E toaca Ta! A început să bată!
Foaie de suflet şi de cuget pentru tot creştinul
Toaca
Maică Matrona
 [video] "Ecumenismul e pentru că nu ne apărăm credinţa, iar dacă nu ne apărăm credinţa - ne pecetluiesc". Adunare generală. “Invazia microcipurilor în Moldova. Cum ne apărăm?” Prot. Anatolie CIBRIC: „În ultima vreme, pe unele forumuri au apărut comentarii provocatoare semnate cu numele meu” [video] Un filmuleţ despre CIPURI şi o întrebare: CIPURILE IMPLANTABILE actuale LE-AŢI ACCEPTA? PATRIARHUL KIRIL ÎI CONSIDERĂ PE CATOLICI ŞI PROTESTANŢI ERETICI. Detalii depsre întâlnirea delegaţiei Mitropoliei Moldovei cu arhiep. Teognost EREZIA STRÂNSĂ CU UŞA ÎŞI ARATĂ COLŢII. Primele informaţii despre întâlnirea delegaţiei Mitropoliei Chişinăului şi a Întregii Moldove cu arhiepiscopul Teognost [video] Conferinţă de presă la tema reacţiei ierarhiei BORu la Scrisoarea Deschisă a Creştinilor Ortodocşi din Moldova Creştinii ortodocşi către reprezentaţii Ministerului Sănătăţii: „Nu vă credem!” [video] Un grup de ONG-uri cer modificarea legislaţiei privind vaccinarea copiilor Conferinţă şi protest spontan împotriva vaccinării obligatorii [video] Ieroschimonahul Rafail (Berestov) Aghioritul la întâlnirea de la Chişinău: „Întreaga Ortodoxie este într-un pericol nemaiauzit!” [video] STRIGĂTOR LA CER: 2006 - Pomenirea papei în catedrala patriarhală din Constantinopol [video] Cuvântarea Părintelui Anatolie (CIBRIC) despre prigoana începută ACUM în Rusia: "Vine valul cel mare!" [video] PS Iustinian (România): ”Slujitorii altarelor, să luăm ATITUDINE! Poporul intuiește ceva...” Scrisoarea deschisă a creştinilor ortodocşi din Moldova către Patriarhul Kiril al Moscovei şi al Întregii Rusii [ACTUALIZAT]  DRUMUL CRUCII în jurul Chişinăului [FOTO/VIDEO - actualizat, 17 iulie]  [IMPORTANT, VIDEO] Părintele Rafail (BERESTOV) de la Athos susţine Scrisoarea creştinilor ortodocşi din Moldova către Patriarhul Kiril  Stareţul Rafail (Berestov) de la Athos: "Nu se mai poate tăcea!" [foto] 23iunie. Moldova, binecuvântată de Dumnezeu!  [video] Părintele Arsenie (Papacioc): "Pentru adevăr trebuie să ştii să mori" Sf. Simeon Noul Teolog: Pogorârea în noi a Sfântului Duh - condiţia mântuirii  Mass-media (ne) moldovenească prigoneşte tot ce e creştinescArhiepiscopul Averchie (Tauşev): "Să fim adevăraţi creştini ortodocşi, nu modernişti" Cuv. Kukşa al Odesei: "Staţi în credinţa ortodoxă până la ultima suflare!" Pr. Dionisie Ignat: "Dacă au înşelat pe capii Bisericii, sigur... s-a terminat, e sfârşitul"  
românăрусский
Legături externe

rss


Scara spre Cer


Banerul nostru:

toaca_139


Toaca Ştiri
Episcopul Artemie (Serbia): "De la intrarea în Consiliul Mondial al "bisericilor", ecumenismul a trecut de zidurile Ortodoxiei şi a început, precum un cancer, să o roadă dinăuntru." [VIDEO]
Ştiri și Publicații
Toate ştirile şi publicaţiile>>

wcc911-1Însuşi numele de „Consiliu Mondial al Bisericilor" conţine întreaga erezie a acestei organizaţii pseudo-ecleziale.

Biserica este Una şi Sobornicească şi în ea viază tot Adevărul, tot Harul şi toate cele pe care Domnul le-a adus cu El pe pământ şi le-a dăruit pentru mântuirea oamenilor. Biserica este Una şi Sobornicească pentru că îi adună pe toţi cei ce doresc mântuirea întru una, într-un întreg, care este Trupul Dumnezeu-Omului Hristos. Prin urmare, însăşi ideea unui „consiliu" sau a unei „uniuni" a bisericilor este de neconceput, inadmisibilă şi inacceptabilă cunoştinţei şi conştiinţei ortodoxe.

Consiliul Mondial al Bisericilor s-a născut dintr-o erezie modernă - pan-erezia numită ecumenism (Misiunea OFICIALĂ a Consiliului Mondial al "bisericilor": "Edificarea unităţii Bisericii lui Hristos într-o credinţă şi O comuniune EUHARISTICĂ." - n.n.). Astăzi fenomenul ecumenist nu mai este ceva nou şi necunoscut; s-a scris şi s-a vorbit destul de mult despre el vreme de decenii şi se poate spune că este un fenomen extrem de complex. Ecumenismul este mai presus de toate o erezie ecleziologică, deoarece loveşte la însăşi rădăcina Credinţei Ortodoxe - în alcătuirea Sfintei Biserici, încercând să o preschimbe într-o „organizaţie socială", golită de toate însuşirile divino-umane ale Trupului lui Hristos, pregătind astfel calea pentru venirea lui Antihrist.

Temeliile ecumenismului au fost puse în Anglia încă din anul 1897, la Conferinţa celor 194 de cardinali anglicani de la Lambeth. La această întrunire au fost formulate principiile de bază ale viitoarei uniri ecumeniste a „bisericilor" creştine. Conferinţa de la Lambeth a definit un minim dogmatic, adică unitatea va fi regăsită în baza comună de învăţături teologice. Potrivit acestei concepţii, numitorul comun ar trebui căutat în Sfânta Scriptură (însă în afara contextului Sfintei Tradiţii), în Simbolul de credinţă de la Niceea şi Constantinopol, şi în doar două taine: Botezul şi Euharistia. Pe lângă acestea, s-a pus accentul pe aşa-numitul „Principiu al toleranţei", privind învăţăturile celorlalte „biserici", în pregătirea introducerii unui „compromis al dragostei". A treia invenţie a Conferinţei de la Lambeth a fost vestita „teorie a ramurilor", provenită din afirmaţia că Biserica lui Hristos este, prezumtiv, un arbore cu multe ramuri, toate aceste ramuri fiind egale unele cu altele, reprezentând manifestarea Bisericii celei una doar în unitatea lor colectivă.

O dată sădită, sămânţa cea rea s-a răspândit cu repeziciune. Până la începutul secolului al XX-lea, „bisericile" protestante au organizat în 1919 un Congres Misionar Mondial la Edinburgh, unde s-a hotărât organizarea unei mişcări creştine mondiale care să se ocupe de chestiunile credinţei şi organizării bisericii. În acelaşi timp era activă şi mişcarea „Viaţă şi lucrare", a cărei misiune era să realizeze unitatea creştinilor prin cooperarea lor asupra chestiunilor vieţii practice. Din aceste două mişcări exclusiv protestante, unite mai apoi în 1948, la prima Adunare Generală de la Amsterdam, ia fiinţă Consiliul Mondial al Bisericilor cu sediul la Geneva. Din nefericire, la această adunare au fost prezente şi câteva biserici ortodoxe, printre care Patriarhia Ecumenică, Biserica Ciprului, Biserica Greciei şi Mitropolia Rusă din America.

Din păcate, unii ierarhi şi teologi ortodocşi nu au rezistat acestei ispite a modernismului şi secularismului multă vreme şi, curând, s-au infectat cu ea. Dintre bisericile ortodoxe, prima care a făcut concesii ecumenismului a fost Patriarhia Constantinopolului încă din ianuarie 1920, prin Enciclica ei „Către bisericile lui Hristos de pretutindeni", unde pentru întâia dată numele de „biserici" este acordat în mod egal tuturor feluritelor credinţe eretice.

Astfel, încă de la începutul acestei nefericite enciclice, se zice: „...apropierea între diferitele Biserici creştine şi frăţietatea între ele nu sunt excluse de către diferenţele de doctrină care există între ele..." Enciclica susţine mai apoi necesitatea de a lucra pentru „pregătirea şi avansarea acestei uniri binecuvântate"; numeşte felurite grupări eretice „biserici care nu mai trebuie să se socotească unele pe altele a fi străine şi venetice, ci înfrăţite, făcând parte din casa lui Hristos" şi „împreună moştenitoare, mădulare ale aceluiaşi trup şi părtaşi făgăduinţei lui Dumnezeu în Hristos" (Efeseni 3:6). Ca prim pas practic în dragostea şi încrederea reciprocă s-a considerat a fi necesar ca Biserica Ortodoxă să primească Calendarul Nou (gregorian), „pentru ca prăznuirea marilor sărbători creştine să se facă în acelaşi timp de către toate bisericile". Această cerinţă a fost împlinită curând de către Patriarhia Constantinopolului (şi mai apoi de alte câteva Biserici Ortodoxe locale), plătind un preţ scump: schisma internă, atât între Biserici cât şi între credincioşi.

Alte biserici ortodoxe au rezistat pentru o vreme acestei ispite. Îndeosebi Patriarhia Moscovei a arătat precauţie în privinţa ecumenismului. Congresul Episcopilor Bisericilor Ortodoxe locale ţinut la Moscova între 8-18 iulie 1948, cu ocazia aniversării a 500 de ani de la proclamarea autocefaliei Bisericii Ruse a dat mărturie despre aceasta. Reprezentanţii Bisericilor Alexandriei, Antiohiei, Rusiei, Serbiei, României, Georgiei, Bulgariei, Poloniei, Cehoslovaciei şi Albaniei, care au luat parte la întrunire, au respins participarea la Mişcarea Ecumenică Mondială şi CMB (care tocmai se înfiinţase), condamnându-le ca eretice.

Totuşi, această râvnă a ortodocşilor în a propovădui Adevărul lui Dumnezeu despre Biserică nu a durat mult. Doar la patru ani de la alcătuirea Consiliului Mondial al Bisericilor, în 1952, Patriarhul Athenagoras al Constantinopolului a emis o enciclică, chemând toţi conducătorii bisericilor ortodoxe locale să se alăture Consiliului Mondial al Bisericilor. În pofida faptului că motivele unui astfel de îndemn erau extrem de banale, umaniste şi nebisericeşti (de pildă, „apropierea oamenilor şi a naţiunilor" cu scopul „confruntării marilor probleme care preocupă întreaga omenire"), în decursul aceluiaşi an (1952), unele biserici ortodoxe s-au grăbit să se alăture CMB. Patriarhia Ecumenică şi-a trimis reprezentanţi permanenţi la sediul CMB de la Geneva. În 1959, Comitetul Central al CMB s-a întâlnit cu reprezentanţi ai tuturor Bisericilor Ortodoxe în insula Rhodos. De atunci, ecumenismul a trecut de zidurile Ortodoxiei şi a început, precum un cancer, să o roadă dinăuntru. După întâlnirea de la Rhodos, ortodocşii au început să se întreacă unii cu alţii care să fie mai ecumenist.

Lucrul asupra agendei ecumeniste a fost însoţit de declaraţii separate ale unor reprezentanţi individuali ai Bisericilor Ortodoxe, în afara celor aparţinând Scaunului Constantinopolului - declaraţii care nu au nimic în comun cu poziţiile şi învăţăturile Sfinţilor Părinţi. Hotarele aşezate de Părinţii noştri între adevăr şi minciună, lumină şi întuneric, Hristos şi veliar au fost încălcate. Sarcina de căpătâi a tuturor manifestărilor de dragoste sentimentală (în esenţă, reciproc făţarnică) presupus arătată în aceste declaraţii a fost de a dezvolta în rândul creştinilor ortodocşi conştiinţa că sunt fraţi în Hristos cu neortodocşii şi împreună-mădulare ale adevăratei Biserici a lui Hristos cea una. Acestea au fost afirmate la întruniri şi conferinţe, tipărite în cărţi şi reviste, şi emise la radio şi televizor. Şi toate acestea duc mai devreme sau mai târziu către „un singur Potir", adică la împărtăşirea în comun (intercommunio), scopul de căpătâi al aşa-zisului „dialog al iubirii". Potrivit părintelui Iustin Popovici, acesta este de fapt „cea mai vicleană trădare a Domnului Hristos este trădarea lui Iuda şi trădarea întregii Bisericii a lui Hristos".

Episcopul Artemie (Serbia), "Biserica Ortodoxă Sârbă şi ecumenismul", 1995


1986. Adunarea generală a CMB de la Assisi. 1987. Slujirea patr. Demetrios la Vatican împreună cu Ioan Paul II.

Integrează:

1991. Adunarea generală a CMB de la Canberra, Australia, la care Mitropolitul Kiril (Gundeaiev), actualul Patriarh al Bisericii Ortodoxe Ruse a declarat următoarele: "Consiliul Mondial al Bisericilor este casa noastră comună. Ortodocşii îl consideră casa lor şi doresc ca acesta să devină leagănul viitoarei biserici UNITE (a "bisericii" lui antihrist - n.n.)."

Integrează:

1994. Înfiinţarea "Consiliului Naţional al Bisericilor din Australia" cu participarea a 3 jurisdicţii ortodoxe. Canberra.

Integrează:

1994. Hramul Patriarhiei Ecumenice prăznuit împreună cu catolicii.

Integrează:


Citiţi şi:


ABONAŢI-VĂ, şi veţi fi la curent cu ultimele publicaţii.

Comentarii

2010-05-25 08:37:55
veaceslav

2012-03-31 00:17:12
lida lgsven2@milru

Игумена Иова (Никифорчука) власти, несмотря на то, что дело сфабриковано

хотят "окольцевать " электронным браслетом с чипом или посадить в тюрьму.


http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=OW4OPjBeU5U

Дорогие отцы, братья и сестры!
РАССЫЛАЙТЕ ССЫЛКУ НА ЭТУ ПУБЛИКАЦИЮ ВЕЗДЕ КУДА ВОЗМОЖНО. ПОДНИМАЙТЕ ВСЕХ НА НОГИ. ТРЯСИТЕ СВОИХ ЕПИСКОПОВ И СВЯЩЕНСТВО. НЕ БЕЗДЕЙСТВУЙТЕ!
ПОМОГИ ГОСПОДИ!ЭТО МОМЕНТ ИСТИНЫ ДЛЯ ВСЕХ НАС
Суд состоится 4 апреля 2012 года. Времени очень мало!

Просим поддержать священника, не принявшего номер на храм, и

СРОЧНО послать телеграммы в следующие адреса:
http://3rm.info/22796-yelektronnyj-braslet-dlya-svyashhennika-nuzhna.html


protivkart.org/news/892-elektronnyy-braslet-dlya-svyaschennika.html!http://protivkart.org/news/892..

Коллективное Обращение

прихожан храма святителя Николая Чудотворца,
села Никольское, Угличского благочиния Ярославской епархииНе делайтесь рабами человеков» (1Кор.7,23)В марте 2012 года Управление Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Ярославской области планировало надеть браслет с чипом на ногу игумену Иову, настоятелю храма святителя Николая Чудотворца, что в селе Никольское, Угличского района Ярославской области. Отец Иов в мае 2011 года совершил ДТП в Тульской области. Суд приговорил отца Иова к 1 году 3 месяцам условно.


Согласно Приказа Минюста за № 258 в Ярославской области проводится эксперимент по видеоконтролю на мониторе за условно-осужденными. По этому пилотному проекту к ноге гражданина пристегивается электронный браслет, через который осуществляется слежение за условно-осужденными через спутниковую систему глобального позиционирования. К отцу Иову хотели применить этот бесчеловечный метод.


Против «чипирования» батюшки восстали все прихожане и духовные чада. Но работники ФСИНА упорно хотят его «окольцевать». 4 апреля будет суд над нашим батюшкой.


По данному инциденту направлены обращения, сообщения во все возможные инстанции, СМИ, Патриарху, Президенту, Минюст и прочие ведомства. Правильно сказано: «Не ведают, что творят».


А началось, казалось бы, с малого около 10 лет назад с ИНН. И многие иерархи и священники склонили головы пред властью, которая намеревается «чипировать» людей, как бездушный товар. Ладно бы игумен Иов был бы каким-нибудь социально-опасным преступником, а он настоящий монах и пастырь, любимый и уважаемый многими людьми, а ДТП может произойти с каждым из нас.


Просим всех православных возвысить голос против таких вопиющих прецедентов и всеми силами и молитвой очистить нашу Русскую землю от всего того, что заполонило ее, благодаря нашему молчанию.
Прихожане храма святителя Николая Чудотворца,
села Никольское, Угличского благочиния Ярославской епархии


Скачать тексты телеграмм с адресами в формате Word: el.braslet-dlya-svyajennika.doc [34 Kb] (cкачиваний: 625)


152612, Ярославская обл., г. Углич,

ул. Опарина, д.57

Начальнику Уголовно - исполнительную

инспекцию Углического района,

ФКУ УИИ УФСИН России

по Ярославской области

Лукьяновой О.СТЕЛЕГРАММА

Требую отмены постановления от 2 марта 2012г. об использовании т.н. «электронного

браслета» в отношении священнослужителя РПЦ МП Никифорчук И.А, а также отзыва

из Углического районного суда внесенного вами представления о замене ему

наказания в виде ограничения свободы на лишение свободы.

от __________________________________________________________________

проживающий (ая) по адресу:

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
Угличская межрайонная прокуратура
152612, Ярославская обл., Угличский р-н, Углич г., ул. 9-го Января, 9

И.О. Прокурора г. Углича, Ярославской

области Елисеевой Н.ТЕЛЕГРАММА

Требую опротестования постановления от 2 марта 2012г.УИИ г. Углича .об использовании

т.н. «электронного браслета» в отношении священнослужителя РПЦ МП Никифорчук И.А,

а также дачи Вами отрицательного заключения в суде на представление УИИ

Углического р-на о замене наказания на лишение свободы осужденному.


_________________ (___________________________)


Проживающий(ая) по адресу:

________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________


152612, г. Углич, ул.Ленина, д.16

И.О. Председателю Углического районного суда

Хмелевой А.АТЕЛЕГРАММА

Требую принятия законного и обоснованного решения суда об отклонении представления

УИИ г. Углича о замене наказания на лишение свободы осужденному священнослужителю

Никифорчук И.А..

_________________ (___________________________)


Проживающий(ая) по адресу: ____________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Скачать тексты телеграмм с адресами в формате Word: el.braslet-dlya-svyajennika.doc [34 Kb] (cкачиваний: 625)http://protivkart.org

Lăsaţi un comentariu

ATENŢIE: Redacţia îşi asumă dreptul de a suprima comentariile deplasate.