E toaca Ta! A început să bată!
Foaie de suflet şi de cuget pentru tot creştinul
Toaca
Maică Matrona
 [video] "Ecumenismul e pentru că nu ne apărăm credinţa, iar dacă nu ne apărăm credinţa - ne pecetluiesc". Adunare generală. “Invazia microcipurilor în Moldova. Cum ne apărăm?” Prot. Anatolie CIBRIC: „În ultima vreme, pe unele forumuri au apărut comentarii provocatoare semnate cu numele meu” [video] Un filmuleţ despre CIPURI şi o întrebare: CIPURILE IMPLANTABILE actuale LE-AŢI ACCEPTA? PATRIARHUL KIRIL ÎI CONSIDERĂ PE CATOLICI ŞI PROTESTANŢI ERETICI. Detalii depsre întâlnirea delegaţiei Mitropoliei Moldovei cu arhiep. Teognost EREZIA STRÂNSĂ CU UŞA ÎŞI ARATĂ COLŢII. Primele informaţii despre întâlnirea delegaţiei Mitropoliei Chişinăului şi a Întregii Moldove cu arhiepiscopul Teognost [video] Conferinţă de presă la tema reacţiei ierarhiei BORu la Scrisoarea Deschisă a Creştinilor Ortodocşi din Moldova Creştinii ortodocşi către reprezentaţii Ministerului Sănătăţii: „Nu vă credem!” [video] Un grup de ONG-uri cer modificarea legislaţiei privind vaccinarea copiilor Conferinţă şi protest spontan împotriva vaccinării obligatorii [video] Ieroschimonahul Rafail (Berestov) Aghioritul la întâlnirea de la Chişinău: „Întreaga Ortodoxie este într-un pericol nemaiauzit!” [video] STRIGĂTOR LA CER: 2006 - Pomenirea papei în catedrala patriarhală din Constantinopol [video] Cuvântarea Părintelui Anatolie (CIBRIC) despre prigoana începută ACUM în Rusia: "Vine valul cel mare!" [video] PS Iustinian (România): ”Slujitorii altarelor, să luăm ATITUDINE! Poporul intuiește ceva...” Scrisoarea deschisă a creştinilor ortodocşi din Moldova către Patriarhul Kiril al Moscovei şi al Întregii Rusii [ACTUALIZAT]  DRUMUL CRUCII în jurul Chişinăului [FOTO/VIDEO - actualizat, 17 iulie]  [IMPORTANT, VIDEO] Părintele Rafail (BERESTOV) de la Athos susţine Scrisoarea creştinilor ortodocşi din Moldova către Patriarhul Kiril  Stareţul Rafail (Berestov) de la Athos: "Nu se mai poate tăcea!" [foto] 23iunie. Moldova, binecuvântată de Dumnezeu!  [video] Părintele Arsenie (Papacioc): "Pentru adevăr trebuie să ştii să mori" Sf. Simeon Noul Teolog: Pogorârea în noi a Sfântului Duh - condiţia mântuirii  Mass-media (ne) moldovenească prigoneşte tot ce e creştinescArhiepiscopul Averchie (Tauşev): "Să fim adevăraţi creştini ortodocşi, nu modernişti" Cuv. Kukşa al Odesei: "Staţi în credinţa ortodoxă până la ultima suflare!" Pr. Dionisie Ignat: "Dacă au înşelat pe capii Bisericii, sigur... s-a terminat, e sfârşitul"  
românăрусский
Legături externe

rss


Scara spre Cer


Banerul nostru:

toaca_139


Numărul curent
Scrisoare deschisă către toţi Întâistătătorii Bisericilor Locale
Ştiri și Publicații
Toate ştirile şi publicaţiile>>

Noi, creştinii ortodocşi din Moldova, suntem profund tulburaţi şi indignaţi de gestul anticreştinesc al Patriarhului Serbiei Irineu (Gavrilovici), care pe 9 decembrie a. c. a aprins o lumânare a hanukiei din sinagoga iudaică din Belgrad.

hanuka_serbiaMâhniţi de fapta apostatică a patriarhului, considerăm că ea nu poate rămâne neluată în seamă de toţi întâistătătorii Bisericilor Ortodoxe Locale. Cu adâncă smerenie, Vă rugăm să nu treceţi cu vederea abaterile canonice deosebit de grave ale Întâistătătorului Bisericii Ortodoxe Sârbe:

„Dacă vreun cleric sau laic ar intra în sinagogă (adunarea iudeilor sau a ereticilor) spre a se ruga, să se caterisească şi să se afurisească" (Canonul Apostolic 64),

„Dacă vreun episcop sau presbiter sau diacon, sau oricare din catalogul clericilor ar posti cu iudeii, sau ar prăznui sărbătorile cu ei, sau ar primi de la ei darurile de sărbătoare, precum azimele sau ceva de acest fel, să se caterisească, iar dacă ar fi laic, să se afurisească" (Canonul Apostolic 70). mai departe>>

[video] Patriarhul Serbiei, Irineu, aduce jertfa alături de jidovi în celebrarea Hanukăi. Conform Canoanelor trebuie afurisit

hanuka_srbIrineu, patriarhul sârb a vizitat pe 9 decembrie 2010 sinagoga Sukat Shalom din Belgrad si a aprins una dintre cele opt lumânări într-o ceremonie tradiţională de sărbătoarea iudaică - Hanuka. În afara de patriarh, au mai aprins lumânări, de asemenea, Preşedintele Republicii Serbia Boris Tadic, episcopul Irineu de Backa, muftiul din Serbia Haji Efendi Jusufspahic, papistaşul Antonini Orlando, ministrul Cultelor Dr. Bogoljub Sijakovic, preşedintele tineretului evreu din Serbia Danijel Bogunovic şi preşedinte de onoare al Asociaţiei Comunităţilor Evreieşti din Serbia, ACA Singer. mai departe>>

Slavă lui Dumnezeu pentru mila şi ajutorul Său!

Cazul HANUKA-2009: Instanţa RECUNOAŞTE temeinicia poziţiei CREŞTINILOR

PC135287 copy copy [0]

Aproape un an s-a aflat în judecată protoiereul Anatolie (Cibric) cu autorităţile statului pe cazul Hanuka-2009. Pe 10 decembrie, în cadrul Judecătoriei Buiucani, la ora 14.00 a avut loc şedinţa de judecată privind contestarea Deciziei Comisariatului de poliţie al sect. Buiucani de către părintele Anatolie. Protoiereul ortodox a fost acuzat de: Ofensa adusă sentimentelor religioase ale persoanelor fizice, profanarea obiectelor venerate de acestea, a localurilor, monumentelor, a simbolicii lor conceptuale se sancţionează cu amendă de la 20 la 30 de unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 40 la 60 de ore.

În cadrul şedinţei de judecată care a durat aproximativ o oră jumătate s-au prezentat câteva probe video care au demascat duplicitatea liderilor comunităţii evreieşti care au provocat intenţionat scandalul din 13 decembrie 2009. Deşi reprezentanţii comunităţii evreieşti au fost citaţi în calitate de martori pentru a da explicaţii referitor la semnificaţia sărbătorii Hanuka, aceştia nu s-au prezentat; însă au trimis o notă explicativă în care, după cum consideră aceştia, şi-au explicat poziţia faţă de cazul de anul trecut.
mai departe>>

Sfinte Sfinţite Mucenice Serafime, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

P_2_Ciceagov_webPe 11 decembrie în faţa Sfintei Cruci din preajma Bisericii icoanei Maicii Domnului de la Poceaev (Chişinău, Sculeanca), s-a săvârşit un Tedeum cu ocazia zilei de prăznuire a Sfinţitului Mucenic Serafim (Ciceagov). După Sfânta Liturghie oficiată de către egumenul Pafnutie (mănăstirea Răciula), toţi credincioşii s-au adunat în faţa Crucii impunătoare instalate acum doi ani în acest loc cu prilejul împlinirii a 100 de ani de la sosirea la catedra episcopală din Chişinău şi Hotin a Preasfinţitului Serafim (Ciceagov), fiu duhovnicesc al Sf. Ioan din Kronştadt. Prea Sfinţia Sa a desfăşurat la Chişinău o rodnică activitate duhovnicească, printre care şi binecuvântarea traducerii şi editării a mai multor cărţi bisericeşti. mai departe>>

Episcopul Artemie a fost caterisit şi arestat

episkop_ArtemiySf. Sinod al Ierarhiei Bisericii Serbiei l-a caterisit pe Artemie, Episcopul antipatist, antiecumenist, mare patriot, care se împotrivea „vânzării" regiunii Kosovo de către Serbia. Războiul împotriva lui a început de la alegerea Patriarhului filopapist Irineu. După caterisire, Episcopul Artemie a acordat un interviu ziarului Vecernje Novosti, unde a declarat: „Decizia caterisirii mele este neconstituţională, nu este canonică şi nu are nici o importanţă pentru mine. Încă sunt ceea ce eram şi înainte".

Însă pe data de 20 noiembrie 2010, devreme în zori, puternice forţe ale Poliţiei din Kosovo, însoţite de poliţişti speciali îmbrăcaţi civil, de la Belgrad, în prezenţa EULEX (Poliţia Europeană pentru Kosovo) a intrat în Mânăstirea Dupoki Potok, unde se retrase PS Artemie şi unde, ieri dimineaţă, el însuşi a săvârşit Dumnezeiasca Liturghie împreună cu clerici, monahi, monahii şi credinciosul popor. mai departe>>

Mitropolitul Serafim de Pireu (Grecia) despre Episcopul Artemie

peiraios"Cu profundă amărăciune, întristare şi durere am aflat despre hotărârea din ziua de 13 a lunii în curs a.c. a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe a Serbiei, care s-a întrunit sub preşedinţia nou-alesului patriarh, Preafericitul Irineu al Serbiei, despre suspendarea şi, în esenţă, îndepărtarea de la îndatoririle lui canonice a Preasfinţitului Episcop Artemie de Raşca şi Prizren, bărbat împodobit cu virtuţi apostolice, luptător pentru Credinţă şi mărturisitor al ei.

Simţim o profundă repulsie pentru această inadmisibilă hotărâre a Bisericii Ortodoxe a Serbiei, dar nu ne uimeşte, pentru că - după cum se vede - aceiaşi oameni care l-au condus pe fericitul întru adormire patriarh al sârbilor Pavle la rugăciunea-în-comun cu romano-catolicii din Croaţia - care liturghisesc în mod ilegal şi eretic şi care [romano-catolici din Croatia] l-au „sanctificat" pe cardinalul Aloijio Stepinats, criminalul băutor de sânge şi falsul sfânt al para-sinagogii („adunăturii") romano-catolice, pe autorul moral şi fizic al sângerosului asasinat (genocid) prin schingiuiri neînchipuit de dureroase a opt sute de mii (800.000) de sfinţi, slăviţi, noi mucenici ai poporului sârb şi ai Preasfintei noastre Biserici de către hoardele ustaşilor romano-catolici - orchestrează acum
mai departe>>

Ereziile se vor răspândi peste tot şi-i vor înşela pe mulţi

Cuv Anatolie al Optinei (cel mic) 1855 1922Fiule, «să ştii că, în zilele din urmă, după cum spune Apostolul, vor veni vremuri grele» (2 Tim. 1-6). Şi iată drept urmare a scăderii blagocestiei, în Biserică se vor isca erezii şi dezbinări, şi nu vor fi atunci pe scaunele înalte (arhiereşti) şi călugăreşti oameni cunoscători şi iscusiţi în lupta duhovnicească. Din această cauză ereziile se vor răspândi peste tot şi-i vor înşela pe mulţi. Diavolul va lucra cu viclenie pentru a-i atrage în erezie chiar şi pe cei aleşi. El nu va începe prin a respinge direct dogmele Sfintei Treimi, despre Dumnezeirea lui Iisus Hristos, despre Maica Domnului, ci va începe prin deformarea învăţăturii Sfintei Biserici şi a Sfinţilor Părinţi date prin Duhul Sfânt. Aceste viclenii ale vrăjmaşului le vor observa puţini oameni, doar cei mai iscusiţi în viaţa duhovnicească. Ereticii vor lua în mâinile lor conducerea Bisericii şi peste tot îşi vor pune slujitorii săi; evlavia atunci va fi dispreţuită.

Dar Domnul nu-i va lăsa fără de apărare şi în neştiinţă pe robii Săi. El a spus: «După roadele lor îi veţi cunoaşte pe ei » (Mat. 7, 16). Deci şi tu după roadele lor, după acţiunile ereticilor străduie-te sa-i deosebeşti de adevăraţii păstori. Aceştia sunt tâlhari duhovniceşti, care fură turma duhovnicească. Ei vor intra în staulul oilor, adică în Biserică, intrând «prin fereastră», folosind forţa şi încălcând aşezămintele Dumnezeieşti. Hristos i-a numit tâlhari. (Ioan 10, 1). mai departe>>

Bucuriile Crăciunului

Pag 4 copii E trist că Naşterea Domnului s-a transformat din pricină a bucuriei de Crăciun în pretext al bucuriilor de Crăciun. Adică sub masca unei sărbători duhovniceşti, oamenii îşi fac cele mai ciudate pofte, îşi împlinesc cele mai rafinate patimi. E interesant faptul că mulţi comercianţi americani au renunţat să numească Crăciunul cu denumirea tradiţională, „Christmas", numindu-l mai nou „X-mas"... E mult mai potrivit numele de „X"-mas decât numele de „Crăciun". De Crăciun nu ar trebui să se facă petreceri destrăbălate. Şi totuşi se fac. De Crăciun nu ar trebui ca oamenii să mănânce peste măsură, şi totuşi o fac.

„Dar în zilele de Crăciun nu sunt plinele spitalele de oameni care au mâncat până li s-a făcut rău, de creştini care de bucurie că s-a terminat postul au mâncat mai mult decât mănâncă păgânii la praznicele lor?"

Aceia nu sunt creştini decât cu numele. Aceia nu au postit decât de formă. Credinţa creştină nu ţine numai cât e postul. Cine e creştin, e creştin şi în posturi, şi în afara posturilor. E creştin tot timpul. Şi creştinul e cumpătat nu numai în post, ci tot timpul. Creştinul e de fapt într-un post continuu, care ţine până la sfârşitul vieţii pământeşti. Aceasta nu înseamnă că el nu ştie să se bucure de bunătăţile pe care le primeşte de la Dumnezeu. Ştie să se bucure, dar păstrează măsura în toate. Ştie să se bucure, şi Îi mulţumeşte lui Dumnezeu pentru ele. Dar nu se lasă robit de ele. Nu se lasă dominat de ele. mai departe>>

Să ne rugăm cu sfântul Petru Movilă pentru pacea Bisericii

Canon de rugăciune împotriva ereziei şi apostaziei şi pentru împăcarea Bisericii

(facere a Sfântului Ierarh Petru Movilă)

Lavra PecerskaCântarea 1, Irmos

Pe Tine, Hristoase Împărate, Care credinţa cea adevărată în Tine ai pus-o ca piatră şi temelie de nezdruncinat a Bisericii Tale, pe Tine Care ne-ai lăsat făgăduinţa neamăgitoare că Biserica nu va fi biruită de porţile iadului, răscumpărând-o cu cinstitul Tău sânge, Te rugăm cu lacrimi: izbăveşte-ne grabnic de necazurile ereticeşti de acum şi de strâmtorările apostaţilor.

S-au deschis porţile iadului, buzele hulitoare de Dumnezeu, ca să înghită fără milă Sfânta Ta Biserică, dar Tu, adevăratule Împărat, Hristoase, închide-le, pune-le stavilă cu puterea Ta cea dumnezeiacă. Te rugăm cu inima înfrântă, izbăveşte Biserica de toate strâmtorările, căci ai răscumpărat-o cu sângele Tău cel curat. mai departe>>

Măcelul de la Cucova. Mărturie a Părintelui Ioanichie Pârâială, ucenicul Sfântului Ioan Iacob Hozevitul

Pag 6 Calugar  Cozia 200_crÎn anul 1992, înainte de trecerea sa la Domnul, părintele schimonah Ioanichie Pârâială, ucenicul Sfântului Ioan Iacob Hozevitul (Românul), a trimis ultima sa mărturie, despre măcelul de la Mănăstirea Cucova, citând un articol apărut în presa vremii, respectiv într-un număr al ziarului "Dreptatea Putnei" din luna decembrie a anului 1935; iată în cele ce urmează mărturia părintelui Ioanichie.

În ziua de 22 decembrie, distinsul nostru prieten, deputat de Cetatea Alba, dl. Theodor Iacobescu, în urma intervenţiilor domnului Nicuşor Graur, a adresat domnilor miniştrii de Interne şi Justiţie, următoarea interpelare: mai departe>>

Stilul nou s-a rupt din Biserica Adevărată

aratareasfcruciAtât eu cât şi alţi creştinii pe care-i cunosc am început într-adevar să ne documentăm asupra subiectului stilurilor şi să ne punem întrebări: cine a respectat şi respectă Canoanele Sfinţilor Părinţi şi învăţăturile acestora, cei de pe stilul vechi (respectând calendarul şi Canoanele) sau noi, pe stil nou (care am acceptat un calendar NOU, impus de un Papă în anul 1924?). Oare acesta nu a fost primul pas spre ecumenism? De ce Dumnezeu a făcut minunea cu arătarea Sf. Cruci în 1925, în Atena, la cei pe stil vechi? De ce toate MINUNILE Ortodoxiei se fac pe calendarul vechi (norul care se pogoară pe Muntele Tabor de Schimbarea la Faţă, Iordanul se desparte în două de Bobotează, INVIEREA s-a făcut şi se face numai pe stil vechi de 2000 de ani etc.)? Nerespectarea calendarului vechi atrage încălcarea unor canoane şi bineînţeles păcatul (nerespectarea postului în zilele cuvenite şi a sărbătorilor, necinstirea, neprăznuirea şi lipsa slujbelor în zilele de sărbătoare şi de prăznuire a sfinţilor etc.)! mai departe>>

Perspectiva închisorii biometrice

gratii_crDe la 1 ianuarie 2011, autorităţile moldovene nu vor mai elibera paşapoarte tradiţionale, ci doar biometrice. Totuşi paşapoartele de tip vechi vor putea fi utilizate pînă la expirarea lor. Guvernul de la Chişinău susţine că această reformă este cerută de Uniunea Europeană în scopul facilitării procesului de liberalizare a regimului de vize. În acelaşi timp, o bună parte dintre cetăţenii mai multor ţări în care a fost deja introdusă obligativitatea paşapoartelor biometrice califică acest lucru drept „îngrădire a libertăţilor cetăţeanului". mai departe>>

Silnicia este blestemată de Dumnezeu

sf-justin-popoviciStăpânirilor trebuie să ne supunem, în măsura în care ele menţin ordinea divină în lume, pentru că ele sunt „slugile Domnului" şi - ca unor slugi ale Domnului. Stăpânirilor trebuie să ne supunem, pentru că ele, ca slugi ale Domnului, poartă sabie, cu care pedepsesc răul şi apără binele. Stăpânirilor trebuie să ne supunem, pentru că ele, slugile Domnului, sunt „înfricoşătoare pentru faptele rele", şi nu pentru cele bune. Atunci însă, când stăpânirile devin periculoase pentru faptele bune, când stăpânirile prigonesc binele dumnezeiesc, şi mai mult decât toate, binele şi atotbinele acestei lumi - pe Iisus Hristos, iar prin aceasta Biserica Sa, atunci acestor stăpâniri nu se cuvine să ne supunem, nici să le ascultăm. Creştinul trebuie să se lupte cu ele, şi să se lupte anume prin binecuvântatele mijloace evanghelice. Niciodată creştinul să nu îndrăznească să se supună mai degrabă oamenilor, decât lui Dumnezeu, şi mai cu seamă oamenilor potrivnici Dumnezeului adevărat şi Evangheliei Lui. mai departe>>

Despre sărbătorirea Revelionului

gheorghe-calciuAcest sfârşit de an - Anul Nou pe care noi îl sărbătorim - nefiind stabilit şi sfinţit de Biserică, nu este un lucru sacru (sfânt). Este un lucru omenesc. Noi n-avem de ce să-l sărbătorim. Noi n-avem de ce participa la artificii, la cântece, la tot felul de scandaluri, la dansuri deşucheate...

Noi îl slăvim pe Dumnezeu în biserică. Noi aici aşteptăm sfârşitul, dacă Dumnezeu ar fi rânduit ca sfârşitul lumii să fie acum. Ce relaţie este între un eveniment sacru şi întâi ianuarie? Absolut nici una. De ce se zice că sfârşitul va fi atunci când a hotărât lumea că începe alt mileniu şi nu atunci când va veni Hristos? Sau cel mult, să zicem, la un praznic, la Naşterea Domnului, sau la Bunavestire? mai departe>>

Continuă abonarea la ziarul “Toaca” pentru anul 2011!

adevarul_toaca

Ziarul naţional de spiritualitate şi atitudine ortodoxă „Toaca" este un sfetnic bun al trezirii duhovniceşti şi al desăvârşirii, ajută la regăsirea obârşiilor şi la statornicirea valorilor creştine strămoşeşti, îndeamnă, prin rândurile de aur ale sfinţilor mari dascăli şi învăţători ai Bisericii, la întărirea credinţei şi urmarea neabătută a căii mântuirii.

Indice: PM21915. Preţul anual - 72 lei.

Abonaţi-vă copiii la ziarul ortodox "Scara spre Cer"

scara_spre_cer

Trăim într-un timp foarte complicat. Societatea noastră, deşi s-a declarat deschisă spre valorile credinţei strămoşeşti, se află într-o goană acerbă după cu totul alte valori.

Duhul lumii acesteia ne înrobeşte prin pârghii de temut: sărăcia, exodul forţat, mass-media aservită forţelor oculte şi pedalează pe setea de argint, orgoliu, mândrie etc. Primele jertfe ale lui sunt cei fără de pregătire şi trăire duhovnicească, fără frică de Dumnezeu, fără de conştiinţa păcatului şi setea de mântuire. mai departe>>

Rânduri de aur

Colind de Crăciun

La fereastra robilor
Cântă îngerii în cor.
De cu seară până-n zori,
Au venit colindători,
Îngerii nemuritori,
Încărcati cu dalbe flori.
Lăsati copii să vină -
Să-mi aducă din grădină,
Dalbe flori de sărbători,
Dalbe, dalbe flori.
Cântă robii omului
Înjugaţi cu jugul Lui
Pe malul Trotuşului.
Dar cântarea lor e mută,
Că-i cu suferinţă smulsă
Şi cu rugăciuni crescută.
Stă un copilaş în zare
Şi priveste cu mirare,
O fereastră de-nchisoare.
Lângă micul copilaş,
S-a oprit un îngeraş
Ce-i şopteşte drăgălaş.
Azi Crăciunul s-a mutat
Din palat la închisoare,
Unde-i Domnu-ntemniţat.
Şi copilul cel din zare
A venit la închisoare
Să trăiască praznic mare.
Valeriu GAFENCU