E toaca Ta! A început să bată!
Foaie de suflet şi de cuget pentru tot creştinul
Toaca
Maică Matrona

    

românăрусский
Ссылки

rss


Scara spre Cer


Banerul nostru:

toaca_139


Тоака Новости
Stareţul Rafail (Berestov) de la Athos: "Nu se mai poate tăcea!"
Новости и Статьи
Все новости>>

ADRESARE DESCHISĂ

16 iunie 2010

pr_RafailIubiţi Arhipăstori şi Păstori ai Bisericii Ortodoxe Ruse, mă adresez către voi, eu, nevrednicul monah Rafail (Berestov)

Duşmanii mântuirii noastre, vrăjmaşii lui Dumnezeu, au trecut cu toată hotărârea la atac. Ei pregătesc unirea (cu „bisericile" eretice - n.n.) şi prin acţiunile lor decisive vor să direcţioneze Biserica Ortodoxă pe calea pieirii, calea unirii. Vremurile în care trăim sunt bântuite de diferite învăţături greşite şi tălmăciri teologice false, pentru că noi, întreaga omenirea, suntem afectaţi de înşelare. E o mare înşelare, când cineva vrea să şteargă dogmele, să şteargă hotarele bisericeşti, e o foarte mare înşelare diavolească, acum aceştia nu văd cu desăvârşire hotarele şi nu se supun nici canoanelor, nici dogmelor bisericeşti, întărite la cele şapte Soboare Ecumenice şi care sunt stâlpul şi temelia adevărului (I Tim. 3, 15).

E război, război duhovnicesc, război al satanei cu Dumnezeu prin Biserică, pentru a schimonosi adevărul şi pentru ca Duhul Sfânt, Duhul Adevărului să plece din Biserică atunci când se va săvârşi unirea cu ereticii. Pentru aceasta şi pregătesc ei acum unirea. Este prima etapă de unire a Sfintei Biserici Ortodoxe cu ereticii-catolici pentru a-l recunoaşte pe papă cap al Sfintei Biserici. Ereticul să fie capul Sfintei Biserici?

Este o erezie catolică, papistaşă! Şi ca urmare - Duhul Sfânt, Duhul Adevărului va pleca din Biserică, şi toţi cei care o vor primi şi îl vor pomeni pe papa, nu vor mai fi ortodocşi, ci eretici-catolici. Sau o vor face cu viclenie, zicând: „Pomeniţi-l pe patriarhul vostru", iar patriarhul îl va pomeni pe papă. Este o mare viclenie. Dacă patriarhul îl va pomeni pe papă, înseamnă că el este catolic şi nu ortodox. Noi, însă, creştinii ortodocşi, nu-l vom pomeni pe patriarhul-catolic.

Mă adresez cu toată fermitatea, stăpânii mei: mitropoliţi, arhiepiscopi şi episcopi ai Bisericii Ortodoxe Ruse, a bătut ceasul! Nu se mai poate tăcea, ci cu tărie trebuie să spunem NU: NU - ecumenismului! NU - unirii! NU - papismului! NU - catolicismului! NU - globalizării! NU - serghianismului! NU - renovaţionismului şi neorenovaţionismului!

Vă sfătuiesc să convocaţi Soborul Local al Bisericii Ortodoxe Ruse, fără acei ierarhi care sunt infectaţi de erezii şi să se osândească toate ereziile pe care le-au acumulat unii reprezentanţi ai Bisericii. Biserica este sfântă, de aceea în ea nu se pot conţine păreri greşite.

Faptul că reprezentanţii oficiali ai Bisericii vor la această etapă să se unească cu papismul şi să-l recunoască pe papa drept cap al Bisericii, este doar începutul căderii. În viitor ei, vrăjmaşii lui Dumnezeu, vrăjmaşii mântuirii noastre, nu se vor opri, ei neapărat se vor uni cu toţi cei auto-intitulaţi „creştini". Însă, după ce se vor uni cu toţi protestanţii, uniaţii, tot felul de monoteliţi, monofiziţi, baptişti, care chipurile mărturisesc creştinismul, ei nu se vor opri. Ei pregătesc „biserica" satanei. Mai departe se vor uni cu religia musulmană, cu religia satanistă iudaică, cu cea budistă şi chiar cu sataniştii de tot soiul şi cu vrăjitorii, după cum deja au practicat la adunăturile ecumeniste.

Aşadar, vă chem cu toată hotărârea, stăpânii mei, Preasfinţiţi ai Bisericii Ortodoxe Ruse, să staţi pentru adevărul bisericesc, că nu se mai poate tăcea. „Nu avem unde da înapoi!". A ne retrage înseamnă a pieri. Ştiţi oare că putem pierde Biserica Ortodoxă Rusă, după cum întreaga Europă a pierdut Ortodoxia. Ortodoxia se va duce în catacombe, ea va rămâne, învăţătura Ortodoxiei e de nebiruit.

Biserica lui Hristos este stâlp de nebiruit al adevărului (1 Tim. 3, 15), dar câţi oameni, câte milioane vor nimeri în labele dracilor... Înţelegeţi...?

Aşadar, vă chem pe voi, iubiţi Arhipăstori, să vă ridicaţi întru apărarea credinţei ortodoxe împotriva tuturor ereziilor şi dezbinărilor.

Dacă însă veţi tăcea cu voi se va judeca Sf. Serafim de Sarov, şi Hristos înfricoşător vă va acuza dacă nu vă veţi ridica întru apărarea Ortodoxiei:

„Mie, nevrednicului Serafim, Domnul mi-a deschis, că pe pământul Rusiei vor fi mari nenorociri. Credinţa Ortodoxă va fi călcată în picioare, arhiereii Bisericii lui Dumnezeu şi alte feţe duhovniceşti se vor lepăda de curăţia Ortodoxiei şi pentru aceasta Domnul îi va pedepsi cu asprime. Eu, nevrednicul Serafim, trei zile şi trei nopţi L-am rugat pe Domnul ca să mă lipsească pe mine de Împărăţia Cerească, iar pe ei să-i miluiască. Dar Domnul a răspuns: „Nu îi voi milui, pentru că ei învaţă învăţături omeneşti şi cu limba lor mă cinstesc pe Mine, iar inima lor departe de Mine stă"...

Orice dorinţă de a introduce schimbări în pravila şi învăţătura Sfintei Bisericii este erezie, hulă asupra Duhului Sfânt, care nu se va ierta în veac. Pe această cale vor merge arhiereii pământului rusesc şi mânia lui Dumnezeu îi va răpune pe ei..."

Pocăiţi-vă, cât Domnul mai rabdă.

Şi poporul rus nu vă va susţine în lepădarea voastră. Veţi fi ca nişte trădători, ca nişte iude. Şi doar acei Arhierei, care vor rămâne credincioşi Bisericii şi lui Hristos, vor fi în Biserica Sfântă, Ortodoxă.

Este necesar să fie convocat Soborul Ortodox Local, dacă reprezentanţii oficiali vor accepta al 8-lea Sobor „tâlhăresc" şi vor primi ideile eretice de unire cu catolicii, vor recunoaşte întâietatea papei şi ecumenismul şi dacă vor încălca aşezămintele Apostoleşti despre aceea, că preotul este bărbatul unei femei şi nu îi este permis să se însoare de două ori.

Acest sobor poate fi convocat de trei episcopi, sau de zece, sau de douăzeci... Aceasta va fi Biserica prigonită, însă noi vom da mărturii pentru ea, toţi creştinii ortodocşi. Credincioşii, care-L iubesc pe Domnul nostru Iisus Hristos, vor rămâne în Biserică.

La Sfântul Sobor sabia credinţei va curăţa toate ereziile. Această Biserică va fi Sfântă, Adevărată, Biserica Ortodoxă a lui Hristos curăţită. Iar ereticii vor fi osândiţi şi alungaţi afară împreună cu toate ereziile. Acea „biserică" a satanei, zidită de apostaţi, care nu se va smeri în faţa sfântului Sobor şi va recunoaşte întâietatea papei în Biserică, şi nu a lui Hristos, se va uni cu celelalte confesiuni. Această „biserică" este a lui antihrist, fiind acea desfrânată, care şade pe fiară (Apoc. 17, 3). Iată încotro se cotilesc reprezentanţii oficiali ai Biserici, iată încotro merg - la satana.

Soborul Ortodox, adunat din episcopi, preoţi, diaconi, călugări şi mireni, este un instrument canonic corect al Bisericii. Cu lama credinţei el curăţă toate rănile canceroase de pe trupul Sfintei Biserici Ortodoxe. Sfântul Sobor trebuie să osândească toate ereziile şi toate vătămăturile din conştiinţa omenească: şi sionismul, şi masoneria, şi socialismul, şi comunismul, şi democraţia ca fiind lepădări de Dumnezeu ce provoacă daune imense omenirii.

Din istorie cunoaştem că Împărăţia Ortodoxă nu a dăunat Bisericii şi omenirii, ci a contribuit la lărgirea împărăţiei şi întărirea Bisericii. Istoria demonstrează că Monarhia este orânduirea politică patriotică şi folositoare Bisericii. În Rusia Împăraţii erau persoane sfinţite. Monarhul este stăpân în casa sa şi el construia, nu distrugea şi nu provoca haos în propria ţară.

Iubiţi Arhipăstori, noi, preoţii ortodocşi, călugării şi mirenii vom fi cu voi, când vă veţi ridica întru apărarea adevărului şi vă vom susţine.

Aşadar, vă zic ferm, stăpânii mei, iubiţi episcopi, în sfârşit, dacă vreţi să vă mântuiţi, ridicaţi-vă, adunaţi Soborul Local în Biserica noastră Ortodoxă Rusă. Chiar şi în taină, însă este necesar să fie câţiva episcopi, câţiva preoţi, diaconi, călugări şi mireni. E bine să fie reprezentanţi ai presei, jurnalişti, oameni credincioşi Ortodoxiei, pentru a da mărturie şi a povesti despre acest Sobor tuturor creştinilor ortodocşi.

Iertaţi-mă, iubiţi Prea Sfinţiţi, pe mine, păcătosul.
nevrednicul monah Rafail (Berestov)

 


Citiţi şi:


ABONAŢI-VĂ, şi veţi fi la curent cu ultimele publicaţii.


 

  • 1991. La Adunarea Generală a CMB din Canberra, Mitropolitul Kiril, actualul Patriarh, a spus: "Consiliul Mondial al Bisericilor este casa noastră comună. Şi faptul că ortodocşii îl consideră casa lor şi doresc ca acesta să devină leagănul bisericii UNITE scoate în evidenţă responsabilitatea lor deosibită pentru soarta CMB şi dorinţa de a contribui la dezvoltarea mişcării ecumenice".

Embed:   descarcă

  • 1991. Canberra. Adunarea Generală a CMB.

Embed:   descarcă

  • Erezia ecumenismului în acţiune: rugăciuni comune ale patriarhilor cu ereticii catolici, vizite la iudei şi nu numai...

Embed:   descarcă

  • 1994. Canberra. Constituirea "Consiliului Naţional al Bisericilor din Australia" cu participarea a trei jurisdicţii ortodoxe (Bisericii Ortodoxe a Greciei, Bisericii Ortodoxe Române şi Bisericii Ortodoxe a Antiohiei). "Episcopul" catolic enunţează misiunea lui: "Consiliul Naţional al Bisericilor din Australia a adunat 13 biserici membre, în rugăciune şi închinare, pentru a arăta vădit unitatea noastră în Hristos şi Biserica Lui", ortodocşii într-un glas cu ereticii confirmă: "Aşa să fie!"

Integrează:   descarcă

  • 2010. Patriarhul Kiril la Erevan, după "comuniunea duhovnicească" cu monofiziţii: „Aş dori să vă exprim sincerele mele mulţumiri, Înaltpreasfinţite, pentru acordarea mie a distincţiei supreme a Bisericii Ortodoxe Armene. [..] Înaltpreasfinţite, în semn de recunoştinţă pentru întâietatea (?!), dvs. duhovnicească, pentru cuvintele dvs. inspirate, pentru acţiunile dvs. pătrunse de credinţă şi nădejde... în Dumnezeu, pentru dragostea dvs. faţă de Biserica Ortodoxă Rusă, aş vrea să vă înmânez acest cadou memorabil: Sf. Cruce şi Panaghia, simbolurile slujirii Patriarhale, în memoria comuniunii noastre frăţeşti. Iar acestei măreţe catedrale naţionale, în memoria comuniunii noastre duhovniceşti de astăzi, aş dori să-i ofer icoana Mântuitorului cu o inscripţie memorabilă. [..] După cum spune zicala: între oamenii iubitori dragostea se înmulţeşte, iar necazul se înjumătăţeşte. Dacă tot aşa va fi şi în viaţa popoarelor noastre, când dragostea  se va înmulţi, iar necazul se va înjumătăţi, vom avea într-adevăr puterea şi capacitatea de a depăşi multitudinea de dificultăţi cu care ne întâlnim în drumul vieţii. Domnul să aibă Armenia în paza Sa! Domnul să aibă în paza Sa Biserica (!!!) Apostolică Armeană! Pe dvs. Înaltpreasfinţite (!), pe dl preşedinte şi pe toţi voi, dragii mei fraţi şi surori!" (video: © patriarchia.ru)

Integrează:

  • 2010. Vorbind, la moscheea din Baku, în faţa musulmanilor, Patriarhul Kiril, tot în duhul Canberrei, adresându-se musulmanilor "fraţilor", a spus: "Rugăciunea ne uneşte. Avem divergenţe în ce priveşte înţelerea lui Dumnezeu, în înţelegerea vieţii religioase, dar avem ceva comun. Şi acest lucru comun este rugăciunea". În încheiere, Patriarhul a urat musulmanilor prezenţi în moschee: "Dumnezeu să păzească pământul Azernaidjanului, poporul lui, şi pe voi fraţi şi surori. Mă bucur să mă întâlnesc cu voi  sub cupola moscheei principale a oraşului Baku". (video: © patriarchia.ru)

Integrează:

сообщения

2010-07-03 22:08:00
protodiacon IOAN

Este deosebit de periculoasă mișcarea ecumenistă .Bunul Dumnezeu să ne ferească de așa otravă omorîtoare de suflete. În prezent este tot mai vădit (și chiar vizibil o fac, fără de frică) cum acești lupi nemiloși în piei de oi se strecoară în Sf. Biserică și fac lucrul și jocul tatălui minciunii care este dracul.Dar scris este că porțile iadului nu vor birui Sfînta lui Hristos Biserică și EL, HRISTOS DUMNEZEUL nostru va fi cu noi ( cu BISERICA ADEVĂRATĂ) în toate zilele pînă la sfîrșitul veacului. Dumnezeu să trimită Păstorilor noștri sfințenie ca se privegheze și să cîrmuiască sufletelor noastre la limanul cel bun---- care este HRISTOS, iar celor ce sau înșelat luminarea minții și pocăință. DUMNEZEU SĂ NE FEREASCĂ DE ÎNȘELARE!!!!!!!!!!!! Iertați-mă!

2013-04-27 16:19:32
Stone

Your post captures the issue peferctly!

2013-04-28 16:04:05
wkicvfcy

Eyd4G0 <a href="http://lwsuhqqbwhrx.com/">lwsuhqqbwhrx</a>

2017-06-23 01:38:26
exakatuhip

[url=http://100mg-viagracanada.com/]100mg-viagracanada.com.ankor[/url] <a href="http://sertralinezoloftonline.com/">sertralinezoloftonline.com.ankor</a> http://20mg-tadalafil-lowest-price.com/

2017-06-23 02:01:57
ejisetivuerqe

[url=http://100mg-viagracanada.com/]100mg-viagracanada.com.ankor[/url] <a href="http://sertralinezoloftonline.com/">sertralinezoloftonline.com.ankor</a> http://20mg-tadalafil-lowest-price.com/

2017-06-24 03:20:11
ouxidocisuges

[url=http://100mg-viagracanada.com/]100mg-viagracanada.com.ankor[/url] <a href="http://sertralinezoloftonline.com/">sertralinezoloftonline.com.ankor</a> http://20mg-tadalafil-lowest-price.com/

2017-06-24 03:33:00
urlicuvodib

[url=http://100mg-viagracanada.com/]100mg-viagracanada.com.ankor[/url] <a href="http://sertralinezoloftonline.com/">sertralinezoloftonline.com.ankor</a> http://20mg-tadalafil-lowest-price.com/

2019-06-07 15:13:05
AmateurCams

Suesse maedchen wollen dates [url=http://www.camsex-kostenlos.com]Free Camsex[/url]

2019-09-26 14:23:55
FavDrug

Greate post. Keep posting such kind of info on your blog. Im really impressed by your blog. https://cialisfavdrug.com

2019-09-26 15:01:35
JoshDog

using cialis and viagra together <a href=" http://indiskmad.com/koriander-chutney/ ">cialis coupon</a>
https://u.to/0Gz9Dw farmacia svizzera cialis
[url=http://indiskmad.com/koriander-chutney/]cialis[/url] cialis why find a bathroom

2020-05-13 19:36:34
JennieFem

Delam ceskou hudbu, pisu texty, zpivam a hraju na nekolik nastroju.

2021-04-10 08:03:49
ooukahijaci

[url=http://slkjfdf.net/]Apobupey[/url] <a href="http://slkjfdf.net/">Izakib</a> hwk.rffu.toaca.md.zjc.cf http://slkjfdf.net/

2022-05-31 09:48:13
Jameswon

Статья о [url=https://expert.ru/2021/06/2/osobennosti-vybora-sluzhby-dezinfektsii/]дезинфекции помещений[/url] в Москве

Оставьте ваше сообщение

ВНИМАНИЕ: Редакция оставляет за собой право не размещать неуместные комментарии.