E toaca Ta! A început să bată!
Foaie de suflet şi de cuget pentru tot creştinul
Toaca
Maică Matrona
 [video] "Ecumenismul e pentru că nu ne apărăm credinţa, iar dacă nu ne apărăm credinţa - ne pecetluiesc". Adunare generală. “Invazia microcipurilor în Moldova. Cum ne apărăm?” Prot. Anatolie CIBRIC: „În ultima vreme, pe unele forumuri au apărut comentarii provocatoare semnate cu numele meu” [video] Un filmuleţ despre CIPURI şi o întrebare: CIPURILE IMPLANTABILE actuale LE-AŢI ACCEPTA? PATRIARHUL KIRIL ÎI CONSIDERĂ PE CATOLICI ŞI PROTESTANŢI ERETICI. Detalii depsre întâlnirea delegaţiei Mitropoliei Moldovei cu arhiep. Teognost EREZIA STRÂNSĂ CU UŞA ÎŞI ARATĂ COLŢII. Primele informaţii despre întâlnirea delegaţiei Mitropoliei Chişinăului şi a Întregii Moldove cu arhiepiscopul Teognost [video] Conferinţă de presă la tema reacţiei ierarhiei BORu la Scrisoarea Deschisă a Creştinilor Ortodocşi din Moldova Creştinii ortodocşi către reprezentaţii Ministerului Sănătăţii: „Nu vă credem!” [video] Un grup de ONG-uri cer modificarea legislaţiei privind vaccinarea copiilor Conferinţă şi protest spontan împotriva vaccinării obligatorii [video] Ieroschimonahul Rafail (Berestov) Aghioritul la întâlnirea de la Chişinău: „Întreaga Ortodoxie este într-un pericol nemaiauzit!” [video] STRIGĂTOR LA CER: 2006 - Pomenirea papei în catedrala patriarhală din Constantinopol [video] Cuvântarea Părintelui Anatolie (CIBRIC) despre prigoana începută ACUM în Rusia: "Vine valul cel mare!" [video] PS Iustinian (România): ”Slujitorii altarelor, să luăm ATITUDINE! Poporul intuiește ceva...” Scrisoarea deschisă a creştinilor ortodocşi din Moldova către Patriarhul Kiril al Moscovei şi al Întregii Rusii [ACTUALIZAT]  DRUMUL CRUCII în jurul Chişinăului [FOTO/VIDEO - actualizat, 17 iulie]  [IMPORTANT, VIDEO] Părintele Rafail (BERESTOV) de la Athos susţine Scrisoarea creştinilor ortodocşi din Moldova către Patriarhul Kiril  Stareţul Rafail (Berestov) de la Athos: "Nu se mai poate tăcea!" [foto] 23iunie. Moldova, binecuvântată de Dumnezeu!  [video] Părintele Arsenie (Papacioc): "Pentru adevăr trebuie să ştii să mori" Sf. Simeon Noul Teolog: Pogorârea în noi a Sfântului Duh - condiţia mântuirii  Mass-media (ne) moldovenească prigoneşte tot ce e creştinescArhiepiscopul Averchie (Tauşev): "Să fim adevăraţi creştini ortodocşi, nu modernişti" Cuv. Kukşa al Odesei: "Staţi în credinţa ortodoxă până la ultima suflare!" Pr. Dionisie Ignat: "Dacă au înşelat pe capii Bisericii, sigur... s-a terminat, e sfârşitul"  
românăрусский
Legături externe

rss


Scara spre Cer


Banerul nostru:

toaca_139


Toaca Ştiri
[video] Ieroschimonahul Rafail (Berestov) Aghioritul la întâlnirea de la Chişinău: „Întreaga Ortodoxie este într-un pericol nemaiauzit!”
Ştiri și Publicații
Toate ştirile şi publicaţiile>>

_G207945_cr_crPe 3 august curent, creştinii ortodocşi din Moldova au avut nesperata ocazie de a-l vedea şi a-l asculta pe binecunoscutul şi multiubitul părinte Rafail (Berestov). Spaţioasa sală a Uniunii Scriitorilor din Moldova, unde s-a desfăşurat întâlnirea, s-a dovedit neîncăpătoare pentru doritorii de a se întări în credinţă cu învăţăturile duhovniceşti ale stareţului athonit. În ciuda zăpuşelii zilelor fierbinţi ale lunii lui Cuptor, discuţia a durat aproape patru ore. În acest timp numărul creştinilor din sală tot creştea şi creştea, mulţi dintre ei, găsindu-şi loc direct pe podea.

Părintele Rafail este cunoscut în spaţiul ortodox pentru statornicia sa în ce priveşte apărarea credinţei. El e foarte apropiat poporului drept-credincios prin faptul că, osândind fără frică taina fărădelegii ce se săvârşeşte în toată lumea, totodată, este înaintat în rugăciune şi nevoinţă duhovnicească. Adresările, stareţului Rafail către păstoriţii şi păstorii ortodocşi, la temele vitale ale actualei apostazii, sunt primite de către creştinii ortodocşi ai Moldovei ca răspuns duhovnicesc la întrebările muşamalizate de către reprezentanţii oficiali ai Bisericii Ortodoxe Ruse.

La începtul întâlnirii, părintele Rafail a spus: „Sunt necăjitt şi sufăr mult din cauza perspectivei groaznice a Sfintei Biserici Universale. Mă doare pentru întreaga Ortodoxie, pentru că întreaga Ortodoxie este într-un pericol nemaiauzit. Masonii, nu creştinii, ci masonii, pregătesc pentru noi al Optulea Sobor Ecumenic (cel tâlhăresc - n.) la care ei vor să răstălmăcească întreaga noastră Ortodoxie. Duhul Sfânt viază în adevărata Biserica, în dreapta Biserică a lui Hristos. Învăţătura lui Hristos stă în Adevăr, dar masonii sau mai degrabă diavolii, luptând cu Dumnezeu, insistă ca Biserica noastră Ortodoxă să îmbrăţişeze ecumenismul, să primească unirea (cu catolicii şi ceilalţi eretici - n.)

Biserica lui Hristos are o exprienţă foarte mare în lupta cu ereziile. Totodată, în această luptă, să nu uităm că întreaga Europă a fost ortodoxă, însă doar câteva ţări au rămas ortodoxe. Nici Franţa, nici Anglia, nici Germania, nici Italia nu au rămas în ortodoxie. Țările europene au pierdut curăţenia ortodoxiei. Ele au primit catolicismul, protestantismul şi alte erezii. De aceea, noi, ortodocşii, trebuie să înţelegem şi să preţuim faptul că suntem în Adevărata Sfântă Biserică Ortodoxă, despre care a spus Hristos: „voi zidi Biserica Mea şi porţile iadului nu o vor birui" (Matei 16, 18). Biserica rămâne nebiruită, numai oamenii se întâmplă să piardă harul pentru că se lasă pervertiţi de ispitele eretice, se depărtează de curăţenia ortodoxiei şi pier. Noi însă trebuie să păstrăm curăţia ortodoxiei, să ne străduim să o apărăm. Noi suntem în stare să apărăm Sfânta Biserică Ortodoxă."

În continuare, părintele a amintit de Unirea de la Ferara-Florenţa când în apărarea curăţiei ortodoxiei s-a ridicat un singur om - episcopul Marcu din Efes.

La întrebarea despre adevărata nevoinţă a creştinului în vremurile noastre, părintele Rafail, a răspuns că, precum se cuvine întotdeauna, trebuie să ne rugăm, să ne nevoim, să postim, să urmăm tipicul Bisericii privind posturile şi rugăciunea. Totuşi, cea mai mare nevoinţă în timpurile noastre este statornicia în credinţă, căci, după cum spunea Cuv. Anatolie de Optina: „cine va râvni după Dumnezeu, după Sfânta Ortodoxie, aceluia Dumnezeu îi va socoti acestea ca nevoinţă".

Trebuie să păstrăm unitatea şi să încercăm, cu toate puterile, să avem şi să menţinem dragostea între noi. Suntem Biserica luptătoare. Cu duşmanii Bisericii trebuie să luptăm, iar pe cei personali să-i iertăm din toată inima. Trebuie să fim fierbinţi în mărturisirea credinţei, iar dacă ne vor propune pâinea sau crucea, vom alege crucea.

Pentru apropiaţii noştri, care sunt încă departe de conştientizarea semnelor apostaziei vremurilor noastre, care suferă de necredinţă, de diferite necazuri, să ne rugăm cu rugăciunea lui avva Dorotei: „Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, milueşte-l şi păzeşte-l pe robul Tău (numele) şi pentru sfintele lui rugăciuni, miluieşte-mă pe mine păcătosul".

Într-o altă ordine de idei, răspunzând care e cea mai importantă ascultare în mănăstirea contemporană, având în vedere că aproape peste tot acum sunt puse pe primul plan gospodăria, construcţiile, părintele Rafail a citat cuvintele lui avva Iosif de Vatoped, către stareţul mănăstirii de la Valaam, părintelui Pankratie: „Dacă vrei să contsruieşti o uzină, fă o uzină; dacă vrei să faci o fabrică, fă o fabrică; dacă vrei colhoz, fă colhoz, dar dacă vrei să construieşti o mănăstire, totul, în primul rând, trebuie să se axeze pe rugăciune". Și, în continuare, vorbind despre rugăciunea lui Iisus, părintele Rafail a spus că aceasta „nu e dată doar nouă, călugărilor, ci tuturor creştinilor ortodocşi. Căci spus este: „Rugaţi-vă neîncetat, pentru toate mulţumiţi". Rugăciunea lui Iisus, rostită cu pocăinţă şi semnul crucii, ne îngrădeşte de toate ispitele diavoleşti." Acest lucru e foarte important acum, în vremurile apocaliptice, de pe urmă, când suntem afectaţi de influenţe diavoleşti, vrăjitoreşti şi psihotropice. E necesar să rostim rugăciunea lui Iisus: „Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, iartă-mă şi miluieşte-mă pe mine păcătosul". Părintele Rafail ne recomandă de fiecare dată să adăugăm şi cuvântul „iartă-mă", care dă o notă de smerenie şi inimă înfrântă, iar „inima înfrântă Dumnezeu nu o va urgisi". Rugăciunea lui Iisus însoţită de semnul crucii e rugăciune curată. De aceea părintele Rafail ne îndeamnă să spunem rugăciunea lui Iisus făcându-ne semnul Crucii.

Părintele a mai vorbit despre cartea sa „Nabat" („Clopotul de restrişte"), în care vorbeşte despre faptul că mulţi dintre arhierei - episcopi, arhiepiscopi, mitropoliţi - au fost recrutaţi de către duşmanii Ortodoxiei, de către serviciile secrete comuniste şi nu numai, pentru distrugerea Bisericii dinăuntru. Astfel se explică faptul că aceştia spun cuvinte nebuneşti, îndreptate clar împotriva Adevărului dumnezeiesc. „Fiţi înţelepţi, fraţilor, nu pentru a judeca episcopii, ci pentru a înţelege că există şi lupi în piei de oi. Pentru a obţine cuget bun şi a găsi duhovnici care osândesc globalizarea şi ecumenismul," a mai spus părintele Rafail.

La întrebarea cât de periculoasă este acceptarea noilor documente biometrice, părintele Rafail a spus că oamenii care le primesc se primejduiesc duhovniceşte.

SNV87634_crAtunci când s-a pus în discuţie situaţia curentă în Biserica Ortodoxă din Moldova, părintele Rafail a remarcat: „Mitropolitul vostru este bun, toţi trebuie să se roage pentru el. Credem şi nădăjduim că el va apăra Sfânta Ortodoxie. Când ne-a întrebat, ce vrem să luăm cu noi la Athos, ca amintire despre Moldova, i-am cerut certitudinea că el va apăra ortodoxia şi nu se va supune viitorului sinod al optulea tâlhăresc. ÎPS Vladimir ne-a încredinţat că altfel nici nu poate fi. Să dea Dumnezeu!"

În acest context, menţionăm că în timpul întâlnirii a fost vizualizat unul dintre paşii premergători ai sinodului tâlhăresc, tedeumul de mulţumire săvârşit la Constantinopol în 2006 cu ocazia sosirii papei Benedict XVI, în timpul căruia papa a fost pomenit ca episcop al Bisericii.

Ecoul discuţiei duhovniceşti cu ieroschimonahul Rafail va dăinui multă vreme în inimile credincioşilor din Moldova ce râvnesc pentru mântuirea lor, pentru mântuirea apropiaţilor şi a tuturor creştinilor ortodocşi. Iar în vremurile noastre când mântuirea se ia nu numai cu nevoinţă, ci şi cu înţelepciune, noi, ca pământul cel uscat, aşteptăm îndrumări duhovniceşti ce ne-ar ajuta să mergem pe calea mărturisirii adevăratei credinţe ortodoxe.

Mulţumim Atotmilostivului Dumnezeu, pentru smeritul său ascultător, ieroschimonahul Rafail, care, poposind în Moldova, a liniştit, a hrănit duhovniceşte poporul nostru ortodox. În ţara noastră există mulţi creştini, care, după ce s-au lepădat de documentele cu Cod Personal, nu mai pot pleca peste hotare. Din această cauză, pelerinajele la mănăstirile din Rusia, Ucraina, România, Grecia unde timp de mulţi ani, aceştia găseau alinare, mângâiere şi răspunsuri la întrebările care îi frământau, au devenit imposibile. Dar Dumnezeu, prin mila Sa cea bogată, toate le rânduişte spre mântuirea noastră şi ne trimite vestitori iubitori şi jertfelnici. Părintele Rafail este unul dintre ei. Din partea întregului popor ortodox din Moldova îi aducem sincere mulţumiri şi smerite închinăciuni. Doamne, Iisuse Hristoase Fiul lui Dumnezeu, mântuieşte-l şi-l ocroteşte de tot răul pe părintele Rafail şi pentru sfintele lui rugăciuni miluieşte-ne şi pe noi păcătoşii.

Mihaela BLAJINU

TOACA precizează: Întâlnirea duhovnicească cu schieromonahul athonit Rafail (BERESTOV) a fost organizată de către Asociaţia Creştinilor Ortodocşi din Moldova "Sf. Fericita Maică Matrona", iar în calitate de moderator l-a avut pe consultantul pe probleme teologice al Asociaţiei, protoiereul Anatolie (CIBRIC). La întâlnire au participat peste 500 de mireni şi 12 preoţi.


Înregistrarea audio (extensie *.mp3, 3 ore 50 minute)

  down_arrow_inv

* pentru a descărca fişierele, accesaţi săgeata


Înregistrările video

Partea I

Integrează:                 DESCARCĂ(download)

Partea II

Integrează:                 DESCARCĂ(download)


2006. Pomenirea papei în catedrala patriarhală din Constantinopol

Embed:                 DESCARCĂ(download)


_G207945_cr

_G207950_cr

_G207954_cr

_G207952_cr

_G207953_cr


Citiţi şi:

Comentarii

2010-08-08 11:48:26
Gabriel

Va rugam sa ne oferiti o subtitrare a acestei conferinte, ca sa fie de folos si celor ce nu cunosc limba rusa. Va multumim pt tot.

2010-10-16 08:18:22
Ortodox pe stil vechi

http://www.youtube.com/watch?v=sCa-8iXrB2o&feature=player_embedded
dureros cum se cenzureaza adevaraul .Uni tac alti trag greul si nu sunt lasati sa-si faca treaba cum vrea Dumnezeu.

2013-07-15 15:17:48
Leonardo

Well, it's not so bad. Firstly, she could actually sing betetr and surprise us all. I'm hoping it's nerves or not being used to singing live. If it's the same, general consensus is that people love her enough and how she comes across as well as the actual recorded version of the song to give her high marks. There's also the Diaspora contingent in some countries that will help. A BBC poll reckons 5th place in the finals and I have to admit that she's so lovely she deserves it (and anyway, Eurovision is never really about actual music ;-) ).However, if she were to put in a solid performance then I think we could count on a lot betetr. Although pop music is not my thing, and even though I never supported sickening Hayko, I'd be very happy with a win for Armenia. It's not a bad song, she's a great ambassador for Armenia, and if she can actually do a near perfect performance we can be proud. If she can't, well, yes, it does highlight the need for radical changes in the way the Eurovision national contest is organized and decided here.Actually, I think it should be anyway. Basically, multiple artists with different songs and singing live. Just choosing whoever gets chosen in the annual local music awards (which is controversial anyway) is not the right approach, in my opinion. Still, although I am really disappointed in her live performance, if she does have talent enough to win then I'm still saying Go! Sirusho!But I really hope she can sort out those vocals, not that this appears to play too much on the actual voting. Was playing with an online Eurovision voting simulator today. Basically it works on the basis of which countries have closer links with the other and at the same time, takes into consideration the influence of Diasporas.Which is why Armenia gave 12 points to Russia last year and I suppose will do the same this year too. The one weird anomaly is why Georgia and Turkey awarded Hayko 12 points last year of course. Well, perhaps not. Neighboring countries usually vote for each other the exception, of course, being Armenia. ;-)Basically, Eurovision is as much about existing international relations between countries as much as it is about the music although some exceptions happen from time to time if an act really sets itself apart from the pack (usually through some kind of novelty as was the case with Finland).

2013-07-16 01:56:31
Sivani bonniewear@q.com

I don’t want to make big fuzz about the so called<a href="http://vwgisreg.com"> pcrotasd</a> for Armenia for the Eurovision but I get scared thinking about what they wear thinking when they decided that Armenian is best represented by a CLOWN ? …………. A group of people are sitting and thinking …hey I know let’s have a clown for Armenia ? And the funny thing is that they ho represent Armenia don’t even complain ? Imagine Israel or France being depicted as Clowns ? But this is what more and more I expect from leaders of all spheres in Armenia. We don’t have sophisticated leadership , no shroud people in Government destined to have a independent and strong country . Armenian is like a hungry dog ..it eats what the fxxx you give it ? Why can’t we have a country where a new pipeline goes from Armenia to Georgia and then to supply gas to Europe ? Why can’t we have a military possessing nuclear vepon ambition? So it can defend its people against a new Genocide in the near future. Why do we have leadership that is cruel and brutal against its citizens’ instead of educating them for the future and sealing everything it has to Russia? Russia which is a bully a wife beater a cruel and mean country which will one day like many times before abandon Armenia when it has had its fun ? Wear is the It sector in Armenia wear is the high tech companies that don’t need to rely on material needs but just brain and intelligence. Why doesn’t Armenian recognize Kosovo ? It should because Karabag need it? Why doesn’t Armenia create better relationship whit Georgia ? So they have the incentive to destroy Armenian heritage and instead respect them ? Why Why WHY ?

2013-07-16 01:56:36
Sivani bonniewear@q.com

I don’t want to make big fuzz about the so called<a href="http://vwgisreg.com"> pcrotasd</a> for Armenia for the Eurovision but I get scared thinking about what they wear thinking when they decided that Armenian is best represented by a CLOWN ? …………. A group of people are sitting and thinking …hey I know let’s have a clown for Armenia ? And the funny thing is that they ho represent Armenia don’t even complain ? Imagine Israel or France being depicted as Clowns ? But this is what more and more I expect from leaders of all spheres in Armenia. We don’t have sophisticated leadership , no shroud people in Government destined to have a independent and strong country . Armenian is like a hungry dog ..it eats what the fxxx you give it ? Why can’t we have a country where a new pipeline goes from Armenia to Georgia and then to supply gas to Europe ? Why can’t we have a military possessing nuclear vepon ambition? So it can defend its people against a new Genocide in the near future. Why do we have leadership that is cruel and brutal against its citizens’ instead of educating them for the future and sealing everything it has to Russia? Russia which is a bully a wife beater a cruel and mean country which will one day like many times before abandon Armenia when it has had its fun ? Wear is the It sector in Armenia wear is the high tech companies that don’t need to rely on material needs but just brain and intelligence. Why doesn’t Armenian recognize Kosovo ? It should because Karabag need it? Why doesn’t Armenia create better relationship whit Georgia ? So they have the incentive to destroy Armenian heritage and instead respect them ? Why Why WHY ?

2013-07-16 01:56:38
Sivani bonniewear@q.com

I don’t want to make big fuzz about the so called<a href="http://vwgisreg.com"> pcrotasd</a> for Armenia for the Eurovision but I get scared thinking about what they wear thinking when they decided that Armenian is best represented by a CLOWN ? …………. A group of people are sitting and thinking …hey I know let’s have a clown for Armenia ? And the funny thing is that they ho represent Armenia don’t even complain ? Imagine Israel or France being depicted as Clowns ? But this is what more and more I expect from leaders of all spheres in Armenia. We don’t have sophisticated leadership , no shroud people in Government destined to have a independent and strong country . Armenian is like a hungry dog ..it eats what the fxxx you give it ? Why can’t we have a country where a new pipeline goes from Armenia to Georgia and then to supply gas to Europe ? Why can’t we have a military possessing nuclear vepon ambition? So it can defend its people against a new Genocide in the near future. Why do we have leadership that is cruel and brutal against its citizens’ instead of educating them for the future and sealing everything it has to Russia? Russia which is a bully a wife beater a cruel and mean country which will one day like many times before abandon Armenia when it has had its fun ? Wear is the It sector in Armenia wear is the high tech companies that don’t need to rely on material needs but just brain and intelligence. Why doesn’t Armenian recognize Kosovo ? It should because Karabag need it? Why doesn’t Armenia create better relationship whit Georgia ? So they have the incentive to destroy Armenian heritage and instead respect them ? Why Why WHY ?

2013-07-17 10:45:58
Krisna

(This) one-sided and unreliable inofamrtion (about any people) after a long period of unchallenged time, would create hostility and hatred that would not be easily overcome.” (Cyrus Hamlin, co-founder of the American missionary college in Istanbul [Robert College], opining on anti-Turkish propaganda, late 19th-Century.) If anyone is familiar with the 1957 movie Twelve Angry Men (based on a television play, starring Henry Fonda and Lee J. Cobb later remade with Jack Lemmon and George C. Scott) you might remember how eleven jurors accepted at the outset the obvious guilt of the young man on trial, perpetuated by the race of the accused. The message of the film was that things are not always what they seem and the Henry Fonda character, through logic and facts, turned around the opinions of each of his co-jurors. Quite a task lay before him, since the other co-jurors were motivated by other factors instead of the pertinent one at hand (i.e., Justice), but ultimately truth prevailed as will inevitably occur one day with the Armenian genocide, once people put their prejudices aside, and look at the validity of the evidence offered on both sides. We are now in the first fifteen minutes of the movie, and the Turks are in the Henry Fonda role and the Armenians are in the Lee J. Cobb role. (The one difference in the way our play will work out is that most Armenians will never accept that there was no genocide as the genocide has become too much a reason for the Armenians' existence, and facts become irrelevant, or conveniently altered.)Innocent until proved guilty beyond reasonable doubt should be the legal principle at work here, and ideally it should not be up to the Turks to prove that they did not commit genocide but for Armenians and their Turk-hating supporters to prove that the Turks did. This trial has already historically taken place, as you will soon see and the resulting acquittal hasn't made any difference in the eyes of those who will condemn the Turks, regardless of the facts.(*Regarding impartiality: this refers to most of the supporting documents presented on this site, particularly those from Western sources since anyone with a Western background can safely be assumed not to have been raised with a love for Turks; after all, does the Western society exist that favors a glowing image of Turkey? My own writings [I'm Holdwater, by the way; glad to meet you] are often not impartially written however, if you can prove to me that there definitely was an Armenian genocide, you would find me changing my tune pretty fast. Can you say the same about yourself, if you begin to be convinced what you have been led to believe all this time has mainly been a lie?) http://yfqqwen.com [url=http://uejeoohy.com]uejeoohy[/url] [link=http://vyvfnls.com]vyvfnls[/link]

2013-07-17 10:45:58
Krisna

(This) one-sided and unreliable inofamrtion (about any people) after a long period of unchallenged time, would create hostility and hatred that would not be easily overcome.” (Cyrus Hamlin, co-founder of the American missionary college in Istanbul [Robert College], opining on anti-Turkish propaganda, late 19th-Century.) If anyone is familiar with the 1957 movie Twelve Angry Men (based on a television play, starring Henry Fonda and Lee J. Cobb later remade with Jack Lemmon and George C. Scott) you might remember how eleven jurors accepted at the outset the obvious guilt of the young man on trial, perpetuated by the race of the accused. The message of the film was that things are not always what they seem and the Henry Fonda character, through logic and facts, turned around the opinions of each of his co-jurors. Quite a task lay before him, since the other co-jurors were motivated by other factors instead of the pertinent one at hand (i.e., Justice), but ultimately truth prevailed as will inevitably occur one day with the Armenian genocide, once people put their prejudices aside, and look at the validity of the evidence offered on both sides. We are now in the first fifteen minutes of the movie, and the Turks are in the Henry Fonda role and the Armenians are in the Lee J. Cobb role. (The one difference in the way our play will work out is that most Armenians will never accept that there was no genocide as the genocide has become too much a reason for the Armenians' existence, and facts become irrelevant, or conveniently altered.)Innocent until proved guilty beyond reasonable doubt should be the legal principle at work here, and ideally it should not be up to the Turks to prove that they did not commit genocide but for Armenians and their Turk-hating supporters to prove that the Turks did. This trial has already historically taken place, as you will soon see and the resulting acquittal hasn't made any difference in the eyes of those who will condemn the Turks, regardless of the facts.(*Regarding impartiality: this refers to most of the supporting documents presented on this site, particularly those from Western sources since anyone with a Western background can safely be assumed not to have been raised with a love for Turks; after all, does the Western society exist that favors a glowing image of Turkey? My own writings [I'm Holdwater, by the way; glad to meet you] are often not impartially written however, if you can prove to me that there definitely was an Armenian genocide, you would find me changing my tune pretty fast. Can you say the same about yourself, if you begin to be convinced what you have been led to believe all this time has mainly been a lie?) http://yfqqwen.com [url=http://uejeoohy.com]uejeoohy[/url] [link=http://vyvfnls.com]vyvfnls[/link]

2013-07-17 10:45:59
Krisna

(This) one-sided and unreliable inofamrtion (about any people) after a long period of unchallenged time, would create hostility and hatred that would not be easily overcome.” (Cyrus Hamlin, co-founder of the American missionary college in Istanbul [Robert College], opining on anti-Turkish propaganda, late 19th-Century.) If anyone is familiar with the 1957 movie Twelve Angry Men (based on a television play, starring Henry Fonda and Lee J. Cobb later remade with Jack Lemmon and George C. Scott) you might remember how eleven jurors accepted at the outset the obvious guilt of the young man on trial, perpetuated by the race of the accused. The message of the film was that things are not always what they seem and the Henry Fonda character, through logic and facts, turned around the opinions of each of his co-jurors. Quite a task lay before him, since the other co-jurors were motivated by other factors instead of the pertinent one at hand (i.e., Justice), but ultimately truth prevailed as will inevitably occur one day with the Armenian genocide, once people put their prejudices aside, and look at the validity of the evidence offered on both sides. We are now in the first fifteen minutes of the movie, and the Turks are in the Henry Fonda role and the Armenians are in the Lee J. Cobb role. (The one difference in the way our play will work out is that most Armenians will never accept that there was no genocide as the genocide has become too much a reason for the Armenians' existence, and facts become irrelevant, or conveniently altered.)Innocent until proved guilty beyond reasonable doubt should be the legal principle at work here, and ideally it should not be up to the Turks to prove that they did not commit genocide but for Armenians and their Turk-hating supporters to prove that the Turks did. This trial has already historically taken place, as you will soon see and the resulting acquittal hasn't made any difference in the eyes of those who will condemn the Turks, regardless of the facts.(*Regarding impartiality: this refers to most of the supporting documents presented on this site, particularly those from Western sources since anyone with a Western background can safely be assumed not to have been raised with a love for Turks; after all, does the Western society exist that favors a glowing image of Turkey? My own writings [I'm Holdwater, by the way; glad to meet you] are often not impartially written however, if you can prove to me that there definitely was an Armenian genocide, you would find me changing my tune pretty fast. Can you say the same about yourself, if you begin to be convinced what you have been led to believe all this time has mainly been a lie?) http://yfqqwen.com [url=http://uejeoohy.com]uejeoohy[/url] [link=http://vyvfnls.com]vyvfnls[/link]

2013-07-18 03:16:15
Akash

Thanx Myrthe. Although a quick search on Hetq wiebste didn't help and I have no time to dig into their archives, still, good to know there is at least someone covering this. http://fweufgbshpm.com [url=http://yjyndqrgrh.com]yjyndqrgrh[/url] [link=http://ulzfua.com]ulzfua[/link]

2013-07-18 03:16:15
Akash

Thanx Myrthe. Although a quick search on Hetq wiebste didn't help and I have no time to dig into their archives, still, good to know there is at least someone covering this. http://fweufgbshpm.com [url=http://yjyndqrgrh.com]yjyndqrgrh[/url] [link=http://ulzfua.com]ulzfua[/link]

2013-07-18 03:16:16
Akash

Thanx Myrthe. Although a quick search on Hetq wiebste didn't help and I have no time to dig into their archives, still, good to know there is at least someone covering this. http://fweufgbshpm.com [url=http://yjyndqrgrh.com]yjyndqrgrh[/url] [link=http://ulzfua.com]ulzfua[/link]

2013-07-18 04:48:47
Aaiyan

Turkey still refuses to admit that the<a href="http://ihgsjs.com"> gmrevnoent</a> of its predecessor state, the Ottoman Empire, attempted to eradicate the Armenian people from its territory. It continues to denounce and threaten citizens and foreign<a href="http://ihgsjs.com"> gmrevnoent</a>s who recognise or even discuss the Armenian Genocide. Dr Akcam has acquired powerful and belligerent enemies because he has documented the genocide, and the Ottoman<a href="http://ihgsjs.com"> gmrevnoent</a> s instigation, in books and public lectures.

2013-07-18 04:48:48
Aaiyan

Turkey still refuses to admit that the<a href="http://ihgsjs.com"> gmrevnoent</a> of its predecessor state, the Ottoman Empire, attempted to eradicate the Armenian people from its territory. It continues to denounce and threaten citizens and foreign<a href="http://ihgsjs.com"> gmrevnoent</a>s who recognise or even discuss the Armenian Genocide. Dr Akcam has acquired powerful and belligerent enemies because he has documented the genocide, and the Ottoman<a href="http://ihgsjs.com"> gmrevnoent</a> s instigation, in books and public lectures.

2013-07-18 04:48:48
Aaiyan

Turkey still refuses to admit that the<a href="http://ihgsjs.com"> gmrevnoent</a> of its predecessor state, the Ottoman Empire, attempted to eradicate the Armenian people from its territory. It continues to denounce and threaten citizens and foreign<a href="http://ihgsjs.com"> gmrevnoent</a>s who recognise or even discuss the Armenian Genocide. Dr Akcam has acquired powerful and belligerent enemies because he has documented the genocide, and the Ottoman<a href="http://ihgsjs.com"> gmrevnoent</a> s instigation, in books and public lectures.

2014-06-18 00:39:45
Umar

I think this is the the only realistic rerpot card available each year on the governments of the world. The CPI measures domestic and public sector and once again highlights how poorly most countries' governments go about their business and how no region is immune to the perils of corruption.

2017-04-06 16:25:13
JennOwen

Zac Brown Band is a famous country singer, so don't miss the possibility to visit [url=http://zacbrownbandtourconcerts.com/]Zac Brown Band tour dates[/url]

2017-04-09 09:25:20
BrosOwen

Green Day is a famous country singer, so don't miss the possibility to visit [url=http://greendaytourdates.com/]Green Day world tour[/url]

2017-04-21 10:10:37
BrosOwen

Tim McGraw is a famous country singer, so don't miss the possibility to visit [url=http://timmcgrawtourtickets.com/]Tim McGraw tour [/url]

2017-09-06 02:25:05
RalphloN

kamagra cialis espaГ±a

<a href="http://cialisxrm.com/">can i take 10mg cialis daily
</a>

cialis hangover feeling

[url=http://cialisxrm.com/]buy cialis online[/url]

2017-09-07 01:40:23
RalphloN

bcbs cover cialis

<a href="http://cialisxrm.com/">buy cialis online</a>

cialis e ansiolitici

[url=http://cialisxrm.com/]cialis generic[/url]

2017-09-20 10:17:03
Matthewnax

prescription pricing
<a href="http://canadianpharmacyrxbsl.com/">canadian drugs</a>
canadapharmacyonline.com
[url=http://canadianpharmacyrxbsl.com/?canadapharmacy]canadapharmacy[/url]
mail order pharmacies
<a href="http://canadianpharmacyrxbsl.com/?ciproxine">ciproxine</a>

2017-09-20 14:11:50
GeraldTok

no prescription pharmacy
<a href="http://canadianpharmacyrxbsl.com/">canadian drugs</a>
canadian prescription drugs
[url=http://canadianpharmacyrxbsl.com/?sertralina]sertralina[/url]
no prescription pharmacies
<a href="http://canadianpharmacyrxbsl.com/?doxycycline-mono">doxycycline mono</a>

2017-09-21 11:05:01
FelipeGop

canadianpharmacy
<a href="http://canadianpharmacyrxbsl.com/">canadian pharmacies shipping to usa</a>
discount prescription drug
[url=http://canadianpharmacyrxbsl.com/?xanax-xr]xanax xr[/url]
online pharmacies
<a href="http://canadianpharmacyrxbsl.com/?how-long-does-xanax-stay-in-your-system">how long does xanax stay in your system</a>

2017-09-21 15:15:06
GeraldTok

best online international pharmacies
<a href="http://canadianpharmacyrxbsl.com/">http://canadianpharmacyrxbsl.com/</a>
online canadian pharmacy
[url=http://canadianpharmacyrxbsl.com/?what-is-xanax-used-for]what is xanax used for[/url]
prescription prices comparison
<a href="http://canadianpharmacyrxbsl.com/?propranolol-hcl">propranolol hcl</a>

2017-09-21 17:13:14
FelipeGop

pharmacy prescription
<a href="http://canadianpharmacyrxbsl.com/">canadian online pharmacies</a>
web medical information
[url=http://canadianpharmacyrxbsl.com/?can-you-drink-alcohol-with-amoxicillin]can you drink alcohol with amoxicillin[/url]
online pharmacy no prescription needed
<a href="http://canadianpharmacyrxbsl.com/?sex-viagra-for-women">sex viagra for women</a>

2017-09-21 21:16:11
GeraldTok

the canadian pharmacy
<a href="http://canadianpharmacyrxbsl.com/">http://canadianpharmacyrxbsl.com/</a>
pharmacy prices
[url=http://canadianpharmacyrxbsl.com/?viagra-receptfritt]viagra receptfritt[/url]
canadian pharmacy online canada
<a href="http://canadianpharmacyrxbsl.com/?canada-pharmacies-online">canada pharmacies online</a>

2017-09-22 01:02:28
FelipeGop

24 hour pharmacy
<a href="http://canadianpharmacyrxbsl.com/">canadian pharmacy</a>
canadian drug stores online
[url=http://canadianpharmacyrxbsl.com/?dapoxetine]dapoxetine[/url]
canadian pharmacy king
<a href="http://canadianpharmacyrxbsl.com/?propranolol-side-effects">propranolol side effects</a>

2017-09-22 09:18:14
FelipeGop

compare rx prices
<a href="http://canadianpharmacyrxbsl.com/">canadian drugs</a>
top rated online canadian pharmacies
[url=http://canadianpharmacyrxbsl.com/?valacyclovir-hcl-1]valacyclovir hcl 1[/url]
canada drugs pharmacy
<a href="http://canadianpharmacyrxbsl.com/?propecia">propecia</a>

2017-09-22 11:01:39
GeraldTok

mail order pharmacies
<a href="http://canadianpharmacyrxbsl.com/">canadianpharmacyrxbsl.com</a>
online pharmacies no prescription
[url=http://canadianpharmacyrxbsl.com/?cialis-for-daily-use]cialis for daily use[/url]
canadian pharmacies top best
<a href="http://canadianpharmacyrxbsl.com/?universal-drugstore-canada">universal drugstore canada</a>

2018-01-02 12:36:30
Hollie

loans online
payday loans online bad credit
payday loans online bad credit
payday personal loan

2018-01-09 13:54:29
uzaxatacx

[url=http://levitra-20mg-priceof.online/]levitra-20mg-priceof.online.ankor[/url] <a href="http://pricespharmacy-canadian.online/">pricespharmacy-canadian.online.ankor</a> http://buy-amoxicillin-amoxil.online/

2018-01-09 14:08:22
axitanidxid

[url=http://levitra-20mg-priceof.online/]levitra-20mg-priceof.online.ankor[/url] <a href="http://pricespharmacy-canadian.online/">pricespharmacy-canadian.online.ankor</a> http://buy-amoxicillin-amoxil.online/

2018-01-09 14:32:48
airexerifa

[url=http://levitra-20mg-priceof.online/]levitra-20mg-priceof.online.ankor[/url] <a href="http://pricespharmacy-canadian.online/">pricespharmacy-canadian.online.ankor</a> http://buy-amoxicillin-amoxil.online/

2018-01-09 14:42:22
otrmuasirugek

[url=http://levitra-20mg-priceof.online/]levitra-20mg-priceof.online.ankor[/url] <a href="http://pricespharmacy-canadian.online/">pricespharmacy-canadian.online.ankor</a> http://buy-amoxicillin-amoxil.online/

2018-01-09 14:57:53
ofezuculu

[url=http://levitra-20mg-priceof.online/]levitra-20mg-priceof.online.ankor[/url] <a href="http://pricespharmacy-canadian.online/">pricespharmacy-canadian.online.ankor</a> http://buy-amoxicillin-amoxil.online/

2018-01-09 15:02:08
geyogludocoz

[url=http://levitra-20mg-priceof.online/]levitra-20mg-priceof.online.ankor[/url] <a href="http://pricespharmacy-canadian.online/">pricespharmacy-canadian.online.ankor</a> http://buy-amoxicillin-amoxil.online/

2018-01-09 15:25:47
anupuroog

[url=http://levitra-20mg-priceof.online/]levitra-20mg-priceof.online.ankor[/url] <a href="http://pricespharmacy-canadian.online/">pricespharmacy-canadian.online.ankor</a> http://buy-amoxicillin-amoxil.online/

2018-01-23 17:35:58
igecuyexiz

[url=http://levitra-20mg-priceof.online/]levitra-20mg-priceof.online.ankor[/url] <a href="http://pricespharmacy-canadian.online/">pricespharmacy-canadian.online.ankor</a> http://buy-amoxicillin-amoxil.online/

2018-01-23 17:46:03
udufixiho

[url=http://levitra-20mg-priceof.online/]levitra-20mg-priceof.online.ankor[/url] <a href="http://pricespharmacy-canadian.online/">pricespharmacy-canadian.online.ankor</a> http://buy-amoxicillin-amoxil.online/

2018-01-23 17:59:13
erlxubohu

[url=http://levitra-20mg-priceof.online/]levitra-20mg-priceof.online.ankor[/url] <a href="http://pricespharmacy-canadian.online/">pricespharmacy-canadian.online.ankor</a> http://buy-amoxicillin-amoxil.online/

2018-01-23 18:06:33
aloluwadiik

[url=http://levitra-20mg-priceof.online/]levitra-20mg-priceof.online.ankor[/url] <a href="http://pricespharmacy-canadian.online/">pricespharmacy-canadian.online.ankor</a> http://buy-amoxicillin-amoxil.online/

2018-01-23 18:19:25
ovewepadut

[url=http://levitra-20mg-priceof.online/]levitra-20mg-priceof.online.ankor[/url] <a href="http://pricespharmacy-canadian.online/">pricespharmacy-canadian.online.ankor</a> http://buy-amoxicillin-amoxil.online/

2018-01-23 18:20:57
asibole

[url=http://levitra-20mg-priceof.online/]levitra-20mg-priceof.online.ankor[/url] <a href="http://pricespharmacy-canadian.online/">pricespharmacy-canadian.online.ankor</a> http://buy-amoxicillin-amoxil.online/

2018-01-23 18:22:39
uluqogujedoyo

[url=http://levitra-20mg-priceof.online/]levitra-20mg-priceof.online.ankor[/url] <a href="http://pricespharmacy-canadian.online/">pricespharmacy-canadian.online.ankor</a> http://buy-amoxicillin-amoxil.online/

2018-01-24 12:25:10
obleyujaoxao

[url=http://levitra-20mg-priceof.online/]levitra-20mg-priceof.online.ankor[/url] <a href="http://pricespharmacy-canadian.online/">pricespharmacy-canadian.online.ankor</a> http://buy-amoxicillin-amoxil.online/

2018-02-08 00:52:07
Terri

gnc diet pills that really work
weight loss drugs prescription
weight loss drug
appetite suppressants that work
best weight loss supplements

2018-03-31 10:38:18
cheap kamagra 100mg tablets

kamagra gold 1200din
<a href="http://kamagradxt.com/">kamagra 100 mg</a>
kamagra 100 gold ajanta
[url=http://kamagradxt.com/]kamagra4uk review[/url]
kamagra 100mg oral jelly review
http://kamagradxt.com/
kamagra online bestellen nederland

2019-01-13 15:35:07
cialis best price

Remarkable phrase and it is duly

<a href=http://spain.brokenh.com/>generic cialis online</a>
[url=http://spain.brokenh.com/]cialis online[/url]
[url=http://spain.brokenh.com/]cialis tadalafil 20 mg[/url]

Lăsaţi un comentariu

ATENŢIE: Redacţia îşi asumă dreptul de a suprima comentariile deplasate.