E toaca Ta! A început să bată!
Foaie de suflet şi de cuget pentru tot creştinul
Toaca
Maică Matrona
 [video] "Ecumenismul e pentru că nu ne apărăm credinţa, iar dacă nu ne apărăm credinţa - ne pecetluiesc". Adunare generală. “Invazia microcipurilor în Moldova. Cum ne apărăm?” Prot. Anatolie CIBRIC: „În ultima vreme, pe unele forumuri au apărut comentarii provocatoare semnate cu numele meu” [video] Un filmuleţ despre CIPURI şi o întrebare: CIPURILE IMPLANTABILE actuale LE-AŢI ACCEPTA? PATRIARHUL KIRIL ÎI CONSIDERĂ PE CATOLICI ŞI PROTESTANŢI ERETICI. Detalii depsre întâlnirea delegaţiei Mitropoliei Moldovei cu arhiep. Teognost EREZIA STRÂNSĂ CU UŞA ÎŞI ARATĂ COLŢII. Primele informaţii despre întâlnirea delegaţiei Mitropoliei Chişinăului şi a Întregii Moldove cu arhiepiscopul Teognost [video] Conferinţă de presă la tema reacţiei ierarhiei BORu la Scrisoarea Deschisă a Creştinilor Ortodocşi din Moldova Creştinii ortodocşi către reprezentaţii Ministerului Sănătăţii: „Nu vă credem!” [video] Un grup de ONG-uri cer modificarea legislaţiei privind vaccinarea copiilor Conferinţă şi protest spontan împotriva vaccinării obligatorii [video] Ieroschimonahul Rafail (Berestov) Aghioritul la întâlnirea de la Chişinău: „Întreaga Ortodoxie este într-un pericol nemaiauzit!” [video] STRIGĂTOR LA CER: 2006 - Pomenirea papei în catedrala patriarhală din Constantinopol [video] Cuvântarea Părintelui Anatolie (CIBRIC) despre prigoana începută ACUM în Rusia: "Vine valul cel mare!" [video] PS Iustinian (România): ”Slujitorii altarelor, să luăm ATITUDINE! Poporul intuiește ceva...” Scrisoarea deschisă a creştinilor ortodocşi din Moldova către Patriarhul Kiril al Moscovei şi al Întregii Rusii [ACTUALIZAT]  DRUMUL CRUCII în jurul Chişinăului [FOTO/VIDEO - actualizat, 17 iulie]  [IMPORTANT, VIDEO] Părintele Rafail (BERESTOV) de la Athos susţine Scrisoarea creştinilor ortodocşi din Moldova către Patriarhul Kiril  Stareţul Rafail (Berestov) de la Athos: "Nu se mai poate tăcea!" [foto] 23iunie. Moldova, binecuvântată de Dumnezeu!  [video] Părintele Arsenie (Papacioc): "Pentru adevăr trebuie să ştii să mori" Sf. Simeon Noul Teolog: Pogorârea în noi a Sfântului Duh - condiţia mântuirii  Mass-media (ne) moldovenească prigoneşte tot ce e creştinescArhiepiscopul Averchie (Tauşev): "Să fim adevăraţi creştini ortodocşi, nu modernişti" Cuv. Kukşa al Odesei: "Staţi în credinţa ortodoxă până la ultima suflare!" Pr. Dionisie Ignat: "Dacă au înşelat pe capii Bisericii, sigur... s-a terminat, e sfârşitul"  
românăрусский
Legături externe

rss


Scara spre Cer


Banerul nostru:

toaca_139


Numărul curent
ABONARE 2012
Ştiri și Publicații
Toate ştirile şi publicaţiile>>

Abonaţi-vă la ziarul "Toaca"

pentru anul 2012

Indice: PM21915. Preţ lunar - 6 lei.
Vă puteţi abona începând cu orice lună.
Participaţi activ la promovarea publicaţiei care spune adevărul, îndemnaţi rudele şi cunoscuţii din tot cuprinsul ţării să se aboneze la acest ziar unic.
Să bată "Toaca" în orice colţişor al Moldovei, alungând duhurile întunericului, trezind sufletele amorţite şi unindu-le în dragostea către Dumnezeu şi către aproapele.

Publicaţia este inclusă în lista ediţiilor cu difuzare peste hotarele ţării.  Astfel,
puteţi perfecta abonamente şi pentru persoanele dragi aflate departe de casă.

Generaţia nepăsării

Oare creştinul de azi şi-a uitat cu totul chemarea sfinţeniei?

Întâlneşti deseori în viaţă oameni care purtaţi de valuri încoace şi-n colo, îngrijoraţi doar de bucata de pâine şi de confortul familiei îşi topesc zilele în dulceaga rutină a bucuriei de a exista. Nu-şi ostenesc inima cu durerile altora, nu-şi pun întrebări dezmorţitoare, nu-şi frământă sufletul cu tainice zbateri: plutesc fără griji în amorţeala traiului molcom şi fără probleme. Aceştia sunt creştinii zilelor noastre; creştini de circumstanţă; oameni care au devenit creştini prin tradiţie, iar nu prin asumarea conştientă a ostenelilor sfinţitoare în viaţa personală şi socială, atât de proprii adevăratului creştin.

Ne întrebăm cuprinşi de o adâncă durere a inimii: Oare generaţiile veacului nostru nu mai poartă într-însele seminţele adevărului, nu-şi mai preţuiesc de loc zestrea chemării la viaţa creştină, zestre scump apărată, cu sânge pecetluită de strămoşii noştri? S-a stins oare din firea neamului nostru scânteia sfintelor năzuinţe, izbucnirea mucenicească împotriva fărădelegii care ne sfărâmă puterile, cocoţată la tribuna dreptăţii? mai departe>>

Nu stă în cuvânt împărăţia lui Dumnezeu, ci în putere

Sf Spiridon

Insula Ciprului este patria minunatului Spiridon, care, născându-se din părinţi simpli, era şi el smerit cu inima şi bun cu viaţa.

În copilăria sa a fost păstor de oi şi, crescând, s-a împărtăşit nunţii celei legiuite şi s-a făcut tată de copii. El vieţuia cu cinste şi cu plăcere de Dumnezeu, urmând lui David în blîndeţe, lui Iacob în simplitatea inimii şi lui Avraam în iubire de străini. Dar nu după mulţi ani, murindu-i soţia, cu osârdie slujea lui Dumnezeu prin fapte bune, iar averea sa o cheltuia spre odihna străinilor. În lume atît de mult a plăcut lui Dumnezeu, încât s-a învrednicit cu darul facerii de minuni, căci vindeca tot felul de boli şi izgonea duhurile rele din oameni, cu cuvântul. Pentru aceasta a fost ales episcop al cetăţii Trimitundei, care era o cetate vestită a Ciprului, în împărăţia marelui Constantin şi a lui Constanţie, fiul său, unde făcea minuni preaslăvite. mai departe>>

Cea mai îmbelşugată izvorâre de mir din istoria icoanelor

JoseMunoz_cu_icoana.Această icoană a fost zugrăvită în 1981 de către monahul-iconograf atonit Hrisostom. Ea reprezintă o copie a vechiului odor al mănăstirii Iviron: icoana Maicii Domnului Portaitissa, aflată în Sfântul Munte încă din veacul al IX-lea, din timpul iconoclasmului. Icoana "Monrealska" nu este mare: are 40/50- cm.

În anul 1982, igumenul schitului Naşterii Domnului, a dăruit-o iconarului Jose Munoz Cortez, spaniol ortodox de origine chiliana, cu reşedinţa permanentă în Canada. Jose Munoz, era iconograf pustnic şi locuia într-un cartier sărman din Montreal (Canada). Icoana Maicii Domnului Portaitissa ("Iviru") a primit-o în dar în iulie, fiind în pelerinaj la Athos, iar câteva luni mai tarziu, la Sărbătoarea Intrării Maicii Domnului în Biserica, s-a produs o minune cu această sfântă icoană. Brusc, de pe umarul drept al Maicii Domnului, din steaua care simbolizează pe Duhul Sfânt, a început să se prelingă ulei foarte aromat, dar si din ambele mâini ale Fecioarei şi din mâna dreaptă a Pruncului. mai departe>>

Toate articolele din acest număr [PDF]>>