E toaca Ta! A început să bată!
Foaie de suflet şi de cuget pentru tot creştinul
Toaca
Maică Matrona
 [video] "Ecumenismul e pentru că nu ne apărăm credinţa, iar dacă nu ne apărăm credinţa - ne pecetluiesc". Adunare generală. “Invazia microcipurilor în Moldova. Cum ne apărăm?” Prot. Anatolie CIBRIC: „În ultima vreme, pe unele forumuri au apărut comentarii provocatoare semnate cu numele meu” [video] Un filmuleţ despre CIPURI şi o întrebare: CIPURILE IMPLANTABILE actuale LE-AŢI ACCEPTA? PATRIARHUL KIRIL ÎI CONSIDERĂ PE CATOLICI ŞI PROTESTANŢI ERETICI. Detalii depsre întâlnirea delegaţiei Mitropoliei Moldovei cu arhiep. Teognost EREZIA STRÂNSĂ CU UŞA ÎŞI ARATĂ COLŢII. Primele informaţii despre întâlnirea delegaţiei Mitropoliei Chişinăului şi a Întregii Moldove cu arhiepiscopul Teognost [video] Conferinţă de presă la tema reacţiei ierarhiei BORu la Scrisoarea Deschisă a Creştinilor Ortodocşi din Moldova Creştinii ortodocşi către reprezentaţii Ministerului Sănătăţii: „Nu vă credem!” [video] Un grup de ONG-uri cer modificarea legislaţiei privind vaccinarea copiilor Conferinţă şi protest spontan împotriva vaccinării obligatorii [video] Ieroschimonahul Rafail (Berestov) Aghioritul la întâlnirea de la Chişinău: „Întreaga Ortodoxie este într-un pericol nemaiauzit!” [video] STRIGĂTOR LA CER: 2006 - Pomenirea papei în catedrala patriarhală din Constantinopol [video] Cuvântarea Părintelui Anatolie (CIBRIC) despre prigoana începută ACUM în Rusia: "Vine valul cel mare!" [video] PS Iustinian (România): ”Slujitorii altarelor, să luăm ATITUDINE! Poporul intuiește ceva...” Scrisoarea deschisă a creştinilor ortodocşi din Moldova către Patriarhul Kiril al Moscovei şi al Întregii Rusii [ACTUALIZAT]  DRUMUL CRUCII în jurul Chişinăului [FOTO/VIDEO - actualizat, 17 iulie]  [IMPORTANT, VIDEO] Părintele Rafail (BERESTOV) de la Athos susţine Scrisoarea creştinilor ortodocşi din Moldova către Patriarhul Kiril  Stareţul Rafail (Berestov) de la Athos: "Nu se mai poate tăcea!" [foto] 23iunie. Moldova, binecuvântată de Dumnezeu!  [video] Părintele Arsenie (Papacioc): "Pentru adevăr trebuie să ştii să mori" Sf. Simeon Noul Teolog: Pogorârea în noi a Sfântului Duh - condiţia mântuirii  Mass-media (ne) moldovenească prigoneşte tot ce e creştinescArhiepiscopul Averchie (Tauşev): "Să fim adevăraţi creştini ortodocşi, nu modernişti" Cuv. Kukşa al Odesei: "Staţi în credinţa ortodoxă până la ultima suflare!" Pr. Dionisie Ignat: "Dacă au înşelat pe capii Bisericii, sigur... s-a terminat, e sfârşitul"  
românăрусский
Legături externe

rss


Scara spre Cer


Banerul nostru:

toaca_139


Numărul curent
Triumful Ortodoxiei
Ştiri și Publicații
Toate ştirile şi publicaţiile>>

Torjestvo_Pravoslaviya-1

Iubiţi fraţi! Cuvântul din Duminica Ortodoxiei trebuie să înceapă, în chip firesc, cu întrebarea: Ce este Ortodoxia?

Ortodoxia este adevărata cunoaştere a lui Dumnezeu şi cinstire a lui Dumnezeu; Ortodoxia este închinarea la Dumnezeu în Duh şi Adevăr; Ortodoxia este proslăvirea lui Dumnezeu prin adevă-rata Lui cunoaştere şi închinare la El; Ortodoxia este proslăvirea de către Dumnezeu, prin dăruirea harului Atotsfântului Duh, a omului care slujeşte Lui cu adevărat. Duhul este slava creştinilor (Ioan 7, 39). Unde nu este Duhul, acolo nu este Ortodoxie.

Nu este Ortodoxie în învăţăturile şi filosofările omeneşti: în ele domneşte ştiinţa cu nume mincinos, care e roadă a căderii. Ortodoxia este învăţătura Sfântului Duh, dată de Dumnezeu oamenilor spre mântuire. Unde nu este Ortodoxie, acolo nu este mântuire. "Cine voieşte să se mântuiască, mai înainte de toate se cade lui să ţină credinţa sobornicească, pe care dacă nu o va păzi omul întreagă şi fără de prihană, fără nici o îndoială, va pieri pe veci".

Comoară de mult preţ este învăţătura Sfântului Duh! Ea e predanisită în Sfânta Scriptură şi în sfânta Predanie a Bisericii Ortodoxe. Comoară de mult preţ este învăţătura Sfântului Duh! În ea e chezăşia mântuirii noastre. De mult preţ, cu neputinţă de înlocuit, neasemuită pentru fiecare dintre noi e fericirea sorţii noastre veşnice: tot atât de preţioasă, mai presus de orice preţ, este şi chezăşia fericirii noastre veşnice - învăţătura Sfântului Duh. mai departe>>

Rânduiala Duminicii Biruinţei Ortodoxiei

Anexa Pecetea Doamne IH

Sinodul local din Constantinopol care a avut loc în anul 842, întărind hotărârile dogmatice ale Sinodului al VII-lea Ecumenic, a înfiinţat sărbătorirea anuală a biruinţei Ortodoxiei asupra eresurilor. Sfântul Metodie, Patriarhul Constantinopolului, care se afla în fruntea Sinodului, a alcătuit în acest scop o rânduială deosebită a Dreptei Credinţe.

Odată cu credinţa creştinească, această rânduială a trecut din Împărăţia Răsă-ritului Creştinesc („Imperiul Bizantin" cum îl numesc istoricii) şi în Biserica Rusă. În anul 1766 Sfântul Sinod a înfiinţat pravila în al cărei temei rânduiala din Duminica Ortodoxiei începu să se săvârşească de către arhiereii eparhiilor în catedrale, deşi înainte ea se săvârşea şi de parohii bisericilor şi de stareţii mănăstirilor. La începutul veacului XX, prin hotărârea clerului înalt, Biserica Rusă s-a întors la datina veche, aducând din nou spre buna cuviinţă în toate bisericile „Rânduiala Duminicii Ortodoxiei". La congresul al III-lea al misionarilor (Kazan, 1897) s-a propus introducerea în obiceiul bisericesc de obşte „a rugăciunilor deosebite pentru întoarcerea celor rătăciţi în eresuri şi dezbinări". Pentru îndeplinirea acestei cerinţe de către Sfântul Sinod, potrivit deciziei din 2-4 aprilie 1902, cu numărul 1495, s-a luat hotărîrea de a săvârşi în întâia duminică a Postului Mare slujba „Rânduielii Duminicii Ortodoxiei" în toate mănăstirile şi bisericile din oraşe şi sate.

După isprăvirea citirii ceasurilor, spre locul obişnuit unde se află arhiereul în veşminte, vin din altar arhimandriţii, egumenii, preoţii, diaconii; preoţii scot icoana Mântuitorului şi a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu şi le pun pe analogul din mijlocul bisericii. [De se va întâmpla ca arhiereul să nu fie de faţă la această slujbă (în parohiile de mir sau mănăstiri), cuvintele acestuia se rostesc de preot; iar de va lipsi protodiaconul (diaconul), cuvintele acestuia se rostesc, la fel, de preot] mai departe>>

Rugăciunea Postului Mare tâlcuită de Sfântul Inokentie al Odesei

ephraim_sDoamne şi Stăpânul vieţii mele, duhul trândăviei, al deznădejdii, al iubirii de stăpânire şi al grăirii în deşert nu mi-l da mie.

Iar duhul curăţiei, al gândului smerit, al răbdării şi al dragostei dăruieşte-l mie, slugii Tale.

Aşa, Doamne Împărate, dăruieşte-mi ca să-mi văd greşelile mele şi să nu osândesc pre fratele meu. Că binecuvântat eşti în vecii vecilor. Amin.

Sfântul Efrem SIRUL

Suntem în Sfântul şi Marele Post, prin care ne pregătim, sufleteşte şi trupeşte, să întâmpinăm după cuviinţă marele praznic al Învierii Domnului.

Doamne şi Stăpânul vieţii mele, duhul trândăviei... (nu mi-l da mie)

Ne-am fi putut aştepta, fraţii mei, ca Sf. Efrem Sirul să-şi înceapă smerita rugăciune cu cererea de a fi îndepărtată de la dânsul altă patima oarecare, iar nu trândăvia sau lenea, care nu pare un lucru aşa de însemnat. Însă omul lui Dumnezeu vede în trândăvie pe cel mai mare duşman al mântuirii sale, căci păcat este a nu face nimic, când însuşi Domnul zice despre Sine şi despre Tatăl ceresc: „Tatăl Meu până acum lucrează, şi Eu lucrez" (Ioan 5, 17). Lenea slăbeşte puterile şi însuşirile noastre, atrăgând după sine patimi şi năravuri rele, prin care ne amăgim că putem scăpa de plictiseala şi urât. De aceea, fiecare se cade sa aibă lucrarea lui, căci omul fără ocupaţie e jucăria diavolului. mai departe>>

Un caz ieşit din comun

prp-kuksha

În duminica Straşnicei judecăţi, în timpul slujbei de seară, în mănăstirea Adormirii Maici Domnului din Odesa un bărbat neidentificat şi-a pus capăt zilelor deasupra raclei cu cinstitele moaşte ale Cuv. Kukşa al Odesei.

Potrivit martorilor oculari, aceasta s-a întâmplat duminică seara, pe data de 22 februarie 2009, în momentul citirii canoanelor, când preotul miruia creştinii.

În biserică a intrat un bărbat uscăţiv (de vreo 40 de ani) îmbrăcat în scurtă de piele şi blugi. S-a apropiat de moaştele Cuv. Kukşa, în preajma căreia se aflau câteva credincioase. Spre surprinderea tuturor, br usc se dezbrăcă şi rămase absolut gol (şi-a scos şi încălţămintea).Atunci s-a văzut că pe piciorul stâng, mai jos de genunchi avea fixat un cuţit lung.

Ceea ce s-a întâmplat după aceasta i-a şocat pe toţi: bărbatul s-a înclinat deasupra moaştelor cuviosului şi şi-a înfipt pumnalul în inimă, s-a auzit un sâsâit puternic (probabil şi-a străpuns plămânul) şi sângele a năboit peste raclă, vărsându-se abundent pe podeaua bisericii... mai departe>>

Foametea cauzată de criza mondială va afecta Moldova

Criza financiară şi creşterea preţurilor la produse alimentare pot cauza declanşarea fenomenului foametei pe planetă, iar Moldova figurează printre statele care riscă să fie afectate de foamete, se menţionează într-un studiu elaborat de Banca Mondială.

Studiul a fost prezentat la o reuniune dedicată crizei alimentare care se desfăşoară la Madrid. mai departe>>

Scrisoare athonită împotriva tendinţelor ecumeniste actuale în Biserică

Panerezia ecumenismului

Pag 1 Bartolomeu copy

Sfinţiţilor Egumeni şi Sfinţiţilor Proistameni ai celor Douăzeci Sfinte Mănăstiri din Sfânta Chinotită a Sfântului Munte al Athonului

Sfinţiţi Egumeni si Sfinţiţi Părinţi, blagosloviţi!

Dorim să ne arătam la această vreme adânca îngrijorare şi tristeţe pentru tot ceea ce se petrece de ani buni cu Sfânta noastră Ortodoxie: lucruri care nimicesc învătăturile Sfinţilor Apostoli şi ale Sfinţilor Părinţi şi potrivnice tuturor sfintelor canoane statornicite de Sinoadele Ecumenice şi locale. Ne întrebăm dacă s-a adunat cumva vreun sinod ecumenic care să desfiinţeze canoanele ce opresc rugăciunea în comun cu ereticii, sau dacă cumva papa s-a pocăit şi s-a lepădat de ereziile Filioque-ului, primatului, infailibilităţii, azimelor, focului curăţitor [purgatoriul - n. tr.], harului creat, a imaculatei concepţii a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, şi atâtea altele, ce au fost în marea lor parte osândite şi anatematizate de nenumărate ori de Sinoadele Ortodoxe şi de toţi Sfinţii Părinţi. mai departe>>

Un Domn, o Credinţă, un Botez

Copy of Pag 4 sfantul-ioan-gura-de-aur_2 200

Dulcele jug al dogmelor Bisericii lui Hristos

Dacă cineva contraface măcar o mică parte a chipului regelui pe moneda regală, în felul acesta o falsifică; la fel şi în credinţa cea adevărată, acel care va schimba chiar cât de puţin în ea, o vatămă pe toată. Căci dacă, pe de o parte, dogma este răstălmăcită, şi înger de ar fi, să nu-l credeţi. Nimic nu foloseşte viaţa virtuoasă, dacă credinţa nu este sănătoasă.

Dacă episcopul sau clericul este viclean în chestiunile credinţei, atunci fugi şi leapădă-te de el. Cel care doreşte mântuire personală, cel care vrea să fie un adevărat fiu al Bisericii Ortodoxe, acela caută la corabia lui Noe scăpare de potop. Cel care are teamă de trăsnetul straşnic al anatemei, care omoară sufletul şi trupul, acela să ia asupra-i dulcele jug al dogmelor Bisericii lui Hristos, să-şi îmblânzească îndărătnicia cugetului său, cu ajutorul legilor bisericeşti şi să se supună în toate maicii sale - Biserica... mai departe>>

"Împărăteasca"

Imparateasca

Icoana Maicii Domnului „Împărăteasca"(«Державная») este una dintre icoanele făcătoare de minuni de origine rusească. Ea a fost aflată, conform dării de seamă a mitropolitului Moscovei Tihon, pe data de 15 martie 1917 în subsolul Bisericii Înălţării Domnului din satul Kolomenskoe (suburbia Moscovei).

Ţăranca din satul Pererva, judeţul Broniţk, Eudochia Adrianova de la o vreme începu să vadă în visele sale o biserică albă, poruncindu-i-se de mai multe ori să găsească icoana neagră şi să o facă roşie. I-a povestit parohului bisericii Înălţării Domnului din Kolomenskoe şi după mai multe căutări,

mai departe>>

Mănăstirea Efigmenu continuă a fi în stare de asediu!

Pag 6 ESFIGM  200

În 2003 câteva sute de poliţişti au înconjurat mănăstirea Esfigmenu, care de mai mulţi ani se află în stare de asediu.

Conflictul dintre mănăstire, care se află pe teritoriul republicii autonome de pe muntele Athos din nordul Greciei, şi Patriarhul de la Constantinopol, autoritatea căruia este recunoscută de muntele Athos, a început în 1965. Drept motiv pentru conflict a servit întâlnirea dintre Patriarhul Atenogora cu Papa de la Roma Paul, pe care călugării au interpretat-o ca o trădare a ortodoxiei.

Începând cu anii '70 pe zidurile mănăstirii este instalat un steag negru cu deviza "Ortodoxie sau moarte!". Esfigmenu a întrerupt comuniunea euharistică cu Fanarul şi refuză să pomenească Patriarhul sub oblăduirea căruia se află muntele Athos. mai departe>>

Sfânta Masă în flăcări

În secolul trecut, în Asia Mica, a trăit un preot sfânt, părintele Ioan. Era căsătorit, avea copii şi era din Ghelverul Capadociei. În zilele de rând muncea pe câmp, în timp ce duminicile şi sărbătorile slujea în biserică. La Sfânta Liturghie aproape întotdeauna izbucnea în lacrimi şi bocete. În timpul sfinţirii Sfintelor Daruri, plânsetele lui erau auzite de toată lumea. Cântăreţii cântau „Pre Tine Te lăudăm" cât de rar puteau, însă el întârzia chiar şi 15 minute, poate şi mai mult. Astfel şi ei repetau cântarea de 5 - 6 ori. mai departe>>

Rugăciune

Stăpâne-nsângerat, Domn al luminii
şi Veşnicie limpede, Iisuse!
Tu, care ai primit pe frunte spinii
şi cuie-adânci în mâinile-ţi supuse,
Tu, Domn al Răstignirii şi-nvierii,
care din cruce ne-ai făcut lumină
şi Răsărit din rănile tăcerii
şi cântec din osânda-Ţi fără vină -
dă-ne tăria Ta, dă-ne puterea
din ceasul pironirii-nsângerate,
să ne primim şi cuiele şi fierea
ca Tine-n marea Ta singurătate.
Pe fruntea ţării zâmbetul Ţi-l pune
şi neamul care-acum osânda-şi duce
învaţă-l Tu amara rugăciune
din clipele suirilor pe cruce.
Radu Gyr

Citatul ediţiei

Superioritatea morală a sfinţeniei şi dragostei

Când duhul lui antihrist, pe care inconştient sau, în cazuri rare, conştient îl aşteaptă întreaga omenire, se ridică asupra noastră cu toată oştirea sa, formată din reprezentanţii săi şi strâns unită, atunci şi credinţa în Hristos trebuie să-i opună un astfel de bastion, care ar putea ţine piept tuturor puterilor iadului, răsculate împotriva Domnului nostru Iisus Hristos: ea trebuie să lupte cu aceeaşi armă încercată cu care a luptat la începutul erei creştine, în zilele straşnice şi pline de cruzime a prigoanei păgâne şi iudaice împotriva Bisericii lui Hristos.

Această armă este superioritatea morală a sfinţeniei şi a dragostei smerite a mărturisitorilor lui Hristos înaintea slujitorilor de azi ai diavolului şi antihristului. Această armă ţinută în mâini curate, ca şi Însuşi Numele lui Hristos, ca şi Crucea lui Hristos, singură poate să biruie toată nenumărata oaste a puterilor întunericului, care s-au năpustit asupra Patriei, purtătoare de duh adevărat a lui Hristos, a credinţei apostoleşti. În afara acestei arme nu există alt mijloc de luptă; fără ea, câmpul de luptă al marii bătălii, va rămâne fatal în mâinile duşmanilor.

Alex. Nilus
Din scrisoarea către maica Iulia
din mănăstirea Şamordino, 1905

  mai departe>>