E toaca Ta! A început să bată!
Foaie de suflet şi de cuget pentru tot creştinul
Toaca
Maică Matrona
 [video] "Ecumenismul e pentru că nu ne apărăm credinţa, iar dacă nu ne apărăm credinţa - ne pecetluiesc". Adunare generală. “Invazia microcipurilor în Moldova. Cum ne apărăm?” Prot. Anatolie CIBRIC: „În ultima vreme, pe unele forumuri au apărut comentarii provocatoare semnate cu numele meu” [video] Un filmuleţ despre CIPURI şi o întrebare: CIPURILE IMPLANTABILE actuale LE-AŢI ACCEPTA? PATRIARHUL KIRIL ÎI CONSIDERĂ PE CATOLICI ŞI PROTESTANŢI ERETICI. Detalii depsre întâlnirea delegaţiei Mitropoliei Moldovei cu arhiep. Teognost EREZIA STRÂNSĂ CU UŞA ÎŞI ARATĂ COLŢII. Primele informaţii despre întâlnirea delegaţiei Mitropoliei Chişinăului şi a Întregii Moldove cu arhiepiscopul Teognost [video] Conferinţă de presă la tema reacţiei ierarhiei BORu la Scrisoarea Deschisă a Creştinilor Ortodocşi din Moldova Creştinii ortodocşi către reprezentaţii Ministerului Sănătăţii: „Nu vă credem!” [video] Un grup de ONG-uri cer modificarea legislaţiei privind vaccinarea copiilor Conferinţă şi protest spontan împotriva vaccinării obligatorii [video] Ieroschimonahul Rafail (Berestov) Aghioritul la întâlnirea de la Chişinău: „Întreaga Ortodoxie este într-un pericol nemaiauzit!” [video] STRIGĂTOR LA CER: 2006 - Pomenirea papei în catedrala patriarhală din Constantinopol [video] Cuvântarea Părintelui Anatolie (CIBRIC) despre prigoana începută ACUM în Rusia: "Vine valul cel mare!" [video] PS Iustinian (România): ”Slujitorii altarelor, să luăm ATITUDINE! Poporul intuiește ceva...” Scrisoarea deschisă a creştinilor ortodocşi din Moldova către Patriarhul Kiril al Moscovei şi al Întregii Rusii [ACTUALIZAT]  DRUMUL CRUCII în jurul Chişinăului [FOTO/VIDEO - actualizat, 17 iulie]  [IMPORTANT, VIDEO] Părintele Rafail (BERESTOV) de la Athos susţine Scrisoarea creştinilor ortodocşi din Moldova către Patriarhul Kiril  Stareţul Rafail (Berestov) de la Athos: "Nu se mai poate tăcea!" [foto] 23iunie. Moldova, binecuvântată de Dumnezeu!  [video] Părintele Arsenie (Papacioc): "Pentru adevăr trebuie să ştii să mori" Sf. Simeon Noul Teolog: Pogorârea în noi a Sfântului Duh - condiţia mântuirii  Mass-media (ne) moldovenească prigoneşte tot ce e creştinescArhiepiscopul Averchie (Tauşev): "Să fim adevăraţi creştini ortodocşi, nu modernişti" Cuv. Kukşa al Odesei: "Staţi în credinţa ortodoxă până la ultima suflare!" Pr. Dionisie Ignat: "Dacă au înşelat pe capii Bisericii, sigur... s-a terminat, e sfârşitul"  
românăрусский
Legături externe

rss


Scara spre Cer


Banerul nostru:

toaca_139


Toaca Ştiri
A avut loc prima întrunire a Comisiei Sinodale pentru problemele morale şi sociale
Ştiri și Publicații
Toate ştirile şi publicaţiile>>

Pe 26 iunie Palatul Mitropolitan a găzduit prima şedinţă a Comisiei Sinodale pentru probleme morale şi sociale, creată la 25 iunie a.c. prin decizia Sinodului Bisericii Ortodoxe din Moldova.

Evenimentul a început cu binecuvântarea Înalt Prea Sfinţitului Mitropolit Vladimir care, discutând cu membrii comisiei s-a arătat optimist în ceea ce priveşte activitatea acestei structuri şi modalităţile prin care va contribui la păstrarea şi promovarea normelor moral-spirituale caracteristice societăţii autohtone.

În acelaşi timp, Mitropolitul a salutat prezenţa în componenţa Comisiei a unor personalităţi  din mediul teologic şi laic care deja s-au recomandat ca buni creştini şi promotori a valorilor naţionale şi bisericeşti.

În continuare Comisia s-a reunit în şedinţa de lucru în cadrul căreia au fost stabilite direcţiile de activitate, mecanismele de implementare a deciziilor, fiind elucidate cele mai stringente probleme cu care se confruntă societatea la momentul actual: justiţia juvenilă, colectarea automatizată a datelor personale şi identificarea forţată a persoanelor fizice, etc.

Luând în consideraţie faptul că vineri, 22 iunie 2012, Parlamentul Republicii Moldova a adoptat în primă lectură proiectul de Lege nr.901, prin care se modifică evidenţa persoanelor deţinătoare a Formularului nr.9 fără IDNP din motive religioase, în vederea obligativităţii colectării automatizate a datelor personale şi în urma discuţiilor purtate pe marginea acestui subiect, Comisia a hotărât adresarea unei scrisori către domnul Marian Lupu şi întocmirea unei Decizii în legătură cu introducerea noilor tehnologii de identificare a persoanei:

PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA

Dlui Marian LUPU

Azi, 26 iunie2012, a avut loc şedinţa Comisiei Sinodale pentru problemele morale şi sociale. În urma discuţiilor a fost adoptată o decizie în legătură cu introducerea noilor tehnologii de identificare a persoanelor fizice şi pericolul controlului automatizat a datelor personale.

În lumina celor expuse, cerem Parlamentului Republicii Moldova şi organelor de resort ale statului să asigure alternativa documentării populaţiei fără atribuirea codurilor de identificare şi altor semne mecano-lizibile, precum şi păstrarea evidenţei manuale a acestor persoane. În acest sens, cerem modificarea proiectului de lege nr. 901 din 03.05.2012 şi menţinerea posibilităţii documentării fără colectarea automatizată a datelor personale.

Anexă: Decizia Comisiei Sinodale pentru probleme morale şi sociale.  

+VLADIMIR, MITROPOLIT AL CHIŞINĂULUI ŞI AL ÎNTREGII MOLDOVE

****

D E C I Z I A

Comisiei Sinodale pentru probleme morale și sociale

în legătură cu introducerea noilor tehnologii de identificare a persoanei

În lume activ se desfăşoară procesul globalizări care schimbă radical nu doar viaţa unui singur om, ci şi a structurilor interne a statelor. Sunt transpuse în viaţă Convenţii şi documente internaţionale ce nu corespund intereselor statului şi cetăţenilor lui. Se creează o aşa-zisă societate informaţională, în care omul nu doar este monitorizat, ci şi dirijat din exterior de sistemul electronic automatizat.

Pe parcursul unui şir de ani prin deciziile sale oficiale Biserica Ortodoxă şi-a exprimat îngrijorările vizavi de utilizarea noilor tehnologii.  Această problemă a expus-o încă  Preafericitul Patriarh al Moscovei şi al Întregii Rusii, Alexie al II-lea în cadrul sesiunii ordinare a Parlamentului Consiliului Europei (din 10.02.07, Strasbourg): „... Progresul tehnologic pune problema drepturilor omului într-un mod nou. Şi oamenii credincioşi îşi au de spus cuvântul său în problemele ce ţin de etica biologică, codificarea electronică şi alte domenii ce ţin de dezvoltarea tehnologică, care trezesc neliniştea multor oameni. Omul trebuie să rămână om - nu marfă, nu un element aflat sub controlul sistemelor electronice, nu un obiect pentru experimente, nu un organism semi-artificial. Iată de ce ştiinţa şi tehnologia nu poate fi separată de aprecierea morală a scopurilor şi rezultatelor lor finale..."

La Soborul Arhieresc din 2008 au fost adoptate „Bazele învăţăturii Bisericii Ortodoxe Ruse despre demnitatea, libertatea şi drepturile omului". În compartimentul  „Drepturile cetăţeneşti şi politice" o deosebită atenţie se acordă problemei acute care nelinişteşte milioane de cetăţeni ortodocşi: introducerea tehnologiilor noi în viaţa fiecărui om pentru realizarea drepturilor sale legale, crearea unui sistem de evidenţă a datelor personale lipsit de alternativă şi stabilirea unui control total asupra personalităţii, care include şi viaţa duhovnicească a omului. „Viaţa personală, concepţia de viaţă şi voinţa oamenilor nu pot fi obiecte de control total.Pentru societate sunt periculoase manipulările efectuate de anumite structuri statale, forţe politice, elite economice şi informaţionale cu alegerea făcută de oameni şi cu conştiinţa acestora.Este inadmisibilă colectarea, concentrarea şi utilizarea informaţiei despre orice latură a vieţii oamenilor fără acordul lor. Metodele colectării şi prelucrării informaţiei despre oameni nu trebuie să înjosească demnitatea umană, să limiteze libertatea şi să-l transforme pe om din subiect al relaţiilor sociale în obiect de dirijare mecanică.

Şi mai periculoasă pentru libertatea omului va fi introducerea mijloacelor tehnice care-l vor însoţi permanent sau vor fi de neseparat de corpul lui, dacă vor putea fi utilizate pentru controlul asupra personalităţii şi dirijării ei" (Partea a IV. 7.  „ Bazele învăţăturii Bisericii Ortodoxe Ruse despre demnitatea, libertatea şi drepturile omului")

Soborul şi-a manifestat îngrijorarea pentru faptul, că „ sub pretextul apărării drepturilor omului de fapt se realizează concepţii care sunt în contradicţie totală cu învăţătura creştină. Creştinii se pomenesc în aşa condiţii, când structurile statale şi obşteşti îi pot impune, şi deseori deja chiar îi impun să gândească şi să acţioneze contrar poruncilor Dumnezeieşti, ceea ce împiedică principalul scop al vieţii omeneşti - eliberarea de păcat şi mântuirea sufletului".

Astfel, constatam:

1. Procesul construirii societăţii  informaţionale si guvernelor electronice poate fi obiectiv estimat doar în lumina învăţăturii Cuvântului lui Dumnezeu. Cuviosul Iustin (Popovici) scrie: „... Lumea se schimbă, dar nu se schimbă Biserica; nu se schimbă veşnicul şi Dumnezeiescul ei Adevăr, veşnica Dumnezeiasca ei Dreptate, veşnica Dumnezeiasca ei Evanghelie, veşnicele Dumnezeieştile ei mijloace de mântuire a credincioşilor. Ele nu se schimbă, fiindcă nu se schimbă Domnul nostru Iisus Hristos... Prin Biserică veşnicia există în timp. Pentru ca timpul prin ea să se sfinţească, să se înnoiască, să se unească cu veşnicia şi să se orienteze spre ea. Nu ea trebuie să se orienteze spre timp sau duhului vremii, ci vremea trebuie să se ghideze după ea fiind Veşnică şi duhul vremii trebuie să i se supună ei, ca celei purtătoarei de duhul Veşniciei... Fiindcă ea - întotdeauna este Dumnezeiască, întotdeauna Sfântă, întotdeauna Apostolească; întotdeauna Sobornicească, şi de aceea niciodată nu trebuie de jertfit cu cele Veşnice pentru cele vremelnice, cu cele Dumnezeieşti pentru cele omeneşti, cu cele Cereşti pentru cele pământeşti..."

Sfântul Ioan Gură de Aur ne învaţă: „Când vei auzi: „dă cezarului ce-i a cezarului", să înţelegi aici doar ceea ce nici într-un mod nu dăunează evlaviei, deoarece tot ce dăunează bunei-cuviinţe şi evlaviei, nu mai este un tribut plătit cezarului, ci este tribut şi dijmă date diavolului".

2. Astăzi globalizarea deja a cuprins majoritatea ţărilor lumii. Semnele, totalitatea şi direcţia acestor procese pot fi calificate ca premize pentru acceptarea şi primirea simbolisticii şi înscăunării lui antihrist, ceea ce este imposibil fără dispariţia statelor naţionale, privarea libertăţii şi identităţii, atât a popoarelor, cât şi a unui om în parte.

3.  Facem trimitere la Hotărârea Soborului Arhieresc a Bisericii Ortodoxe Ruse din 2011 despre atitudinea vizavi de identificarea cifrica prin atribuirea codurilor de identificare persoanelor fizice (p. 45).

4.  Considerăm, că identificatorul cifric, ca metodă de identificare automatizata, permite realizarea controlului total asupra omului fără acceptul lui, limitarea libertăţii acestuia, transformarea omului din subiect al relaţiilor sociale în obiect de diriguire automată.

5. Consideram inacceptabile utilizarea datelor biometrice ale omului, în scopul identificării lui, implantarea dispozitivilor de identificare micro- şi nanoelectronice în corpul şi creierul omului, imprimarea oricăror însemne pe corpul lui, indiferent de sistemul de colectare şi prelucrare a datelor personale.

6.  Considerăm inacceptabilă introducerea şi realizarea în Republica Moldova a tratatelor şi acordurilor internaţionale care contravin tradiţiei şi valorilor naţionale a populaţiei băştinaşe.

Membrii Comisiei Sinodale pentru probleme morale şi sociale:

1. Prot. Petru CIUNCIUC

2. Prot. Ioan CALMÎC

3. Eg. PAFNUTIE (Popa)

4. Pr. Samuil BACARJI

5. Serghei BLÎNDU

6. Vladimir TÎTIC

7. Veaceslav PÎNZARI

8. Serghei DRAGOMAN

9. Gheorghe AVORNIC

10. Elena BÎTCĂ

 

mitropolia.md

Comentarii

2012-07-12 22:04:39
Daniel

http://www.youtube.com/watch?v=LH4d9H32Kbo


http://www.youtube.com/watch?v=WHWgm30wFuM

Lăsaţi un comentariu

ATENŢIE: Redacţia îşi asumă dreptul de a suprima comentariile deplasate.