E toaca Ta! A început să bată!
Foaie de suflet şi de cuget pentru tot creştinul
Toaca
Maică Matrona
 [video] "Ecumenismul e pentru că nu ne apărăm credinţa, iar dacă nu ne apărăm credinţa - ne pecetluiesc". Adunare generală. “Invazia microcipurilor în Moldova. Cum ne apărăm?” Prot. Anatolie CIBRIC: „În ultima vreme, pe unele forumuri au apărut comentarii provocatoare semnate cu numele meu” [video] Un filmuleţ despre CIPURI şi o întrebare: CIPURILE IMPLANTABILE actuale LE-AŢI ACCEPTA? PATRIARHUL KIRIL ÎI CONSIDERĂ PE CATOLICI ŞI PROTESTANŢI ERETICI. Detalii depsre întâlnirea delegaţiei Mitropoliei Moldovei cu arhiep. Teognost EREZIA STRÂNSĂ CU UŞA ÎŞI ARATĂ COLŢII. Primele informaţii despre întâlnirea delegaţiei Mitropoliei Chişinăului şi a Întregii Moldove cu arhiepiscopul Teognost [video] Conferinţă de presă la tema reacţiei ierarhiei BORu la Scrisoarea Deschisă a Creştinilor Ortodocşi din Moldova Creştinii ortodocşi către reprezentaţii Ministerului Sănătăţii: „Nu vă credem!” [video] Un grup de ONG-uri cer modificarea legislaţiei privind vaccinarea copiilor Conferinţă şi protest spontan împotriva vaccinării obligatorii [video] Ieroschimonahul Rafail (Berestov) Aghioritul la întâlnirea de la Chişinău: „Întreaga Ortodoxie este într-un pericol nemaiauzit!” [video] STRIGĂTOR LA CER: 2006 - Pomenirea papei în catedrala patriarhală din Constantinopol [video] Cuvântarea Părintelui Anatolie (CIBRIC) despre prigoana începută ACUM în Rusia: "Vine valul cel mare!" [video] PS Iustinian (România): ”Slujitorii altarelor, să luăm ATITUDINE! Poporul intuiește ceva...” Scrisoarea deschisă a creştinilor ortodocşi din Moldova către Patriarhul Kiril al Moscovei şi al Întregii Rusii [ACTUALIZAT]  DRUMUL CRUCII în jurul Chişinăului [FOTO/VIDEO - actualizat, 17 iulie]  [IMPORTANT, VIDEO] Părintele Rafail (BERESTOV) de la Athos susţine Scrisoarea creştinilor ortodocşi din Moldova către Patriarhul Kiril  Stareţul Rafail (Berestov) de la Athos: "Nu se mai poate tăcea!" [foto] 23iunie. Moldova, binecuvântată de Dumnezeu!  [video] Părintele Arsenie (Papacioc): "Pentru adevăr trebuie să ştii să mori" Sf. Simeon Noul Teolog: Pogorârea în noi a Sfântului Duh - condiţia mântuirii  Mass-media (ne) moldovenească prigoneşte tot ce e creştinescArhiepiscopul Averchie (Tauşev): "Să fim adevăraţi creştini ortodocşi, nu modernişti" Cuv. Kukşa al Odesei: "Staţi în credinţa ortodoxă până la ultima suflare!" Pr. Dionisie Ignat: "Dacă au înşelat pe capii Bisericii, sigur... s-a terminat, e sfârşitul"  
românăрусский
Legături externe

rss


Scara spre Cer


Banerul nostru:

toaca_139


Toaca Ştiri
EREZIA monofizitismului şi pseudoreligia universală
Ştiri și Publicații
Toate ştirile şi publicaţiile>>

popekarekinb3412Din neştiinţă, multora li se va părea de neînţeles din ce cauză erezia monofizită joacă un rol atât de mare în crearea religiei mondiale, a religiei lui antihrist, a cărei parte componentă, străvechea erezie a lui Eutihie, Dioscor şi Sever revine sub ochii noştri. Alţii îndeobşte nu văd nimic periculos în erezia monofizită, din nepăsare faţă de adevărul bisericesc şi din duh potrivnic Bisericii. Aceştia se lasă orbiţi de miturile despre „frăţia popoarelor" şi „apropierea Bisericilor".

Nu e vorba numai de ura monofiziţilor faţă de Sfânta Euharistie, care durează de un mileniu şi jumătate, ci şi de ecumenismul care a egalat în drepturi Biserica şi ereziile, Biserica şi sectele, şi de semnarea declaraţiilor comune la Chambessy în 1990-1993, semnate în numele lumii ortodoxe, dar în spatele ei. Aceste acţiuni se traduc în viaţă în unele locuri pe ascuns, de pildă în Patriarhia Moscovei (acum deja şi pe faţă - n.n.), iar în alte locuri cu solemnitate, ca în actualul Patriarhat al Antiohiei.

Anul 2002 a adus noi surprize amare în Grecia ortodoxă. La Facultatea de teologie a Universităţii din Salonic, la interval de 3 luni au fost susţinute două teze de doctorat făţiş monofizite.

În prima dintre ele, ereziarhul Dioscor a fost numit „ortodox", în a doua ereziarhul Sever s-a învrednicit de aceeaşi onoare. Periodicul asociaţiei ortodoxe pan-elene, ziarul „Orthodoxos Typos" a tras un semnal de alarmă, atât din cauza apariţiei tezelor, prin definiţie, „hulitoare de Dumnezeu", la Universitatea din Salonic, cât şi din cauza unirii cu monofiziţii aflată în curs de pregătire. Ziarul a propus ca această temă să fie dezbătută de către Soborul arhieresc al Bisericii Ortodoxe din Grecia. În acelaşi timp Uniunea Clericilor din Grecia adresase o scrisoare dură conducerii bisericeşti în legătură cu informaţiile de încredere referitor la împărtăşirea romano-catolicilor şi a armenilor în bisericile ortodoxe şi la faptul că aceştia botează copiii. Armenii susţin că ei sunt armeni ortodocşi; catolicii, că nu există diferenţe între ei şi ortodocşi. Uniunea Clericilor insistă că ar trebui editată o enciclopedie pentru cler şi popor în care să se accentueze că dorita revenire a ereticilor în sânul Bisericii prin pocăinţa lor nu a avut loc şi că sfintele canoane interzic rugăciunile în comun şi comuniunea în Taine cu eterodocşii.

Se naşte întrebarea, „De ce unirea Bisericii Ortodoxe cu monofiziţii este atât de importantă pentru ecumenismul mondial?". Pentru că această unire nu numai ar distruge structura dogmatică şi canonică a Bisericii Ortodoxe ci şi pentru că însăşi concepţia despre lume a monofizitismului, cel puţin a cârmuitorilor actuali ai lor, este deosebit de prielnică pentru planurile ecumeniste.

Să ne îndreptăm atenţia către lucrarea „Biserica Armeană" a activistului armean din perioada prerevoluţionară (înainte de revoluţia bolşevică din 1917 - n.n.), „patriarhului" monofizit al Constantionopolului (1896 - 1907) Malachia Ormanian. El şi în prezent este foarte venerat în catolicosatul de la Etchmiadzin (cum mărturiseşte articolul unui „episcop" monofizit contemporan din „Periodicul Patriarhiei Moscovei"). În afară de blasfemiile binecunoscute proferate împotriva celui de-al IV-lea Sobor a Toată Lumea de la Calcedon, Malachia Ormanian exprimă în chip de formulă 3, 7, 20 proporţia numerică a Sinoadelor Ecumenice recunoscute de monofiziţi, de lumea greco-ortodoxă şi de romano-catolici. El spune că „este de dorit un cât mai mic număr de dogme". Această limitare dogmatică la armeni nu este întâmplătoare, ci „reiese în întregime din principiul prudenţei introdus la baza doctrinei „bisericii" monofizite.

Mai departe, să nu uităm că în urmă cu un secol Ormanian a schiţat programul ecumenismului: „Dacă în urma unui fericit concurs de împrejurări principalele Biserici existente ar sfârşi, să zicem, nu printr-o unire deplină, ci cel puţin prin stabilirea între ele a unei înţelegeri sau convenţii (în cadrul vizitei P. Kirill la Etchmiadzin a fost semnată o astfel de „înţelegere" - n.n.), în acest caz cel mai prielnic teren pentru astfel de apropiere ar fi cel pe care se află în prezent Biserica Armeană." De asemenea, Ormanian era entuziasmat de „spiritul toleranţei", sau mai bine zis al toleranţei totale a cercurilor bisericeşti armene. Aşa numita „biserică" Armeană „insistă asupra faptului că adevărata universalitate poate exista doar în adunarea (adunătura - n.n.) tuturor Bisericilor... O dată ce această condiţie va fi îndeplinită, fiecare Biserică în parte poate să răstălmăcească după cum voieşte amănuntele de ordin secundar. Aceste temeiuri ale învăţăturii creştine, Biserica Armeană le reduce la cea mai simplă şi succintă tâlcuire." În fond această teză nu este mai prejos de „minimumul teologic" al Consiliului Mondial al Bisericilor (CMB), unde totul este permis - inclusiv tâlcuirea „unor amănunte de ordin secundar".

În „Buletinul bisericesc" (organ al Sinodului Bisericii Ortodoxe Ruse) din 1911 a fost tipărit un articol cuprinzător, „O privire a Bisericii Ortodoxe asupra Bisericii Armeneşti". În acest articol se analiza şi cartea lui Ormanian, cel ce timp de 12 ani fusese ocupase postul de „patriarh" monofizit al Constantinopolului şi fusese pe atunci „unul din cei mai de seamă pretendenţi la postul de catolicos al Armeniei", unul dintre „cei mai renumiţi savanţi contemporani". Opinia de bază a „Buletinului bisericesc" referitoare la Biserica Armenească se întemeia pe lucrarea fundamentală a profesorului Academiei Teologice din Sankt-Petersburg, I. E. Troiţki, care, după cum se ştie, scria foarte clar despre caracterul eretic al „bisericii" armeneşti. „Buletinul bisericesc" observa că în faţa pericolului turcilor armenii ar putea să facă unirea cu ortodocşii „din cauza unor avantaje politice", însă fără a înlătura în prealabil diferendul dogmatic.

Teologia Ortodoxă condamnă fără echivoc erezia monofizitismului, iar în Imperiul Rus (ultimul stat creştinesc în istorie - n.n.) Dreptul canonic repartizase „biserica" Armeano-Gregoriană pe seama Departamentului Afacerilor Bisericeşti a confesiunilor străine din Ministerul Afacerilor Interne. Statistica rusească scria următoarele despre componenţa religioasă a populaţiei din Imperiului: „La noi principalele confesiuni religioase sunt în număr de şase: cea ortodoxă, de care aparţine toată populaţia rusească; mahomedană, de care aparţin triburile turco-tătare şi populaţia Caucazului; catolică - polonezii şi letonii; cea protestantă - finlandezii şi germanii; iudaică - evreii; şi armeano-gregoriană (monofizită - n.n.) - armenii". După cum vedem nici statistica nu observă vreo înrudire dintre aşa-zisele „confesiuni creştine", enumerându-le împreună cu alte religii - un amănunt neînsemnat dar semnificativ al acelei epoci.

Dacă în prezent în loc de Imperiul Rus Ortodox avem o Federaţie Rusă „liber cugetătoare", în care toţi sunt egali - de la lăcaşul ortodox până la capiştea păgânescă, de la străvechea catedrală a Adormirii Maicii Domnului până la nou venitele „misiuni" sectare, sigur că nu putem pretinde imposibilul - schimbarea politicii religioase de stat. În schimb este cu putinţă şi trebuie să cerem revenirea la regulile canonice ale Soborului Local din anii 1917-18, la tot ce este mai valoros din moştenirea Bisericii Ruse prerevoluţionare. Noi însă observăm contrariul. „Unica predanie (tradiţie - n.n.)" pe care ierarhii de vârf ai Patriarhiei Moscovei o păzesc şi o cultivă este „predania" anului 1961, an când sub presiunea şi la comanda expresă a regimului totalitar, Patriarhia Moscovei a intrat în CMB; „predania" vremurilor de tristă amintire a ecumenistului Nicodim (Rotov) (părintele spiritual şi idiologul actualului Patriarh cu înclinaţii vădit ecumeniste, unioniste şi eretice, Kirill - n.n.) care a iniţiat „dialogul iubirii" cu Vaticanul, cu protestantismul, cu monofizitismul şi alte erezii.

Prin urmare, dacă în trecut dialogul cu catolicosatul de la Etchmiadzin era obligatoriu - în scopul de a întări „noua comunitate istorică" - poporul sovietic - pe „linia" pseudobisericească, în prezent nu mai poate fi vorba de nici un fel de constrângere. „Comunitatea ecumenistă" este întărită benevol, în cadrul „secolului globalizării". Cu alte cuvinte, se leapădă de bună voie de Simbolul Credinţei, înlocuindu-l cu o „declaraţie" ecumenistă bună în toate împrejurările.

Dacă răsfoim publicaţiile Patriarhiei Moscovei în anii „de libertate" 1990, va fi foarte greu de aflat ceva despre Sinodul de la Calcedon, în schimb cititorul va descoperi nu numai o „comunitate istorică", în jurul „numelui lui Hristos", cu armenii monofiziţi, ci şi unele raţionamente confuze referitoare la familia cea mai apropiată de Ortodoxie a vechilor Biserici răsăritene (orientale) din care fac parte de asemenea „bisericile" coptă, siriacă, malabară şi etiopiană. Chiar şi denumirea atribuită deja comunităţilor monofizite eretice este de „Biserici Ortodoxe Răsăritene (precalcedoniene)". În sfârşit, concepţia referitoare la eterodocşi, adoptată practic fără discuţii de către Sinodul arhieresc din 2000, evită de asemenea orice aluzie referitoare la monofiziţi, erezii, anatemele Soboarelor Ecumenice. Iarăşi se discută despre „Bisericile Precalcedoniene" - Coptă, Armeană, Siro-Iacobită, Etiopiană, Malabară. În toate acestea se simte mâna preşedintelui Departamentului pentru Relaţii Inter-bisericeşti, a Mitropolitului Kirill (actualul patriarh Kirill - n.n.), care încă în 1996, în deplin acord cu declaraţia de la Chambessy, a numit Biserica Armenească „Biserică soră" şi partener fidel la mişcarea ecumenistă.

După cum observăm, „teoria ramurilor", a „Bisericilor surori", a „familiei Bisericilor" ş.a.m.d. se află în contradicţie flagrantă cu conştiinţa tradiţională ortodoxă (Rânduiala Duminicii Biruinţei Ortodoxiei spune CLAR: „Celor ce se ridică împotriva Bisericii lui Hristos învăţând că ea s-a împărţit în „ramuri" şi care spun că Biserica nu fiinţează în chip văzut, ci din „ramuri" şi schisme, din feluritele slăviri şi credinţe mincinoase se va alcătui în viitor într-un singur trup, ANATEMA" - n.n.). Teologul grec, Arhimandritul Gheorghe (Kapsanis), egumenul Mănăstirii Grigoriou din Muntele Athos, în lucrarea sa despre conştiinţa ecleziologică a lumii ortodoxe de după căderea Constantinopolului, din 1453 şi până la începutul secolului XX, subliniază că pentru ortodocşi „nu există credinţă apostolică în afara limitelor canonice ale Bisericii soborniceşti (catoliceşti), şi nici Biserică apostolică în afara graniţelor adevărului, adică a Credinţei ortodoxe." În acest punct aripa ecumenistă a Patriarhiei Moscovei se contrazice pe ea însăşi, promovându-şi propria „ortodoxie" fără să mărturisească Ortodoxia. De exemplu, oficial îl cinsteşte pe sfântul Maxim Grecul, deşi acesta, a scris şi împotriva comuniunii cu papistaşii, şi împotriva rătăcirilor armenilor; dar în acelaşi timp, după cum s-a văzut mai sus, aripa ecumenistă a Patriarhiei Moscovei este gata să se unească de facto cu monofiziţii (în primul rând cu catolicosatul armean) în cadrul ecumenismului.

Totodată s-ar cuveni să precizăm că principiile ortodoxe şi cele pseudo-ortodoxe, ecumeniste, diferă unele de altele în toate privinţele, deosebindu-se esenţial şi în ce priveşte dialogul cu eterodocşii. Dacă la începutul secolului XX, până la răspândirea ecumenismului, ereziile erau privite ca erezii, acum însă, în secolul ecumenismului, nu mai există erezii, în schimb există nişte „interpretări proprii ale adevărului evanghelic". Deci tocmai cu această „interpretare proprie a Ortodoxiei" ni se propune să facem compromisuri, să ne îndreptăm spre „formularea unui acord", pentru a folosi una dintre definiţiile precise ale teologului nostru remarcabil, profesorul I. E. Troiţki. Ecumenismul nu cunoaşte nici o formă de propovăduire ortodoxă în mediile eterodoxe, nici un fel de pocăinţă în materie de erezie, drept condiţie a unirii cu Ortodoxia.

Toate acestea se observă şi faţă de monofiziţi. „Buletinul bisericesc" din 1910 comunică următoarele: „Patriarhul Fotie al Alexandriei a înfiinţat o nouă eparhie ortodoxă în Abisinia (Etiopia). Timp de 14 veacuri aici nu a existat nici o eparhie ortodoxă. Ca mitropolit al Abisiniei a fost desemnat Mitropolitul Hristofor de Axoma". În prezent actualul Patriarhat al Alexandriei a recunoscut deja „tainele" copţilor monofiziţi.

„Buletinul bisericesc" din 1911 scria: „Pe data de 14 Iunie, 1910 Episcopul Petru (siro-iacobit din Sadad) împreună cu o parte din păstoriţii săi s-au alăturat Bisericii Ortodoxe din Emessa (Biserica Antiohiei)." Buletinul nostru bisericesc observa că acesta este primul caz de trecere a unor siro-iacobiţi la Ortodoxie şi a reprezentat o dorinţă benevolă a nou-veniţilor de a trece sub omoforul Bisericii. Ce se întâmplă însă în prezent? Patriarhatul Antiohiei recunoaşte tainele atât ale papistaşilor cât şi ale monofiziţilor (Rânduiala Duminicii Biruinţei Ortodoxiei spune CLAR: „Şi celor care nu deosebesc adevărata Preoţie şi Tainele Bisericii de cele ale ereticilor, ci învaţă precum că botezul şi euharistia ereticilor sunt îndestulătoare pentru mântuire, ANATEMA" - n.n.).

În sfârşit, câteva date despre misiunea noastră de la Urmi dinainte de revoluţie, înfiinţată între nestorieni: aceştia s-au alăturat Bisericii Ruse şi dintre ei a ieşit Episcopul Ioan de Urmi, hirotonit la Belgrad de către Mitropolitul Antonie Hrapoviţki. Dar ce vedem în prezent? Vedem dialogul ecumenist al Patriarhiei Moscovei cu nestorienii ca între egali, iar judecând după site-urile monofiziţilor, ultimii poartă propriul lor dialog cu nestorienii.

Desigur, cel mai distrugător act după intrarea Patriarhiei Moscovei în CMB, în 1961, este declaraţia de la Chambessy şi apoi cea de la Balamand. În acelaşi timp ar fi o greşeală vădită şi un fel de autoînşelare a unei părţi a ortodocşilor din Biserica Ortodoxă Rusă a se preface că nu observă roadele acestor convenţii ce proliferează. Aripa ecumenistă a Patriarhiei Moscovei, deopotrivă cu ecumeniştii din Grecia (după cum am văzut mai sus), nu simte nicidecum nevoia unei dezbateri soborniceşti sau, cu atât mai mult, a confirmării acestor uniaţii. Oficial problema este îngheţată, însă, ca din întâmplare, de bază devin tocmai unele dintre „opiniile teologice personale" ce rezultă din obligaţiile ecumeniştilor şi se sprijină pe „teologia" de la Chambessy, Balamand şi Assisi.

30_cr1Un exemplu pilduitor îl reprezintă cariera fulgerătoare a ieromonahului, apoi egumenului, iar în prezent a episcopului vicar din Anglia, Ilarion (Alfeev) (actualul Mitropolit de Volokalamsk. Pe 20 martie 2010 a fost în vizită la Chişinău unde a asistat la interpretarea oratoriului (!), al cărui autor este, „Patimile după Matei", în cadrul unui amplu program de pregătire a poporului drept-credincios pentru acceptarea proiectului „Trei Rome". Proiect „cultural" ce are menirea de a „întoarce întâietatea" primei Rome, actualului Vatican. - n.n.), vechi colaborator al Departamentului pentru Relaţii Inter-bisericeşti a Patriarhiei Moscovei, şi până nu demult participant activ al „rugăciunilor" în comun de la Assisi. Vom cita un fragment, care nu necesită nici un fel de comentariu, din monografia lui, având ca temă teologia dogmatică: „Spre deosebire de Biserica Ortodoxă din Afara Graniţelor, Biserica Ortodoxă Rusă împreună cu alte Biserici Ortodoxe participă la mişcarea ecumenistă, menţinând legătura cu creştinii (!) de alte confesiuni, îndeosebi cu cei a căror ecleziologie este identică sau apropiată de ecleziologia ortodoxă - a Bisericii Romano-Catolice şi a Bisericilor Răsăritene Precalcedoniene. Tocmai de aceea, necătând la faptul că şi în Biserica Ortodoxă Rusă există teologi şi ierarhi pentru care cuvântul „ecumenism" sună ca o înjurătură şi care se manifestă în duhul Arhiepiscopului Averchie, poziţia oficială a Bisericii noastre se caracterizează prin tendinţa către dialogul cu confesiunile eterodoxe".

Într-un articol al său a declarat deschis că s-a ajuns la o înţelegere cu monofiziţii (după expresia lui, cu „pravoslavnicii (ortodocşii) răsăriteni") în privinţa unor probleme hristologice. Pe site-ul „eparhiei" copte (monofizite) din Anglia poate fi găsit textul complet al acestei „înţelegeri cu privire la unele probleme hristologice", altfel spus, ale unirii de la Chambessy. Dacă vom consulta site-ul „patriarhiei" Copte din Egipt vom găsi nu numai cele mai sofisticate calomnii asupra celui de-al IV-lea Sinod Ecumenic de la Calcedon (în spiritul patriarhului armean Malachia Ormanian), ci şi epitetul de „sfânt" (?!) atribuit ereziarhului Dioscor, ca şi mândria pentru activitatea lor ecumenistă - copţii se află în dialog cu Vaticanul, prezbiterienii, protestanţii evanghelici şi cu Ortodoxia oficială. „Patriarhatul" Copt este unul dintre întemeietorii CMB-ului, membru al Comitetului Bisericilor Panafricane şi din Orientul Mijlociu.

Ceilalţi monofiziţi, armenii, conform datelor corespondentului în Rusia al Institutului Kesston, încă din 1990 le permiteau anglicanilor să participe la taina euharistiei. Nu este secret pentru nimeni relaţiile strânse între Etcimiadzin şi Vatican. Cu atât mai mult sunt de înţeles cuvintele Papei de la Roma, aflat în Septembrie 2001 în Armenia: „Iarăşi sunt la doi paşi de Moscova".

În sfârşit, având în vedere dialogul dintre Vatican şi islam, Vatican şi iudaism, dialogurile corespunzătoare ale Ortodoxiei „oficiale" (Mitropolitul Damaschin al Elveţiei, Patriarhul Bartolomeu al Constantinopolului, Mitropolitul Vladimir al Asiei Centrale, Mitropolitul Vladimir al Moldovei ş.a.) vom înţelege tot acest labirint ecumenist planificat al declaraţiilor reciproce, al unirilor, ale rugăciunilor în comun, ale întrunirilor „teologice", al co-participării la slujbele bisericeşti. Iar monofiziţii joacă un rol din ce în ce mai important în crearea pseudo-religiei universale, a religiei lui antihrist.

Totuşi rolul principal în construcţia acestui nou Turn al Babilonului este rezervat papismului modern, necătând la toate pretenţiile monofiziţilor.

În această privinţă, cu cea mai mare sinceritate s-a exprimat „arhiepiscopul" unui mic grup de catolici din Grecia, Nicolae Foscolos: „Pentru noi, catolicii, Biserica este o unică piramidă în frunte cu Arhiepiscopul Romei, Papa."

Oare câţi creştini adevăraţi vor mai fi etichetaţi ca „duşmani ai Bisericii" şi „răzvărtiţi", pe măsură ce monofiziţii eretici vor deveni tot mai „ortodocşi", iar ecumeniştii din toată lumea îşi vor ridica „piramida lor unică" în frunte cu papa de la Roma?

Alexandr Soldatov


Vedeţi şi:


ABONAŢI-VĂ, şi veţi fi la curent cu ultimele publicaţii.

Comentarii

2010-03-31 09:00:49
mirean

daca partriarhul si mitropolitii duc credinta cea dreapta in prapastie, apoi ce or face ceilalti oameni de credinta ortodoxa?

2010-04-04 10:04:14
Grigorie Ciobanu

Să înveţe, ca să-şi cunoască mai bine credinţa, şi să refuze să meargă cu ierarhii în prăpastie. Aşa cum au făcut-o şi pe vremea lui Marcu din Efes. Toţi ierarhii ortodocşi s-au supus papei, el a refuzat, iar poporul l-a urmat. Astfel şi ceilalţi s-au trezit şi s-au pocăit...

2017-06-21 18:05:27
JamesZes

http://datingwebsite.date/20-04-2017-7.php
how often should i text girl im dating
http://datingwebsite.date/20-05-2017-9.php
dating sims for guys apk
http://datingwebsite.date/100-free-dating-site-in-sweden.php

2017-06-27 21:26:07
Jerryvom

stromkosten monat singlehaushalt [url=http://singlefrauenschwelm.usa.cc/singletrails-hildesheim.php]singletrails hildesheim[/url] hard dating truths
the dating wizard - seduction mastery apprenticeship program [url=http://datingwebsite.date/dating-a-male-personal-trainer.php]dating a male personal trainer[/url] jtbc dating alone eng sub ep 1

2017-07-05 14:25:03
Ahmadsib

pico dating sim 2 answers [url=http://datingprogramma.info/04-2017-464.php]ph7 social dating software nulled[/url] popular dating sites uk free

2017-07-05 17:48:52
TimothyKaf

dating a single mom with a baby [url=http://datingat35years.bid/3330.php]best dating sites uk reviews[/url] early dating scan hampshire
dating a guy in a touring band [url=http://forseniors.trade/04-2017-300.php]quiet guy dating loud girl[/url] is dating allowed in north korea

2017-07-06 12:13:26
RonaldOwema

dating services in knoxville tn [url=http://seconddate.download/esl-discussion-online-dating.php]esl discussion online dating[/url] pittsburgh dating apps
brady bunch greg and marcia dating [url=http://rulesseconddate.loan/daddys-application-for-dating-my-daughter.php]daddys application for dating my daughter[/url] nigerian dating in usa

2017-07-06 15:38:45
Thomasculky

dating introvert guy [url=http://match2youmaking.stream/dating-site-brisbane-free.php]dating site brisbane free[/url] christian dating for deaf
single smokers dating [url=http://43dating.men/04-2017-136.php]hook up cape town[/url] today fm dating app

2017-07-06 20:22:48
ChesterNot

how to write the perfect message for online dating [url=http://agnosticdating.win/job-dating-pole-emploi-brest.php]job dating pole emploi brest[/url] internet dating hoaxes
speed dating casino namur [url=http://datingasianguys.faith/1524.php]dating app tango[/url] no strings attached dating reviews

2017-07-09 22:32:51
NelsonAnync

chat adult flirt 4 free [url=http://100addating.faith/gay-dating-phoneline-cleveland.php]gay dating phoneline cleveland[/url] teen dating scary movie biological
free adult on line dating [url=http://absolutely1.science/2521.php]dating vintage unsigned bracelet[/url] dating hentai sim

2017-07-10 02:04:49
Randyinhar

fun flirty text messages to send to your husband [url=http://xxx-dating.win/05-2017-320.php]discrete adult dating affair[/url] free webcam dating gay
free dating sites colombia [url=http://datingcapetown.win/05-2017-187.php]dating a widower problems[/url] dating after 50 uk

2017-07-10 15:54:59
Brianblire

dating taiwanese women [url=http://piscesmandating.science/2088.php]top dating site in bangalore[/url] game online simulasi dating
speed dating events in south wales [url=http://stilldatinggi.faith/470.php]dating sites spain madrid[/url] top 10 catholic dating sites

2017-07-10 21:38:11
DanielNette

free online nigeria dating sites http://starsdating2017.men/26-04-2017-9.php bts v hi dating
dating techniques biology http://datingrestaurantstoronto.stream/817.php johnny and avery real world dating

2017-07-11 07:53:37
SteveJip

free dating sites for singles in usa http://popularfemaledating.loan/oscar-wilde-dating-quotes.php funny quotes online dating profile
rsvp dating online http://headlinesfordating.review/2638.php birthday gift for newly dating

2017-07-11 19:41:59
Jamesfueva

nigerian dating applications [url=http://datinglesson.bid/tips-on-internet-dating-profiles.php]tips on internet dating profiles[/url] 8 simple rules for dating my daughter book
ukrainian dating [url=http://datingsiteshawaii.faith/free-thai-dating-chat.php]free thai dating chat[/url] christian dating site saint john

2017-08-03 15:01:11
GalikEffer

http://mysurveys.us/05-2017-100.php
<a href="http://mysurveys.us/25-05-2017.php">whos on first relative dating activity answers</a>
[url=http://mysurveys.us/2800.php]dating sites for jewish singles[/url]

2017-08-06 02:20:19
Harryjex

http://lovetraveling.club/mote-andre-single-pieksamaki.php
<a href="http://lovetraveling.club/08-05-2017-5.php">video one night stand pohjois karjala</a>
[url=http://lovetraveling.club/pillut-pohjois-karjala.php]pillut pohjois karjala[/url]

2017-08-06 13:41:13
Rogerdus

http://lovetraveling.club/07-2017-241.php
<a href="http://lovetraveling.club/2871.php">puhelin treffit korsholm</a>
[url=http://lovetraveling.club/9233.php]beste stedet a mote eldre kvinner lohja[/url]

2017-08-24 22:47:41
DonaldItase

http://datnonstopend.biz/551.php
<a href="http://datnonstopend.biz/06-2017-141.php">partnersuche 1 monat kostenlos</a>
[url=http://datnonstopend.biz/31-07-2017-3.php]partnervermittlung uganda[/url]

2017-08-25 12:12:44
Enochtip

http://rockdatingmores.biz/1312.php
<a href="http://rockdatingmores.biz/06-2017-175.php">hannover singles kostenlos</a>
[url=http://rockdatingmores.biz/single-integrated-global-marketplace.php]single integrated global marketplace[/url]

2017-09-01 20:27:46
Fraunkvut

http://useranovaflex.biz/06-2017-30.php
<a href="http://useranovaflex.biz/1554.php">studenten kennenlernen nurnberg</a>
[url=http://useranovaflex.biz/07-2017-219.php]frau sucht mann oberpfalz[/url]

2017-09-02 21:57:47
Jerhryspase

http://myhousenmomy.biz/29-05-2017-14.php
<a href="http://myhousenmomy.biz/07-07-2017-1.php">waage mann kennenlernen</a>
[url=http://myhousenmomy.biz/2464.php]dating osteuropaische frauen[/url]

2017-09-03 12:57:21
ThromasCrulp

http://nikolyaendmariya.biz/partnersuche-kostenlos-wien.php
<a href="http://nikolyaendmariya.biz/single-party-bad-segeberg.php">single party bad segeberg</a>
[url=http://nikolyaendmariya.biz/wat-is-de-beste-gratis-datingsite.php]wat is de beste gratis datingsite[/url]

2017-09-06 04:26:58
RalphloN

cialis in cyprus

<a href="http://cialisxrm.com/">cialisxrm.com</a>

cialis e perda da visГЈo

[url=http://cialisxrm.com/]cialisgsa.ru[/url]

2017-09-08 08:37:34
RalphloN

pulmonary hypertension treatment cialis

<a href="http://cialisxrm.com/">buy cialis online</a>

lek za potenciju cialis

[url=http://cialisxrm.com/]http://cialisxrm.com/[/url]

2017-09-08 09:00:35
RalphloN

c est quoi le medicament cialis

<a href="http://cialisxrm.com/">http://cialisxrm.com/</a>

does cialis work for performance anxiety

[url=http://cialisxrm.com/]buy cialis online[/url]

2017-09-09 08:03:07
RalphloN

cialis and sudden death

<a href="http://cialisxrm.com/">cialis generic</a>

cialis and lower back pain

[url=http://cialisxrm.com/]http://cialisxrm.com/[/url]

2017-09-20 11:10:18
GeraldTok

canadian drugstore reviews
<a href="http://canadianpharmacyrxbsl.com/">canadian pharmacy</a>
king pharmacy
[url=http://canadianpharmacyrxbsl.com/?viagra-natural-masculino-receita]viagra natural masculino receita[/url]
cheap drugs online
<a href="http://canadianpharmacyrxbsl.com/?sildenafil-20-mg-tablet-reviews">sildenafil 20 mg tablet reviews</a>

2017-09-20 12:21:41
GeraldTok

canadian rx pharmacy online
<a href="http://canadianpharmacyrxbsl.com/">canadian pharmacies shipping to usa</a>
canada drugs
[url=http://canadianpharmacyrxbsl.com/?canadian-cialis]canadian cialis[/url]
canada drugs pharmacy
<a href="http://canadianpharmacyrxbsl.com/?kamagra-shop-deutschland">kamagra shop deutschland</a>

2017-09-20 13:05:19
FelipeGop

pharmacy prices
<a href="http://canadianpharmacyrxbsl.com/">canadian online pharmacies</a>
canadian drug
[url=http://canadianpharmacyrxbsl.com/?clonidine-hydrochloride]clonidine hydrochloride[/url]
canada drugs online pharmacy
<a href="http://canadianpharmacyrxbsl.com/?viagra-samples">viagra samples</a>

2017-09-20 13:05:46
GeraldTok

compare rx prices
<a href="http://canadianpharmacyrxbsl.com/">canadian online pharmacies</a>
drugs without prescription
[url=http://canadianpharmacyrxbsl.com/?side-effects-of-metoprolol]side effects of metoprolol[/url]
rx online
<a href="http://canadianpharmacyrxbsl.com/?stendra-vs-viagra">stendra vs viagra</a>

2017-09-20 17:26:56
FelipeGop

legitimate canadian mail order pharmacies
<a href="http://canadianpharmacyrxbsl.com/">canadian drugs</a>
pharmacy price compare
[url=http://canadianpharmacyrxbsl.com/?metoprolol-succ]metoprolol succ[/url]
best online pharmacies canada
<a href="http://canadianpharmacyrxbsl.com/?viagra-soft">viagra soft</a>

2017-09-21 04:56:18
FelipeGop

safe canadian online pharmacies
<a href="http://canadianpharmacyrxbsl.com/">http://canadianpharmacyrxbsl.com/</a>
pharmacies in canada
[url=http://canadianpharmacyrxbsl.com/?side-effects-prednisone]side effects prednisone[/url]
best online international pharmacies
<a href="http://canadianpharmacyrxbsl.com/?viagras">viagras</a>

2017-09-21 06:25:28
FelipeGop

prescription without a doctor's prescription
<a href="http://canadianpharmacyrxbsl.com/">http://canadianpharmacyrxbsl.com/</a>
canadian prescription drugs
[url=http://canadianpharmacyrxbsl.com/?taking-glimepiride-with-metformin]taking glimepiride with metformin[/url]
pharmacy price comparison
<a href="http://canadianpharmacyrxbsl.com/?metoprolol-er-succinate-50-mg">metoprolol er succinate 50 mg</a>

2017-09-21 06:42:02
FelipeGop

canadian drugstore online
<a href="http://canadianpharmacyrxbsl.com/">canadian pharmacies shipping to usa</a>
canada pharmacies online pharmacy
[url=http://canadianpharmacyrxbsl.com/?cost-of-viagra-100mg-walmart]cost of viagra 100mg walmart[/url]
canada drugs pharmacy
<a href="http://canadianpharmacyrxbsl.com/?levitra-dosage">levitra dosage</a>

2017-09-21 11:00:51
Matthewnax

ed meds online
<a href="http://canadianpharmacyrxbsl.com/">canadian pharmacy</a>
highest rated canadian pharmacies
[url=http://canadianpharmacyrxbsl.com/?types-of-infections-cipro-treats]types of infections cipro treats[/url]
canadian pharmacy uk delivery
<a href="http://canadianpharmacyrxbsl.com/?doxycycline-monohydrate">doxycycline monohydrate</a>

2017-09-21 11:18:09
Matthewnax

board of pharmacy
<a href="http://canadianpharmacyrxbsl.com/">canadian online pharmacies</a>
canadian prescriptions
[url=http://canadianpharmacyrxbsl.com/?duloxetine-dr]duloxetine dr[/url]
canadian online pharmacy reviews
<a href="http://canadianpharmacyrxbsl.com/?amoxicillin-and-clavulanic-acid">amoxicillin and clavulanic acid</a>

2017-09-21 15:22:14
Matthewnax

canadian cialis
<a href="http://canadianpharmacyrxbsl.com/">canadian drugs</a>
top rated canadian pharmacies online
[url=http://canadianpharmacyrxbsl.com/?canada-rx-pharmacy]canada rx pharmacy[/url]
best canadian mail order pharmacies
<a href="http://canadianpharmacyrxbsl.com/?fda-approved-canadian-online-pharmacies">fda approved canadian online pharmacies</a>

2017-09-21 17:06:23
Matthewnax

candrugstore com
<a href="http://canadianpharmacyrxbsl.com/">canadian pharmacies shipping to usa</a>
candrugstore com
[url=http://canadianpharmacyrxbsl.com/?amoxicillin-dosage]amoxicillin dosage[/url]
reputable canadian mail order pharmacies
<a href="http://canadianpharmacyrxbsl.com/?amoxicillin-allergy">amoxicillin allergy</a>

2017-09-21 17:19:30
GeraldTok

canadian pharmacy meds
<a href="http://canadianpharmacyrxbsl.com/">canadian online pharmacies</a>
online pharmacies canada
[url=http://canadianpharmacyrxbsl.com/?ciprofloxacin-500mg-antibiotics]ciprofloxacin 500mg antibiotics[/url]
prescription price comparison
<a href="http://canadianpharmacyrxbsl.com/?side-effects-of-xanax">side effects of xanax</a>

2017-09-21 17:25:35
Matthewnax

canadian pharmacies that are legit
<a href="http://canadianpharmacyrxbsl.com/">canadian online pharmacies</a>
internet pharmacy
[url=http://canadianpharmacyrxbsl.com/?azithromycin-for-chlamydia]azithromycin for chlamydia[/url]
canadian pharmacies that are legit
<a href="http://canadianpharmacyrxbsl.com/?zoloft-withdrawal">zoloft withdrawal</a>

2017-09-21 19:25:11
GeraldTok

canadian family pharmacy
<a href="http://canadianpharmacyrxbsl.com/">canadian drugs</a>
safe canadian online pharmacies
[url=http://canadianpharmacyrxbsl.com/?side-effects-of-duloxetine]side effects of duloxetine[/url]
prescription prices comparison
<a href="http://canadianpharmacyrxbsl.com/?xanax-overdose">xanax overdose</a>

2017-09-21 23:12:20
GeraldTok

canadian pharmacy no prescription needed
<a href="http://canadianpharmacyrxbsl.com/">canadian pharmacies shipping to usa</a>
canadian prescription
[url=http://canadianpharmacyrxbsl.com/?revatio-vs-viagra]revatio vs viagra[/url]
canadian viagra
<a href="http://canadianpharmacyrxbsl.com/?cialis-online">cialis online</a>

2017-09-21 23:14:40
Matthewnax

canadian prescription
<a href="http://canadianpharmacyrxbsl.com/">http://canadianpharmacyrxbsl.com/</a>
canada drugs pharmacy
[url=http://canadianpharmacyrxbsl.com/?zoloft-for-anxiety]zoloft for anxiety[/url]
northwest pharmacy
<a href="http://canadianpharmacyrxbsl.com/?propecia">propecia</a>

2017-09-22 00:48:35
Matthewnax

get prescription online
<a href="http://canadianpharmacyrxbsl.com/">canadian online pharmacies</a>
safeway pharmacy
[url=http://canadianpharmacyrxbsl.com/?sildenafil-sandoz-100-mg]sildenafil sandoz 100 mg[/url]
canada pharmacies online
<a href="http://canadianpharmacyrxbsl.com/?is-metformin-safe">is metformin safe</a>

2017-09-22 01:06:33
Matthewnax

prescription drug assistance
<a href="http://canadianpharmacyrxbsl.com/">northwest pharmacy</a>
canadian pharmacies top best
[url=http://canadianpharmacyrxbsl.com/?ciprofloxacin-dosierung]ciprofloxacin dosierung[/url]
canadian drugs
<a href="http://canadianpharmacyrxbsl.com/?cialis-cheap">cialis cheap</a>

2017-09-22 08:44:30
Matthewnax

highest rated canadian pharmacies
<a href="http://canadianpharmacyrxbsl.com/">canada drug</a>
canadian drugstore online
[url=http://canadianpharmacyrxbsl.com/?metformin-side-effects-in-women]metformin side effects in women[/url]
best canadian mail order pharmacies
<a href="http://canadianpharmacyrxbsl.com/?allergic-reaction-to-amoxicillin">allergic reaction to amoxicillin</a>

2017-09-22 09:07:33
GeraldTok

no prescription pharmacies
<a href="http://canadianpharmacyrxbsl.com/">canadian pharmacies shipping to usa</a>
canadian drug stores online
[url=http://canadianpharmacyrxbsl.com/?canadianpharmacy]canadianpharmacy[/url]
canadian drugs
<a href="http://canadianpharmacyrxbsl.com/?cipro-ear-drops">cipro ear drops</a>

2017-09-22 10:24:21
Matthewnax

canada drug
<a href="http://canadianpharmacyrxbsl.com/">canadian online pharmacies</a>
cialis online
[url=http://canadianpharmacyrxbsl.com/?atenolol-to-metoprolol-tartrate-conversion]atenolol to metoprolol tartrate conversion[/url]
international pharmacies that ship to the usa
<a href="http://canadianpharmacyrxbsl.com/?propranolol-para-que-serve">propranolol para que serve</a>

2017-09-22 10:43:30
Matthewnax

mexican pharmacies shipping to usa
<a href="http://canadianpharmacyrxbsl.com/">canadianpharmacyrxbsl.com</a>
reputable canadian mail order pharmacies
[url=http://canadianpharmacyrxbsl.com/?metoprolol-succinate-er-25mg]metoprolol succinate er 25mg[/url]
pharmacy price comparison
<a href="http://canadianpharmacyrxbsl.com/?iv-lasix">iv lasix</a>

2017-09-22 13:12:32
GeraldTok

buy online prescription drugs
<a href="http://canadianpharmacyrxbsl.com/">canadian pharmacies shipping to usa</a>
canadian family pharmacy
[url=http://canadianpharmacyrxbsl.com/?cialis-coupons]cialis coupons[/url]
prescription drug price comparison
<a href="http://canadianpharmacyrxbsl.com/?northwest-pharmacy-canada">northwest pharmacy canada</a>

2017-10-06 12:27:24
Larrynut

http://pdfish.xyz/1503.php
<a href="http://pdfish.xyz/dating-site-for-free-spirits.php">dating site for free spirits</a>
[url=http://pdfish.xyz/06-2017-173.php]wow dating sites[/url]

2018-01-22 04:40:39
Julie

free slots no download no registration
top online casino
best us casinos online
triple diamond slots 5x
top online casino

2018-01-31 08:47:37
Pam

casino games roulette
pogo casino slots
online gambling sites for real money
free real money casino no deposit
casinos online

2018-02-02 02:57:22
Aurelia

green tea weight loss
best weight loss products
top diet pills
new weight loss medication
best diet pills to lose weight

2018-02-13 20:24:36
Elise

appetite suppressants that work
prescription diet pills
phentermine 37.5 without doctor's prescription
best diet pills that work
weight loss supplements

2018-02-14 18:38:12
Remona

weight loss injections
weight loss pills for women
best supplements for weight loss
slimming tablets
best weight loss supplement

2020-02-24 06:52:12
xogqivirawo

[url=http://mewkid.net/who-is-xandra/]Amoxicillin 500mg Capsules[/url] <a href="http://mewkid.net/who-is-xandra/">Amoxicillin 500mg Dosage</a> qky.hqih.toaca.md.ioj.af http://mewkid.net/who-is-xandra/

2020-02-24 08:05:24
oveaojos

[url=http://mewkid.net/who-is-xandra/]Amoxicillin[/url] <a href="http://mewkid.net/who-is-xandra/">Amoxil</a> kru.zsfh.toaca.md.dww.mg http://mewkid.net/who-is-xandra/

2020-11-13 04:21:54
GabrielGef

https://bit.ly/34GSPFv - Dating and sex without obligation in your city - https://bit.ly/34GSPFv

2021-03-07 02:31:56
Franciselefe

https://naughtyyoungsluts.info - shemaleas$#$%f!&

2021-03-27 19:24:26
Alexsap

Hi there! I'm looking for people who want to earn some extra money! Getting started is very simple, just install the browser and use it on a daily basis. It's fast and it's made easy to find and handy to browse, so you gonna love it! But the main thing is that you can mine Bitcoins right in it! Sounds good? Don't hesitate and join!
http://miningindustryofzcash80245.blogoscience.com/3236578/how-to-buy-bitcoin-from-japan-tips-on-how-to-get-your-bitcoin-gold
https://hylistings.com/story9225880/not-known-details-about-balance-of-bitcoin
https://miningindustryoforigin83714.theblogfairy.com/2200835/5-tips-about-mining-industry-of-cuda-you-can-use-today
http://nathan6t71vtn1.webbuzzfeed.com/profile
https://johnniez468lcs8.bloggazzo.com/profile
http://miningindustryofsheriton82692.targetblogs.com/3756365/5-essential-elements-for-bitcoin
https://thefairlist.com/story9217380/5-easy-facts-about-bitcoin-free-of-charge-described
http://warrenr899nbr7.newsbloger.com/profile
http://joshua2h66yjs8.webdesign96.com/profile
http://russellr257oke3.is-blog.com/profileHow to make bitcoin
https://silasb222ujy9.blogsvirals.com/profile
https://borisr888jzo5.therainblog.com/profile
http://cloud-mining-industry25797.aboutyoublog.com/2429056/top-five-funny-herbal-extract-quotes
https://nathanieln482fmv0.blogspothub.com/profile
https://information-on-a-blockcha28371.activosblog.com/2153888/top-7-funny-herbal-extract-quotes
http://saddamj801uka0.ambien-blog.com/profile
https://andyk791tkb1.ltfblog.com/profile
http://tysonjzpev.digiblogbox.com/23690824/top-10-funny-herbal-extract-quotes
https://pikw479snh4.bloggactivo.com/profile
https://francesv356gxn5.bloggazza.com/profilehttp://bit.ly/3aUbuAU PBN grids from 2000 sites

https://newscash.xyz/#18
Unforgettable travel


[url=http://eastinhotelmakkasanbangkok.weddingsquare.com/?pageNum=2]Cryptocurrency News[/url] a84d62b


zz@btc++

2021-04-27 06:51:13
Williamrib

In any the actuality, the standards of propitious news-casting haven't been disposed of through this weighty snare index. Google actually thinks time after time about the style and resources of articles, peculiarly as a component of its XML. Major news-casting is tied in with being straightforward and as consistent headed as could be expected.

For what saneness do you over the Google XML sitemap creeps, lists, and distributes environs locate subject-matter from CNN, BBC, Techcrunch, The Enclosure In someone's bailiwick Logbook and others in its slate items?

[url=http://eromeet.xyz/]my blog[/url]

$e33987j

2021-08-01 16:25:33
Theresalen

I consider, that you are mistaken. Let's discuss. Write to me in PM.

circumspection
[url=https://kinkywifeporn.com]extreme footjob[/url]

2021-08-08 09:03:10
Marilyntub

Excuse for that I interfere … At me a similar situation. I invite to discussion.

watch over
[url=https://extremekinkyporn.com]cock head handjob[/url]

Lăsaţi un comentariu

ATENŢIE: Redacţia îşi asumă dreptul de a suprima comentariile deplasate.