E toaca Ta! A început să bată!
Foaie de suflet şi de cuget pentru tot creştinul
Toaca
Maică Matrona
 [video] "Ecumenismul e pentru că nu ne apărăm credinţa, iar dacă nu ne apărăm credinţa - ne pecetluiesc". Adunare generală. “Invazia microcipurilor în Moldova. Cum ne apărăm?” Prot. Anatolie CIBRIC: „În ultima vreme, pe unele forumuri au apărut comentarii provocatoare semnate cu numele meu” [video] Un filmuleţ despre CIPURI şi o întrebare: CIPURILE IMPLANTABILE actuale LE-AŢI ACCEPTA? PATRIARHUL KIRIL ÎI CONSIDERĂ PE CATOLICI ŞI PROTESTANŢI ERETICI. Detalii depsre întâlnirea delegaţiei Mitropoliei Moldovei cu arhiep. Teognost EREZIA STRÂNSĂ CU UŞA ÎŞI ARATĂ COLŢII. Primele informaţii despre întâlnirea delegaţiei Mitropoliei Chişinăului şi a Întregii Moldove cu arhiepiscopul Teognost [video] Conferinţă de presă la tema reacţiei ierarhiei BORu la Scrisoarea Deschisă a Creştinilor Ortodocşi din Moldova Creştinii ortodocşi către reprezentaţii Ministerului Sănătăţii: „Nu vă credem!” [video] Un grup de ONG-uri cer modificarea legislaţiei privind vaccinarea copiilor Conferinţă şi protest spontan împotriva vaccinării obligatorii [video] Ieroschimonahul Rafail (Berestov) Aghioritul la întâlnirea de la Chişinău: „Întreaga Ortodoxie este într-un pericol nemaiauzit!” [video] STRIGĂTOR LA CER: 2006 - Pomenirea papei în catedrala patriarhală din Constantinopol [video] Cuvântarea Părintelui Anatolie (CIBRIC) despre prigoana începută ACUM în Rusia: "Vine valul cel mare!" [video] PS Iustinian (România): ”Slujitorii altarelor, să luăm ATITUDINE! Poporul intuiește ceva...” Scrisoarea deschisă a creştinilor ortodocşi din Moldova către Patriarhul Kiril al Moscovei şi al Întregii Rusii [ACTUALIZAT]  DRUMUL CRUCII în jurul Chişinăului [FOTO/VIDEO - actualizat, 17 iulie]  [IMPORTANT, VIDEO] Părintele Rafail (BERESTOV) de la Athos susţine Scrisoarea creştinilor ortodocşi din Moldova către Patriarhul Kiril  Stareţul Rafail (Berestov) de la Athos: "Nu se mai poate tăcea!" [foto] 23iunie. Moldova, binecuvântată de Dumnezeu!  [video] Părintele Arsenie (Papacioc): "Pentru adevăr trebuie să ştii să mori" Sf. Simeon Noul Teolog: Pogorârea în noi a Sfântului Duh - condiţia mântuirii  Mass-media (ne) moldovenească prigoneşte tot ce e creştinescArhiepiscopul Averchie (Tauşev): "Să fim adevăraţi creştini ortodocşi, nu modernişti" Cuv. Kukşa al Odesei: "Staţi în credinţa ortodoxă până la ultima suflare!" Pr. Dionisie Ignat: "Dacă au înşelat pe capii Bisericii, sigur... s-a terminat, e sfârşitul"  
românăрусский
Legături externe

rss


Scara spre Cer


Banerul nostru:

toaca_139


Numărul curent
Adresare către creştinii ortodocşi din Moldova
Ştiri și Publicații
Toate ştirile şi publicaţiile>>

Noi, călugării Sfintei Lavre a Adormirii Maicii Domnului din Poceaev, ne pronunţăm întru susţinerea Asociaţiei Creştinilor Ortodocşi din Moldova „Fericita Maică Matrona".

Poceaev1Ştiind despre "acţiunile" protodiaconului Andrei şi despre faptul că în ultimul timp el tot mai des şi mai deschis exprimă nu învăţătura Bisericii-Mame, ci rătăcirile sale personale, ademenind prin aceasta oamenii într-o direcţie opusă mântuirii, ne rugăm lui Dumnezeu ca această fărădelege să înceteze.

Afirmaţiile lui neortodoxe şi necanonice lovesc dureros în sufletele creştinilor. Mulţi deja ştiu, că acum câţiva ani el s-a exprimat într-un mod necuviincios despre Lumina Sfântă care pogoară în Sâmbăta Mare la Mormântul Domnului, făcând o aluzie la bricheta din buzunarul Patriarhului Ierusalimului. Anul acesta el şi-a permis să-şi exprime dezacordul în ce priveşte existenţa postului Sfinţilor Apostoli. Conform învăţăturii promovate de el canoanele deja "pot fi sărutate şi puse pe raft", iar sodomiţii au dreptul la preoţie (păi canoanele sunt deja pe raft!). mai departe>>

Sinodul Greciei: "Cardul cetăţeanului nu trebuie să conţină sub nici o formă, în mod vizibil sau invizibil, numărul 666."

Stema_BOGrSinodul Permanent al Greciei a fost informat de către Preşedintele Comisiei Sinodale pentru Probleme Dogmatice şi Canonice, Înalt Prea Sfinţitul Mitropolit al Filipelor, Neapolei şi Thassos, Prokopios, că în după-amiaza zilei de luni, 15 noiembrie 2010, au participat la o şedinţă în Palatul Sinodal Comisia Sinodală pentru Probleme Dogmatice şi Canonice, Comisia Sinodală Specială pentru Drepturile Omului, membri ai Guvernului Greciei şi oameni de ştiinţă specializaţi şi experţi, atât din domeniul dreptului, cât şi din domeniul informaticii având ca obiect studiul emiterii "cardului cetăţeanului".

În urma acestei consfătuiri au rezultat următoarele concluzii: mai departe>>

Sf. Ioan Gură de Aur: "Să arătăm fraţilor grija care se cuvine"

SfIoanGuradeAurDar pentru că a venit acum vorba despre hulă, vreau să cer de la voi toţi o singură răsplată pentru această cuvântare: ca să-mi mustraţi pe cei care hulesc în cetate. Dacă auzi pe cineva hulind la răspântie sau în for, du-te la el şi dojeneşte-l; şi chiar dacă trebuie să-l loveşti, nu pregeta: izbeşte faţa lui cu palma, loveşte gura lui, şi sfinţeşte-ţi mâna ta prin această lovitură. Şi dacă te va învinovăţi cineva şi te va duce la judecată, nu te împotrivi; şi dacă judecătorul de pe tribunalul lui îţi va cere socoteală, spune-i fără sfială, că a hulit pe Regele îngerilor. Căci dacă trebuie pedepsiţi cei care hulesc pe regele pământului, cu atât mai vârtos cei care îl batjocoresc pe acela (al cerului). Este o fărădelege obştească, este o nedreptate care-i priveşte pe toţi şi îi e îngăduit orişicui să fie pârâtor.

Să afle şi creştinii şi păgânii, că creştinii sunt mântuitorii cetăţii, epitropii, supraveghetorii şi învăţătorii ei, şi să afle acest lucru şi cei desfrânaţi şi stricaţi, că trebuie să se teamă de slujitorii lui Dumnezeu, pentru că, dacă altă dată mai încearcă să grăiască aşa ceva, să se uite mai întâi în toate părţile şi să se teamă şi de umbra lor, de frică să nu-i auză vreun creştin şi apoi să sară asupra lor şi să-i pedepsească cu străşnicie. N-ai auzit ce a făcut Ioan? A văzut pe un tiran stricând legea căsătoriei, şi fără sfială i-a spus în mijlocul pieţei: „Nu ţi-e îngăduit să ţii soţia fratelui tău Filip" (Marcu 6, 18).
mai departe>>

Sarea ne pătrunde

sf_ignatie_breanceaninovVremurile noastre se aseamănă cu vremurile din urmă - "sarea ne cuprinde ".

Păstorii Bisericii au rămas cu o înţelegere a creştinismului slabă, întunecată, confuză. O falsă înţelegere după buchie, distrugând viaţa duhovnicească în societatea creştină, distrugând creştinismul, care este faptă, nu buchie. Trist este să vezi, cui i-au fost încredinţate şi pe ce mâini au căzut oile lui Hristos, cui i-a fost încredinţată păstorirea şi mântuirea lor! Apar "lupii îmbrăcaţi în blană de oaie", recunoscuţi după faptele şi roadele lor. Toate acestea, însă, se petrec cu îngăduinţa Domnului. "Cei ce vor fi în Iudeea, să fugă la munte!" Cu un secol în urmă prin aceste cuvinte a caracterizat viaţa Bisericii timpului său marele luminător şi scriitor duhovnicesc - îndrumătorul vieţii creştin-ortodoxe, Sfântul Ierarh Ignatie (Brianceaninov). mai departe>>

Despre Predania Bisericii lui Hristos

Icoana_IS_HSSfinţii Apostoli sunt cei dintâi dumnezei-oameni după har. În toată viaţa lor, fiecare dintre ei, urmând Apostolului Pavel, zice despre sine: „Nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăieşte în mine" (Galateni 2, 20). Fiecare dintre ei este Hristos repetat, sau mai bine zis Hristos prelungit. La ei toate sunt dumnezeuomeneşti, pentru că toate sunt din Dumnezeu-Omul Hristos, însuşit de bună-voie prin sfânta lucrare a dumnezeieştilor fapte bune ale credinţei, dragostei, nădejdii, rugăciunii, postului şi ale celorlalte. Iar aceasta înseamnă că în ei tot ceea ce este omenesc trăieşte de bună-voie prin Dumnezeu-Omul, gândeşte prin Dumnezeu-Omul, lucrează prin Dumnezeu-Omul. Pentru Sfinţii Apostoli, Iisus Hristos cel istoric, Dumnezeu-Omul pe Care ei îl propovăduiesc, este cel mai înalt, bun, şi ultimul atot-criteriu.

Tot ce au în sine este de la Dumnezeu-Omul, pentru Dumnezeu-Omul şi în Dumnezeu-Omul. Şi aşa stau lucrurile totdeauna, şi aşa stau ele pretutindeni. Aceasta este pentru ei nemurire, atât în timpul pământesc, cât şi în spaţiul pământesc. mai departe>>

Fericitul Filotei Zervakos: "Sculaţi-vă, aruncaţi departe somnul nepăsării!"

Filotheos_ZERVAKOSSatana face ultimul asalt şi în aceşti ani în care ne găsim, mare necaz şi strâmtorare vor veni în lume... Aşadar, mare mânie are să vină. Multe răutăţi se întâmplă în lume, îndeosebi două: desfrâul şi avortul.

Dumnezeu este îndelung-răbdător, iar o mie de ani sunt înaintea lui Dumnezeu ca o oră. Rabdă îndelung, dar şi răbdarea Sa are margini. Nu e cu putinţă ca Dumnezeu, care totdeauna pedepseşte păcatul, să îngăduie a se face atâtea pacate, fără să le pedepsească... Numai să fim pregătiţi. S-avem credinţă în Dumnezeu, în El să ne punem nădejdea şi dragostea şi El nu ne va părăsi. Fie ca nimic să nu ne despartă de iubirea lui Hristos. Acum ne aflăm în pragul marii mânii; se apropie sfârşitul sfârşitului. Sfinţii Părinţi ai Bisericii noastre au socotit moartea şi a doua venire a Mântuitorului necesare pentru mântuirea omului, iar cei care le-au avut întotdeauna în minte, au fost izbăviţi de chinurile veşnice.

Din nefericire, oamenii au exemple rele din partea mai marilor societăţii şi ai Bisericii, care şi-au învârtoşat inimile mai rău decât evreii. mai departe>>

Un monah poate ajuta o naţiune întreagă. Modelul de jertfă şi iubire pentru patrie şi neam a Părintelui Paisie Aghioritul

gerondas-paisiosPărintele Paisie îşi iubea patria şi spunea: "Patria este o familie mare." Nu urmărea măreţia naţională, slava şi puterea în sens lumesc, ci pacea, sporirea duhovnicească şi viaţa morală a cetăţenilor, pentru ca să ne ajute Dumnezeu. Nu voia ca oamenii să aibă siguranţă pentru a se desfăta de comodităţile lor.

Unui înflăcărat patriot grec care trăia în America şi încerca să-şi scoată patria în evidenţă înaintea mai marilor lumii, Stareţul i-a recomandat să se străduiască să se sfinţească el mai întâi şi după aceea să facă cunoscută Grecia într-un mod corect şi duhovnicesc.

Aşa cum proorocii lui Israil luau parte la viaţa poporului, se rugau, se tânguiau, mustrau pe împăraţi, propovăduiau pocăinţa şi prooroceau viitoarele nenorociri, la fel şi Stareţul, nu rămânea nepăsător faţă de problemele patriei sale. Proorocul nu era naţionalist atunci când spunea: "Pentru Sion nu voi tăcea." Tot astfel şi poziţia lui era curat duhovnicească. mai departe>>

Înşelarea euroortodoxiei

kuraev11_2crAcum mulţi aşteaptă cu spaimă reformele bisericeşti şi aceste temeri nu sunt neîntemeiate. Însă, fără nici o îndoială, dacă şi vor începe grandioasele reforme, ele vor începe nu de sus, ci din stratul mediu, cu „străduinţa" noii generaţii de preoţi, care vor fi educaţi în afara tradiţiilor multiseculare ale Bisericii Ruse, adică în „tradiţiile" liberalismului bisericesc şi din contul venirii în Biserică a „noilor ortodocşi".

Devine tot mai clar, că scopul reformelor preconizate nu este uniaţia (unirea cu Vaticanul), după cum consideră unii, ci euroortodoxia cu adaptarea ei secularizată a Dumnezeiescului cu omenescul (şi chiar supunerea lui, punerea în slujbă) şi adunătura sau „panopticul" de părinţi-modernişti contemporani în frunte cu A. Schmemann.

Iar, pentru a propulsa în mase şi în gândirea credincioşilor conştiinţa euroortodoxă, este acţionat un detaşament de post-misionari polit-pravoslavnici. mai departe>>

Mărturia unei femei care s-a întors din lumea cealaltă

Invierea_ClaudieiEram atee şi Îl huleam groaznic şi deseori pe Dumnezeu. Trăiam în ruşine şi preacurvie, însă Preamilostivul Dumnezeu nu m-a lăsat să pier, ci m-a călăuzit spre pocăinţă.

În anul 1962 m-am înbolnăvit grav de cancer şi am stat bolnavă trei ani. Nu stăteam întinsă, lucram mult şi mergeam la doctori, nădăjduind că voi găsi vindecare. În ultimele şase luni slăbisem de tot, încât nici apă numai puteam să beau. Îndată ce beam, o vomitam. Atunci m-am dus la spital şi, pentru ca eram foarte energică, au chemat un profesor de la Moscova şi au hotărât să-mi facă operaţie. Dar imediat după ce mi-au deschis stomacul, am murit. Sufletul mi-a ieşit din trup şi stătea între doi medici şi eu, cu frică şi groază, priveam ce mi se întâmpla. Întregul stomac şi intestinele îmi erau mâncate de cancer. Stăteam şi mă gândeam de ce suntem două?
mai departe>>

Ultima declaraţie a lui A. Goncearov, preşedinte al Asociaţiei Ruse de Binefacere, dat dispărut

vaccinuriBună ziua, dragă redacţie!

Recent am primit de la un prieten următorul mesaj: NIMICIREA COPIILOR NOŞTRI prin metoda unei „vaccinări noi":

În seara de 30 octombrie 2010, ieşind din oficiu, aproximativ pe la ora 22.00 s-a comis un atac asupra lui Goncearov Alexandru, preşedintele Asociaţiei Ruse de Caritate. După care el a dispărut: nu a luat legătura cu nimeni şi nu a ajuns acasă. Astăzi, după ce a fost făcută o adresare comună către militari cu rugămintea de a susţine Asociaţia dată el a fost ameninţat cu răfuiala. mai departe>>

Abonaţi-vă copiii la ziarul ortodox "Scara spre Cer"

scara_spre_cer

Trăim într-un timp foarte complicat. Societatea noastră, deşi s-a declarat deschisă spre valorile credinţei strămoşeşti, se află într-o goană acerbă după cu totul alte valori.

Duhul lumii acesteia ne înrobeşte prin pârghii de temut: sărăcia, exodul forţat, mass-media aservită forţelor oculte şi pedalează pe setea de argint, orgoliu, mândrie etc. Primele jertfe ale lui sunt cei fără de pregătire şi trăire duhovnicească, fără frică de Dumnezeu, fără de conştiinţa păcatului şi setea de mântuire. mai departe>>

Citatul ediţiei

Şi iadul şi satana şi Raiul, toate sunt adevărate. Eu însă nu vreau să te temi de ele, sau să te gândeşti la ele aşa cum faci tu. Vreau să-L iubeşti pe Hristos, Care este Totul. Atunci, oriunde te vei afla, nu te vei mai teme de nimic din toate acestea. Vei avea toate lucrurile bune, fie că te afli aici, fie că te afli altundeva. Da, Hristos ne aşteaptă şi, îndată ce ne vom deschide inima cât de puţin, El va pătrunde în ea de îndată şi vom avea parte de toate cele bune. Este întocmai ca soarele. Când tragi fie şi puţin perdeaua, lumina pătrunde imediat în odaie, iar razele sale ne încălzesc.

Cuviosul Porfirie

Rânduri de aur

Mi-s ochii trişti

Mi-s ochii trişti şi fruntea obosită
De-atâta priveghere şi-aşteptare,
Mi-e inima bolnavă, istovită,
De grea şi îndelungă alergare
Şi plânge ca o pasăre rănită.
Când ochii mi-i închid şi cat în mine
Puteri să sui Golgota până sus,
O voce, un ecou din adâncime
Îmi spune blând: Viaţa e Iisus,
Mărgăritarul preţios e-n tine.
Privesc la dimineaţa minunată
A Învierii Tale din mormânt,
Ca Magdalena, ca şi altădată,
Îngenunchez 'naintea Ta plângând
Şi-s fericit şi plâng cu Tine-n gând.
Valeriu GAFENCU