E toaca Ta! A început să bată!
Foaie de suflet şi de cuget pentru tot creştinul
Toaca
Maică Matrona
 [video] "Ecumenismul e pentru că nu ne apărăm credinţa, iar dacă nu ne apărăm credinţa - ne pecetluiesc". Adunare generală. “Invazia microcipurilor în Moldova. Cum ne apărăm?” Prot. Anatolie CIBRIC: „În ultima vreme, pe unele forumuri au apărut comentarii provocatoare semnate cu numele meu” [video] Un filmuleţ despre CIPURI şi o întrebare: CIPURILE IMPLANTABILE actuale LE-AŢI ACCEPTA? PATRIARHUL KIRIL ÎI CONSIDERĂ PE CATOLICI ŞI PROTESTANŢI ERETICI. Detalii depsre întâlnirea delegaţiei Mitropoliei Moldovei cu arhiep. Teognost EREZIA STRÂNSĂ CU UŞA ÎŞI ARATĂ COLŢII. Primele informaţii despre întâlnirea delegaţiei Mitropoliei Chişinăului şi a Întregii Moldove cu arhiepiscopul Teognost [video] Conferinţă de presă la tema reacţiei ierarhiei BORu la Scrisoarea Deschisă a Creştinilor Ortodocşi din Moldova Creştinii ortodocşi către reprezentaţii Ministerului Sănătăţii: „Nu vă credem!” [video] Un grup de ONG-uri cer modificarea legislaţiei privind vaccinarea copiilor Conferinţă şi protest spontan împotriva vaccinării obligatorii [video] Ieroschimonahul Rafail (Berestov) Aghioritul la întâlnirea de la Chişinău: „Întreaga Ortodoxie este într-un pericol nemaiauzit!” [video] STRIGĂTOR LA CER: 2006 - Pomenirea papei în catedrala patriarhală din Constantinopol [video] Cuvântarea Părintelui Anatolie (CIBRIC) despre prigoana începută ACUM în Rusia: "Vine valul cel mare!" [video] PS Iustinian (România): ”Slujitorii altarelor, să luăm ATITUDINE! Poporul intuiește ceva...” Scrisoarea deschisă a creştinilor ortodocşi din Moldova către Patriarhul Kiril al Moscovei şi al Întregii Rusii [ACTUALIZAT]  DRUMUL CRUCII în jurul Chişinăului [FOTO/VIDEO - actualizat, 17 iulie]  [IMPORTANT, VIDEO] Părintele Rafail (BERESTOV) de la Athos susţine Scrisoarea creştinilor ortodocşi din Moldova către Patriarhul Kiril  Stareţul Rafail (Berestov) de la Athos: "Nu se mai poate tăcea!" [foto] 23iunie. Moldova, binecuvântată de Dumnezeu!  [video] Părintele Arsenie (Papacioc): "Pentru adevăr trebuie să ştii să mori" Sf. Simeon Noul Teolog: Pogorârea în noi a Sfântului Duh - condiţia mântuirii  Mass-media (ne) moldovenească prigoneşte tot ce e creştinescArhiepiscopul Averchie (Tauşev): "Să fim adevăraţi creştini ortodocşi, nu modernişti" Cuv. Kukşa al Odesei: "Staţi în credinţa ortodoxă până la ultima suflare!" Pr. Dionisie Ignat: "Dacă au înşelat pe capii Bisericii, sigur... s-a terminat, e sfârşitul"  
românăрусский
Legături externe

rss


Scara spre Cer


Banerul nostru:

toaca_139


Numărul curent
Este în noi dragoste de Dumnezeu sau nu?
Ştiri și Publicații
Toate ştirile şi publicaţiile>>

BisericaPentru a da răspuns la această întrebare, să intram în noi înşine, să privim împrejur şi să căutam semne simple şi apropiate înţelegerii oricui, dupa care să judecăm fără greş în această privinţă.

Cine este îndrăgostit vorbeşte mereu despre persoana iubită; cu oricine s-ar întalni, începe îndată să vorbească despre ea sau abate treptat spre ea făgaşul discuţiei. Aşa şi aici: cine Îl iubeste pe Dumnezeu vorbeşte cu plăcere doar despre El, numai spre El abate făgaşul discuţiilor sale, şi când începe să vorbească despre El nu se mai satură; nu se simte bine decât acolo unde se vorbeşte despre Dumnezeu şi despre lucrurile Lui, iar acolo unde se vorbeşte despre una şi alta se plictiseşte îngrozitor. Dimpotrivă: cine nu-L iubeşte pe Dumnezeu, acela nu vorbeşte despre El din proprie iniţiativă şi se fereşte de cei cărora le place să vorbească despre El. mai departe>>

ANUNŢ !

exclmr1În atenţia tinerilor creştini care în acest an susţin examenele de bacalaureat şi urmează a fi înmatriculaţi în instituţii de învăţământ superior

Aducem la cunoştinţa tinerilor absolvenţi deţinători ai formularului nr. 9 fără cod de identificare din motive religioase că în acest an - anul de stidiu 2010-2011 - este posibilă susţinerea examenului de bacalaureat şi depunerea actelor pentru studiu la instituţii de învăţământ mediu şi superior în baza formei nr. 9. mai departe>>

Iudele şi lepădăturile neamului

Pag 2 Corman 200Ruşine lui Igor Corman, celui ce scuipă în tradiţiile creştine bimilinare ale poporului nostru şi a votat recent la Strasbourg pentru apărarea drepturilor sodomiţilor.

Doar un renegat şi un lipsit de orice norme morale îşi poate permite să ignore o ţară întreagă şi să procedeze astfel.

Creştinii ortodocşi sunt profund indignaţi de gestul lui anticreştin şi antinaţional. În limba vie şi promptă a poporului astfel de oameni fără verticală sunt calificaţi printr-un singur cuvânt: lepădătură. mai departe>>

Niciodată să nu vă pierdeţi nădejdea

arhim_Gavriil_UrghebadzeStareţii despre ultimele vremuri

În perioada vremurilor de pe urmă nu vă uitaţi la cer: aţi putea fi înşelaţi de minunile ce se vor petrece acolo - puteţi să greşiţi şi să vă pierdeţi.

Adepţii lui antihrist vor umbla dezgoliţi. Creştinii însă vor fi îmbrăcaţi cuviincios. Conform canoanelor bisericeşti femeia nu trebuie să poarte haine bărbăteşti. Îmbrăcămintea omului arată starea lui duhovnicească.

Diavolul are 666 de mreje. În timpurile lui antihrist oamenii vor aştepta salvarea din cosmos. Aceasta va fi cea mai mare înşelare (momeală) a diavolului: omenirea va cere ajutor de la extratereştri, neştiind că aceea sunt demoni.

Despre lupta sfinţilor proroci Enoh şi Ilie cu antihristul se va transmite la televizor. mai departe>>

Fă şi tu aşa

SfIoanGuradeAurToate faptele tale din viaţa aceasta să le ţeşi cu desimea rugăciunilor, ca cu nişte legături si aşa să-ţi întăreşti din toate părţile viaţa ta. Şi dacă vei face aşa, cu toate că vor sufla nenumărate vânturi ale ispitelor, scârbelor sau a oricăror gânduri urâte, sau va veni orice rău asupra ta, nu vor putea să-ţi surpe casa, fiind legată cu aşa dese rugăciuni.

Şi cum se poate, vei zice, ca un om având atâtea griji şi cu dregătorie să se roage la fiecare trei ceasuri ale zilei şi să alerge la Biserică?

Se poate şi este foarte lesnicios.

Că deşi a merge la Biserică nu se poate, dar stând acolo la slujba ta poţi să te rogi. Şi nu este trebuinţă de glas, ci de minte; nici de întinderea mâinilor, ci de suflet osârduitor; nici de poziţia trupului, ci de cugetarea minţii.

Căci şi Ana a fost ascultată nu pentru că a slobozit glas tare, ci pentru că striga tare înăuntrul inimii, precum zice Scriptura: „Şi glasul ei nu se auzea" (I Imp. 1, 13). Şi mulţi de multe ori au făcut aşa, căci stând afară la uşile stăpânilor care înăuntru strigau, se iuţeau, îngrozeau şi se turbau, ei însemnându-se cu semnul cel sfânt şi rugându-se cu mintea puţin, intrau la aceia şi-i schimbau potolindu-i, facându-i din sălbateci blânzi. Pe această rugăciune n-a oprit-o nici locul, nici vremea, nici faptul că n-a fost rostită în auz. mai departe>>

Poveţele Sfântului Arhanghel Rafail

Sf Arh RafailŞi chemând Tobit pe fiul său, Tobie, i-a zis: "Fiule, pregăteşte plata omului care a fost cu tine! Trebuie să-i mai adăugăm ceva". Şi el a răspuns: "Tată, socot că n-am să fiu în pagubă de îi voi da jumătate din cele ce am adus; Pentru că el m-a adus la tine sănătos şi pe femeia mea a lecuit-o; mi-a adus argintul şi te-a vindecat şi pe tine!" Şi a zis bătrânul: "I se cuvine!"

Şi a chemat pe înger şi i-a zis: "Ia jumătate din toate cele ce aţi adus, şi mergi în pace!"

Atunci îngerul i-a chemat pe amândoi deoparte şi le-a zis: "Binecuvântaţi pe Dumnezeu, slăviţi-L şi cunoaşteţi slava Lui şi mărturisiţi înaintea tuturor celor vii ce a făcut El pentru voi! Bun lucru este a binecuvânta pe Dumnezeu, a preaînălţa numele Lui şi a vesti, slăvind faptele lui Dumnezeu! Şi voi să nu vă leneviţi a-L preaslăvi. Taina regelui se cuvine s-o păstrezi, iar lucrurile lui Dumnezeu este de laudă să le vesteşti. Faceţi bine şi răul nu vă va ajunge! mai departe>>

Cerşetorul care ctitoreşte biserici

dobri_dobrev.Dobre Dobrev este un om smerit, cu o dragoste care nu are limite, un om simplu, plin de viaţă. Ne arată cum trebuie să fim şi cum să ne comportam faţă de aproapele nostru. Moş Dobre prin milosteniile primite de la oameni îşi exprimă dragostea sa faţă de ei din toată inima fără să urască pe cineva. Şi foarte important este că nădăjduieşte în Bunul Dumnezeu, se roagă, mulţumeşte şi donează banii adunaţi bisericilor care au nevoie. Nu se uită la cele pământeşti, ci la cele cereşti, urmând porunca Mântuitorului nostru Iisus Hristos "Căutaţi mai întâi Împărăţia cerurilor şi celelalte se vor adăuga vouă". "Nu judecaţi ceva înainte de vreme, până ce nu va veni Domnul, Care va lumina cele ascunse... şi va vădi sfaturile inimilor" (I Corinteni 4, 5). mai departe>>

Aşezarea veşmântului Născătoarei de Dumnezeu în Vlaherne

0215 iulie

Pe vremea binecredinciosului împărat grec Leon I erau în Constantinopol doi bărbaţi senatori, Galvie şi Candid, care erau fraţi. Aceştia au plecat la Ierusalim, ca să se închine Sfintelor Locuri. Şi plecând ei au venit în Palestina, vrând să ajungă în Nazaret, ca să vadă sfânta casă a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu.

Deci mergând acolo şi închinându-se, s-au odihnit într-un sat mic. Iar după dumnezeiasca purtare de grijă, au găzduit în casa unei femei văduve, evreică, care era bătrână cu anii şi cinstită prin viaţa curată. Acolo, într-o cămara osebită, unde erau multe lumânări aprinse şi ardea tămâie binemirositoare, se afla cinstitul veşmânt al Preacuratei Maicii lui Dumnezeu. mai departe>>

Minunea de la Mănăstirea Dochiariu

MB_skoroposluschnitzaCea mai cunoscută icoană din Sfântul Munte Athos, după Maica Domnului Portăriţa, este o pictură în frescă a Maicii Domnului, de pe peretele estic exterior al trapezei, în partea dreaptă a intrării, din Mănăstirea Dochiariu.

În anul 1664, trapezarul Nil (Neilos), care trecea adesea prin faţa sfintei icoane, ţinând în mână o lumânare, de folos în treburile sale din trapeză, a auzit o voce spunându-i: „Nu mai trece pe aici cu lumânarea aprinsă, care atâta fum îmi lasă pe icoană". Nil nu a acordat prea multă atenţie vocii, însă aceasta s-a auzit din nou, de astă dată pedepsindu-l cu orbirea.

Toţi fraţii din mănăstire au început să aibă mare evlavie la această sfântă icoană, punând sub ea un vas pentru ca trapezarul să ardă mereu puţină tămâie, în cinstea Maicii Domnului.

Orbul Nil îşi petrecea tot timpul său într-o strană, în faţa icoanei, rugându-se acesteia că-l ierte şi să-l vindece. Maica Domnului a primit rugăciunile călugărilor, care se rugau pentru Nil şi a vindecat orbul. mai departe>>

"Doamne! Cine, oare, se va izbăvi din aceste curse?"

Sf Ignatie Breanceaninov"Smerita cugetare trece de aceste curse, iar ele nu pot nici măcar a se atinge de ea"

Cursele stăpânitorului lumii acesteia

Sub flamura sfintei cruci, vă duc, fraţilor, la o privelişte duhovnicească. Să ne fie călăuză marele între bineplăcuţii lui Dumnezeu Antonie, pustnicul egiptean.

Acesta, oarecând, prin lucrarea unei descoperiri Dumnezeieşti, a văzut cursele diavolului întinse prin toată lumea, ca să-l vâneze pe om spre pierzare. Văzând mulţimea nenumărată a acestor curse, cu plângere l-a întrebat pe Domnul: "Doamne! Cine, oare, poate să scape de cursele acestea şi să se mântuiască?" (Patericul Egiptean - Preacuviosul Avva Dorotei. Învăţătura a 2-a). Mă cufund, gânditor, în cugetarea asupra curselor diavolului. Ele sunt răspândite în afara şi înlăuntrul omului. mai departe>>

Victoria, mama Părintelui Efrem Katunakiotul, la bătrâneţe

P Efrem KatunakiotulPărintele Efrem Katunakiotul (1912-1998) este considerat ca unul dintre cei mai mari duhovnici ai Sfântului Munte Athos şi unul dintre cei mai mari isihaşti ai epocii noastre. Părintele Efrem a fost ucenicul lui Gheron Iosif Isihastul. Daca ceilalti ucenici ai lui Gheron Iosif au preluat conducerea unei mănăstiri aghiorite, părintele Efrem a preferat isihia, rămânând retras în pustia Katounakiei unde a vieţuit împreună cu trei ucenici.


Mama Părintelui Efrem Katunakiotul, avea o inimă milostivă, plină de iubire şi sentimente bune pentru copiii ei, dar şi pentru toată lumea; un suflet cu mare răbdare şi stăruinţă.

+ + +

A reuşit să convieţuiască cu bătrânul preot Nichita, socrul ei, şi să-l îngrijească. Dintre toate rudele ei aflate lângă patul de moarte, numai ea s-a învrednicit să ia binecuvântarea lui. Într-adevăr, pe jumătate paralizat, a chemat-o lângă el printr-un semn, căci nu putea să vorbească, i-a strâns mâna şi i-a arătat emoţionat cerul cu degetul. mai departe>>

Ochiul pizmaş

ClopotDespre deochi, care este lucrarea diavolului

Atunci când o persoană invidioasă vede ceva bun la alta, ea va suferi. În cazul diavolului se întamplă acelaşi lucru. Diavolul şi invidiosii îi pizmuiesc pe ceilalţi, care fac binele. Aceasta este caracteristica lor comună. Diavolul o exploatează din plin. Se foloseşte de ea pentru a-şi extinde răutatea şi la alţii. Cu alte cuvinte, o privire pizmaşă devine un comportament sau o călăuză prin care se răspândeşte otrava diavolului. "Deochiul - zice Sfântul Vasile cel Mare - este o acţiune a diavolului săvârşită de oamenii pizmaşi". Într-o rugăciune a Sfântului Vasile se cere: "Risipeşte orice lucrare a diavolului, orice atac drăcesc." mai departe>>

Rolul creştinilor este sa curăţească atmosfera în lume şi să lărgească Împărăţia lui Dumnezeu

biserica_lunaOmul care poartă în sine Împărăţia lui Dumnezeu răspândeste în jur gânduri sfinte, gânduri dumnezeieşti. Împărăţia lui Dumnezeu făureşte în noi atmosfera Împărăţiei cerurilor, spre deosebire de atmosfera de iad a cugetului, pe care o răspândeşte în jur omul ce poartă în inima sa iadul. Rolul creştinilor în lume este sa curăţească atmosfera în lume şi să lărgească Împărăţia lui Dumnezeu.

Lumea trebuie cucerită prin păstrarea atmosferei cereşti în noi, căci de vom pierde Împărăţia lui Dumnezeu din lăuntrul nostru nu ne vom mântui nici noi şi nici semenii noştri. mai departe>>

Rânduri de aur

Rugăciune

I.
Rugaţi-vă
pentru mine, rugaţi-vă,
biruitorilor, fericiţilor.
rugaţi-vă în lumină
în har
şi în adevăr
să-ncep
eternitatea
ascultării lui Dumnezeu
a vieţii în Dumnezeu
a rugăciunii
iartă-mă,
Te-am căutat în petale, în chipul
cel mai frumos, am crezut
că erai
în clipa cea scrisă
Te iubesc dar prea puţin,
Dă-mi să Te iubesc
cu intreaga-mi
fiinţă!
II.
Tu
Cel care, întreg
locuieşti în mine, acum
străin mie,
lasă doar
razele Tale
să strălucească în inima mea.
învie sufletul meu
cel pustiit
cum din piatră ai izvorât apa cea vie.
Doamne,
eu sunt orbul, deschide
ochii cei din taină ai inimii,
sunt cel mai ticălos dintre oameni -
lepra păcatului acoperă sufletul meu -
Curăţeşte-mă!
Ajută necredinţei mele...

Daniel TURCEA

Toate articolele din acest număr [PDF]>>