E toaca Ta! A început să bată!
Foaie de suflet şi de cuget pentru tot creştinul
Toaca
Maică Matrona
 [video] "Ecumenismul e pentru că nu ne apărăm credinţa, iar dacă nu ne apărăm credinţa - ne pecetluiesc". Adunare generală. “Invazia microcipurilor în Moldova. Cum ne apărăm?” Prot. Anatolie CIBRIC: „În ultima vreme, pe unele forumuri au apărut comentarii provocatoare semnate cu numele meu” [video] Un filmuleţ despre CIPURI şi o întrebare: CIPURILE IMPLANTABILE actuale LE-AŢI ACCEPTA? PATRIARHUL KIRIL ÎI CONSIDERĂ PE CATOLICI ŞI PROTESTANŢI ERETICI. Detalii depsre întâlnirea delegaţiei Mitropoliei Moldovei cu arhiep. Teognost EREZIA STRÂNSĂ CU UŞA ÎŞI ARATĂ COLŢII. Primele informaţii despre întâlnirea delegaţiei Mitropoliei Chişinăului şi a Întregii Moldove cu arhiepiscopul Teognost [video] Conferinţă de presă la tema reacţiei ierarhiei BORu la Scrisoarea Deschisă a Creştinilor Ortodocşi din Moldova Creştinii ortodocşi către reprezentaţii Ministerului Sănătăţii: „Nu vă credem!” [video] Un grup de ONG-uri cer modificarea legislaţiei privind vaccinarea copiilor Conferinţă şi protest spontan împotriva vaccinării obligatorii [video] Ieroschimonahul Rafail (Berestov) Aghioritul la întâlnirea de la Chişinău: „Întreaga Ortodoxie este într-un pericol nemaiauzit!” [video] STRIGĂTOR LA CER: 2006 - Pomenirea papei în catedrala patriarhală din Constantinopol [video] Cuvântarea Părintelui Anatolie (CIBRIC) despre prigoana începută ACUM în Rusia: "Vine valul cel mare!" [video] PS Iustinian (România): ”Slujitorii altarelor, să luăm ATITUDINE! Poporul intuiește ceva...” Scrisoarea deschisă a creştinilor ortodocşi din Moldova către Patriarhul Kiril al Moscovei şi al Întregii Rusii [ACTUALIZAT]  DRUMUL CRUCII în jurul Chişinăului [FOTO/VIDEO - actualizat, 17 iulie]  [IMPORTANT, VIDEO] Părintele Rafail (BERESTOV) de la Athos susţine Scrisoarea creştinilor ortodocşi din Moldova către Patriarhul Kiril  Stareţul Rafail (Berestov) de la Athos: "Nu se mai poate tăcea!" [foto] 23iunie. Moldova, binecuvântată de Dumnezeu!  [video] Părintele Arsenie (Papacioc): "Pentru adevăr trebuie să ştii să mori" Sf. Simeon Noul Teolog: Pogorârea în noi a Sfântului Duh - condiţia mântuirii  Mass-media (ne) moldovenească prigoneşte tot ce e creştinescArhiepiscopul Averchie (Tauşev): "Să fim adevăraţi creştini ortodocşi, nu modernişti" Cuv. Kukşa al Odesei: "Staţi în credinţa ortodoxă până la ultima suflare!" Pr. Dionisie Ignat: "Dacă au înşelat pe capii Bisericii, sigur... s-a terminat, e sfârşitul"  
românăрусский
Legături externe

rss


Scara spre Cer


Banerul nostru:

toaca_139


Numărul curent
Pocăinţa preschimbă iadul în rai
Ştiri și Publicații
Toate ştirile şi publicaţiile>>

Sf_Maria_egipteancaCuvioasa Maica noastră Maria Egipteanca patruzeci şi şapte de ani a vieţuit în pustie, şi Domnul i-a dăruit ceea ce rareori dăruieşte cuiva dintre sfinţi. Ani întregi nu a gustat pâine şi apă. La întrebarea Avvei Zosima, ea a răspuns: "Nu numai cu pâine va trăi omul" (Matei 4, 4). Domnul a hrănit-o într-un mod deosebit şi a îndrumat-o la viaţa pustnicească, la nevoinţele pustniceşti.

Şi care a fost urmarea? Sfânta a preschimbat iadul ei în rai! L-a biruit pe diavol şi a urcat sus la Dumnezeu! Cum, cu ce? Cu postul şi cu rugăciunea, cu postul şi cu rugăciunea! Pentru că postul, postul împreună cu rugăciunea, este o putere care biruieşte totul. Un imn minunat din Marea Patruzecime spune: "Să urmăm Mântuitorului sufletelor noastre, Care prin post ne-a arătat biruinţa împotriva diavolului". Prin post ne-a arătat biruinţa împotriva diavolului... Nu există o altă armă, nu există un alt mijloc. Postul! Iată mijlocul pentru a-l birui pe diavolul, pe orice diavol. Exemplu de biruinţă, Sfânta Maria Egipteanca. Ce putere dumnezeiască este postul! Postul nu este nimic altceva decât să-ţi răstigneşti trupul, să-ţi răstigneşti trupul, să te răstigneşti singur pe tine însuţi. mai departe>>

NU! - sodomizării Moldovei

moldova-tara_ortodoxaIubiţi fraţi şi surori!

Cu toţii cunoaştem despre proiectul de lege „nediscriminare" ce poate fi adoptat de parlament.

Viclenia cea mare este că toţi oamenii, pe care această lege pretinde a-i apăra, sunt deja protejaţi de Constituţie. În afară de homosexualii care îşi promovează păcatul.

Trebuie să ştim că dacă va fi adoptată această lege, pederaştii vor putea:

1. să dea în judecată pe cei care se exprimă împotriva homosexualităţii, aşa ceva deja se întâmplă în Uniunea Europeană; mai departe>>

Iată că a venit cutremurul. Cu ce a folosit bogăţia?

cutremur_japVăzut-aţi puterea lui Dumnezeu, vazut-aţi şi iubirea de oameni a lui Dumnezeu? Puterea - că a zguduit lumea, iubirea de oameni - că prăbuşindu-se ea, a ţinut-o; iar mai bine zis şi puterea, şi iubirea de oameni în fiecare din aceste fapte. Că şi a cutremura este lucrul puterii, şi a ţine al iubirii de oameni - că a cutremurat pământul şi a întărit lumea, că fiind ea clătinată şi gata să cadă a sculat-o.

Dar iată, cutremurul a trecut - ci temerea să rămână; zguduirea aceea s-a dus, dar sfiala să nu se ducă; am facut rugăciuni trei zile, dar să nu slabim râvna: că pentru nepăsarea noastra a fost cutremurul; mai departe>>

Mama Gabrieli

arhim_Gavriil_UrghebadzePărintele Gavriil (Urghebadze) s-a născut pe 26 august 1929 în Tbilisi în familia unui comunist. Tatăl a murit foarte devreme, iar maică-sa, care deveni în timp maica Ana, a murit în anul 2000. Ea este înmormântată la fel ca şi fiul ei, stareţul Gavriil, în curtea mănăstirii.

Pruncul care a fost ales încă din pântecele maicii sale nu îşi închipuia viaţa fără de Dumnezeu. Vecinii care îl mai ţin minte din copilărie spun că fiind încă mic în unele dintre zile nu se atingea de mâncare. Cea mai preferată ocupaţie a acestuia în copilărie era să facă biserici din chibrituri. La vârsta de doisprezece ani, deşi educat în spirit comunist, el cunoştea foarte bine Evanghelia.

În anul 1965, la 7 noiembrie părintele Gavriil a dat foc unui portret de proporţii a lui Lenin, care atârna pe casa guvernului. La interogatoriu, fiind întrebat de ce a făcut aceasta, el a zis: „Pentru că pe portret scria „Slavă marelui Lenin!" Toată slava însă îi aparţine lui Dumnezeu. Ce fel de slavă poate avea un cap mort! Eu am ars acest portret nu ca a unui conducător, ci ca a unui idol!". mai departe>>

Ce este mântuirea? Viaţa în Biserică!

Obraz_Tserkvi_smTotul în Biserică lucrează dus şi călăuzit de către capul Bisericii, Domnul Hristos; şi astfel creşte trupul Dumnezeu-omenesc. Dumnezeu-Omul creşte! Şi această minune se întâmplă neîncetat pentru noi, oamenii, şi pentru a noastră mântuire şi în-creştinare. Creşte trupul lui Hristos, Biserica. Creşte cu fiecare om care se face mădular al Bisericii, parte alcătuitoare a trupului Dumnezeu- omenesc al lui Hristos. Creşterea aceasta a fiecărei persoane omeneşti în Biserică e de la capul Bisericii, Domnul Hristos. De la El, prin sfinţii, de Hristos purtătorii împreună-lucrători ai Lui. Domnul cel a-tot-iubitor de oameni a dat şi Apostoli, şi Prooroci, şi Evanghelişti, şi Păstori şi Învăţători, spre desăvârşirea Sfinţilor şi zidirea trupului lui Hristos (Efeseni 4, 12). Şi din Domnul Hristos, ca şi cap al Bisericii, tot trupul Bisericii creşte, alcătuindu-se şi încheindu-se prin toată legătura care dă tărie, după lucrare întru măsura fiecărui mădular (Efeseni 4, 16). mai departe>>

Biciul întreit al necunoaşterii, al grijii şi al deznădejdii

manastirea_kizhi_smNecunoaşterea, grija şi deznădejdea stau ca un bici întreit deasupra capului oricui Îl uită şi-l leapădă pe Dumnezeu, Ziditorul său. Căci cu cât adună mai multe cunoştinţe mărunte, cu atât simte că ştie mai puţin; cu cât grămădeşte mai multă bogăţie, cu atât se simte mai sărac; cu cât caută mai multă fericire, cu atât se cufundă mai adânc în întunericul deznădejdii.

Ştiţi, oare, cine sunt cei mai mari neştiutori? Sunt oamenii care nu-l cunosc pe Dumnezeu, nici puterea lui Dumnezeu. Aceasta a mărturisit-o însuşi Domnul Iisus, când a spus saducheilor, ispititorii Săi: Vă rătăciţi, neştiind Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu. /Mat. 22:29/ Iar saducheii erau Evrei atotştiutori, dar fără credinţă în Dumnezeu şi Înviere. Le ştiau pe toate, numai de Dumnezeu şi de puterea lui Dumnezeu nu ştiau. Iar cunoaşterea lui Dumnezeu este ca o sare ce sărează toată cunoaşterea, îi dă gust şi o fereşte de reaua întrebuinţare. Saducheii vremurilor noastre sunt Europenii iudaizaţi, botezaţi cândva în numele Domnului Iisus Hristos, dar care şi-au dispreţuit botezul şi s-au ruşinat de numele lui Iisus. De aceea, toată cunoaşterea lor e mai rea decât neştiinţa ţăranului, căci e lipsită de gust şi întrebuinţată spre rău. mai departe>>

Milostenia e coroana tuturor virtuţilor

athosDuhovnicul de la Karulia, părintele Hristofor, era foarte aspru cu el însuşi. Obişnuia să se pălmuiască peste faţă ca să nu adoarmă în timpul privegherilor. El era milostiv cu cei săraci. De fiecare dată când întâlnea un călugăr sau un mirean îl saluta aplecându-se în faţa lui, atingând pământul. În acelaşi fel se apleca şi în faţa cerşetorilor, călugărilor şi a credincioşilor.

Aceştia sunt fraţii şi surorile lui Hristos; ei sunt însuşi Hristos, spunea el.

+ + +

Odată un cuvios monah a spus:

Slujbele de pomenire ar trebui făcute mai ales pentru persoanele nemilostive care mor. Şi ar trebui mai ales dată milostenie în amintirea lor, multă milostenie. Sunt mulţi oameni săraci care trebuie ajutaţi. Daţi-le lor. La slujbele de pomenire folosiţi coliva simplă şi nu îndulcită, cum se face în ultimul timp.

+ + +

De-a pururea pomenitul părinte Hrisant de la Schitul Sfânta Ana ne spunea: mai departe>>

Despre cele de pe urmă

sf-nil-athonitulO profeţie recunoscută ca fiind a Sfântului Nil, un ascet din Muntele Athos, care a trăit cu 600 de ani în urmă, ne povesteşte despre venirea lui antihrist şi despre oamenii care vor trăi în ultimele zile:

În jurul anului 1900 lumea va începe să fie de nerecunoscut. Când se va apropia venirea lui antihrist, mintea omului va fi în întuneric, din cauza patimilor trupeşti, şi atât necuviinţa, cât şi nelegiuirea vor creşte. Atunci nu vom mai recunoaşte lumea. Înfăţişarea oamenilor se va schimba şi nu vei fi în stare să deosebeşti o femeie de un bărbat, din cauza modului ruşinos de a se îmbrăca şi din cauza părului. Oamenii vor fi înşelaţi de antihrist şi ei vor fi mai răi decât animalele sălbatice. Părinţii şi bătrânii nu vor mai fi respectaţi, iar dragostea va dispărea. Conducătorii creştinilor, arhiereii şi preoţii, vor fi oameni încrezuţi (numai cu câteva excepţii), cu totul necunoscători a ceea ce este bine şi ce este rău. şi astfel toată Tradiţia Bisericii şi a creştinilor se va schimba. Printre oameni nu va mai fi evlavie, ci va domina imoralitatea. mai departe>>

Monahul ca un leu răcnind trebuie să apere ortodoxia

calugar+sfantul+munte+athos_crCâteva dintre sfaturile duhovniceşti ale unuia dintre cei mai cunoscuţi în lumea ortodoxă nevoitori gruzini, ale arhimandritului Gavriil (Urghebadze).

Despre dragoste

● Dumnezeu este dragostea fără de sfârşit şi bunătatea nesfârşită şi nesfârşită milostivire. Cine iubeşte bunătatea şi milostivirea, acela îl iubeşte pe Dumnezeu, şi Dumnezeu îl va iubi pe el ca pe propriul fiu.

● Doar cu inima plină de dragoste, se poate să descoperi păcatele altui om.

● Fără jertfă pentru Domnul şi aproapele nimic nu poţi dobândi în viaţa duhovnicească. Fără jertfelnicie nu te vei învăţa să iubeşti. mai departe>>

Din nou moaştele sfinţilor închisorilor au izvorât mir

sfinte-moaste_aiud_mirFraţi şi surori în Domnul, cu bucurie mare vă mărturisesc că am fost martor al minunii de la Iaşi din acest an, care a avut loc la sfârşitul conferinţei "Minunile Sfinţi-lor închisorilor", în timp ce participanţii la conferinţă se închinau sfintelor moaşte, iar părintele Ioan Şişmănian de la mănăstirea Petru Voda îi miruia. De data aceasta au fost prezente două răcliţe cu sfinte moaşte, una fiind cea din anii trecuţi, iar cealaltă de la mănăstirea Paltin, Petru Voda, ce conţinea tot sfinte moaste de la Aiud care cu puţine zile înainte de Duminica Ortodoxiei izvorâseră mir cu un miros foarte puternic. De această dată am fost prezent la conferinţă şi am văzut cum sfintele moaşte erau uscate la început, iar când a început să se simtă miros puternic în sală, am văzut cum lumea s-a înghesuit în jurul mesei pe care se aflau sfintele moaşte, exclamând: Au izvorat mir! Minune! mai departe>>

Îngrijeşte-te de sufletul tău

lavra_pesterilor_kievDuminica este ziua lui Dumnezeu, pe care trebuie să o dăruieşti Lui. Cea mai mare trudă în această zi este să te duci la biserică, să te rogi, să asculţi Cuvântul lui Dumnezeu. Desigur, împreună cu întreaga familie. Subliniez: cu întreaga familie. Pentru că dacă copiii nu se vor obişnui cu biserica de mici, ei nu vor intra în ea nici când vor fi mari.

Duminică trebuie să te îngrijeşti de sufletul tău. Oare omul nu este alcătuit din două firi? Oare el nu are în afară de trup, şi suflet? Şi oare sufletul nu este mai mare? Oare nu s-ar cuveni mai multe zile să ne îngrijim de suflet şi doar una de trup? Însă Dumnezeu a rânduit şase zile pentru nevoile trupului şi o zi pentru suflet. Iar noi şi această zi o neglijăm! mai departe>>

Despre puterea Psaltirii: "Tu nu înţelegi, dar diavolii o înţeleg foarte bine şi fug departe"

psaltireaÎmi scrie un intelectual foarte tulburat: „Mă simt foarte rău. Cele dinafară toate îmi merg bine. Familia mea este unită în dragoste. Femeia mea este bună. Răul este că nu am pe nimeni căruia să îmi deschid inima. De aceea sunt mereu obosit sufleteşte. Femeia mea nu mă înţelege. Copiii sunt mici. Ce-mi rămâne de făcut? Cum să mă eliberez de această durere sufletească?"

I-am răspuns sfătuindu-l să citească Psaltirea. Acolo, la Psalmul 93 va află cuvintele: „Doamne, când s-au înmulţit durerile în inima mea, mângâierile Tale au veselit sufletul meu". „Stăruie asupra acestui stih şi citeşte mereu toată Psaltirea. Şi cred că Domnul te va uşura".

A trecut puţin timp şi am primit o scrisoare de la el.

„Am făcut ascultare. Am început să citesc Psaltirea. Dar nu înţeleg nimic." mai departe>>

Rânduri de aur

Trăiesc flămând

Trăiesc flămând, trăiesc o bucurie,
Frumoasă ca un crin din Paradis,
Potirul florii e mereu deschis
Şi plin cu lacrimi şi cu apă vie,
Potirul florii e o-mpărăţie.
Nu plângeti că eu mă duc pe lângă voi,
Sau c-o să fiu zvârlit ca un gunoi,
Cu hoţii în acelaşi cimitir.
Căci crezul pentru care m-am jertfit,
Cerea o viaţă grea, o moarte de martir.
Când răii mă defaimă şi mă-njură
Şi-n clocot de mânie ura-şi varsă,
Potirul lacrimilor se revarsă
Şi-mi primeneşte sufletul de zgură
Atunci Iisus de mine mult se-ndură.
Valeriu Gafencu