E toaca Ta! A început să bată!
Foaie de suflet şi de cuget pentru tot creştinul
Toaca
Maică Matrona
 [video] "Ecumenismul e pentru că nu ne apărăm credinţa, iar dacă nu ne apărăm credinţa - ne pecetluiesc". Adunare generală. “Invazia microcipurilor în Moldova. Cum ne apărăm?” Prot. Anatolie CIBRIC: „În ultima vreme, pe unele forumuri au apărut comentarii provocatoare semnate cu numele meu” [video] Un filmuleţ despre CIPURI şi o întrebare: CIPURILE IMPLANTABILE actuale LE-AŢI ACCEPTA? PATRIARHUL KIRIL ÎI CONSIDERĂ PE CATOLICI ŞI PROTESTANŢI ERETICI. Detalii depsre întâlnirea delegaţiei Mitropoliei Moldovei cu arhiep. Teognost EREZIA STRÂNSĂ CU UŞA ÎŞI ARATĂ COLŢII. Primele informaţii despre întâlnirea delegaţiei Mitropoliei Chişinăului şi a Întregii Moldove cu arhiepiscopul Teognost [video] Conferinţă de presă la tema reacţiei ierarhiei BORu la Scrisoarea Deschisă a Creştinilor Ortodocşi din Moldova Creştinii ortodocşi către reprezentaţii Ministerului Sănătăţii: „Nu vă credem!” [video] Un grup de ONG-uri cer modificarea legislaţiei privind vaccinarea copiilor Conferinţă şi protest spontan împotriva vaccinării obligatorii [video] Ieroschimonahul Rafail (Berestov) Aghioritul la întâlnirea de la Chişinău: „Întreaga Ortodoxie este într-un pericol nemaiauzit!” [video] STRIGĂTOR LA CER: 2006 - Pomenirea papei în catedrala patriarhală din Constantinopol [video] Cuvântarea Părintelui Anatolie (CIBRIC) despre prigoana începută ACUM în Rusia: "Vine valul cel mare!" [video] PS Iustinian (România): ”Slujitorii altarelor, să luăm ATITUDINE! Poporul intuiește ceva...” Scrisoarea deschisă a creştinilor ortodocşi din Moldova către Patriarhul Kiril al Moscovei şi al Întregii Rusii [ACTUALIZAT]  DRUMUL CRUCII în jurul Chişinăului [FOTO/VIDEO - actualizat, 17 iulie]  [IMPORTANT, VIDEO] Părintele Rafail (BERESTOV) de la Athos susţine Scrisoarea creştinilor ortodocşi din Moldova către Patriarhul Kiril  Stareţul Rafail (Berestov) de la Athos: "Nu se mai poate tăcea!" [foto] 23iunie. Moldova, binecuvântată de Dumnezeu!  [video] Părintele Arsenie (Papacioc): "Pentru adevăr trebuie să ştii să mori" Sf. Simeon Noul Teolog: Pogorârea în noi a Sfântului Duh - condiţia mântuirii  Mass-media (ne) moldovenească prigoneşte tot ce e creştinescArhiepiscopul Averchie (Tauşev): "Să fim adevăraţi creştini ortodocşi, nu modernişti" Cuv. Kukşa al Odesei: "Staţi în credinţa ortodoxă până la ultima suflare!" Pr. Dionisie Ignat: "Dacă au înşelat pe capii Bisericii, sigur... s-a terminat, e sfârşitul"  
românăрусский
Legături externe

rss


Scara spre Cer


Banerul nostru:

toaca_139


Nr. 4, aprilie 2012
«Pe oricine va cere ajutorul meu îl voi întâmpina în ceasul morţii»
Ştiri și Publicații
Toate ştirile şi publicaţiile>>

sfmatrona_446Fericita Matrona (Matrona Dmitrievna Nikonova) a văzut lumina zilei în anul 1885, în familia unor ţărani săraci din satul Sebino, gubernia Tula. Copiii şi nepoţii martorilor oculari mărturisesc despre o aromă deosebită care s-a răspândit în biserică în momentul când pruncul a fost pus în apă, iar cineva a văzut un stâlp aromat, ridicându-se deasupra cristelniţei. Chiar şi părintele Vasile, preotul evlavios care a săvârşit taina Sf. Botez în auzul întregului popor a vorbit despre sfinţenia acestui copil. Pe pieptul micuţei Matrona era şi semnul alegerii ei de către Dumnezeu - cruciuliţa nefăcută de mână (o proeminenţă în forma crucii).

Matrona s-a născut oarbă. Mai mult decât atât - nu avea deloc ochi, adânciturile ochilor fiind strâns închise de pleoape. Copiii îşi băteau joc de ea: fetele mai mari o băteau cu urzică, ştiind că Matrona nu cunoaşte cine anume o obijduieşte. De aceea, Matrona din copilărie se ferea de oameni şi chiar a încetat să mai iasă din casă.

Odată cu vârsta, se vădea tot mai pronunţat înzestrarea ei neobişnuită - era atrasă de cele sfinte, cereşti. Locuind în preajama bisericii, Matrona permanent era prezentă la toate slujbele. Stătea nemişcată la rugăciune, astfel învăţând toate cântările şi chiar fredonându-le încetişor după cliros. Din copilărie a agonisit şi darul rugăciunii neîncetate.

Pe întreg parcursul vieţii sale, Matrona a fost înconjurată de icoane. Dragostea ei pentru ele era uimitoare. Cum putea ea să le vadă fiind oarbă? Nu în alt mod decât cu ochii duhovniceşti. În camera ei tot peretele, de sus până jos, era plin cu icoane în faţa cărora neîncetat ardeau candele.

Pe când avea 6-7 ani, cei din jur au început să observe că îi sunt deschise taine ascunse celor maturi. De exemplu, ea cunoştea nu numai păcatele şi crimele tainice, ci chiar şi gândurile. Pentru rugăciunile ei oamenii primeau mângâiere în necazuri şi vindecări de bolile trupeşti.

Datorită grijii fiicii boierului din sat, în adolescenţă, Matrona a avut ocazia să facă pelerinaje. S-a închinat la locurile sfinte din Kiev, Moscova, Sankt-Petersburg. La Sankt-Petersburg, în Catedrala Sfântului Andrei, Sf. Dreptul Părinte Ioan din Kronştadt a poruncit ca tot poporul să se dea la o parte în momentul când Matrona, în vârstă de numai de 14 ani, se apropia de amvon, şi a numit-o prooroceşte „al optulea stâlp al Rusiei".

A mai trecut puţin timp şi Domnul, care îi cercetează cu necazuri pe aleşii săi, a lipsit-o pe Matrona de marea ei mângâiere de a fi la slujbe: la vârsta de 17 ani i s-au „luat" brusc picioarele. De atunci Matrona n-a mai putut merge.

Au sosit timpuri grele, pe care cu mult mai înainte le-a prezis Matrona: revoluţia, împărţirea pământurilor, foametea. Din anul 1925 fericita Matrona se stabileşte la Moscova, pribegind dintr-o casă în alta.

Mulţimea de popor care veneau după ajutor la Matrona nu seca. Veneau şi din Moscova şi din satul ei de baştină şi din alte oraşe.

Matronuşca era întruchiparea Îngerului-luptător cu o sabie de foc în mâini cu care biruia pe vrăjmaşi. Ea vindeca cu rugăciunea şi cu apa sfinţită de rugăciune.

În memoria celor care au cunoscut-o personal ea le-a rămas mică de statură, ca un copil (nu în zadar o numeau Matronuşka), cu mâinile şi picioarele miniaturale. Şezând, încrucişindu-şi picioarele, pe pat sau pe laiţă... Avea părul bogat, străbătut de o cărare la mijloc, pleoapele îi erau strâns închise... Pe frunte i se formase o adâncitură de la degetele cu care îşi făcea cruce... Semnul sfintei cruci îl făcea rar, îndesat, cu străduinţă, degetele căutau adâncitura... Faţă emana bunătate şi lumină, iar vocea îi era blândă şi binevoitoare...

Îi mângâia pe oamenii necăjiţi de nevoi şi necazuri, îi liniştea, îi netezea pe cap, îi însemna cu sfânta cruce, le spunea cuvinte de încurajare. Uneori glumea, alteori acuza cu asprime şi povăţuia. Câteodată era suficient să spună doa un cuvânt şi sufletul învia. Vindeca de necredinţă, izbăvea de chinurile diavoleşti, de neputinţă, slăbiciune, împietrire, îndrăcire...

Fericita Matronuşka preîntâmpina creştinii: „Vine vremea înşelării. Mulţi vor cădea în mrejele ei. Când mergeţi la un stareţ sau părinte după sfat, rugaţi-vă ca Domnul să-l înţelepţească să vă dea răspunsul corect". Deseori repeta: „De ce să judeci alţi oameni? Gândeşte-te mai des la tine. Fiecare oiţă va fi atârnată de propria-i codiţă. Ce ai tu cu alte codiţe?".

„Când mergi la biserică, nu privi la nimeni, roagă-te cu ochii închişi sau aţinteşte-i la o icoană. Nu te interesa de viaţa preoţilor şi nu alerga în căutarea stareţilor şi a celor văzători cu duhul. Lumea se află în răutate şi amăgire, iar amăgirea - ademenirea sufletelor - va fi directă, fii cu mare grijă." Celor mai râvnitori le spunea: „Dacă doreşti să-i slujeşti Domnului, roagă-te acasă, fii maică în taină, caută să nu te deosebeşti de ceilalţi oameni".

Spunea să ne lăsăm în voia Domnului, să ne rugăm neîncetat, să trăim în rugăciune. Cât mai des să ne însemnăm cu sfânta cruce, să facem cruce obiectelor din prejma noastră, astfel apărându-ne de forţele răului. Mai des să ne împărtăşim cu Sfintele Taine. Să-i iubim şi să-i iertăm pe cei bătrâni şi neputincioşi. Să nu credem în vise. Să răbdăm scârbele şi necazurile...

Maica Matrona a predicat în primul rând prin fapte, prin viaţa sa închinată slujirii Domnului şi aproapelui. Iar minunile săvârşite de ea cu numele Domnului sunt cea mai puternică predică, menită să întărească credinţa celor puţin credincioşi?

În perioada ateismului militant astfel de piloni duhovniceşti precum era maica Matrona aveau menirea ca prin lumina lor să împrăştie întunericul necredinţei, deznădejdii şi a lipsei de dragoste.

Se povesteşte că în timpul demonstraţiilor, de la 7 noiembrie şi 1 mai, ea nu le permitea fiilor săi duhovniceşti să iasă din case, îi îndemna să închidă geamurile. Ea cunoştea adevăratul sens al evenimentelor - când masele excitate, purtând drapele roşii şi cântând cântece revoluţionare treceau pe străzile Moscovei, dracii umpleau tot spaţiul străzilor, pătrunzând şi în case.

În unele acţiuni ale maicii Matrona se întrevedeau elemente caracteristice nebunilor pentru Hristos. Astfel pot fi explicate şi cuvintele ei referitor la aceea cum să ne mântuim: „Agăţaţi-vă cu toţii de călcâiul meu şi vă veţi mântui, nu vă desprindeţi de mine, ţineţi-vă cât mai strâns". Şi, într-adevăr, după moartea sa (2 mai 1952), nenumăraţi pelerini au avut parte de semne şi vindecări miraculoase.

În anul 1998, pe 8 martie, în Duminica Triumfului Ortodoxiei, cu binecuvântarea Patriarhului Alexie al II-lea, a avut loc aflarea moaştelor nevoitoarei secolului XX, Fericitei Maici Matrona. Racla cu cinstitele moaşte a fost depusă în mănăstirea de maici „Acoperământul Maicii Domnului" din Moscova, unde şirul de credincioşi nu seacă niciodată. Oamenii stau în rând multe ore pentru a se închina cinstitelor ei moaşte şi a-i cere ajutorul. Numărul de minuni săvârşite cu rugăciunile Sf. Matrona depăşesc orice închipuire, continuând să izvorască, spre slava lui Dumnezeu.

Lăsaţi un comentariu

ATENŢIE: Redacţia îşi asumă dreptul de a suprima comentariile deplasate.