem şi dăm înapoi, după cum zice Sfântul Theodor Studitul. Monahul, îndeosebi, nu trebuie să îngăduie nici cea mai mică inovaţie în privinţa credinţei, potrivit aceluiaşi Sfânt Părinte, mare călăuzitor şi organizator al vieţii monahale, şi Stareţ al nostru, al tuturor. El nu s-a temut de ameninţările şi prigoanele iconoclaştilor, împăraţi şi patriarhi, ci chiar în Constantinopol, între zidurile Sfintei şi Marii Mănăstiri a Studionului, a organizat o procesiune de o mie de monahi purtând făclii şi ţinând în mâini sfintele icoane ce fuseseră interzise.

Sfinţii Savva cel Sfinţit şi Theodosie Chinovitul, aceşti mari îndrumători ai monahilor, au adunat la Ierusalim zece mii de monahi din Palestina, cu mult înainte, şi au scăpat Ortodoxia de erezia monothelită.

Cine va scăpa astăzi Biserica de panerezia Ecumenismului şi de înşelarea Papismului? Scrisorile de protest trimise din vreme în vreme de Sfânta Chinotită nu au avut nici un rezultat.

Nu mai e vreme pentru cuvinte. E vremea să facem ceva.

Noi, neînvăţaţii şi păcătoşii, nu vrem să vă învăţăm pe voi, nici să ne înfăţişăm ca mărturisitori. Vrem doar să ne uşurăm conştiinţa de monahi şi de ortodocşi; vrem să-i cinstim pe sfinţii mucenici şi mărturisitori, îndeosebi pe cei muceniciţi de Vekkos. Vrem să cinstim şi să urmăm purtarea lor, nu să ne dăm înapoi şi să punem mănăstirile şi obştile noastre mai presus de neprihănirea credinţei, mai presus de Dumnezeu şi de adevăr.

Credem că după atâtea proteste şi cereri scrise şi prin viu grai, după atâtea retractări, schimbări de poziţie şi compromisuri, singurul lucru care îi va bucura pe ortodocşi şi îi va ruşina pe rău-credincioşi este încetarea pomenirii numelui Patriarhului la slujbe [Bartolomeu], şi nu numai aceasta, ci şi încetarea pomenirii la toate slujbele a numelor tuturor episcopilor care-l încuviinţează pe Patriarh sau rămân tăcuţi, oriunde s-ar afla.

Adunaţi-vă laolaltă, sfinţiţi Părinţi, monahi din toate mănăstirile, schiturile şi chiliile, într-o adunare luptătoare a-tot-monahală - fie că sunteţi în Sfântul Munte, fie în afara sa - şi dărâmaţi stâlpii ereziei, papismului şi ecumenismului. Duceţi lupta cea bună a credinţei. De nu o veţi face, noi vom alege să facem cele plăcute lui Dumnezeu, nu cele plăcute oamenilor.

Dumnezeu să ne lumineze pe toţi; Preasfânta Născătoare-de-Dumnezeu să acopere şi să binecuvânteze Grădina ei, şi să ocrotească Biserica Ortodoxă de cei ce o defaimă pe Maica Domnului şi de ereticii ce luptă împotriva Sfinţilor, precum şi de păstorii slabi care lasă turma fără ocrotire înaintea năvălirilor lupilor.

Decembrie, 2006
Sfântul Munte Athos

Comentarii

2009-04-04 14:42:30
Ioan

E una din cele mai mari probleme a crestinatatii!

Lăsaţi un comentariu

ATENŢIE: Redacţia îşi asumă dreptul de a suprima comentariile deplasate.