E toaca Ta! A început să bată!
Foaie de suflet şi de cuget pentru tot creştinul
Toaca
Maică Matrona
 [video] "Ecumenismul e pentru că nu ne apărăm credinţa, iar dacă nu ne apărăm credinţa - ne pecetluiesc". Adunare generală. “Invazia microcipurilor în Moldova. Cum ne apărăm?” Prot. Anatolie CIBRIC: „În ultima vreme, pe unele forumuri au apărut comentarii provocatoare semnate cu numele meu” [video] Un filmuleţ despre CIPURI şi o întrebare: CIPURILE IMPLANTABILE actuale LE-AŢI ACCEPTA? PATRIARHUL KIRIL ÎI CONSIDERĂ PE CATOLICI ŞI PROTESTANŢI ERETICI. Detalii depsre întâlnirea delegaţiei Mitropoliei Moldovei cu arhiep. Teognost EREZIA STRÂNSĂ CU UŞA ÎŞI ARATĂ COLŢII. Primele informaţii despre întâlnirea delegaţiei Mitropoliei Chişinăului şi a Întregii Moldove cu arhiepiscopul Teognost [video] Conferinţă de presă la tema reacţiei ierarhiei BORu la Scrisoarea Deschisă a Creştinilor Ortodocşi din Moldova Creştinii ortodocşi către reprezentaţii Ministerului Sănătăţii: „Nu vă credem!” [video] Un grup de ONG-uri cer modificarea legislaţiei privind vaccinarea copiilor Conferinţă şi protest spontan împotriva vaccinării obligatorii [video] Ieroschimonahul Rafail (Berestov) Aghioritul la întâlnirea de la Chişinău: „Întreaga Ortodoxie este într-un pericol nemaiauzit!” [video] STRIGĂTOR LA CER: 2006 - Pomenirea papei în catedrala patriarhală din Constantinopol [video] Cuvântarea Părintelui Anatolie (CIBRIC) despre prigoana începută ACUM în Rusia: "Vine valul cel mare!" [video] PS Iustinian (România): ”Slujitorii altarelor, să luăm ATITUDINE! Poporul intuiește ceva...” Scrisoarea deschisă a creştinilor ortodocşi din Moldova către Patriarhul Kiril al Moscovei şi al Întregii Rusii [ACTUALIZAT]  DRUMUL CRUCII în jurul Chişinăului [FOTO/VIDEO - actualizat, 17 iulie]  [IMPORTANT, VIDEO] Părintele Rafail (BERESTOV) de la Athos susţine Scrisoarea creştinilor ortodocşi din Moldova către Patriarhul Kiril  Stareţul Rafail (Berestov) de la Athos: "Nu se mai poate tăcea!" [foto] 23iunie. Moldova, binecuvântată de Dumnezeu!  [video] Părintele Arsenie (Papacioc): "Pentru adevăr trebuie să ştii să mori" Sf. Simeon Noul Teolog: Pogorârea în noi a Sfântului Duh - condiţia mântuirii  Mass-media (ne) moldovenească prigoneşte tot ce e creştinescArhiepiscopul Averchie (Tauşev): "Să fim adevăraţi creştini ortodocşi, nu modernişti" Cuv. Kukşa al Odesei: "Staţi în credinţa ortodoxă până la ultima suflare!" Pr. Dionisie Ignat: "Dacă au înşelat pe capii Bisericii, sigur... s-a terminat, e sfârşitul"  
românăрусский
Legături externe

rss


Scara spre Cer


Banerul nostru:

toaca_139


Numărul curent
E de-al nostru sau e unul de-al vrăjmaşilor noştri?
Ştiri și Publicații
Toate ştirile şi publicaţiile>>

3063407_large

Cel ce crede şi mărturiseşte că Dumnezeu, unul întru fiinţă, este treimic în feţe - Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh, şi acestea trei nu sunt numele uneia şi aceleiaşi feţe şi nu sunt numirile feluritelor lucrări ale aceleiaşi feţe, ci trei ipostasuri ale unei singure Dumnezeiri, e de-al nostru.

Cel ce crede şi mărturiseşte că Acest Dumnezeu în Trei Ipostasuri atotdesăvârşit, din libera Sa voinţă, fără nici o nevoie - lăuntrică sau din afara Lui - în şase zile, doar cu cuvântul Său a făcut această lume, fără a se contopi cu ea, ci rămânând în Sine întreg şi neschimbat, deşi este pretutindeni şi toate le plineşte, e de-al nostru.

Cel ce crede şi mărturiseşte, că Preabunul Dumnezeu, zidind lumea, n-a lăsat-o în voia sorţii şi nu a îngrădit-o cu legăturile unei necesităţi de neabătut, ci cu aceeaşi libertate şi stăpînire cu care a făcut-o o şi o chiverniseşte, şi cu bunătate se îngrijeşte de orice zidire, şi mai ales de zidirea cugetătoare, pe toate îndreptându-le liber spre ţelurile Sale bune, nefiind stingherit de legile firii, care nu sunt altceva decât tot înfăţişarea voii Sale şi de aceea întru totul se supun rânduielii Lui slobode şi schimbării, acolo unde aceasta o cere înţelepciunea Lui nemărginită, e de-al nostru. mai departe>>

O conştiinţă a Ortodoxiei - Sfântul Marcu al Efesului

Marcu din Efes

"Nimenea să nu stăpânească în Credinţa noastră: nici Împărat, nici ierarh, ci numai unul Dumnezeu, Care, atât prin Sine, cât şi prin ucenicii Săi, a predanisit-o nouă."

"Credinţa noastră este dreapta mărturisire a Părinţilor noştri. Cu ea, noi nădăjduim să ne înfăţişăm înaintea Domnului şi să primim iertarea păcatelor; iar fără de ea, nu ştiu ce fel de cuvioşie ne-ar putea izbăvi de chinul cel veşnic. Toţi Dascălii, toate Sinoadele şi toate Dumnezeieştile Scripturi ne îndeamnă să fugim de cei ce cugetă în mod diferit şi să ne îndepărtăm de împărtăşirea cu ei."

Viaţa Sfântului Mitropolit Marcu al Efesului (1392-1444) este unul dintre cele mai importante repere care îl pot ajuta pe creştinul zilelor noastre să se orienteze în hăţişul atât de încurcat al provocărilor la care este supusă dreapta credinţă. Datorită lui, Sinodul tâlhăresc de la Ferrara Florenţa a fost respins de conştiinţa Bisericii.

Sfântul Marcu al Efesului este sau ar trebui să fie un model pentru orice teolog, pentru orice preot şi pentru orice ierarh ortodox. mai departe>>

Să fim vigilenţi!

În aceste vremuri apocaliptice, fără a se conduce de învăţătura Sfinţilor Părinţi despre ascultare, unii luându-şi buletin de identitate (cu cod de identificare, nota red.) fac ascultare falsă (nu-şi ascultă inima şi nu-L întreabă în rugăciune pe Domnul), considerând că procedează corect. Ceilalţi, nu-l iau şi mărturisesc stând pe muchia prăpastiei, deoarece, mărturisind îşi uită păcatele, cad în păcatul osândirii aproapelui şi, ce e şi mai groaznic, în fanatism şi mândrie: chipurile, iată nouă ne este descoperit şi chiar El ne va scoate în momentul hotărâtor... Nu! mai departe>>

Protest împotriva introducerii cipurilor în acte

Aficopy

Mai multe ONG-uri aliate în Coaliţia Împotriva Statului Poliţienesc au organizat la Palatul Patriarhiei din Capitală, un protest prin care şi-au exprimat nemulţumirea faţă de obligativitatea introducerii de cipuri în acte, dar şi faţă de Legea 298 din 2008.

Potrivit organizatorilor, la miting au participat circa 500 de persoane.

Protestatarii susţin că atât măsura privind introducerea de paşapoarte şi permise auto conţinând datele biometrice ale titularului, cât şi prevederile Legii 298 din 2008 potrivit căreia anumite date din comunicaţiile electronice sunt stocate şi păstrate încalcă prevederile Constituţiei.

În opinia celor prezenţi la protest, obligativitatea introducerii cipurilor biometrice în toate documentele de identitate este contrară articolului 23 din Constituţie, care prevede că "libertatea individuală şi siguranţa persoanei sunt inviolabile", dar şi articolului 29 care arată că "libertatea gândirii şi a opiniilor, precum şi libertatea credinţelor religioase nu pot fi îngrădite sub nici o formă". mai departe>>

Omorât de propriul telefon mobil

Un bărbat a murit după ce telefonul lui mobil a explodat, secţionându-i o arteră principală din zona gâtului. mai departe>>

Îngrijorare şi căinţă

Aflându-mă în slujba statului şi activând ca inspector la biroul de evidenţă şi documentare a populaţiei Făleşti, cu ochii mei, am văzut procesul de dezvoltare a sistemului mondial al tainei fărădelegii. Cu mâna mea, am semnat documente, cereri, anchete, atribuind cetăţenilor - tinerilor, bătrânilor, copiilor şi, ce e mai îngrozitor, feţelor bisericeşti - coduri numerice care, conform apocalipsei, şterg numele de botez al creştinului, ascunzând numele antihristului. Mustrată de glasul conştiinţei, mereu simţeam o durere mută şi, cu acest prilej, cer iertare de la tot sufletul creştinesc pe care l-am codificat.

Mă doare mult că nu s-a fructificat efortul celor care cu riscul de a îngheţa, au pichetat preşedinţia, apărându-şi dreptul de a exista fără de coduri electronice în propria ţară. Un participant la manifestaţie mi s-a destăinuit că Maica Domnului, de a cărei icoană se apropiau pentru închinare, i-a încălzit cu suflarea Sa. mai departe>>

“Toaca” în dialog cu cititorii

Pag 2 Toaca

De fapt, dialogul ziar-cititor, în cazul publicaţiei noastre, se produce permanent, de la număr la număr, începând cu prima apariţie a acestuia, în aprilie 2007. Dar a început mai înainte, în 2003, când fondatorul ziarului Asociaţia Creştinilor Ortodocşi din Moldova "Fericita Maică Matrona" şi-a lansat buletinul său. Acesta apărea neregulat, dar avea priză la cititori prin tendinţa de a merge spre Adevăr, de a aduce în prezent scrierile Sfinţilor Părinţi, prin alinierea la Sfânta Tradiţie şi prin oglindirea celor mai stringente probleme, care frământă creştinii.

La sfârşitul lui ianuarie curent, am avut în ospeţie un grup de cititori fideli din raionul Făleşti. Aceştia ne-au mărturisit că ziarul "Toaca" pentru ei este mai mult decât un prieten, oferindu-le hrană duhovnicească şi fiind în unison cu cele mai tainice îngrijorări ale lor vizavi de viitorul copiilor şi nepoţilor într-o lume în continuă desacralizare. mai departe>>

Războiul trecerii prin vămi

image001

Pentru cea care pleacă va începe îndată războiul trecerii prin vămi. Acolo are nevoie de ajutor! Rămâi întru această cugetare şi o vei auzi strigându-ţi: Ajutor! Acolo trebuie să-ţi îndrepţi toată atenţia şi toată iubirea pentru ea. Cred că va fi cea mai adevărată mărturisire de dragoste dacă, din clipa ieşirii sufletului ei, vei lăsa în seama altora grija pentru trupul ei mort, vei merge într-un loc unde să poţi fi singur, să te adânceşti în rugăciune pentru ea, în noua ei stare şi cu nevoile ei neaşteptate. Pornind aşa, să strigi neîncetat către Dumnezeu să o ajute, vreme de şase săptămâni, şi cu adevărat, chiar şi mai mult decât atât. În istorisirea Teodorei, vistieria din care au luat îngerii pentru a-i îndepărta pe vameşi, a fost agonisirea de rugăciuni a bătrânului ei. Rugăciunile tale vor fi la fel. Nu uita să faci aşa. Aceasta este dragostea!

Cuv. Teofan Zăvorâtul
Către fratele femeii care era pe moarte

„Învăţătura despre vămi este învăţătura Bisericii. Nu-i nici o îndoială că Sf. Apostol Pavel vorbeşte despre ele atunci când zice despre creştini, că ei trebuie să ia parte la războiul cu duhurile răutăţii din văzduhuri (Efeseni 6, 12). Găsim această învăţătură în întreaga predanie a Bisericii din primele veacuri şi în rugăciunile bisericeşti" (Episcopul Ignatie, op. cit., vol. III, pag. 138). mai departe>>

Icoanele Maicii Domnului

Iubiţi cititori, începând cu numărul de faţă, vom prezenta rubrica „Icoanele Maicii Domnului". Aceste sfinte icoane, ca stelele pe cer, sunt nenumărate, însă noi deseori nu le cunoaştem nici denumirea, nici istoria.

Să ne lumineze Maica Domnului spre a-I cinsti chipul Ei făcător de minuni din icoanele Sale prin care îşi revarsă comoara harurilor sale tuturor celor ce o cheamă în ajutor. mai departe>>

“Floarea cea Neveştejită”

Floarea Nevestejita

Icoană făcătoare de minuni. Preasfânta Născătoare de Dumnezeu în mâna dreaptă îl ţine pe Dumnezeiescul Său Fiu, iar în stânga ţine un crin alb. Această floare simbolizează floarea neveştejită a fecioriei şi neprihănirii Preacuratei Fecioare cărei Sfânta Biserică i Se adresează: „Tu eşti rădăcina fecioriei şi Floarea cea Neveştejită a curăţiei".

Nu se cunoaşte când şi unde a apărut această icoană în Rusia. Denumirea ei „Floarea cea Neveştejită" vine din cântările închinate Maicii Domnului. Pe unele icoane în locul crinilor sunt zugrăviţi mai departe>>

Cuvânt despre cinstirea Maicii Domnului

Să aveţi mare evlavie către Maica Domnului, fericită este casa şi familia care are icoana ei. În fiecare zi să citiţi Acatistul şi Paraclisul ei! Împărăteasa Heruvimilor, Împărăteasa a toată făptura, cămara întrupării lui Dumnezeu, uşa luminii, uşa vieţii, uşa cea încuiată prin care n-a trecut nimeni, decât Domnul nostru Iisus Hristos. Ea este scară către cer, cădelniţă dumnezeiască, biserică a Preasfântului Duh. Maica Domnului este mireasa Tatălui, maica Cuvântului, biserica dumnezeiescului Duh.

Câtă milă o să aibă Maica Domnului de cei care au cinstit-o şi au lăudat-o! Şi câtă urgie o să vină peste cei care n-au crezut în sfinţenia ei! Ce-o să facă atunci sectele care au hulit-o? mai departe>>

ICOANA - fereastră spre Dumnezeu

Icoana înfăţişează chipul Mântuitorului, al Sfintei Sale Maici, al sfinţilor bineplăcuţi lui Dumnezeu. Prin icoană, cele nevăzute se fac văzute, cele neapropiate ne par apropiate, aşa cum cel Necuprins s-a făcut cuprins prin întrupare. Ea este foarte aproape de inimile noastre, chiar dacă uneori rămânem doar la descifrarea sensului imediat pe care ni-l oferă o simplă privire, şi, contemplăm cele dumnezeieşti dacă pătrundem sensul ei cel adânc. mai departe>>

A doua viziune a stareţului Antonie

Incendii in Australia copy

Vreau să spun câteva cuvinte, nu despre viziune, ci despre creaţie, ca să poată fi mai bine înţelese cele ce vor urma. Dumnezeu creează tot ceea ce este viu într-un sistem unitar. Tot universul este absolut legat, prin fiece acţiune, până în cele mai mici amănunte, de cea mai umilă parte a sa, iar pentru o fiinţă raţională cum este omul, chiar şi prin o asemenea acţiune ce nu face parte din lumea materială - gândul. Faptele creaturilor inferioare nu pot aduce nici o daună universului - ele sunt limitate la propriile instincte şi a celor asemenea lor, la fel şi prin proprietăţile de autoreglare a naturii însăşi. Altceva e omul. El este creat după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu. Şi oricât am polemiza despre ce este chip şi ce este asemănare, despre ce se şterge şi ce nu, cu ce este înzestrat omul de la naştere şi ce e chemat să agonisească pe parcursul întregii sale vieţi, în cazul de faţă important este altceva - faptele sale, atât în lumea materială, cât şi în cea nevăzută, cum se reflectă ele asupra mediului înconjurător, asupra mediului în care trăieşte, cît şi asupra întregului univers. Nu Dumnezeu a şters de pe faţa pământului Sodoma şi Gomora, mai departe>>

Sunt liber şi fericit

3 copy

Omul care a devenit primul milionar oficial al Rusiei de după căderea comunismului şi-a abandonat averea pentru a trăi ca un ţăran într-o parte îndepărtată a ţării.

Gherman Sterligov s-a bucurat de o avere impresionantă, a trăit printre vile somptuoase, iahturi şi avioane private, dar a renunţat la acest stil de viaţă în urmă cu patru ani şi a ales să se mute cu familia sa într-o zonă rurală a Rusiei, unde trăieşte în mijlocul sălbăticiei. "Majoritatea prietenilor mei au crezut ca mi-am pierdut minţile, dar după patru ani se dovedeşte că am făcut alegerea corectă. Criza economică care i-a afectat pe majoritatea oligarhilor este departe de mine. Spre deosebire de ei, eu sunt liber aici. Nu sunt dependent de nimeni şi am suficiente resurse pentru a supravieţui", a declarat Gherman Sterligov, în vârstă de 42 ani.

La doar 24 de ani, Gherman Sterligov a pus bazele propriei companii şi în scurt timp, profitând de vidul de legislaţie din acea vreme, a reuşit să construiască un imperiu financiar, cu birouri în Londra şi New York, şi a devenit primul milionar legal rus după Revoluţia din 1917. După o viaţă trăita în cel mai luxos cartier din Moscova, Sterligov şi soţia sa şi-au schimbat perspectivele asupra vieţii şi au decis să-şi vândă proprietatea din cartierul Rubliovka, apartamentul cu vedere spre Statuia Libertăţii din New York, birourile de pe Wall Street şi din Londra, casa din Elveţia, castelul din Franţa şi apartamentul din Piaţa Roşie din Moscova pentru a se muta la ţară. mai departe>>

Ce alimente alegem? Cum le păstrăm?

Prepararea untului topit

În linii mari, "unt topit" înseamnă unt "pur", din care s-au îndepărtat toţi aditivii si impurităţile. Acest unt se pregăteşte în felul următor: Un litru de smântână se toarnă într-un borcan de trei litri şi se bate până se alege untul (10-30 minute). Untul obţinut se spală cu apă rece, apoi se pune într-un ceaun la foc mic de tot până când se topeşte şi începe să apară spuma (fără a fierbe). Se înclină ceaunul şi se ia spuma. Rămâne un strat galben de unt. Acesta se toarnă într-un borcan şi se lasă să se răcească. După răcire, pe fundul borcanului se depun impurităţile, care se aruncă. mai departe>>

Vindecarea călugărului

Un monah oarecare era chelar într-o chinovie, şi da vin fraţilor. Şi avea el multă evlavie către Preasfânta Născătoare de Dumnezeu, nelipsind, niciodată de la slujba bisericii, căci era osârdnic la slujbele lui cele sufleteşti, şi nelenevos la cele trupeşti ale călugărilor, însă iubea vinul, săracul! Şi fiindcă avea slujba aceea, bea de multe ori mai mult decât alţii.

Deci, într-una din zile a cinat şi a băut atâta până când s-a îmbătat şi a căzut în aşternut. Iar în ceasul Utreniei a adormit, însă auzind toaca s-a sculat cum a putut ca să se ducă la biserică. Pentru că, după cum am zis mai înainte, el avea mult dor de cele dumnezeieşti, şi nu voia să se lipsească niciodată de adunarea cea de mântuire a fraţilor. mai departe>>

Moleşeala trupului lucrează asupra sufletului

ioan-gura-de-aur-2

Când trupul se moleşeşte, e de netăgăduit că şi sufletul îşi va avea partea lui de scădere. În multe rânduri, puterile lui sunt înrâurite de starea trupului. Boala care ne slăbeşte, ne face să fim alţii decât cei care eram când sănătatea nu ne părăsise.

Dacă strunele unui instrument dau sunete moi şi fără vlagă din pricină că nu sunt destul de întinse, talentul artistului va fi urmărit de nedesăvârşirea coardelor instrumentului său. Tot aşa, trupul poate pricinui sufletului multe neajunsuri.

De aceea n-am să spun să vă supuneţi trupul la ajunări prelungi, ci trebuie să vă hrăniţi cu ceea ce poate să vă fie de folos sănătăţii; să vă nutriţi trupul, făcând din el o unealtă ascultătoare şi bine orânduită a lucrărilor duhului vostru, mulţumită bunei lui întocmiri şi a trăiniciei mădularelor sale laolaltă.

Dacă-l îngreunaţi de prea multă hrană, nu este bine. "Nu vă îngrijiţi de trup - zice apostolul - ca să stârniţi poftele..." A spus cu dreptate "ca să stârniţi poftele", căci îmbuibarea este aceea care porneşte dorinţele cele mârşave. mai departe>>

Fumul deşertăciunii să nu ne înece pe noi

Sufletul, sufletul este cel
Care trebuie îmbogăţit, păzit,
mântuit.

Ce folos are omul că dobândeşte
                              lumea toată
Dacă peste puţin va pieri?
Ce folos are omul de coroana
                   împărătească
Ce-i şade pe cap
Dacă peste puţin va trebui
                         să o lase
Şi în pământ să putrezească?
Ce-i folosesc omului grămezile
                            adunate
De aur şi argint
Dacă peste puţin din ale lui
                             coaste
Va creşte iarba?
Ce folos de toate comorile lui
De mătase, perle şi hrană
                           scumpă
Dacă peste el soarele mâine
                  nu va mai străluci?
Iată, trupul mort, gol de suflet,
                 se pogoară în groapă.
Unora ca aceştia
Ce comori pământeşti în viaţă
                      şi-au grămădit
Moarte le sunt şi sufletul
                 şi trupul,
Iar cei ce rămân în urmă
       pe amândouă le îngroapă.
Dar ei pentru nici unul nu plâng.
Cel ce are înţelegere,
                           să înţeleagă.
O, Doamne, Tu tuturor
                     povaţă le-ai dat:
Sufletul, sufletul este cel
Care trebuie îmbogăţit, păzit,
Mântuit.
Toate celelalte din lume
                împreună cu lumea
Vor pieri.
Porunca Ta noi o cunoaştem,
Doamne,
Dă-ne nouă putere să o împlinim
                             pe ea.
Ajută păcătoaselor noastre
                        suflete,
Bunule Doamne,
Ca fumul deşertăciunii să
                 nu ne înece pe noi.

Sfântul Nicolae VELIMIROVICI mai departe>>

Citatul ediţiei

Se cuvine să ne îngrădim pe noi înşine şi să ne separăm de episcopii care, în chip vădit stăruie în greşeală privitor la cele ce ţin de credinţă şi de adevăr, aşadar, se vădesc a fi eretici sau nedrepţi.

Sf. Nicodim AGHIORITUL mai departe>>