E toaca Ta! A început să bată!
Foaie de suflet şi de cuget pentru tot creştinul
Toaca
Maică Matrona
 [video] "Ecumenismul e pentru că nu ne apărăm credinţa, iar dacă nu ne apărăm credinţa - ne pecetluiesc". Adunare generală. “Invazia microcipurilor în Moldova. Cum ne apărăm?” Prot. Anatolie CIBRIC: „În ultima vreme, pe unele forumuri au apărut comentarii provocatoare semnate cu numele meu” [video] Un filmuleţ despre CIPURI şi o întrebare: CIPURILE IMPLANTABILE actuale LE-AŢI ACCEPTA? PATRIARHUL KIRIL ÎI CONSIDERĂ PE CATOLICI ŞI PROTESTANŢI ERETICI. Detalii depsre întâlnirea delegaţiei Mitropoliei Moldovei cu arhiep. Teognost EREZIA STRÂNSĂ CU UŞA ÎŞI ARATĂ COLŢII. Primele informaţii despre întâlnirea delegaţiei Mitropoliei Chişinăului şi a Întregii Moldove cu arhiepiscopul Teognost [video] Conferinţă de presă la tema reacţiei ierarhiei BORu la Scrisoarea Deschisă a Creştinilor Ortodocşi din Moldova Creştinii ortodocşi către reprezentaţii Ministerului Sănătăţii: „Nu vă credem!” [video] Un grup de ONG-uri cer modificarea legislaţiei privind vaccinarea copiilor Conferinţă şi protest spontan împotriva vaccinării obligatorii [video] Ieroschimonahul Rafail (Berestov) Aghioritul la întâlnirea de la Chişinău: „Întreaga Ortodoxie este într-un pericol nemaiauzit!” [video] STRIGĂTOR LA CER: 2006 - Pomenirea papei în catedrala patriarhală din Constantinopol [video] Cuvântarea Părintelui Anatolie (CIBRIC) despre prigoana începută ACUM în Rusia: "Vine valul cel mare!" [video] PS Iustinian (România): ”Slujitorii altarelor, să luăm ATITUDINE! Poporul intuiește ceva...” Scrisoarea deschisă a creştinilor ortodocşi din Moldova către Patriarhul Kiril al Moscovei şi al Întregii Rusii [ACTUALIZAT]  DRUMUL CRUCII în jurul Chişinăului [FOTO/VIDEO - actualizat, 17 iulie]  [IMPORTANT, VIDEO] Părintele Rafail (BERESTOV) de la Athos susţine Scrisoarea creştinilor ortodocşi din Moldova către Patriarhul Kiril  Stareţul Rafail (Berestov) de la Athos: "Nu se mai poate tăcea!" [foto] 23iunie. Moldova, binecuvântată de Dumnezeu!  [video] Părintele Arsenie (Papacioc): "Pentru adevăr trebuie să ştii să mori" Sf. Simeon Noul Teolog: Pogorârea în noi a Sfântului Duh - condiţia mântuirii  Mass-media (ne) moldovenească prigoneşte tot ce e creştinescArhiepiscopul Averchie (Tauşev): "Să fim adevăraţi creştini ortodocşi, nu modernişti" Cuv. Kukşa al Odesei: "Staţi în credinţa ortodoxă până la ultima suflare!" Pr. Dionisie Ignat: "Dacă au înşelat pe capii Bisericii, sigur... s-a terminat, e sfârşitul"  
românăрусский
Legături externe

rss


Scara spre Cer


Banerul nostru:

toaca_139


Toaca Ştiri
PASTORALA ÎPS VLADIMIR cu privire la organizarea referendumului republican legislativ pentru introducerea "BAZELOR ORTODOXIEI" în programul preuniversitar de studii
Ştiri și Publicații
Toate ştirile şi publicaţiile>>

ipsVladimir_cr_crPrin ce îşi va îndrepta tânărul calea sa? Prin a păzi poruncile Tale" (Psalmi 118, 9)

Preaiubiţi întru Hristos Cel Înviat, fraţi şi surori,

Mitropolia Chişinăului şi a Întregii Moldove pledează pentru organizarea unui referendum republican legislativ pentru obţinerea dreptului definitiv şi cu vot al poporului de a introduce în programele învăţământului preuniversitar („curriculumul şcolar") obiectul „Bazele Ortodoxiei".

Pentru Ţara noastră, pentru norodul dreptcredincios al ei, Ortodoxia, prin aşezământul dumnezeiesc-omenesc al Bisericii, a fost dintotdeauna Calea - singura adevărată - a Mântuirii noastre. Noi, ca popor creştin chiar de la obârşiile noastre ca neam, suntem deplin şi neabătut conştienţi de aportul determinant al Bisericii Ortodoxe la constituirea (etnogeneza) poporului băştinaş al Moldovei, la dăinuirea lui în istorie, la formarea istorică a statalităţii poporului nostru, la menţinerea statalităţii noastre în istorie; precum şi la formarea întregului patrimoniu cultural naţional al poporului Moldovei.

În afară de aceasta, Ortodoxia a determinat formarea identităţii etnoculturale a poporului băştinaş al Moldovei şi a principalelor grupuri etnoculturale din ţară - ucrainenii, ruşii, găgăuzii, bulgarii, beloruşii.

Ortodoxia şi valorile ei definitorii contribuie în mod hotărâtor la formarea şi la menţinerea păcii sociale, etnice şi civice între reprezentanţii tuturor grupurilor etnoculturale; la formarea liantului cultural-spiritual între cetăţenii ţării; la viaţa în ansamblu a societăţii moldoveneşti şi a majorităţii covârşitoare a cetăţenilor ţării.

Avându-i pe Sfântul Ştefan cel Mare, pe Sfinţii Martiri Brâncoveni şi pe mulţi alţi sfinţi care în diferite timpuri au mărturisit credinţa strămoşească cu preţul vieţii chiar, pur şi simplu nu avem dreptul să stăm deoparte şi să nu ne aducem jertfa noastră de lucrare pentru ca Ortodoxia să-şi recapete locul de frunte binemeritat în sistemul naţional de învăţământ, precum şi în viaţa societăţii. Este de datoria noastră să facem dreptate, căci altfel vom da socoteală în faţa lui Dumnezeu pentru nepăsare şi laşitate.

În acest sens, prezenţa „Bazelor Ortodoxiei" în lista de obiecte şcolare nu va constitui o inovaţie, ci un act de dreptate, întemeiat pe valorile existenţiale ale neamului nostru, act izvorât din necesitatea de a educa o generaţie cu o adevărată cultură duhovnicească. Predarea „Bazelor Ortodoxiei" în şcoală nu reprezintă un moft de moment, ci o garanţie a primirii şi a înţelegerii de către tineri a culturii în general, altfel cum vor putea generaţiile de astăzi şi cele viitoare să înţeleagă rostul şi importanţa pentru Mântuirea noastră, a fiecărui creştin, a mănăstirilor şi bisericilor, precum şi rostul şi însemnătatea pentru identitatea şi demnitatea noastră a istoriei neamului fără a cunoaşte obârşia religioasă a acestora.

Un factor care trebuie să ne întărească dorinţa ca Religia să fie parte de neînstrăinat a învăţământului public este faptul că la începuturile ei şcoala a pornit de pe prispa bisericii, din altarul bisericii a început luminarea poporului, aici s-au scris primele cărţi, iar Biblia a fost prima carte ieşită de sub tipar. Oare toate aceste fapte nu sunt suficient de importante şi îndreptăţitoare ca „Bazele Ortodoxiei" să fie predate elevilor şi tinerilor care vor prelua conducerea acestui stat?

Realitatea religioasă, culturală şi socială a societăţii moldoveneşti reclamă o responsabilitate sporită din partea Bisericii Ortodoxe pentru destinele spirituale ale ţării, ale cetăţenilor ei. Ea, după cum o confirmă toate cercetările sociologice, fiind cea mai credibilă instituţie pentru întreaga populaţie pe parcursul tuturor anilor de după declararea independenţei şi cuprinzând în diferite forme peste 93% din populaţia ţării, reprezintă liantul civic şi garantul spiritual şi moral al păcii sociale şi interetnice în societate.

Ortodoxia a avut întotdeauna, în cadrul sistemului de învăţământ un rol covârşitor în procesul de formare a competenţelor şi atitudinilor moral-sociale. Ea oferă posibilitatea de a-L cunoaşte pe Dumnezeu, de a învăţa comunicarea prin iubire între Dumnezeu şi oameni, între Creator şi făpturi, între persoane şi între popoare. Prin urmare, studierea „Bazelor Ortodoxiei" nu poate lipsi din curriculumul şcolilor noastre naţionale, tocmai pentru că aceasta corespunde necesităţii comunităţii de a-şi păstra bogăţia şi identitatea spirituală şi de a transmite valori neveştejite tinerei generaţii. Dar trebuie să înţelegem, iubiţi creştini, că Biserica propune şi nu impune valori, Biserica vă cheamă pe toţi să conştientizaţi că existenţa pe viitor a acestui neam, buna înţelegere de obşte, funcţionarea în pace şi linişte a aşezămintelor statului sunt în strânsă legătură cu cultivarea respectului şi a iubirii faţă de Dumnezeu în rândul tinerilor.

Statul actual care ne guvernează îşi trage legitimitatea, prin legislaturile sale, din anul 1940 şi, implicit din noiembrie 1917. În abordarea oricăror probleme ce ţin de rolul şi lucrarea Bisericii în societate trebuie ca Statul să ţină seama nu numai de rolul deosebit şi determinant al Bisericii Ortodoxe pentru întreaga societate şi statalitate moldovenească, dar şi de daunele morale, umane, patrimoniale colosale pe care Statul le-a pricinuit Bisericii Ortodoxe în perioada 1917-1918, 1940-1988. Acest stat care se declară a fi continuatorul celui de până la declararea independenţei, ar trebui să contribuie la refacerea potenţialului moral, instituţional, uman şi patrimonial al Bisericii Ortodoxe; să sprijine eforturile Bisericii Ortodoxe de compensare a pierderilor colosale suferite de Biserică în perioada 1917-1918, 1940-1988 în plan organizatoric, material, patrimonial, educaţional şi social, precum şi cele de lucrare socială; să se conducă de doctrina morală a Bisericii Ortodoxe în politica sa socială, demografică, educaţională, culturală; să protejeze şi să restaureze spre întrebuinţare conform destinaţiei patrimoniul cultural creat pe parcursul veacurilor (timpului) de Biserica Ortodoxă a Moldovei pe teritoriul ţării şi în afara lui.

Cu atât mai mult, Statul are datoria morală să sprijine predarea disciplinei „Bazele Ortodoxiei" în întreg ciclul preuniversitar şi chiar universitar.

Ne bucurăm că ideea de refacere a dreptăţii faţă de Ortodoxie din partea statului este tot mai des sprijinită şi de persoane din cadrul statului, de demnitari de stat, de savanţi, de intelectuali. Ultima în timp iniţiativă de acest fel îi aparţine apreciatul savant Valeriu Pasat, membru corespondent al Academiei de Ştiinţe din Moldova, cunoscut pentru cercetările sale în domeniul istoriei Bisericii Ortodoxe din Moldova din perioada regimului ateist, care în calitate de autor al Scrisorii Deschise adresată Parlamentului Republicii Moldova a invocat un şir de argumente tari atât de ordin moral, didactic-educaţional, istorico-identitar, constituţional-legislativ cât şi politic, care fac imposibilă luarea unei decizii negative asupra celor solicitate în demers.

Această iniţiativă o vom sprijini prin întrebuinţarea tuturor mijloacelor ce se află la dispoziţia Bisericii, ea ne încurajează odată în plus să revenim la această problemă, a cărei rezolvare parcă deja devenise imposibilă, deoarece s-au scurs două decenii, timp în care statul nu a făcut ceea ce era obligat să facă - nu a introdus predarea Ortodoxiei ca obiect de studiu în programul şcolar.

Lucrarea Bisericii la transpunerea în fapt a acestei iniţiative o vedem prin mobilizarea tuturor pârghiilor acestei instituţii divino-umane: episcopat, cler şi bineînţeles elementul eclesiastic majoritar - poporul binecredincios.

Mântuitorul Hristos a spus despre Sine: „Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa" (Ioan XIV, 6). Să dăm tinerilor posibilitatea de a parcurge această Cale, deschisă nouă de către Hristos, să îmbrăţişeze acest Adevăr suprem, înnobilându-şi astfel viaţa.

Dreptmăritori fii şi fiice duhovniceşti,

Acum mai mult ca niciodată avem dreptul, dar mai ales îndatorirea de a hotărî asupra viitorului acestui neam dreptcredincios prin a spune un „DA" ferm şi neclintit studierii Ortodoxiei în şcoală. Să nu ne temem de neprietenii care ne împiedică de a ne recăpăta un drept firesc, să fim cu toţii într-un gând şi într-un cuget şi să stăm drepţi întru apărarea credinţei.

Să demonstrăm prin faptă că suntem urmaşi vrednici ai binecredincioşilor voievozi şi mărturisitori ai credinţei în Hristos şi la 8 mai să ne adunăm în piaţa Catedralei pentru sprijinirea şi afirmarea acestei idei, pentru a închina rugăciuni către Tatăl Ceresc ca cererea noastră să se facă auzită şi ca rugămintea noastră să fie acceptată de către toţi semenii. Astfel să izbutim să obţinem ca nici o şcoală să nu rămână fără Dumnezeu, mai ales acum, când tinerii şi copiii noştri au nevoie acută de a trăi în bună înţelegere cu semenii şi cu smerenie faţă de Dumnezeu. Vă îndemn pe toţi să înălţăm rugăciuni şi să-L rugăm pe Tatăl Ceresc să binecuvânteze dorinţa întregului norodului dreptcredincios şi să întărească societatea pentru ca cele propuse să îşi găsească împlinirea!

Aşa să ne ajute Dumnezeu!

Al vostru părinte duhovnicesc şi pururea în rugăciuni către Domnul râvnitor,

+VLADIMIR, Mitropolitul Chişinăului şi al Întregii Moldove


ABONAŢI-VĂ, şi veţi fi la curent cu ultimele publicaţii.

Comentarii

2010-04-24 14:12:05
Gicu

Dumnezeu sa ne ajute,intradevar.

2010-05-02 13:54:58
Emilia

Doamne ajuta .Sa anuntam pe ceilalti care nu stiu si sa fim prezenti.

Lăsaţi un comentariu

ATENŢIE: Redacţia îşi asumă dreptul de a suprima comentariile deplasate.