E toaca Ta! A început să bată!
Foaie de suflet şi de cuget pentru tot creştinul
Toaca
Maică Matrona
 [video] "Ecumenismul e pentru că nu ne apărăm credinţa, iar dacă nu ne apărăm credinţa - ne pecetluiesc". Adunare generală. “Invazia microcipurilor în Moldova. Cum ne apărăm?” Prot. Anatolie CIBRIC: „În ultima vreme, pe unele forumuri au apărut comentarii provocatoare semnate cu numele meu” [video] Un filmuleţ despre CIPURI şi o întrebare: CIPURILE IMPLANTABILE actuale LE-AŢI ACCEPTA? PATRIARHUL KIRIL ÎI CONSIDERĂ PE CATOLICI ŞI PROTESTANŢI ERETICI. Detalii depsre întâlnirea delegaţiei Mitropoliei Moldovei cu arhiep. Teognost EREZIA STRÂNSĂ CU UŞA ÎŞI ARATĂ COLŢII. Primele informaţii despre întâlnirea delegaţiei Mitropoliei Chişinăului şi a Întregii Moldove cu arhiepiscopul Teognost [video] Conferinţă de presă la tema reacţiei ierarhiei BORu la Scrisoarea Deschisă a Creştinilor Ortodocşi din Moldova Creştinii ortodocşi către reprezentaţii Ministerului Sănătăţii: „Nu vă credem!” [video] Un grup de ONG-uri cer modificarea legislaţiei privind vaccinarea copiilor Conferinţă şi protest spontan împotriva vaccinării obligatorii [video] Ieroschimonahul Rafail (Berestov) Aghioritul la întâlnirea de la Chişinău: „Întreaga Ortodoxie este într-un pericol nemaiauzit!” [video] STRIGĂTOR LA CER: 2006 - Pomenirea papei în catedrala patriarhală din Constantinopol [video] Cuvântarea Părintelui Anatolie (CIBRIC) despre prigoana începută ACUM în Rusia: "Vine valul cel mare!" [video] PS Iustinian (România): ”Slujitorii altarelor, să luăm ATITUDINE! Poporul intuiește ceva...” Scrisoarea deschisă a creştinilor ortodocşi din Moldova către Patriarhul Kiril al Moscovei şi al Întregii Rusii [ACTUALIZAT]  DRUMUL CRUCII în jurul Chişinăului [FOTO/VIDEO - actualizat, 17 iulie]  [IMPORTANT, VIDEO] Părintele Rafail (BERESTOV) de la Athos susţine Scrisoarea creştinilor ortodocşi din Moldova către Patriarhul Kiril  Stareţul Rafail (Berestov) de la Athos: "Nu se mai poate tăcea!" [foto] 23iunie. Moldova, binecuvântată de Dumnezeu!  [video] Părintele Arsenie (Papacioc): "Pentru adevăr trebuie să ştii să mori" Sf. Simeon Noul Teolog: Pogorârea în noi a Sfântului Duh - condiţia mântuirii  Mass-media (ne) moldovenească prigoneşte tot ce e creştinescArhiepiscopul Averchie (Tauşev): "Să fim adevăraţi creştini ortodocşi, nu modernişti" Cuv. Kukşa al Odesei: "Staţi în credinţa ortodoxă până la ultima suflare!" Pr. Dionisie Ignat: "Dacă au înşelat pe capii Bisericii, sigur... s-a terminat, e sfârşitul"  
românăрусский
Legături externe

rss


Scara spre Cer


Banerul nostru:

toaca_139


Nr. 7, iulie 2011
Cuvinte de folos de la părintele Arsenie Papacioc
Ştiri și Publicații
Toate ştirile şi publicaţiile>>

Despre înfricoşata judecată

Ziua judecăţii: o zi straşnică şi înspăimântătoare. Nu mai avem de-a face cu Mielul Acela blând, Care a venit pentru iertare şi răscumparare, ci cu un plin de mărire Judecător, înconjurat de îngeri. Care va da sentinţa cea grozavă: "Duceţi-vă de la Mine!" O, dar pentru ce îi goneşti Mântuitorule, Tu Care eşti lumina şi acoperământul oamenilor? Şi unde îi trimiţi, Tu, Care ai venit să îi chemi la Tine pe toţi?

"Duceţi-vă, blestemaţilor, în focul cel de veci, care este gătit diavolului şi îngerilor lui."

A trecut vremea milei şi a îndurării. Acum nu mai au trecere nici lacrimile, acum este judecata nepăsătorilor la pocainţă. Despărţire de dumnezeiasca slava, foc veşnic.

Nici cu mintea nu mai înţeleg, nici cuvinte pe limba pământească nu pot descrie sau înfăţişa deznadejdea celor ce merg acolo. O, Dumnezeule, Dumnezeule, de atâtea ori am auzit de munci, de viermele neadormit şi gheenă, de foc neadormit, şi numai una din ele înspăimântă şi pe cel mai nesimţitor şi de rea credinţă. Dar cât de înfricoşate vor fi toate la un loc şi vor fi veşnice, veşnice! Foc care nu luminează. Căinţă, că ce uşor puteai să fii în rai.

Lumina în rai, va fi, nu soarele acesta material ci, lumina Sfintei Treimi, şi cei care vor fi desparţiţi de Dumnezeu, vor fi în adânc de întuneric.

Amarul ce îl vei avea fiind depărtat de cei mântuiţi, această mare căinţă, este viermele neadormit. Dorinţa arzătoare de a scăpa este setea.

Se produce un amar şi o furie pe ei înşişi, şi aceasta va fi scrâşnirea dinţilor.

Ferice, de mii de ori ferice, de cei care, prin o mica venire în fire, se pregătesc, după cum spune Biserica, prin Evanghelii, pentru mântuirea lor.

Ferice deci de cel care cunoaşte lucrul şi-şi mântuie sufletul, căci atunci amar mare va fi. Fiul lui Dumnezeu, rupt de păcatele oamenilor, plin de sânge, răstignit, alungat, scuipat, insultat, lovit cu bice cu plumb, bătut în cuie pe cruce între tâlhari, împuns în coastă. Cine le-a facut altcineva decât păcatele tale?

Ce va zice Dumnezeu Tatăl, păcătosule, care nu ai făcut o cât de mică căinţă la o spovedanie fermă şi curată şi plină de bunăvoinţă din partea unui duhovnic care te-ar fi înţeles?

Va zice Tatăl: "Nemulţumiţilor, viaţa Fiului Meu este mai de preţ decât toate vieţile întregii omeniri şi a îngerilor, şi Eu am jertfit-o. Sângele Fiului Meu era cel mai scump mărgăritar al raiului, şi l-am vărsat tot pe pământ. Tu M-ai silit să-ti şterg păcatele şi tu nu ai vrut să înţelegi câtă ură am faţă de păcat.

Sunt Judecător, sunt Tată. Ca Judecător, te judec dupa dreptatea Mea, şi ca Tată te judec pentru moartea Fiului Meu."

Dacă nu ai vrut cu nici un chip să-ţi rânduieşti viaţa după învăţătura sigura a Bisericii, mai poţi nădăjdui atunci mila de la un Judecător şi Tată ca Acesta?

Fără hotar este dragostea pentru Fiul Lui, dar tot fără hotar este ura pentru păcatul de care omul nu s-a pocăit.

Ni se cutremură sufletele, ne stă vorbirea pe loc. O, suflete păcătoase! O, judecată viitoare! Greşelile pentru care vom fi judecaţi, se împart în patru feluri:

Răutăţile pe care le facem noi;

Rautăţile pe care le fac alţii din cauza noastră;

Bunătăţile pe care nu le-am făcut;

Bunătăţile pe care nu le-au făcut altii, împiedicaţi de noi.

Toate, toate cu tot amănuntul vor fi cercetate.

Sfântul Grigorie de Nissa spune: "toate câte am gândit cu gândul, fie mici, şi cu vorba." Sfântul Grigorie de Nazianz spune: "De orice cuvânt în plus vom da răspuns, cu atât mat mult de orice cuvânt ruşinos, şi cu atât mai grozav, de orice cuvânt care a rănit pe cineva, chiar dacă acela este păcătos, că şi pentru el s-a răstignit Domnul Hristos".

Acolo, atunci nu se va putea ascunde nimic, aşa cum se păcăleşte aici lumea cu fel şi fel de feţe, adică de înfăţişări. Sfântul Vasile cel Mare spune: "Le vom vedea toate deodată, aşa cum s-au făcut".

A vorbit cineva împotriva cuiva? Cine ? Nu ştim. Este laudă adevărată sau făţărnicie? Nu ştim. Acolo, atunci se ştiu toate, toate se ştiu, că este Dumnezeu Care cunoaşte ascunsurile inimii fiecăruia.

O, înfricoşată judecată a lui Dumnezeu!

O, şi mai înfricoşată hotărâre: "Mergi în focul cel de veci. Du-te de la Mine, blestematule! Ce nu am făcut să te scap de această osândă şi cât de vinovat eşti, de chiar pe Mine Mă pui în situaţia să te blestem şi să te lipsesc de faţa Mea?"

Acum ascultaţi: pentru toate păcatele omului, Dumnezeu a rânduit două judecăţi. Ori aici, cu lacrimi, la duhovnic, care te intelege, şi păcatele de care te pocăieşti nu se mai au în vedere la judecată, că mila Domnului te iartă, ori rămâi la judecata cea mare unde nu te va mai judeca mila Lui ci dreptatea Lui.

Deci vă pun înainte apă şi foc; alegeti pe care voiţi! Amin.

Trei lucruri pe care să le respectaţi şi să ştiţi că sunteţi oameni care pot nădăjdui mântuirea:

1. Să fiţi bine mărturisiţi. Vă daţi seama că asta este taina care ne mântuieşte. Căci ce veţi dezlega voi, dezleg şi Eu! Taina e făcuta pe un temei în Sfanta Scriptura, gata! Şi păcatele astea nu se mai pomenesc nici la Judecata de apoi, nici la vămi. Va să zică s-a terminat! Bine mărturisiţi. Că dacă eşti bine mărturisit, începi să te cercetezi: eu am înjurat, eu am gândit aşa, eu am făcut aceea. Începi să te cerni şi să te subţiezi şi să te aduni şi să te dezlegi. Aşa. Chiar vă rog să notaţi păcatele când le-aţi făcut, ca să nu le uitaţi. Nu e uşor, că satana îţi pierde creionul, n-ai hârtia la tine şi uiţi.

Ce trebuie să vă mai spun? Să nu lăsaţi numai pe preot să vă întrebe. El vă întreabă după un anumit fel de a întreba. Dar tu ştii subtilitatea păcatului, sau nu-ştiu-ce. Deci să fiţi bine mărturisiţi. Pentru că dacă eşti bine mărturisit nu mai poţi păcătui şi nădăjduieşti în mântuirea ta. Asta e una.

2. Să căutaţi să fiţi pomeniţi la Sfintele Liturghii. Pentru că se pune, dragii mei, în Sfântul Sânge, părticica aceea cu numele tău. Şi se spune aşa de preot: "Spală, Doamne, păcatele celor ce s-au pomenit aici, cu cinstit Sângele Tau , pentru rugăciunile sfinţilor Tăi". Şi se pun toate de pe disc, în potirul cu Sfântul Sânge. Şi vă daţi seama , unde poti să fii, chiar dacă eşti mort, chiar dacă eşti viu eşti salvat; se pomeneşte şi pentru morţi şi pentru vii. Şi cât te costă? Căutaţi să fiţi pomeniţi la Liturghie. Fie că vă cunoaşte un preot sau vă cunoaşte duhovnicul, fie că frăţiile voastre daţi la Liturghie, dar să fiţi pomeniţi. Asta e totul.

Liturghia nu e o lucrare omenească, dragii mei. Nici îngerească. E direct divină! Pentru că nu poţi tu să transformi acolo. El este Cel ce este. Şi dacă ar fi cu putinţă să se deschida cerurile şi chiar tavanul Altarului, n-ai vedea în cer mai multă lumină şi mai multă aşezare cum este în Sfântul Altar, cu îngerii, căci Hristos este cu noi. Noi chiar avem o rugăciune, când facem Vohodul: "Şi fă, Doamne, să intre cu noi şi îngerii care Îţi slujesc împreună cu noi!" Deci preotul are autoritate. Pentru că ei sunt acolo: o gloata de îngeri! E Hristos! Ce, te joci?! Deci, căutaţi să fiţi pomeniţi la Liturghie.

3. Să faceţi milostenie, pomană. Daţi de pomană. O, dacă aţi şti!...Şi Vlăhuţă spune: "Milă e toată Scriptura!" Cel mai mare lucru posibil ăsta este. Pentru că atunci înseamnă că iubeşti. Şi, iata, înseamnă educaţie. Domnule, dacă spune: Însutit veţi primi, nu te teme că sărăceşti. Vrei să te îmbogăţeşti? Dă! Dar ce, urmărim să ne îmbogăţim? Mă doare inima de cel sărac. Nu te doare inima de el, deloc?

Eu am fost surprins de un cerşetor, care era fără picioare, pe stradă. Şi ăsta aştepta să îmi vărs buzunarele, nu glumă. Dar eu n-aveam nimic. S-a întâmplat să n-am nimic. Mergeam pe jos, nu aveam bani de maşină. Şi i-am spus: "Frate, nu te supăra, n-am nimic, dar îţi dau o mână caldă!" "O, părinte, aşa ceva nu mi-a dat nimeni". Şi-mi zic: "Am brodit-o! Am biruit!".

Ei, vreau să vă spun: nu fiţi nepăsători. Şi nu aşteptaţi să-i întâlniţi. Căutaţi-i. Căutaţi-i, pentru că, găsindu-i pe ei, te-ai găsit pe tine. Te-ai consemnat acolo, sus. Nu te poate uita Mântuitorul, nu te poate uita când faci o milostenie. Şi rupeţi din voi cu orice chip. Acum, milostenie nu înseamnă numai să laşi din traistă; ai un coleg care suferă, care nu-ştiu-ce, care e trist: "De ce eşti trist? De ce eşti trist?" Şi îl mângâi. Şi nu îl laşi deloc. Şi înseamnă că ai făcut o milostenie cu el. Şi îi dai un cuvânt de folos: "Lasă, mă, ca a murit tata, lasă, dragă, că ştie Dumnezeu. Nu te omorî. Hai să fim liniştiţi, hai să-l pomenim, să-l ajutăm acolo (că putem să-l ajutăm dupa cum trăim)". Milostenie este să accepţi pe un om să stea lângă tine, fără să îl alungi în gând. Obişnuiţi-vă să trăiţi nu numai voi, să trăiţi în toţi care sunt cu voi. Să nu lăsaţi mâna întinsă nici când vă dă, nici când va cere.

A milostivi pe unul, pe altul, aici se arată. Apoi nici nu ştii că acela pe care îl ajuţi poate să fie Hristos. El întinde mâna să-ţi dea Împărăţia Cerurilor şi tu nici nu observi. Fraţii mei, ţineţi minte: "cerşetorii sunt personaje biblice!" Ai trecut pe lângă mântuirea ta aşa de usor! Şi mai grozav, l-ai dispreţuit! Cerşetorii nu pier niciodată. Fac sobor la margine de drum şi împart ce s-a căpătat şi zic: "Asta-i de la cutare. Pomeneşte-l, Doamne, întru Împărăţia Ta!" şi are valoare. Să nu aşteptaţi să-i întâlniţi! Căutaţi-i! Milostenia este ceva din Dumnezeul din tine!

Comentarii

2011-07-29 15:35:36
Natalia

Sfaturi de aur, cuvinte cu inteles bogat. Un articol foarte reusit

2011-07-31 10:46:50
Indoitu Tatiana ella-skumpa@i.ua

o linistire total sufleteaska!!!!!!! dar trebuie de luat aminte neaparat!!!!!!

Lăsaţi un comentariu

ATENŢIE: Redacţia îşi asumă dreptul de a suprima comentariile deplasate.