E toaca Ta! A început să bată!
Foaie de suflet şi de cuget pentru tot creştinul
Toaca
Maică Matrona
 [video] "Ecumenismul e pentru că nu ne apărăm credinţa, iar dacă nu ne apărăm credinţa - ne pecetluiesc". Adunare generală. “Invazia microcipurilor în Moldova. Cum ne apărăm?” Prot. Anatolie CIBRIC: „În ultima vreme, pe unele forumuri au apărut comentarii provocatoare semnate cu numele meu” [video] Un filmuleţ despre CIPURI şi o întrebare: CIPURILE IMPLANTABILE actuale LE-AŢI ACCEPTA? PATRIARHUL KIRIL ÎI CONSIDERĂ PE CATOLICI ŞI PROTESTANŢI ERETICI. Detalii depsre întâlnirea delegaţiei Mitropoliei Moldovei cu arhiep. Teognost EREZIA STRÂNSĂ CU UŞA ÎŞI ARATĂ COLŢII. Primele informaţii despre întâlnirea delegaţiei Mitropoliei Chişinăului şi a Întregii Moldove cu arhiepiscopul Teognost [video] Conferinţă de presă la tema reacţiei ierarhiei BORu la Scrisoarea Deschisă a Creştinilor Ortodocşi din Moldova Creştinii ortodocşi către reprezentaţii Ministerului Sănătăţii: „Nu vă credem!” [video] Un grup de ONG-uri cer modificarea legislaţiei privind vaccinarea copiilor Conferinţă şi protest spontan împotriva vaccinării obligatorii [video] Ieroschimonahul Rafail (Berestov) Aghioritul la întâlnirea de la Chişinău: „Întreaga Ortodoxie este într-un pericol nemaiauzit!” [video] STRIGĂTOR LA CER: 2006 - Pomenirea papei în catedrala patriarhală din Constantinopol [video] Cuvântarea Părintelui Anatolie (CIBRIC) despre prigoana începută ACUM în Rusia: "Vine valul cel mare!" [video] PS Iustinian (România): ”Slujitorii altarelor, să luăm ATITUDINE! Poporul intuiește ceva...” Scrisoarea deschisă a creştinilor ortodocşi din Moldova către Patriarhul Kiril al Moscovei şi al Întregii Rusii [ACTUALIZAT]  DRUMUL CRUCII în jurul Chişinăului [FOTO/VIDEO - actualizat, 17 iulie]  [IMPORTANT, VIDEO] Părintele Rafail (BERESTOV) de la Athos susţine Scrisoarea creştinilor ortodocşi din Moldova către Patriarhul Kiril  Stareţul Rafail (Berestov) de la Athos: "Nu se mai poate tăcea!" [foto] 23iunie. Moldova, binecuvântată de Dumnezeu!  [video] Părintele Arsenie (Papacioc): "Pentru adevăr trebuie să ştii să mori" Sf. Simeon Noul Teolog: Pogorârea în noi a Sfântului Duh - condiţia mântuirii  Mass-media (ne) moldovenească prigoneşte tot ce e creştinescArhiepiscopul Averchie (Tauşev): "Să fim adevăraţi creştini ortodocşi, nu modernişti" Cuv. Kukşa al Odesei: "Staţi în credinţa ortodoxă până la ultima suflare!" Pr. Dionisie Ignat: "Dacă au înşelat pe capii Bisericii, sigur... s-a terminat, e sfârşitul"  
românăрусский
Legături externe

rss


Scara spre Cer


Banerul nostru:

toaca_139


Nr. 4, aprilie 2011
Trei preoţi opriţi din slujire pentru trecerea la nepomenire a Patriarhului
Ştiri și Publicații
Toate ştirile şi publicaţiile>>

preoti_udmurtiaA doua zi după publicarea adresării deschise către Patriarhul Moscovei şi al Întregii Rusii Kiril protoiereii Serghei Kondakov şi Mihail Karpeev şi iereul Alexandru Malâh (episcopia de Ijevsk şi Udmurtia) au fost pedepsiţi de mitropolitul de Ijevsk şi Udmurtsk, Nicolai, fiind eliberaţi din funcţiile pe care le deţineau şi opriţi din slujire.

Au trecut patru ani de cand patru preoţi în frunte cu episcopul de Anadâr şi Ciucotsk, Diomid au publicat adresarea lor către «toţi binecredincioşii fii ai Bisericii Ortodoxe», în care au acuzat Patriarhia Moscovei de ecumenism, neoserghianism, de lipsa luptei active cu viciile societăţii moderne, cu globalizarea, inclusiv cu codificarea electronică.

Experienţa amară a episcopului Diomid, care a fost eliberat din funcţia de conducător al episcopiei de Anadâr şi oprit de la slujire, nu a fost o piedică pentru alţi trei clerici, de data aceasta din eparhia de Ijevsk din Udmurtia, care în adresarea lor către Patriarh i-au înaintat cerinţe şi acuzaţii asemănătoare, cerând să „aducă pocăinţă personală înaintea lui Dumnezeu şi înaintea binecredinciosului popor" pentru un şir de păcate pe care ei le-au enumerat. Totodată ei au declarat că încetează pomenirea Patriarhului până la pocăinţa acestuia.

Scrisoarea deschisă s-a răspândit fulgerător prin internet pe 31 martie 2011.

Autorii scrisorii sunt protoiereii Serghei Kondakov şi Mihail Karpeev şi iereul Alexandru Malâh. În cuvântul înainte prot. Serghei Kondakov explică cauza unei astfel de adresări, spunând că în ultima vreme răsună tot mai multe întrebări cum ar fi: „De ce tace patriarhul, de ce nu răspunde la diversele provocări ale timpului? De ce în interiorul Bisericii vedem o adevărată dezlănţuire a diferitor modernişti". „Aceste lucruri sunt foarte îngrijorătoare" şi „pasul destul de îndrăzneţ pe care îl întreprind" nu este pentru a-şi face oarecare publicitate sau pentru a-şi rezolva problemele personale", a conchis prot. Kondakov. „Invers, suntem convinşi, că adevăratele probleme vor apărea după această adresare, dar, totuşi, neglijând frica noastră, ne adresăm către Preafericitul Patriarh, în numele binelui Bisericii, în numele prosperării Rusiei, în numele mântuirii fiecărui suflet", se scrie în cuvântul înainte al adresării.

Totodată s-a accentuat, că autorii adresării sunt nişte personalităţi ce se bucură de respect şi autoritate.

„Părintele Alexandru este doctor în teologie, un cunoscut istoric al bisericii din republica noastră. Părintele Mihail este unul dintre cei mai respectaţi preoţi din eparhia noastră, cu toate că este încă tânăr, însă prin slujirea sa râvnitoare, s-a făcut deja iubit şi respectat de oameni de diverse categorii... Şi eu, nevrednicul protoiereu Serghei Kondakov, paroh al Bisericii „Sf. Nicolae" din s. Zavialovo, preşedinte al Departamentului Relaţii cu Forţele Armate şi Instituţiile de Drept, membru al Camerei Obşteşti din Republica Udmurtă", s-au prezentat preoţii patriarhului Rusiei.


Sanctităţii Sale Preafericitului

Patriarh al Moscovei şi întregii Rusii, Kiril

de la clericii Eparhiei din Udmurtua şi Ijevsk:

protoiereul Serghei Kondakov, preşedintele Departamentului Relaţii cu Forţele Armate şi Instituţiile de Drept, paroh al Bisericii „Sf. Nicolae" din s. Zavialovo, membru al Camerei Obşteşti din Republica Udmurtă;

protoiereul Mihail Karpeev, parohul bisericii „Schimbarea la faţă a Domnului" din s. Iagul şi bisericii Sf. Vasile cel Mare, s. Hohreaki;

iereul Alexandru Malâh, cleric al catedralei Sf. Kneaz Alexandr Nevski, or. Ijevsk, doctor în teologie

 

Sanctitatea Voastră!

Conştientizând nevrednicia noastră, conduşi de sentimentul responsabilităţii pentru turma noastră şi pentru mântuirea noastră personală, noi, totuşi, am hotărât să vă adresăm o scrisoare deschisă.

Cu mila lui Dumnezeu şi cu rugăciunile sfinţilor noi-mucenici şi mărturisitori ruşi comunismul ateist a căzut şi milioane de oameni au venit în sânul Bisericii-Mame. Însă, punând mâna pe inimă suntem datori să recunoaştem că nu a avut loc în tot sensul cuvântului renaşterea duhovnicească a majorităţii poporului nostru. Chiar invers, un număr foarte mare de oameni se află într-o stare mult mai gravă decât acum 20 de ani. Rusia este ameninţată de pieire, principala cauză fiind catastrofa moral-spirituală. Şi aici e cu cale să punem întrebarea: „Oare nu de aceea nu s-a întâmplat odată cu restaurarea bisericilor ortodoxe renaşterea statalităţii ruse, armatei, culturii, familiei, pentru că în viaţa bisericească nu au fost depăşite viciile legate de robia bolşevică de 70 de ani?".

Preafericirea Voastră, în ultimii ani, odată cu înăsprirea conducerii în Biserică se instaurează o astfel de activitate misionară care aminteşte foarte mult de „misionarismul" care a lovit Occidentul după Conciliul II Vatican. Numai cât face „misionarul întregii Rusii" p. Andrei Kuraev care îşi bate joc de canoanele şi tradiţiile Bisericii Ortodoxe, fără a i se aplica vreo pedeapsă?

Nu poate să nu ne trezească jena şi faptul cu câtă uşurinţă sunt împărţite distincţiile şi decoraţiile bisericeşti, cu chipurile sfinţilor, care li se înmânează reprezentanţilor guvernării şi afacerilor. Vrând-nevrând se iscă şi o astfel de întrebare: „Oare ce distincţie ar fi primit de la Biserica Ortodoxă Rusă împăratului iudaic Irod?" Doar, după cum se ştie, el a depus nu puţin efort pentru zidirea şi împodobirea templului din Ierusalim?

Cu regret, metodele ieftine ale pseudo-predicii au devenit aproape o normalitate în viaţa bisericească? Pentru ce să repetăm experienţa tristă a pseudomisionarismului catolic? Da, „secerişul este mult, dar lucrători sunt puţini". Poporul are nevoie de predică vie. Nouă nu ne trebuie preoţi-karatişti, preoţi-fotbalişti, preoţi-halterofili, preoţi-actori, preoţi-cântăreţi-rok, preoţi-bancheri. Noi stringent avem nevoie de păstori, care îşi pun sufletul său pentru oi, care-L mărturisesc pe Hristos nu doar cu cuvântul, ci cu propria sa viaţă. Anume din acest considerent este necesar să ne eliberăm de păienjenişul ce a acoperit viaţa noastră bisericească în perioada dictaturii comuniste.

Cu toată insistenţa vă rugăm să scoateţi Biserica Ortodoxă Rusă a Patriarhiei Moscovei din Consiliul Mondial al Bisericilor. Mulţi nu înţeleg de ce ierarhia noastră nu se hotărăşte să facă acest pas, doar intrarea în Consiliul Mondial al Bisericilor s-a efectuat sub presiunea şi dirijarea prigonitorilor hruşciovişti, care urmăreau un singur scop: nimicirea Ortodoxiei în Rusia. Amintiţi-vă ce spunea marele teolog al secolului XX cuviosul părinte Iustin (Popovici) despre imposibilitatea, din punct de vedere canonic, a participării ortodocşilor în activitatea unor astfel de organizaţii ca Consiliul Mondial al Bisericilor şi în mişcarea ecumenistă în general.

Cu toată insistenţa vă rugăm ca ierarhia noastră să se delimiteze hotărât de erezia ereziilor vremurilor din urmă - ecumenismul. Iar arhiereii şi preoţii care au luat parte la adunările ecumeniste, la "rugăciunile" comune să se pocăiască, fiindcă în pravilele Apostoleşti e spus: „Episcopul sau preotul sau diaconul, dacă se vor ruga împreuna cu ereticii, să se afurisească, iar dacă au dat voie acelora, ca unor clerici, să săvârşească ceva, să fie caterisit" (Canonul Apostolic 45).

Cerem cu toată hotărârea încetarea acţiunii, camuflate sub forma unor discuţii teologice sau ale altor măsuri ecumenice, ce urmăreşte unirea cu Vaticanul împotmolit în erezii.

Vă rugăm insistent ca Biserica Ortodoxă Rusă şi Dumneavoastră personal, să ocrotiţi memoria Sfinţilor Mucenici Imperiali de minciuna obrăznică răspândită care într-o măsură sau alta este răspândită în ţara noastră şi în toată lumea.

Cerem cu toată hotărârea încetarea practicării umilitoare a concilierii oarbe cu conducerea ţării şi flirtului cu oamenii bogaţi - cetăţeni ai ţării noastre.

Cerem cu toată hotărârea ca Preafericirea Voastră să vă îngrijiţi ca poporul nostru să Vă vadă nu doar binecuvântându-i şi sărutându-i pe reprezentanţii guvernării, ci şi demascându-i.

Cerem cu toată hotărârea să contribuiţi ca slujitorii bisericeşti, care au colaborat în anii dictaturii comuniste cu KGB, să aducă pocăinţă înaintea lui Dumnezeu şi înaintea poporului.

Cerem cu toată hotărârea să curmaţi fărădelegile slujitorilor bisericeşti, printre care şi ale celor din înalta ierarhie care se dedau păcatelor ruşinoase, de moarte. Păcatul sodomiei, implementat, sub patronajul serviciilor speciale în mediul slujitorilor Patriarhiei Moscovei, cu regret, înfloreşte, distrugând Biserica din interior.

Cerem cu toată hotărârea să fie luată în seamă viaţa multor preoţi de la ţară, care trăiesc la limita sărăciei, pe când o parte din cler, mângâiată de greii lumii, se îneacă în lux.

Cu toată insistenţa vă rugăm să plecaţi urechea la glasul fraţilor şi surorilor noastre, care au rămas cu o parte a Bisericii Ruse din Exil, nedorind unirea cu Patriarhia Moscovei. Critica lor conţine mult adevăr. Dacă o vom auzi, aceasta va conduce la adevărata unire a celor două ramuri ale Bisericii Ortodoxe Ruse, care nu se va baza pe compromis, ci pe Adevăr.

Totodată, cu toată insistenţa vă rugăm să fiţi primul dintre cei ce declară că nu vor primi Cardul electronic unic, ce prezintă o ameninţare pentru ţara noastră şi pentru popor.

Sanctitatea Voastră, iertaţi-ne îndrăzneala, dar fiţi asemeni sfinţitului mucenic, patriarh Ermoghen, sfântului patriarh Tihon, sfântului ierarh Marcu al Efesului.

Fiţi în fruntea poporului nostru, care tinde să se cureţe de ecumenism, de serghianism, de vicii şi de tot ce ne împiedică să-L urmăm pe Hristos şi pe Preacurata Sa Maică.

Dar întâi de toate, Dumneavoastră, Preafericite Stăpâne, trebuie să aduceţi pocăinţă personală înaintea lui Dumnezeu şi înaintea poporului bisericesc pentru aceste păcate. Noi, însă, păcătoşii, cu smerenie încetăm pomenirea Voastră la slujba Dumnezeiască conform canonului 15 al Sinodului al nouălea local de la Constantinopol şi canonului 3 al Soborului Trei Ecumenic.

Nu ne poate fi nouă Mare Domn cel care ne conduce pe calea apostaziei şi unirii cu papistaşii (catolici). Nu ne poate fi nouă Mare Domn cel care încalcă canoanele Bisericii şi pravilele Sfinţilor Părinţi.

P. S. Noi înţelegem foarte bine, cunoscând realităţile vieţii ruseşti moderne, că după această scrisoare asupra noastră se vor năpusti hule, batjocură şi prigoane. Însă, urmând conştiinţei noastre creştineşti, nu putem proceda altfel. Să ne ajute Dumnezeu!

2011, Postul Mare, Săptămâna Sfintei Cruci


CANONUL 15

Al Sinodului al nouălea local de la Constantinopol, numit si sinodul I-II (anul 861)

OSÂNDA SCHISMEI. SCHISMA FAŢĂ DE PATRIARH. CARE DESPĂRŢIRE NU ESTE SCHISMĂ.

Cele rânduite pentru prezbiteri, episcopi, şi mitropoliţi, cu mult mai vârtos pentru patriarhi se potrivesc. Drept aceea dacă vreun prezbiter, sau episcop, sau mitropolit ar îndrăzni a se depărta de împărtăşirea cea către patriarhul său, şi n-ar pomeni numele lui precum este hotărât şi rânduit întru dumnezeiasca slujbă tainică, ci mai înainte de sinodiceasca înfăţoşare şi de deplinita lui osândire ar face schismă, aceasta a hotărât sfântul sinod, cu totul a fi străin de toată ieratia (preoţia), dacă numai se va vădi că a nelegiuit acest lucru. Şi mai ales s-au pecetluit şi s-au hotărât acestea pentru cei ce cu pricinuire de oarecare vinovăţie se depărtează de ai lor întâi şezători şi fac schismă, şi rup unirea Bisericii.

Că cei ce se despart pe sineşi de împărtăşirea cea către întâiul şezător al lor pentru oarecare eres osândit de sfintele sinoade, sau de Sfinţii Părinţi, de acela adică care eresul în public îl propovăduia, şi cu capul descoperit îl învăţa, unii ca aceştia nu numai canoniceştii certări nu sunt supuşi, îngrădindu-se pe sineşi despre împărtăşirea numitului episcop, mai înainte de sinodiceasca cercetare, ci şi de cinstea cea cuvenită celor dreptslăvitori se vor învrednici. Că nu au osândit episcopi, ci minciuno-episcopi şi minciuno-învăţători. Şi nu cu schismă au rupt unirea Bisericii, ci s-au silit a izbăvi Biserica de schisme şi de împărţiri.

(Apostolic, can. 31; Sinod 4, can. 18; Sinod 6, can. 10, 31, 34: Sinod 1 şi 2, can. 12, 13, 14; Gangra, can. 6; Cartagina, can. 10, 11, 62; Antiohia, can. 5)

TÂLCUIRE

Cele ce canoanele cele mai de sus au rânduit pentru episcopi şi mitropoliţi, acesteaşi le rânduieşte cu mult mai vârtos canonul acesta pentru patriarhi. Însă acestea să se facă dacă pentru oarecare vinovăţii, curvii să zicem sau ierosilii (adică furare de cele sfinte) şi altele ca acestea, s-ar despărţi de împărtăşirea cu întâiul şezător al lor, iar dacă întâi şezătorii cei numiţi ar fi eretici şi eresul lor l-ar propovădui întru arătare, şi supuşii lor pentru aceasta se despart de ei mai înainte încă de sinodiceasca judecată pentru eresul acela. Unii ca aceştia despărţindu-se de aceia nu numai nu se osândesc, ci şi de cinstea cea cuvenită ca nişte dreptslăvitori, sunt vrednici. Că nu au pricinuit schismă Bisericii cu osândirea aceasta, ci mai ales o au slobozit de schisma şi eresul minciuno-episcopilor acelora.

Comentarii

2011-04-23 04:51:33
vasile

da de ce la noi sa facut arhiepiscop un sodomist Nicodim.De ce nimeni nu vadeste acest lucru din cler?POATE SINTETI FRICOSI?

2011-04-24 06:47:34
Alexandr

JOS EGUMENIZMUl!!!

2011-04-24 10:05:22
zoro

nu conteaza pacatele lor...conteaza daca schimba legea lui Hristos ,daca este antiecumenist si un adevarat PASTOR !

2011-04-25 08:10:19
valentin

nu trebuie sa judecam prea dur, dar nici sa lasam sa se rataceasca biserica noastra ortodoxa...

2011-04-26 06:01:17
mmm m

văd că ruşii pot să facă acest pas, au curaj, pe cînd noi...........

2011-05-09 04:18:53
Ιωαννης

а чему вы уливляетесь? так было во все времена...когда появлялись священники которые были ЗА чистоту Церкви Христовой и обличали во грехе беззаконников...то в лучшем случае их сразу отлучали от служения и от Церкви в догонку приписывая им всекого рода ересей. Вот вам и пример наших дней.

2011-05-15 11:53:48
nina

sa nu ocupam locul lui dumnezeu ca sa judecam noi fiecare are sa raspunda dupa cum face ,ca sa nu gresim si noi trebue de ascultat sf.evangelie .ca ne invata numai de bine.sa nu judecam noi pe nimeni

2012-06-07 08:12:23
nelu

nina toti sfintii au fost sfinti ca s au rupt de comuniunea cu patriarhii eretici,dar tu nu sti,ai auzit si tu o vorba pe care desi nu o intelegi o cocodacesti sa atati ca sti si tu ceva! esti gaina cu margica din "Pungutza cu 2 bani" tu de ce ne judeci pe noi si pe episcopi si pe preoti?

Lăsaţi un comentariu

ATENŢIE: Redacţia îşi asumă dreptul de a suprima comentariile deplasate.