E toaca Ta! A început să bată!
Foaie de suflet şi de cuget pentru tot creştinul
Toaca
Maică Matrona
 [video] "Ecumenismul e pentru că nu ne apărăm credinţa, iar dacă nu ne apărăm credinţa - ne pecetluiesc". Adunare generală. “Invazia microcipurilor în Moldova. Cum ne apărăm?” Prot. Anatolie CIBRIC: „În ultima vreme, pe unele forumuri au apărut comentarii provocatoare semnate cu numele meu” [video] Un filmuleţ despre CIPURI şi o întrebare: CIPURILE IMPLANTABILE actuale LE-AŢI ACCEPTA? PATRIARHUL KIRIL ÎI CONSIDERĂ PE CATOLICI ŞI PROTESTANŢI ERETICI. Detalii depsre întâlnirea delegaţiei Mitropoliei Moldovei cu arhiep. Teognost EREZIA STRÂNSĂ CU UŞA ÎŞI ARATĂ COLŢII. Primele informaţii despre întâlnirea delegaţiei Mitropoliei Chişinăului şi a Întregii Moldove cu arhiepiscopul Teognost [video] Conferinţă de presă la tema reacţiei ierarhiei BORu la Scrisoarea Deschisă a Creştinilor Ortodocşi din Moldova Creştinii ortodocşi către reprezentaţii Ministerului Sănătăţii: „Nu vă credem!” [video] Un grup de ONG-uri cer modificarea legislaţiei privind vaccinarea copiilor Conferinţă şi protest spontan împotriva vaccinării obligatorii [video] Ieroschimonahul Rafail (Berestov) Aghioritul la întâlnirea de la Chişinău: „Întreaga Ortodoxie este într-un pericol nemaiauzit!” [video] STRIGĂTOR LA CER: 2006 - Pomenirea papei în catedrala patriarhală din Constantinopol [video] Cuvântarea Părintelui Anatolie (CIBRIC) despre prigoana începută ACUM în Rusia: "Vine valul cel mare!" [video] PS Iustinian (România): ”Slujitorii altarelor, să luăm ATITUDINE! Poporul intuiește ceva...” Scrisoarea deschisă a creştinilor ortodocşi din Moldova către Patriarhul Kiril al Moscovei şi al Întregii Rusii [ACTUALIZAT]  DRUMUL CRUCII în jurul Chişinăului [FOTO/VIDEO - actualizat, 17 iulie]  [IMPORTANT, VIDEO] Părintele Rafail (BERESTOV) de la Athos susţine Scrisoarea creştinilor ortodocşi din Moldova către Patriarhul Kiril  Stareţul Rafail (Berestov) de la Athos: "Nu se mai poate tăcea!" [foto] 23iunie. Moldova, binecuvântată de Dumnezeu!  [video] Părintele Arsenie (Papacioc): "Pentru adevăr trebuie să ştii să mori" Sf. Simeon Noul Teolog: Pogorârea în noi a Sfântului Duh - condiţia mântuirii  Mass-media (ne) moldovenească prigoneşte tot ce e creştinescArhiepiscopul Averchie (Tauşev): "Să fim adevăraţi creştini ortodocşi, nu modernişti" Cuv. Kukşa al Odesei: "Staţi în credinţa ortodoxă până la ultima suflare!" Pr. Dionisie Ignat: "Dacă au înşelat pe capii Bisericii, sigur... s-a terminat, e sfârşitul"  
românăрусский
Legături externe

rss


Scara spre Cer


Banerul nostru:

toaca_139


Nr. 7, iulie 2011
VREM BISERICI FĂRĂ COD!
Ştiri și Publicații
Toate ştirile şi publicaţiile>>

Cel ce se va păzi îşi va scăpa viaţa sa.
Dacă însă străjerul a văzut sabia venind
şi nu a sunat din trâmbiţă şi poporul n-a fost vestit şi va veni sabia şi va ridica viaţa cuiva, acela a fost răpit pentru păcatele lui,
dar sângele lui îl vor cere din mâna străjerului.
Iezechiel 33, 5-6

Calaraseuca1Codificarea şi biometrizarea cetăţenilor Moldovei, crearea sistemului electronic unic şi centralizat, implementarea intensă a strategiei de stat „Moldova electronică", iată doar câteva procese şi tendinţe extrem de îngrijorătoare cu care noi, creştinii ortodocşi din această ţară, ne ciocnim astăzi inevitabil şi faţă de care suntem nevoiţi să dăm o mărturisire echilibrată, dar în acelaşi timp demnă şi hotărâtă, fără compromisuri de conştiinţă. În acest moment credinţa ortodoxă şi ţara noastră trec prin cea mai critică şi vicleană perioadă a istoriei, iar noi vom da socoteală pentru că ori facem tot ce ne stă în putinţă să rămână libere, ori, stând nepăsători, le vom ajuta să dispară şi, în mod firesc, împreună cu ele şi noi.

La moment, situaţia juridico-legală a subiectului expus în această Adresare a noastră este următoarea:

În conformitate cu legislaţia RM şi întru executarea hotărârii de Guvern nr.345 din 30.04.2009, Ministerul Justiţiei al RM a instituit Registrul cultelor religioase şi părţilor lor componente, ca parte a Registrului Unităţilor de Drept. Potrivit p. 21 al prezentei hotărâri, Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi al Comunicaţiilor atribuie un număr de identificare de stat (IDNO) tuturor cultelor religioase şi părţilor lor componente.

Numărul de identificare de stat (IDNO) reprezintă un criteriu principal de identificare a obiectului sistemului (în cazul de faţă a parohiei, mănăstirii sau a unui cult religios). Acesta constă dintr-un set de 13 cifre simboluri, aranjate în ordine strictă şi se eliberează doar la cererea comunităţii religioase. IDNO se atribuie în momentul introducerii datelor despre înregistrare sau la modificarea diferitelor acte de constituire în Registrul de Stat al organizaţiilor necomerciale, rămâne neschimbat pe parcursul perioadei de existenţă a acestor date, se include în toate documentele cultului religios sau comunităţii şi se indică pe ştampilă.

După structura sa, IDNO este un cod de identificare (identificator) şi nu are alt scop decât faptul că reprezintă de facto „numele" comunităţii religioase (a parohiei, mănăstirii) în bazele corespunzătoare ale bazelor de date informaţionale, în cazul de faţă în registrul de stat al subiecţilor de drept. Din momentul atribuirii codului de identificare, denumirea comunităţii - de exemplu: parohia „Sfânta Treime" - încetează a mai fi denumirea comunităţii, ci devine doar o „informaţie despre comunitate", numele parohiei devenind deja codul de identificare respectiv.

Altfel spus, identitatea unei parohii sau mănăstiri (în cadrul oricăror relaţii cu alte persoane juridice) nu mai este numele acesteia (hramul), ci însuşi codul de identificare unic şi neschimbat.

Conform strategiei de stat „Moldova Electronică", o altă aplicare a codurilor de identificare nu există şi nici nu poate fi. Şi aceasta indiferent de etapa la care se află RM în procesul de trecere la societatea informaţională. Codurile de identificare sunt folosite pentru identificarea automată, adică pentru introducerea datelor despre un anumit obiect (de exemplu, parohie) în sistemul automatizat. Formarea şi aplicarea codurilor depinde direct de tipul standardului de identificare automată.

În prezent, în Republica Moldova există un şir de standarde de identificare automată, în a căror reprezentare codurile au formă de cod de bare. Întrucât cu ochiul liber, fără folosirea mijloacelor tehnice specializate, codurile de bare nu pot fi „citite", în calitate de semne vizuale ale codului de bare se utilizează cifrele arabe sau/şi literele, reprezentate ca cod de identificare. În certificatele de înregistrare a comunităţii religioase (mănăstire, parohie, asociaţie) este vizibil nu însuşi codul de identificare care corespunde denumirii parohiei, ci reprezentarea acestuia sub formă de cifre arabe.

Însă potrivit standardului identificării automate EAN-13, în codul de identificare (codul de bare) se foloseşte simbolul anticreştin 666. Acest fapt este demonstrat ştiinţific de o serie întreagă de expertize internaţionale.

Considerăm că acest sistem de atribuire a unui nou „nume" (cod) mănăstirilor, parohiilor reprezintă un atentat la demnitatea şi identitatea cetăţenilor creştini ortodocşi care sunt liberi să se asocieze în diferite comunităţi al căror nume este o valoare în sine şi în cadrul relaţiilor juridice cu alte entităţi sociale.

Luând în considerare faptele expuse, Noi, reprezentanţii mănăstirilor din Republica Moldova, în numele Mântuitorului Iisus Hristos care a spus:

„Oricine va mărturisi pentru Mine înaintea oamenilor, mărturisi-voi şi Eu pentru el înaintea Tatălui Meu, Care este în ceruri. Iar de cel ce se va lepăda de Mine înaintea oamenilor şi Eu Mă voi lepăda de el înaintea Tatălui Meu, Care este în ceruri." (Matei 10: 32-33),

Solicităm Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe din Moldova să ceară autorităţilor să creeze un registru manual de evidenţă a cultelor religioase şi părţilor lor componente, fără atribuirea vreunui cod unic de identificare şi fără introducerea acestora in sistemul automatizat de evidenţă, iar Guvernului Republicii Moldova să vină cu propuneri întru modificarea legislaţiei în vigoare astfel încât:

1. Comunităţilor religioase şi cultelor să nu le fie atribuit în mod obligatoriu un cod de identificare în momentul înregistrării sau efectuării anumitelor modificări.

2. Evidenţa părţilor componente a cultelor să fie efectuată în baza unui registru manual fără folosirea sistemului automatizat de înregistrare şi control.

Extras din adresarea unor comunităţi monahale din Republica Moldova către Sfântul Sinod şi autorităţile de statIubiţi fraţi şi surori întru Hristos!

În vederea celor expuse este de datoria fiecăruia dintre noi: preot, călugăr sau enoriaş al Bisericilor şi mănăstirilor din Moldova să solicite atât Sinodului BOM, cât şi autorităţilor RM crearea unui registru manual de evidenţă a cultelor religioase şi părţilor lor componente, fără atribuirea vreunui cod unic de identificare şi fără introducerea acestora in sistemul automatizat de evidenţă. Bisericile noastre în continuare să poarte denumirea Hramului pe care îl poartă, iar nu un cod de identificare electronic, care sfidează şi batjocoreşte sfinţeniile noastre.

Mai jos publicăm două demersuri pe care e necesar să le expediaţi instanţelor de rigoare pentru rezolvarea acestei probleme. Pentru consultaţii vă puteţi adresa la tel. 067167016, Elena Bâtcă, sau 079353175, Anghelina Guţu.CĂTRE SINODUL BISERICII ORTODOXE DIN MOLDOVA

mun. Chişinău, str. Bucureşti 119

DEMERS

Azi, Biserica Ortodoxă din Moldova trece printr-o grea încercare. Toate parohiile, mănăstirile, asociaţiile religioase, ba chiar şi Cultul în întregime sunt impuse prin legi anticreştine să înlocuiască denumirile sfinte cu un cod numeric unic şi neschimbat. Este inacceptabil atât pentru un creştin, cât şi pentru o comunitate religioasă să renunţe la numele său în schimbul unui cod de identificare. Spre exemplu, parohia „Sfânta Treime", din momentul atribuirii codului de identificare, încetează a mai fi identificată prin numele său („Sfânta Treime"), acesta devenind doar o simplă informaţie despre comunitate, numele parohiei din acel moment devenind deja codul de identificare. Nu dorim să repetăm practica Rusiei, unde până la momentul soluţionării acestei probleme au fost închise un şir de biserici care au funcţionat chiar şi pe timpul Uniunii Sovietice.

La moment, în Republica Moldova, mănăstirile şi parohiile care nu primesc codul respectiv (IDNO) sunt lipsite chiar şi de posibilitatea efectuării unor transferuri băneşti sau primirii unor donaţii.

Rugăm Sfântul Sinod să apere Bisericile noastre şi să ceară Guvernului Republicii Moldova modificări legislative astfel încât:

1. Comunităţilor religioase şi cultelor să nu le fie atribuit în mod obligatoriu un cod de identificare în momentul înregistrării sau efectuării anumitor modificări;

2. Evidenţa părţilor componente ale cultelor să fie efectuată în baza unui registru manual fără folosirea sistemului automatizat de înregistrare şi control.

Nume, prenume:

Adresa:CĂTRE GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

Dlui Prim-Ministru Vladimir Filat

Mun. Chişinău,

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1

DEMERS

Azi, Biserica Ortodoxă din Moldova trece printr-o grea încercare. Toate parohiile, mănăstirile, asociaţiile religioase, ba chiar şi Cultul în întregime sunt impuse prin legi anticreştine să înlocuiască denumirile sfinte cu un cod numeric unic şi neschimbat. Este inacceptabil atât pentru un creştin, cât şi pentru o comunitate religioasă să renunţe la numele său în schimbul unui cod de identificare. Spre exemplu, parohia „Sfânta Treime", din momentul atribuirii codului de identificare, încetează a mai fi identificată prin numele său („Sfânta Treime"), acesta devenind doar o simplă informaţie despre comunitate, numele parohiei din acel moment devenind deja codul de identificare şi doar el. Nu dorim să repetăm practica Rusiei, unde până la momentul soluţionării acestei probleme au fost închise un şir de biserici care au funcţionat chiar şi pe timpul Uniunii Sovietice.

La moment, în Republica Moldova, mănăstirile şi parohiile care nu primesc codul respectiv (IDNO) sunt lipsite chiar şi de posibilitatea efectuării unor transferuri băneşti sau primirii unor donaţii.

Rugăm Guvernul Republicii Moldova să modifice legislaţia în vigoare astfel încât:

1. Comunităţilor religioase şi cultelor să nu le fie atribuit în mod obligatoriu un cod de identificare în momentul înregistrării sau efectuării anumitor modificări;

2. Evidenţa părţilor componente ale cultelor să fie efectuată în baza unui registru manual fără folosirea sistemului automatizat de înregistrare şi control.

Nume, prenume:

Adresa:

Comentarii

2011-07-31 10:20:20
Indoitu Tatiana ella-skumpa@i.ua

Sa ne ajute Domnul!!!!!!!!!!!

2011-08-02 10:26:39
ANDREI

Sa fim unitzi si sa ne aparam CREDINTZA!

Lăsaţi un comentariu

ATENŢIE: Redacţia îşi asumă dreptul de a suprima comentariile deplasate.