E toaca Ta! A început să bată!
Foaie de suflet şi de cuget pentru tot creştinul
Toaca
Maică Matrona
 [video] "Ecumenismul e pentru că nu ne apărăm credinţa, iar dacă nu ne apărăm credinţa - ne pecetluiesc". Adunare generală. “Invazia microcipurilor în Moldova. Cum ne apărăm?” Prot. Anatolie CIBRIC: „În ultima vreme, pe unele forumuri au apărut comentarii provocatoare semnate cu numele meu” [video] Un filmuleţ despre CIPURI şi o întrebare: CIPURILE IMPLANTABILE actuale LE-AŢI ACCEPTA? PATRIARHUL KIRIL ÎI CONSIDERĂ PE CATOLICI ŞI PROTESTANŢI ERETICI. Detalii depsre întâlnirea delegaţiei Mitropoliei Moldovei cu arhiep. Teognost EREZIA STRÂNSĂ CU UŞA ÎŞI ARATĂ COLŢII. Primele informaţii despre întâlnirea delegaţiei Mitropoliei Chişinăului şi a Întregii Moldove cu arhiepiscopul Teognost [video] Conferinţă de presă la tema reacţiei ierarhiei BORu la Scrisoarea Deschisă a Creştinilor Ortodocşi din Moldova Creştinii ortodocşi către reprezentaţii Ministerului Sănătăţii: „Nu vă credem!” [video] Un grup de ONG-uri cer modificarea legislaţiei privind vaccinarea copiilor Conferinţă şi protest spontan împotriva vaccinării obligatorii [video] Ieroschimonahul Rafail (Berestov) Aghioritul la întâlnirea de la Chişinău: „Întreaga Ortodoxie este într-un pericol nemaiauzit!” [video] STRIGĂTOR LA CER: 2006 - Pomenirea papei în catedrala patriarhală din Constantinopol [video] Cuvântarea Părintelui Anatolie (CIBRIC) despre prigoana începută ACUM în Rusia: "Vine valul cel mare!" [video] PS Iustinian (România): ”Slujitorii altarelor, să luăm ATITUDINE! Poporul intuiește ceva...” Scrisoarea deschisă a creştinilor ortodocşi din Moldova către Patriarhul Kiril al Moscovei şi al Întregii Rusii [ACTUALIZAT]  DRUMUL CRUCII în jurul Chişinăului [FOTO/VIDEO - actualizat, 17 iulie]  [IMPORTANT, VIDEO] Părintele Rafail (BERESTOV) de la Athos susţine Scrisoarea creştinilor ortodocşi din Moldova către Patriarhul Kiril  Stareţul Rafail (Berestov) de la Athos: "Nu se mai poate tăcea!" [foto] 23iunie. Moldova, binecuvântată de Dumnezeu!  [video] Părintele Arsenie (Papacioc): "Pentru adevăr trebuie să ştii să mori" Sf. Simeon Noul Teolog: Pogorârea în noi a Sfântului Duh - condiţia mântuirii  Mass-media (ne) moldovenească prigoneşte tot ce e creştinescArhiepiscopul Averchie (Tauşev): "Să fim adevăraţi creştini ortodocşi, nu modernişti" Cuv. Kukşa al Odesei: "Staţi în credinţa ortodoxă până la ultima suflare!" Pr. Dionisie Ignat: "Dacă au înşelat pe capii Bisericii, sigur... s-a terminat, e sfârşitul"  
românăрусский
Legături externe

rss


Scara spre Cer


Banerul nostru:

toaca_139


Toaca Ştiri
Creştinii ortodocşi către reprezentaţii Ministerului Sănătăţii: „Nu vă credem!”
Ştiri și Publicații
Toate ştirile şi publicaţiile>>

_G208171_c2rÎn după-amiaza zilei de 26 august 2010 marea majoritate din cei peste 200 de creştini ortodocşi din ţară care au participat la Conferinţa „Nu - vaccinurilor obligatorii" au mers la Ministerul Sănătăţii pentru a protesta şi a înmâna direct ministrului un demers semnat de 11 organizaţii non-guvernamentale (printre care şi Publicaţia Periodică „Toaca") cu privire la modificarea legii ce se referă la obligativitatea vaccinării copiilor.

Dată fiind atitudinea sfidătoare din partea statului, cu care s-au ciocnit pe parcursul anilor, creştinii, de data aceasta au ţinut în mâini nu doar drapelul naţional, Tablele Legii cu cele zece porunci, ci şi pancarte cu mesaje deosebit de clare, directe şi lipsite de echivoc precum „Hotineanu - călăul copiilor noştri!", „Stop - genocid!", „Nu - vaccinării obligatorii!" sau „Nu ne omorâţi copiii!". Cântând rugăciuni, ei au aşteptat, protestând paşnic, cu nădejdea că ministrul va ieşi să le asculte plângerile.

Doar după câteva zeci de minute de aşteptare, din clădire a ieşit, pe post de portavoce, dl vice-ministru Mihai Magdei. Care însă, spre deosebita mirare a protestatarilor, din start a ignorat orice interpelare, îndemnând reprezentaţii ONG-urilor să depună demersul la cancelarie (adică, la păstrare veşnică) şi retezând-o scurt, impasibil, într-un dezgustător stil comunist, „dacă-i lege, e obligatoriu. Şi gata".

E necesar să menţionăm în continuare că această reacţie a avut efect de declanşator asupra majorităţii protestatarilor, părinţi ai căror copii nu sunt acceptaţi în instituţiile de învăţământ. Aceştia au început a se adresa dlui Magdei, a vorbi şi a cere fapte, schimbări vizibile. Cererile lor, de asemenea, au fost ignorate de reprezentantul puterii care s-a retras înapoi în clădirea ministerului, şfichiuit de scandarea: „Nu vă credem!".

Pentru a prezenta cât mai fidel atitudinea funcţionarilor, dorim să atragem atenţia şi asupra altui moment remarcabil. După aproximativ jumătate de oră după ce s-a retras, dl vice-ministru a ieşit iarăşi din clădirea ministerului, îndreptându-se în mod ostentativ spre maşina ce-l aştepta la poartă. A împins cele câteva mămici, ce s-au apropiat între timp de el şi, înconjurat de poliţişti, a plecat, mai departe de grijile poporului.

În continuare s-a dat citirii un fragment din demersul înaintat Ministerului Sănătăţii, în care se accentuează faptul, că în mai multe ţări, printre care SUA, Federaţia Rusă, Danemarca, Olanda ş.a. vaccinarea nu este obligatorie, ci doar recomandată. În demers se stipulează ideea că este inadmisibil ca admiterea copiilor în instituţiile de instruire - în grădiniţe, şi în şcoli - să fie condiţionată de vaccinarea acestora. Prin aceasta se încălcă drepturile fundamentale ale omului (dreptul la învăţătură), Constituţia Republicii Moldova şi chiar mult-invocata de către politicieni, Convenţie Europeană a Drepturilor Omului.


PARLAMENTUL RM

bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt 162

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII AL RM

str. Vasile Alecsandri, 2

MINISTERUL EDUCAŢIEI AL RM

str. Piaţa Marii Adunări Naţionale nr. 1

 

DEMERS

 

În ultima perioadă în adresa asociaţilor noastre au parvenit sute de cereri şi plîngeri privind vaccinarea profilactică sistematică a populaţiei efectuată conform Programului naţional de imunizări. Copiii, părinţii cărora au refuzat vaccinarea sistematica, nu sunt admişi în colectivităţi şi instituţii educaţionale şi de recreare. Astfel, începînd cu 1 septembrie 2010, vor fi discriminaţi toţi copiii nevaccinaţi, neavînd posibilitatea de a-şi face studiile în instituţiile de învăţămînt ale Republicii Moldova.

Acest fapt reiese din prevederile art. 52 al Legii privind supravegherea de stat a sănătăţii publice din 03.02.2009. Potrivit acesteia vaccinarea profilactică sistematică a populaţiei este garantată şi asigurată de stat la vîrstele şi pentru grupurile de populaţie stabilite în Programul naţional de imunizări, iar admiterea copiilor în colectivităţi şi instituţii educaţionale şi de recreare este condiţionată de faptul vaccinării lor profilactice sistematice (p.6 art.52).

Programul vaccinărilor profilactice sistematice în Republica Moldova adoptat prin HG a RM din 16.05.2006, prevede imunizarea populaţiei cu 7 vaccinuri pînă la vîrsta de şcolarizare. Iar conform Proiectului Programului de Imunizare pe perioada 2010-2015 vor fi administrate 15 vaccinuri pînă la vîrsta de 7 ani. Admiterea copiilor în colectivităţi este condiţionată de vaccinarea lor profilactică, ceea ce transformă programul de imunizări în unul obligatoriu şi este în contradicţie cu practica internatională, Convenţiile internaţionale şi Constituţia Republicii Moldova.

Astfel, se încalcă:

  • Dreptul de a renunţa la intervenţia medicală.

Legea cu privire la drepturile şi responsabilităţile pacientului din 27 octombrie 2005 prevede că pacientul sau reprezentantul său legal (rudă apropiată) are dreptul de a renunţa la intervenţia medicală sau de a cere încetarea ei la orice etapă. Prin intervenţie medicală (act medical) se întelege orice examinare, tratament sau altă acţiune aplicată pacientului cu scop profilactic, diagnostic etc.

Iar Legea cu privire la ocrotirea sănătăţii din 28.03.1995 în art. 23 stipulează că consimţămîntul pacientului este necesar pentru orice prestaţie medicală propusă (profilactică, diagnostică, terapeutică, recuperatorie). Dacă pacientul are mai puţin de 16 ani, consimţămîntul este dat de reprezentantul său legal.

  • Dreptul la învăţătură.

Convenţia internaţională cu privire la drepturile copilului în art. 28 prevede că statele recunosc dreptul copilului la educaţie şi în acest sens vor asigura învăţămîntul.

Declaraţia Universală a Drepturilor Omului în art. 26 prevede că orice persoană are dreptul la învăţătură.

Primul Protocol Adiţional la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale în art. 2 prevede că nimănui nu i se poate refuza dreptul de instruire.

Constituţia Republicii Moldova în art. 35 prevede că dreptul la învăţătură este asigurat.

  • Dreptul părinţilor de a asigura învăţătura copiilor.

Primul Protocol Adiţional la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, prevede că statul, în exercitarea funcţiilor pe care şi le va asuma în domeniul educaţiei şi al învăţămîntului, va respecta dreptul părinţilor de a asigura această educaţie şi acest învăţămînt conform convingerilor lor religioase şi filozofice.

Făcînd o analiză comparativă a legislaţiei altor ţări am constatat faptul că există state unde vaccinarea nu este obligatorie, se face doar cu consimţămîntul părinţilor şi state unde în afară de programul de imunizare care nu este obligatoriu, ci recomandat, nu mai au vreo prevedere legală specială privind vaccinarea profilactică sistematică.

Statele Unite ale Americii: Un exemplu elocvent în domeniul sistemului imunitar sînt Statele Unite ale Americii. În conformitate cu legislaţia Statelor Unite ale Americii vaccinarea este obligatorie. Însă, majoritatea statelor permit scutiri de la cerinţele de imunizare. Părinţii care din motive religioase sau convingeri filosofice nu doresc vaccinarea copiilor se bucură de dreptul la refuz, beneficiind de scutire - „religious and philosophical exemption". Scutirea religioasă este permisă în 48 de state, iar scutirea în baza convingerilor filosofice este permisă în 20 de state. Toate aceste scutiri sînt prevăzute în Codul Educaţiei al fiecărui stat (Anexa 1). Totodată, este prevăzută procedura legală de scutire de vaccinare. Mai mult ca atît, Guvernul Statelor Unite a instituit Programul Naţional de Compensare a prejudiciilor survenite în urma vaccinărilor sistematice.

Federaţia Rusă: Legislaţia Federaţiei Ruse prevede de asemenea posibilitatea de a refuza vaccinarea profilactica. Conform art. 5 al Legii federale nr. 157-ФЗ din 17.07.1998 cu privire la imunoprofilaxia bolilor infecţioase, cetăţenii au dreptul la informaţie deplină şi obiectivă cu privire la necesitatea vaccinurilor profilactice, consecinţele refuzului, posibilele complicaţii postvaccinare; vaccinuri profilactice gratuite, incluse în calendarul vaccinurilor profilactice şi vaccinuri profilactice conform indicelor de epidemii; examen medical înainte de vaccinare, să primească asistenţă medicală calificată; asistenţă medicală în cazul manifestării efectelor postvaccinale; refuzarea vaccinurilor profilactice. Alineatul 2 al aceluiaşi articol prevede: refuzarea vaccinării profilactice sistematice implică: ... excluderea temporară a cetăţenilor din instituţiile de învăţămînt şi alte instituţii publice în caz de epidemii... (Anexa 2).

Deci, în Rusia există posibilitatea de a refuza vaccinarea sistematica şi copiilor nevaccinati li se oferă dreptul de a fi admişi în instituţiile de învăţămînt.

În Danemarca (Anexa 3), Austria (Anexa 4), Elveţia, Germania (Anexa 5) programul de vaccinare profilactică sistematică nu este obligatoriu, ci recomandat. În schimb situaţia se poate schimba în cazul unor pandemii sau pentru grupuri de persoane cu riscuri sporite:

Germania: Conform art. 26, alin.6 al Legii cu privire la prevenirea şi combaterea bolilor infecţioase la om din 20.07.2000 a Republicii Federative Germane „Ministerul Sănătăţii este în drept să adopte, cu acordul Consiliului Federal, o hotărîre de guvern, conform căreia populaţia care se află în pericol de infectare cu o boală contagioasă cu forme clinice grave şi răspîndire epidemică critică va fi obligată să participe la vaccinarea preventivă sau la alte măsuri de profilaxie specifică. Dreptul la integritate fizică poate fi limitat în acest caz."

Elveţia: În conformitatea cu Legea federală elveţiană cu privire la combaterea bolilor contagioase la om din 18 decembrie 1970 „Cantoanele trebuie să asigure posibilitatea vaccinării gratuite împotriva bolilor contagioase care prezintă pericol considerabil pentru populaţie. Consiliul Federal specifică bolile contagioase respective. Cantoanele, cu acordul Oficiului Federal, pot să ofere populaţiei vaccinare gratuită împotriva altor boli. Cantoanele stabilesc dacă vaccinarea respectivă este benevolă sau obligatorie".

Austria: Legislaţia Austriei în articolul 17 alin. 3, 4 al Legii cu privire la prevenirea şi combaterea pandemiilor din 1950 prevede „În cazul persoanelor care activează în domeniul asistenţei medicale şi a medicinii legale, precum şi a obstetricienilor este necesară dispunerea supravegherii specifice cu precauţie. Pentru astfel de persoane se pot introduce restricţii profesionale, precum şi măsuri de protecţie, în special vaccinarea preventivă. Organele administrative de circumscripţie pot să dispună, în cazuri izolate, efectuarea vaccinării preventive sau acordarea preparatelor profilactice persoanelor primejduite, dacă aceasta este neapărat necesar pentru protecţia împotriva unei boli supuse declarării obligatorii şi pentru ameliorarea modului şi anvergurii apariţiei acesteia".

Concluzie: Potrivit legislaţiei statelor examinate mai sus, vaccinarea profilactică sistematică nu este obligatorie, ci doar recomandată. Totodată, sînt prevăzute cazurile de excepţie prin care părinţii sunt în drept să refuze să-şi vaccineze copilul. Programul naţional de imunizare profilactică prevede de la stat la stat un număr de 2, 3, 4 vaccinuri recomandate. Vaccinurile pot deveni obligatorii în caz de epimedii şi/sau în cazurile persoanelor care prin activitatea lor sînt expuse unui risc sporit de infectare. Deci, dreptul la învăţătura al copiilor nevaccinaţi din anumite motive (religioase, filozofice sau contraindicaţii medicale) nu se încalcă. Însă, în cazul epidemiilor copii nevaccinaţi sunt temporar excluşi din sistemul de învăţămînt.

Reieşind din cele expuse, considerăm oportună şi necesară modificarea legislaţiei Republicii Moldova în domeniul vaccinării profilactice sistematice şi cerem:

1.      Ministerului Sănătăţii al RM să propună modificarea legii cu privire la supravegherea de stat a sănătăţii publice, în următoarea redacţie:

Legea Republicii Moldova nr. 10 din  03.02.2009 privind supravegherea de stat a sănătăţii publice se modifică şi se completează după cum urmează:

Art. 52 se modifică şi se completează după cum urmează :

alin. 6 va avea următorul cuprins: „Cetăţenii Republicii Moldova pot refuza vaccinarea profilactorie sistematică din motive religioase sau filosofice."

se introduce alin. 7 în următoarea redacţie: „În cazul declanşării unor boli infecţioase în masă sau apariţiei unor epidemii, cetăţenii care au refuzat vaccinarea sistematică vor fi restricţionaţi la admiterea în colectivităţi, instituţii educaţionale şi de învăţămînt".

2.      Parlamentului RM să adopte modificările propuse la Legea privind supravegherea de stat a sănătăţii publice;

3.      Ministerului Educaţiei al RM să introducă moratoriu privind aplicarea art. 52 al Legii privind supravegherea de stat a sănătăţii publice şi să admită copiii nevaccinaţi în instituţiile educaţionale şi de recreere, pînă la examinarea acestei probleme de către Parlamentul Republicii Moldova.

Semnatari:

1.      Comitetul Helsinki pentru Drepturile Omului din Republica Moldova

2.      Societatea în sprijinul Initiativelor Sociale „Actiunea Civică"

3.      Asociaţia Tineretului Ortodox AO "Pro Ortodoxia"

4.      Asociaţia Naţională a Părinţilor şi Pedagodilor.

5.      Asociaţia Pro Pacient

6.      Uniunea Naţională pentru Iniţiativă Rurală

7.      Asociaţia creştină-ortodoxă „Fericita Maica Matrona"

8.      Asociaţia pentru ocrotirea copiilor invalizi şi orfani

9.      Asociaţia obştească „Fericita Maica Matrona"

10.    Publicaţia Periodică „Toaca"

11.    Asociaţia pentru Dezvoltarea Comunităţilor rurale „Bunăstarea"


_G208139

_G208146_cr

_G208171_cr

_G208190

_G208174

_G208211_cr_cr

_G208186


Citiţi şi:

Comentarii

2010-08-27 11:17:18
Mircea Puscasu

Puteti gasi si aici informatii de folos pentru a va edifica de ce trebuie respinse vaccinurile din programul national de vaccinare din tara, de peste Prut sau de oriunde

http://bucovinaprofunda.wordpress.com/2010/08/27/cateva-probleme-punctuale-ale-vaccinarilor-%E2%80%9Cobisnuite%E2%80%9D/

http://bucovinaprofunda.wordpress.com/2010/08/27/programul-national-de-vaccinare-abuzuri-si-manipulare/

2010-09-06 02:23:03
img

Am intrat intamplator pe un site si am gasit metode de neutralizare a vaccinurilor. Nu stiu daca ele chiar sunt de folos, DAR merita luate in considerare.
http://zonadecriza.wordpress.com/2010/01/11/solutii-de-neutralizare-a-vaccinarii-dupa-o-vaccinare-fortata/
P.S.: Aceasta este doar opinia mea si trebuie luata ca atare (Dacă orb pe orb va călăuzi, amândoi vor cădea în groapă. (Matei 15:14)).Sincer nu am discutat cu vreun doctor despre acest lucru. Poate vreun doctor va vedea si va confirma sau infirma cele spuse mai sus.

2010-09-07 00:42:17
abbu

si cand va duceti disperati cu copilul la doctor...tot "doctotri ucigasi ii numiti"
chiar nu mai este rusine,decenta,in tara asta ...petitii peste petitii FARA A INTELEGE MACAR DE CE ESRE VORBA...

2010-09-24 10:36:56
lacramioara

de ce te-ai supatat ABBU? nu toti oamenii sunt vanduti diavolului. cunosti vorba ,,padure fara uscaturi nu este"! Dar ce ne vom face cand vor fi mai multe uscaturi decat vlastare verzi?

2010-09-24 10:57:28
lacramioara

pentru ca suntem crestini (in adevarata credinta lasata de Hristos, inca nealterata, pentru ca i-am avut pe apostoli, sfintii parinti, martiri, mucenici, care au luptat pentru legea data noua de Dumnezeu, unii dandu-si viata, asa pastrandu-se credinta in SFANTA TREIME), ELENA, si pe noi ne ataca, dar nu se gandesc ca de fapt lupta cu Dumneze, CARUIA I SE CUVINE TOATA SLAVA, CINSTEA SI INCHINACIUNEA IN VECI DE VECI AMIN!

2011-01-14 05:21:05
Alexei

cu articolul asta chiar m-ait facut sa rad! cine sunteti voi, cei de aici? (sa-mi fie iertata indrazneala de a intreba)...
credinciosi ce se lupta cu cipuri, dar cominica prin internet?... sau poate credinciosi care vorbesc direct cu Domnul, iar cu muritorii folosind cartela SIM?... sau credinciosi care lupta cu bolile tocmai atunci cand deja sunt bolnavi?...

2011-01-29 18:05:27
василий

Alexei rîde cela care rîde la urmă,cunoști proverbul.Ar fi bine mai întîi să te documentezi în problema vakcinelor si apoi să eși la acastă tribună.Tu ai în comentariu cel puțin 7 întrebări,oare se poate de dat un răspuns la toate aceste întrebări?Dacă dorești un răspuns mai detailat scriemi pe email.

2011-01-29 18:06:08
василий

Alexei rîde cela care rîde la urmă,cunoști proverbul.Ar fi bine mai întîi să te documentezi în problema vakcinelor si apoi să eși la acastă tribună.Tu ai în comentariu cel puțin 7 întrebări,oare se poate de dat un răspuns la toate aceste întrebări?Dacă dorești un răspuns mai detailat scriemi pe email.

2016-05-15 10:52:08
Cami

Good job Toyota and Capital Ortho. I agree, bring back Miller with Marty…best team ever andthey have great on air cara&deriem#8230;.KXNO goofed, big deal lke we haven't heard the F-word…total over reaction and now they pay….he moves the market and i just hope he find peace battling his personal; demons….took guts to come clean….good job outta you!

2017-02-07 08:49:05
unoqaso

[url=http://dapoxetine-onlinepriligy.net/]dapoxetine-onlinepriligy.net.ankor[/url] <a href="http://ventolinsalbutamol-buy.org/">ventolinsalbutamol-buy.org.ankor</a> http://ventolinsalbutamolbuy.org/

2017-02-07 09:08:13
akejteyi

[url=http://dapoxetine-onlinepriligy.net/]dapoxetine-onlinepriligy.net.ankor[/url] <a href="http://ventolinsalbutamol-buy.org/">ventolinsalbutamol-buy.org.ankor</a> http://ventolinsalbutamolbuy.org/

2017-02-07 09:12:45
uilunocuwop

[url=http://dapoxetine-onlinepriligy.net/]dapoxetine-onlinepriligy.net.ankor[/url] <a href="http://ventolinsalbutamol-buy.org/">ventolinsalbutamol-buy.org.ankor</a> http://ventolinsalbutamolbuy.org/

2017-02-07 09:17:32
urecoso

[url=http://dapoxetine-onlinepriligy.net/]dapoxetine-onlinepriligy.net.ankor[/url] <a href="http://ventolinsalbutamol-buy.org/">ventolinsalbutamol-buy.org.ankor</a> http://ventolinsalbutamolbuy.org/

2017-02-07 09:34:42
pazzuvezeiqul

[url=http://dapoxetine-onlinepriligy.net/]dapoxetine-onlinepriligy.net.ankor[/url] <a href="http://ventolinsalbutamol-buy.org/">ventolinsalbutamol-buy.org.ankor</a> http://ventolinsalbutamolbuy.org/

2017-02-07 09:37:10
ojosanogip

[url=http://dapoxetine-onlinepriligy.net/]dapoxetine-onlinepriligy.net.ankor[/url] <a href="http://ventolinsalbutamol-buy.org/">ventolinsalbutamol-buy.org.ankor</a> http://ventolinsalbutamolbuy.org/

2017-02-07 12:44:15
uamosaxiwelos

[url=http://dapoxetine-onlinepriligy.net/]dapoxetine-onlinepriligy.net.ankor[/url] <a href="http://ventolinsalbutamol-buy.org/">ventolinsalbutamol-buy.org.ankor</a> http://ventolinsalbutamolbuy.org/

2017-02-07 13:04:07
osasedomuk

[url=http://dapoxetine-onlinepriligy.net/]dapoxetine-onlinepriligy.net.ankor[/url] <a href="http://ventolinsalbutamol-buy.org/">ventolinsalbutamol-buy.org.ankor</a> http://ventolinsalbutamolbuy.org/

2017-02-08 12:52:18
arakocehikutu

[url=http://dapoxetine-onlinepriligy.net/]dapoxetine-onlinepriligy.net.ankor[/url] <a href="http://ventolinsalbutamol-buy.org/">ventolinsalbutamol-buy.org.ankor</a> http://ventolinsalbutamolbuy.org/

Lăsaţi un comentariu

ATENŢIE: Redacţia îşi asumă dreptul de a suprima comentariile deplasate.