E toaca Ta! A început să bată!
Foaie de suflet şi de cuget pentru tot creştinul
Toaca
Maică Matrona
 [video] "Ecumenismul e pentru că nu ne apărăm credinţa, iar dacă nu ne apărăm credinţa - ne pecetluiesc". Adunare generală. “Invazia microcipurilor în Moldova. Cum ne apărăm?” Prot. Anatolie CIBRIC: „În ultima vreme, pe unele forumuri au apărut comentarii provocatoare semnate cu numele meu” [video] Un filmuleţ despre CIPURI şi o întrebare: CIPURILE IMPLANTABILE actuale LE-AŢI ACCEPTA? PATRIARHUL KIRIL ÎI CONSIDERĂ PE CATOLICI ŞI PROTESTANŢI ERETICI. Detalii depsre întâlnirea delegaţiei Mitropoliei Moldovei cu arhiep. Teognost EREZIA STRÂNSĂ CU UŞA ÎŞI ARATĂ COLŢII. Primele informaţii despre întâlnirea delegaţiei Mitropoliei Chişinăului şi a Întregii Moldove cu arhiepiscopul Teognost [video] Conferinţă de presă la tema reacţiei ierarhiei BORu la Scrisoarea Deschisă a Creştinilor Ortodocşi din Moldova Creştinii ortodocşi către reprezentaţii Ministerului Sănătăţii: „Nu vă credem!” [video] Un grup de ONG-uri cer modificarea legislaţiei privind vaccinarea copiilor Conferinţă şi protest spontan împotriva vaccinării obligatorii [video] Ieroschimonahul Rafail (Berestov) Aghioritul la întâlnirea de la Chişinău: „Întreaga Ortodoxie este într-un pericol nemaiauzit!” [video] STRIGĂTOR LA CER: 2006 - Pomenirea papei în catedrala patriarhală din Constantinopol [video] Cuvântarea Părintelui Anatolie (CIBRIC) despre prigoana începută ACUM în Rusia: "Vine valul cel mare!" [video] PS Iustinian (România): ”Slujitorii altarelor, să luăm ATITUDINE! Poporul intuiește ceva...” Scrisoarea deschisă a creştinilor ortodocşi din Moldova către Patriarhul Kiril al Moscovei şi al Întregii Rusii [ACTUALIZAT]  DRUMUL CRUCII în jurul Chişinăului [FOTO/VIDEO - actualizat, 17 iulie]  [IMPORTANT, VIDEO] Părintele Rafail (BERESTOV) de la Athos susţine Scrisoarea creştinilor ortodocşi din Moldova către Patriarhul Kiril  Stareţul Rafail (Berestov) de la Athos: "Nu se mai poate tăcea!" [foto] 23iunie. Moldova, binecuvântată de Dumnezeu!  [video] Părintele Arsenie (Papacioc): "Pentru adevăr trebuie să ştii să mori" Sf. Simeon Noul Teolog: Pogorârea în noi a Sfântului Duh - condiţia mântuirii  Mass-media (ne) moldovenească prigoneşte tot ce e creştinescArhiepiscopul Averchie (Tauşev): "Să fim adevăraţi creştini ortodocşi, nu modernişti" Cuv. Kukşa al Odesei: "Staţi în credinţa ortodoxă până la ultima suflare!" Pr. Dionisie Ignat: "Dacă au înşelat pe capii Bisericii, sigur... s-a terminat, e sfârşitul"  
românăрусский
Legături externe

rss


Scara spre Cer


Banerul nostru:

toaca_139


Toaca Ştiri
Arhiepiscopul Vladimir de Poceaev, vicarul Mitropoliei Kievului: "Protod. Andrei Kuraev tot mai des şi tot mai deschis exprimă nu învăţătura Bisericii, ci propria sa rătăcire."
Ştiri și Publicații
Toate ştirile şi publicaţiile>>

pochaev_antet

Adresare către creştinii ortodocşi din Moldova

Noi, călugării Sfintei Lavre a Adormirii Maicii Domnului din Poceaev, ne pronunţăm întru susţinerea Asociaţiei Creştinilor Ortodocşi din Moldova "Fericita Maică Matrona". Incidentul provocat de protodiaconul Andrei Kuraev la Chişinău nu ne-a lăsat indiferenţi.

Ştiind despre "acţiunile" protodiaconului Andrei şi despre faptul că în ultimul timp el tot mai des şi mai deschis exprimă nu învăţătura Bisericii-Mame, ci rătăcirile sale personale, ademenind prin aceasta oamenii într-o direcţie opusă mântuirii, ne rugăm lui Dumnezeu ca această fărădelege să înceteze.

Afirmaţiile lui neortodoxe şi necanonice lovesc dureros în sufletele creştinilor. Mulţi deja ştiu, că acum câţiva ani el s-a exprimat într-un mod necuviincios despre Lumina Sfântă care pogoară în Sâmbăta Mare la Mormântul Domnului, făcând o aluzie la bricheta din buzunarul Patriarhului Ierusalimului. Anul acesta el şi-a permis să-şi exprime dezacordul în ce priveşte existenţa postului Sfinţilor Apostoli. Conform învăţăturii promovate de el canoanele deja "pot fi sărutate şi puse pe raft", iar sodomiţii au dreptul la preoţie (păi canoanele sunt deja pe raft!).

Protod. Andrei a îndrăznit să-i osândească pe marele învăţător al lumii Sfântul Ioan Gură de Aur şi pe Sfântul Ioan de Kronştadt. Totodată el se pronunţă împotriva scrierilor Sfântului Ignatie Breanceaninov, recomandând ca ele să fie puse la o parte. Aşadar, protodiaconul Andrei şi-a delimitat clar câmpul de luptă: împotriva canoanelor şi împotriva sfinţilor plăcuţi ai lui Dumnezeu. Iată ce spune despre astfel de "teologi" arhimandritul Rafail (Karelin): "Ei doresc să creeze un creştinism nou, "roz", confortabil, un creştinism care nu obligă la nimic, care nu necesită o luptă duhovnicească şi nu îndeamnă la înfrânarea propriilor patimi. Aceasta este o mântuire fără de Hristos, Împărăţie Crească fără de Dumnezeu, înviere fără Cruce. O astfel de învăţătură nu duce spre dragostea Dumnezeiască, ci spre veşnica pieire".

În octombrie, curent, protodiaconul Andrei a venit în Moldova şi, cu acelaşi duh liberal, fără a clarifica lucrurile, a îndrăznit public, la televiziunea moldovenească, să jignească Asociaţia Ortodoxă din Moldova, numind-o sectă, astfel ofensând întreg poporul dreptcredincios moldovenesc. Evident că este o minciună şi clevetire. Desigur aceasta nu corespunde realităţii.

Una dintre mulţimile de probleme care au unit credincioşii într-o asociaţie, este neprimirea Codului Personal de Identificare. Această atitudine faţă de atribuirea codului personal nu a fost o oarecare izvodire personală, ci întemeiată pe afirmaţiile ierarhilor Bisericii noastre. Astfel în 2004, la Soborul Arhieresc al Bisericii Ortodoxe Ruse, răspunzând la întrebarea cu privire la introducerea în viitor a paşapoartelor electronice, mitropolitul Kiril (Gundeaev) (actualul Patriarh) a subliniat, că "există temerea ca paşapoartele electronice să fie prefăcute în nişte instrumente de control total asupra omului, care va anula principiul libertăţii persoanei" şi "trebuie să mergem pe o astfel de cale ca mijloacele de securitate să nu intre în contradicţie cu libertatea personală şi convingerile religioase".

Şi Soborul Arhieresc din 2008 a confirmat poziţia expusă în cuvântarea Patriarhului Alexie al II-lea la sesiunea Adunării Parlamentare a Consiliului Europei din 2 octombrie 2007 de la Strasbourg despre inadmisibilitatea încălcării libertăţii date de Dumnezeu şi discriminarea cetăţenilor care din convingeri religioase nu acceptă utilizarea noilor tehnologii în procesul de evidenţă a datelor personale.

Toate acţiunile (stările de rugăciune, Drumurile Crucii, adresările în scris) realizate de Asociaţia Creştinilor Ortodocşi din Moldova împotriva atribuirii obligatorii a Codului Personal de Identificare sunt juste şi legale şi datorită lor creştinii Moldovei au dobândit dreptul la o formă alternativă de evidenţă, fără Cod Personal de Identificare.

Asociaţia Creştinilor Ortodocşi din Moldova "Fericita Maică Matrona" împreună cu duhovnicul ei prot. Anatolie Cibric, fiind parte componentă a Mitropoliei Moldovei, s-a pronunţat împotriva vaccinării obligatorii a copiilor, împotriva expresiilor hulitoare din presă (ziarul „Timpul"), publicităţii amorale, filmului hulitor de Dumnezeu "Codul lui Da Vinci" şi cărţii oculte "Harry Potter". Cu străduinţa creştinilor ortodocşi a fost stopată introducerea în programul de învăţământ a obiectului amoral "Deprinderi de viaţă", şi nu s-a desfăşurat adunarea sectară (a adventiştilor) de anvergură în faţa Catedralei Mitropolitane din Chişinău, nu au mărşăluit pe străzile principale ale capitalei paradele neruşinate ale homosexualilor ş. a.

Rugându-ne pentru ei, le dorim tărie duhului, puteri şi înţelepciune pentru a rezista tuturor ispitelor, amintindu-le cuvintele Sfântului Apostol Pavel „toţi care voiesc să trăiască cucernic în Hristos Iisus vor fi prigoniţi" (2 Tim. 3, 12) şi dispreţuiţi. Acoperământul Împărătesei Cerurilor întotdeauna să fie cu adevăraţii râvnitori ai curăţiei Ortodoxiei.

10 noiembrie 2010
Ziua pomenirii Cuviosului Iov al Poceaevului

ps_vladimir_semnatura

+ VLADIMIR,
Arhiepiscopul Poceaevului,
Vicarul Mitropoliei Kievului,
Egumenul Sfintei Lavre a Adormirii Maicii Domnului de la Poceaev


descarcă PDF-ul original / скачать оригинальный PDF

Comentarii

2010-12-06 00:57:10
Anatol

Dispar comentariile, peste noapte..., umblă şobolanii cu bisturiul!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Lăsaţi un comentariu

ATENŢIE: Redacţia îşi asumă dreptul de a suprima comentariile deplasate.