E toaca Ta! A început să bată!
Foaie de suflet şi de cuget pentru tot creştinul
Toaca
Maică Matrona
 [video] "Ecumenismul e pentru că nu ne apărăm credinţa, iar dacă nu ne apărăm credinţa - ne pecetluiesc". Adunare generală. “Invazia microcipurilor în Moldova. Cum ne apărăm?” Prot. Anatolie CIBRIC: „În ultima vreme, pe unele forumuri au apărut comentarii provocatoare semnate cu numele meu” [video] Un filmuleţ despre CIPURI şi o întrebare: CIPURILE IMPLANTABILE actuale LE-AŢI ACCEPTA? PATRIARHUL KIRIL ÎI CONSIDERĂ PE CATOLICI ŞI PROTESTANŢI ERETICI. Detalii depsre întâlnirea delegaţiei Mitropoliei Moldovei cu arhiep. Teognost EREZIA STRÂNSĂ CU UŞA ÎŞI ARATĂ COLŢII. Primele informaţii despre întâlnirea delegaţiei Mitropoliei Chişinăului şi a Întregii Moldove cu arhiepiscopul Teognost [video] Conferinţă de presă la tema reacţiei ierarhiei BORu la Scrisoarea Deschisă a Creştinilor Ortodocşi din Moldova Creştinii ortodocşi către reprezentaţii Ministerului Sănătăţii: „Nu vă credem!” [video] Un grup de ONG-uri cer modificarea legislaţiei privind vaccinarea copiilor Conferinţă şi protest spontan împotriva vaccinării obligatorii [video] Ieroschimonahul Rafail (Berestov) Aghioritul la întâlnirea de la Chişinău: „Întreaga Ortodoxie este într-un pericol nemaiauzit!” [video] STRIGĂTOR LA CER: 2006 - Pomenirea papei în catedrala patriarhală din Constantinopol [video] Cuvântarea Părintelui Anatolie (CIBRIC) despre prigoana începută ACUM în Rusia: "Vine valul cel mare!" [video] PS Iustinian (România): ”Slujitorii altarelor, să luăm ATITUDINE! Poporul intuiește ceva...” Scrisoarea deschisă a creştinilor ortodocşi din Moldova către Patriarhul Kiril al Moscovei şi al Întregii Rusii [ACTUALIZAT]  DRUMUL CRUCII în jurul Chişinăului [FOTO/VIDEO - actualizat, 17 iulie]  [IMPORTANT, VIDEO] Părintele Rafail (BERESTOV) de la Athos susţine Scrisoarea creştinilor ortodocşi din Moldova către Patriarhul Kiril  Stareţul Rafail (Berestov) de la Athos: "Nu se mai poate tăcea!" [foto] 23iunie. Moldova, binecuvântată de Dumnezeu!  [video] Părintele Arsenie (Papacioc): "Pentru adevăr trebuie să ştii să mori" Sf. Simeon Noul Teolog: Pogorârea în noi a Sfântului Duh - condiţia mântuirii  Mass-media (ne) moldovenească prigoneşte tot ce e creştinescArhiepiscopul Averchie (Tauşev): "Să fim adevăraţi creştini ortodocşi, nu modernişti" Cuv. Kukşa al Odesei: "Staţi în credinţa ortodoxă până la ultima suflare!" Pr. Dionisie Ignat: "Dacă au înşelat pe capii Bisericii, sigur... s-a terminat, e sfârşitul"  
românăрусский
Legături externe

rss


Scara spre Cer


Banerul nostru:

toaca_139


Toaca Ştiri
Încă o PROFANARE "tolerată"
Ştiri și Publicații
Toate ştirile şi publicaţiile>>

Pe 12 martie curent agenţia de ştiri israelită de limbă rusă IzRus a publicat un articol semnat de un oarecare Aleksandr Goldenştein, în care, într-un mod foarte urât şi lipsit total de mult-trâmbiţata corectitudine politică, era înfierată opinia rabinului Isroel Lifşiţ [1] referitor la reacţia creştinilor la instalarea simbolului antihristic în centrul Chişinăului.

Mai mult decât atât, acest articol a fost însoţit de o imagine schimonosită a drapelului naţional al Republicii Moldova, reprezintând o profanare obraznică şi conştientă a simbolurilor ţării şi poporului nostru [2]: acvila ce ţine în plisc Sf. Cruce a fost înlocuită cu logotipul organizaţiei evreieşti „Dor le dor" („Din neam în neam").

Care ar fi mesajul unei imagini cu tricolorul nostru pe care însă în loc de stemă stă un simbol străin şi un asemenea text? Care ar fi fost reacţia strămoşilor noştri dacă pe vreun stindard moldovenesc ar fi pus cineva semiluna turcească?

Pe 18 martie zeci de tineri, conştienţi de gravitatea situaţiei, au încercat să transmită o solicitare în scris [3] reprezentanţilor statului în care portalul IzRus este înregistrat, cerându-le să-şi exprime atitudinea. Dar zadarnic... Se întâmplase aşa că, din foarte pură coincidenţă, cu toate că pe panoul informativ al reprezentanţei scria clar că ea funcţionează în regim normal, nici unul dintre diplomaţii israelieni nu era prezent. Tinerii, timp de câteva ore, au pichetat instituţia cu drapelul neshimonosit şi două pancarte cu imaginea batjocoritoare tăiată, astfel protestând împotriva atacului la valorile ţării lor. În acest răstimp, s-au apropiat şi reprezentanţi ai diferitor organe mass-media, au filmat, au luat interviuri şi au plecat. Ce şi pentru ce nu se ştie, pentru că, în afară de televiziunea (nu prea) naţională, nimeni n-a prezentat în nici un fel evenimentul în buletinele sale de ştiri.

Între altele, în declaraţia adresată şefilor reprezentanţei Israelului se menţionează: „Este semnificativ faptul că această profanare s-a făcut în legătură cu evocarea conflictului produs în Chişinău cu ocazia instalării-demontării hanukiei în zilele de 11-13 decembrie 2009. Cu acea ocazie vicepreşedintele Congresului Evreiesc din Moldova dl Ilia Şaţ declarase că „vandalizarea hanukiei este un atentat la statalitatea moldovenească". Dar înlocuirea stemei de stat a Moldovei cu simbolul tradiţional al poporului evreu nu este un atentat făţiş la statalitatea noastră ?"

După aceasta, tinerii au mers la Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Justiţiei şi Preşedinţia RM pentru a semnala acest caz strigător la cer.

Reprezentanţii protestatarilor însă au fost primiţi cu răceală, dacă nu chiar cu dispreţ, de câţiva funcţionari de rang inferior care măcar nici n-au încercat să pătrundă în esenţa problemei. Astfel, nu e de mirare că nici până azi nu a apărut vreo reacţie a oficialităţilor la acest incident.


[1] În viziunea lui Isroel Lifşiţ, rabin al sinagogii Senna din Chişinău „noi (iudeii - n. n.) nu trebuie să folosim [atunci când vorbim despre ce s-a întâmplat pe 13 decembrie] asemenea termeni ca „pogrom", „vandalism", termeni care au din start o conotaţie negativă. Noi trebuie să urmăm Torei [cele cinci cărţi ale lui Moise din Vechiul Testament - Pentateuhul] şi acelor principii care sunt statornicite în ea, iar Tora noastră este învăţătura iubirii de pace. Eu înţeleg prea bine, ca om religios, că oamenii de toate naţionalităţile au dreptul la sentimente religioase şi la inviolabilitatea sfinţeniilor sale. Populaţia ţării noastre este tradiţional credincioasă şi este deosebit de important să nu apară nici un fel de neînţelegeri şi încordări în societate. Din păcate, cineva interpretează cele întâmplate ca fiind un conflict inter-confesional, însă aceasta este o absurditate totală. Eu, apropo, am avut ocazia să-l cunosc personal pe mult-stimatul protoiereu Anatolie Cibric. Nu demult m-am întâlnit cu dumnealui şi, astfel, mă pot împărtăşi cu impresiile. Acesta este un om profund credincios, cult şi documentat. Este deloc nepotrivit vocabularul jignitor la adresa sa, ca fruntaş al vieţii religioase. Este important să înţelegem sentimentele credincioşilor ortodocşi şi să învăţăm să le respectăm."

[2] Articolul 1 al Constituţiei Republicii Moldova o declară ca stat suveran şi independent, unitar şi indivizibil. Acest fapt se exprimă inclusiv prin simbolurile (imagini purtătoare de un anumit sens) naţionale ale ţării. Drapelul şi stema noastră mărturisesc despre cele statornicite în articolul întîi. Pe lîngă aceasta, în articolul 8 se poate citi:

(1) Republica Moldova se obligă [...] să-şi bazeze relaţiile cu alte state pe principiile şi normele unanim recunoscute ale dreptului internaţional.

Tot în constituţia ţării noastre, în articolul 12:

(1) Republica Moldova are drapel, stemă şi imn.

(5) Drapelul, stema şi imnul sînt simbolurile de stat ale Republicii Moldova şi sînt ocrotite de lege.

Iar Codul Penal spune, la articolul 347:

(1)  Profanarea simbolurilor naţional-statale (drapel, stemă, imn) ale Republicii Moldova sau ale altui stat se pedepseşte cu amendă în mărime de pînă la 500 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 100 la 200 de ore, sau cu închisoare de pînă la 3 ani.

[3]

Către Excelenţa sa Doamna Zina Kalai-Klaitman,

Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al

Statului Israel în Ucraina şi Republica Moldova,

Către domnul Stav Nejinski,

prim-secretar al Ambasadei Statului Israel în Ucraina şi Moldova,

directorul Centrului Israelian de Cultură din Chişinău

Excelenţa Voastră Doamnă Ambasador Zina Kalai-Klaitman,

Stimate domn Stav Nejinski,

Noi, un grup de tineri cetăţeni ai Republicii Moldova, ne exprimăm indignarea în legătură cu profanarea principalului simbol al statului nostru - Drapelul naţional cu stema de stat. Această profanare se înfăptuieşte începînd cu data de 12 martie 2010 (şi care continuă pînă astăzi) de către o publicaţie electronică înregistrată în mod regulamentar de către Statul Israel - IzRus şi anume: http://izrus.co.il/diasporaIL/article/2010-03-12/8995.html.

Profanarea constă în înlocuirea stemei statului nostru cu stema Fundaţiei Filantropice Nepolitice şi Necomericale a evreilor din Moldova „Dor Le Dor" („Din neam în neam") care reprezintă drept simbol central steaua cu şase colţuri (Steaua lui David). Plasarea simbolului tradiţional al evreilor în locul stemei Patriei noastre nu poate fi interpretată de către noi, cetăţenii Moldovei, altfel decît ca o proclamare a instaurării controlului comunităţii evreieşti - locale sau internaţionale - asupra Republicii Moldova.

Este semnificativ faptul că această profanare s-a făcut în legătură cu evocarea conflictului produs în Chişinău cu ocazia instalării-demontării hanukiei în zilele de 11-13 decembrie 2009. Cu acea ocazie vicepreşedintele Congresului Evreiesc din Moldova dl Ilia Şaţ declarase că „vandalizarea hanukiei este un atentat la statalitatea moldovenească". Dar înlocuirea stemei de stat a Moldovei cu simbolul tradiţional al poporului evreu nu este un atentat făţiş la statalitatea noastră ?

Din cîte cunoaşteţi, motivaţia principală a protestatarilor împotriva instalării publice a hanukiei consta în simbolismul pe care, potrivit lor, îl comportă amplasarea publică a hanukiei: „semnificaţia instalării acestui simbol al biruinţei (neo)iudeilor asupra neiudeilor este, pentru creştini, următoarea:

(1) Localitatea în care este instalat şi aprins în mod public - mai ales cu participarea neiudaiştilor locali - sfeşnicul numit „hanukia" este stăpînită de iudaiştii talmudişti şi, astfel, locuitorii acelei localităţi sînt deja supuşi lor. În cazul în care acea localitate care îngăduie instalarea şi aprinderea publică a „hanukiei" este oraş-capitală, atunci stăpînirea iudaiştilor talmudişti este instaurată peste întreaga ţară...

(2) Faptul supunerii unui popor iudeilor talmudişti arată că acest popor este gata, este pregătit să-l primească pe „mesia" lor, adică pe Antihrist."Publicaţia IzRus a reflectat în mod tendenţios şi distorsionat acel conflict, postînd mai multe materiale despre acesta. Publicaţia respectivă cooperează cu numeroase instituţii oficiale ale Statului Israel, precum şi se află în contact cu instituţii oficiale ale Moldovei (bunăoară, ministerul justiţiei).

Afişarea pe paginile sale a imaginii profanatoare a statalităţii noastre, imagine care a fost confecţionată în mod intenţionat de către publicaţia cu pricina (avem certitudinea că nu Fundaţia „Dor Le Dor" a făcut-o) care a trecut sub tăcere motivaţia creştinilor protestatari vine să confirme tocmai temerile creştinilor şi ale majorităţii covîrşitoare ale cetăţenilor Moldovei privind reala semnificaţie a expunerii în public a hanukiei.

Nu putem vedea alt mesaj al acestei imagini profanatoare decît proclamarea perpetuării „din neam în neam" a supunerii noastre - a cetăţenilor Moldovei - cel puţin comunităţii evreieşti locale sau unor grupări evreieşti pe care le are în vedere publicaţia.

Prin prezenta adresare rugăm intervenţia oficialităţilor Statului Israel în vederea curmării afişării imaginii profanatoare şi a tragerii la răspundere legală a celor responsabili pentru aceasta.


foto: mdn.md


Vedeţi şi:


ABONAŢI-VĂ, şi veţi fi la curent cu ultimele publicaţii.

Comentarii

2010-03-24 07:44:53
Anatol

E o mirsevenie jidoveasca ordinara! Noi sa fim la nivelul demnitatii crestine, cu noi este Dumnezeu!

Lăsaţi un comentariu

ATENŢIE: Redacţia îşi asumă dreptul de a suprima comentariile deplasate.