E toaca Ta! A început să bată!
Foaie de suflet şi de cuget pentru tot creştinul
Toaca
Maică Matrona
 [video] "Ecumenismul e pentru că nu ne apărăm credinţa, iar dacă nu ne apărăm credinţa - ne pecetluiesc". Adunare generală. “Invazia microcipurilor în Moldova. Cum ne apărăm?” Prot. Anatolie CIBRIC: „În ultima vreme, pe unele forumuri au apărut comentarii provocatoare semnate cu numele meu” [video] Un filmuleţ despre CIPURI şi o întrebare: CIPURILE IMPLANTABILE actuale LE-AŢI ACCEPTA? PATRIARHUL KIRIL ÎI CONSIDERĂ PE CATOLICI ŞI PROTESTANŢI ERETICI. Detalii depsre întâlnirea delegaţiei Mitropoliei Moldovei cu arhiep. Teognost EREZIA STRÂNSĂ CU UŞA ÎŞI ARATĂ COLŢII. Primele informaţii despre întâlnirea delegaţiei Mitropoliei Chişinăului şi a Întregii Moldove cu arhiepiscopul Teognost [video] Conferinţă de presă la tema reacţiei ierarhiei BORu la Scrisoarea Deschisă a Creştinilor Ortodocşi din Moldova Creştinii ortodocşi către reprezentaţii Ministerului Sănătăţii: „Nu vă credem!” [video] Un grup de ONG-uri cer modificarea legislaţiei privind vaccinarea copiilor Conferinţă şi protest spontan împotriva vaccinării obligatorii [video] Ieroschimonahul Rafail (Berestov) Aghioritul la întâlnirea de la Chişinău: „Întreaga Ortodoxie este într-un pericol nemaiauzit!” [video] STRIGĂTOR LA CER: 2006 - Pomenirea papei în catedrala patriarhală din Constantinopol [video] Cuvântarea Părintelui Anatolie (CIBRIC) despre prigoana începută ACUM în Rusia: "Vine valul cel mare!" [video] PS Iustinian (România): ”Slujitorii altarelor, să luăm ATITUDINE! Poporul intuiește ceva...” Scrisoarea deschisă a creştinilor ortodocşi din Moldova către Patriarhul Kiril al Moscovei şi al Întregii Rusii [ACTUALIZAT]  DRUMUL CRUCII în jurul Chişinăului [FOTO/VIDEO - actualizat, 17 iulie]  [IMPORTANT, VIDEO] Părintele Rafail (BERESTOV) de la Athos susţine Scrisoarea creştinilor ortodocşi din Moldova către Patriarhul Kiril  Stareţul Rafail (Berestov) de la Athos: "Nu se mai poate tăcea!" [foto] 23iunie. Moldova, binecuvântată de Dumnezeu!  [video] Părintele Arsenie (Papacioc): "Pentru adevăr trebuie să ştii să mori" Sf. Simeon Noul Teolog: Pogorârea în noi a Sfântului Duh - condiţia mântuirii  Mass-media (ne) moldovenească prigoneşte tot ce e creştinescArhiepiscopul Averchie (Tauşev): "Să fim adevăraţi creştini ortodocşi, nu modernişti" Cuv. Kukşa al Odesei: "Staţi în credinţa ortodoxă până la ultima suflare!" Pr. Dionisie Ignat: "Dacă au înşelat pe capii Bisericii, sigur... s-a terminat, e sfârşitul"  
românăрусский
Legături externe

rss


Scara spre Cer


Banerul nostru:

toaca_139


Numărul curent
Răsărit-a primăvara postului
Ştiri și Publicații
Toate ştirile şi publicaţiile>>

pokaiania_dveri_500Pocăinţa este ceasul cel mai bun şi mai adevărat al vieţii noastre, în timp ce celelalte ceasuri şi clipe, ceasuri şi clipe ale păcatului, sunt greşeală şi minciună. Pocăinţa fiecărui suflet este un lucru măreţ.

Dar ceea ce pricinuieşte uimire este atunci când duhul trezirii duhovniceşti străbate în acelaşi timp toate sufletele unei societăţi. Pocăinţa unui popor întreg este un fapt minunat şi totodată cutremurător. În istorie a rămas ca pildă pocăinţa ninivitenilor. După ce au fost înştiinţaţi că: „Încă patruzeci de zile şi Ninive va fi distrusă", s-au pocăit cu toţii. De la cel mai mare până la ultimul prunc s-au întristat, au postit, s-au îmbrăcat în sac şi şi-au presărat cenuşă pe capetele lor. Până şi pe animalele lor le-au lăsat fără hrană în vremea celor trei zile de pocăinţă. Şi Dumnezeu i-a iertat şi nu i-a pierdut. Câte nu are de spus pilda aceasta societăţii noastre apostatice şi preadesfrânate! mai departe>>

La asta să ne gândim, la viaţa de dincolo

kaya_392Cum te-a prins moartea, aşa vei fi judecat

- Părinte, care sunt lucrurile esenţiale pentru creştinul zilelor noastre?

- Mărturisirea şi omul să nu mai facă păcate - iar dacă a făcut păcate, îndată ce a facut păcatul să se ducă la preot să se spovedească. Căci, vă zic: călătorim pe sus, călătorim pe ape, călătorim pe jos - numai auzi că cineva a plecat dimineaţa cu maşina şi l-au adus mort, maşina s-a făcut praf şi pe el l-au adus mort. Cum i-a prins moartea, aşa îi judecă dincolo! Cât de grele păcate ar fi făcut, dacă le-a spovedit înainte să-l prindă moartea, Biserica îl ridică. Iaca, asta-i Taina Mărturisirii!

Fiecare trebuie să gândeasca că o sa plece dincolo. Când? Nu ştim. Dar fiecare o va face. Peste un an sau peste zece... Eu aveam o vorbă: „Trec anii şi sunt bătrân, tot cu omul vechi rămân". Dar mă gândesc că, iaca, am 85 de ani de acum. Şi de-asta trebuie să avem conştiinţa că ne ducem dincolo. Când, nu ştim, dar să fim pregătiţi pentru viaţa veşnică. mai departe>>

Fiule, dă-mi inima ta!

canon_foto_600„Fiule, dă-mi inima ta!, zis-a Domnul" (Pilde 23, 26).

1. Mai presus de toate gândeşte-te la Dumnezeu, căci şi Dumnezeu se gândeşte la tine mai presus de toate. Precum păstorul se gândeşte la oaia cea rătăcită mai mult decât la întreaga turmă, aşa şi Dumnezeul tău se gândeşte la tine, care te pierzi în păcat, mai mult decât la toţi îngerii din ceruri.

2. A cugeta la Dumnezeu nu înseamnă a cerceta fiinţa lui Dumnezeu, ci înseamnă a cerceta şi a afla ce aşteaptă Dumnezeu de la om. mai departe>>

Cum smerenia poate fi falsă

Deseori auzim: trebuie să te smereşti, caută mai întâi de toate smerenia ş. a. m. d. Însă trebuie să cunoaştem că şi smerenia poate fi falsă.

Mai întâi de toate trebuie foarte exact să facem deosebirea dintre smerenie şi smerita cugetare, precum şi dintre smerita cugetare şi smerita vorbire.

Smerenia este una dintre cele mai înalte virtuţi evanghelice, mai presus de înţelegerea omenească. Smerenia este dumnezeiască, ea este învăţătura lui Hristos, însuşirea lui Hristos, lucrarea lui Hristos. Ioan Scărarul zice, că doar cei conduşi de Duhului lui Dumnezeu pot vorbi satisfăcător despre smerenie. Cel care doreşte să dobândească smerenia trebuie cu străduinţă să înveţe Evanghelia şi cu aceeaşi străduinţă să îndeplinească tot ce ne-a poruncit Domnul nostru Iisus Hristos. Săvârşitorul (împlinitorul, ) poruncilor evanghelice poate ajunge la conştientizarea păcătoşeniei personale şi a păcătoşeniei omenirii întregi, în sfârşit, la conştiinţa şi convingerea că el este cel mai păcătos şi mai rău dintre oameni. Smerenia este un sentiment al inimii. mai departe>>

Toate articolele din acest număr [PDF]>>