E toaca Ta! A început să bată!
Foaie de suflet şi de cuget pentru tot creştinul
Toaca
Maică Matrona
 [video] "Ecumenismul e pentru că nu ne apărăm credinţa, iar dacă nu ne apărăm credinţa - ne pecetluiesc". Adunare generală. “Invazia microcipurilor în Moldova. Cum ne apărăm?” Prot. Anatolie CIBRIC: „În ultima vreme, pe unele forumuri au apărut comentarii provocatoare semnate cu numele meu” [video] Un filmuleţ despre CIPURI şi o întrebare: CIPURILE IMPLANTABILE actuale LE-AŢI ACCEPTA? PATRIARHUL KIRIL ÎI CONSIDERĂ PE CATOLICI ŞI PROTESTANŢI ERETICI. Detalii depsre întâlnirea delegaţiei Mitropoliei Moldovei cu arhiep. Teognost EREZIA STRÂNSĂ CU UŞA ÎŞI ARATĂ COLŢII. Primele informaţii despre întâlnirea delegaţiei Mitropoliei Chişinăului şi a Întregii Moldove cu arhiepiscopul Teognost [video] Conferinţă de presă la tema reacţiei ierarhiei BORu la Scrisoarea Deschisă a Creştinilor Ortodocşi din Moldova Creştinii ortodocşi către reprezentaţii Ministerului Sănătăţii: „Nu vă credem!” [video] Un grup de ONG-uri cer modificarea legislaţiei privind vaccinarea copiilor Conferinţă şi protest spontan împotriva vaccinării obligatorii [video] Ieroschimonahul Rafail (Berestov) Aghioritul la întâlnirea de la Chişinău: „Întreaga Ortodoxie este într-un pericol nemaiauzit!” [video] STRIGĂTOR LA CER: 2006 - Pomenirea papei în catedrala patriarhală din Constantinopol [video] Cuvântarea Părintelui Anatolie (CIBRIC) despre prigoana începută ACUM în Rusia: "Vine valul cel mare!" [video] PS Iustinian (România): ”Slujitorii altarelor, să luăm ATITUDINE! Poporul intuiește ceva...” Scrisoarea deschisă a creştinilor ortodocşi din Moldova către Patriarhul Kiril al Moscovei şi al Întregii Rusii [ACTUALIZAT]  DRUMUL CRUCII în jurul Chişinăului [FOTO/VIDEO - actualizat, 17 iulie]  [IMPORTANT, VIDEO] Părintele Rafail (BERESTOV) de la Athos susţine Scrisoarea creştinilor ortodocşi din Moldova către Patriarhul Kiril  Stareţul Rafail (Berestov) de la Athos: "Nu se mai poate tăcea!" [foto] 23iunie. Moldova, binecuvântată de Dumnezeu!  [video] Părintele Arsenie (Papacioc): "Pentru adevăr trebuie să ştii să mori" Sf. Simeon Noul Teolog: Pogorârea în noi a Sfântului Duh - condiţia mântuirii  Mass-media (ne) moldovenească prigoneşte tot ce e creştinescArhiepiscopul Averchie (Tauşev): "Să fim adevăraţi creştini ortodocşi, nu modernişti" Cuv. Kukşa al Odesei: "Staţi în credinţa ortodoxă până la ultima suflare!" Pr. Dionisie Ignat: "Dacă au înşelat pe capii Bisericii, sigur... s-a terminat, e sfârşitul"  
românăрусский
Nr. 4, 3, 2, 1, 12,
ZiarulNr. 5, mai 2010
Legături externe

rss


Scara spre Cer


Banerul nostru:

toaca_139


Numărul curent
Ştiri și Publicații
Toate ştirile şi publicaţiile>>

Scrisoarea deschisă a creştinilor ortodocşi din Moldova către Patriarhul Kiril al Moscovei şi al Întregii Rusii
mai departe>>

Pe 25 mai va avea loc

A D U N A R E A

creştinilor ortodocşi din Moldova

la care se vor discuta următoarele probleme:

1. Adresarea categorică către Patriarhul Kiril cu privire la întrunirile ecumeniste la care participă Biserica Ortodoxă Rusă în cadrul Consiliului Mondial al Bisericilor. Analiza discursurilor şi expresiilor rostite de reprezentanţii Patriarhiei Ruse la aceste întruniri.

2. Desfăşurarea Drumului Crucii în forma Sfintei Cruci prin ţară, binecuvântat de Înalt Prea Sfinţia Sa Vladimir, Mitropolit al Chişinăului şi al Întregii Moldove.

3. Starea de rugăciune (după Drumul Crucii), cu termen nelimitat, în faţa Parlamentului Republicii Moldova, cu cererea introducerii modificărilor legislative pentru persoanele care nu deţin buletin de identitate cu cod de identificare (legalizarea documentelor fără cod).

Toţi membrii Asociaţiei Creştinilor Ortodocşi din Moldova „Fericita Maică Matrona" şi toţi creştinii ortodocşi care împărtăşesc scopurile ei să vină

pe 25 mai, ora 11.00, la Uniunea Scriitorilor

(Mun. Chişinău, str. 31 August, nr. 98; se poate ajunge cu
troleibuzele 1, 5, 8, 22 şi cu microbuzele 115, 154)
mai departe>>

DRUMUL CRUCII prin Moldova

Iubiţi fraţi şi surori întru Hristos!

P9121656_cr_cr copy1Cu binecuvântarea ÎPS Vladimir, Mitropolit al Chişinăului şi al întregii Moldove, pe 3 iunie 2010, de sărbătoarea Sfinţilor Întocmai cu Apostolii Împăraţi Constantin şi Elena va începe Drumul Crucii prin Moldova. Purtând sfinte icoane şi sfinţenii, rostind rugăciuni neîncetat, creştinii vor traversa ţara în forma Sfintei Cruci: de la Nord la Sud şi de la Vest la Est.

Iubiţi fraţi şi surori! Să ne nevoim şi să participăm cu toţii, după putinţă, la procesiunea de pocăinţă şi de rugăciune obştească. Fiecare pas pe această cale de lumină, sfinţită de icoane făcătoare de minuni şi de rugăciuni, ne va fi de mare folos.

Să venim, să ne ostenim şi să cerem de la Bunul Dumnezeu iertare de păcate, ocrotire cerească şi bogată milă pentru noi, pentru copiii şi apropaţii noştri, pentru rudele noastre răposate, pentru fiecare suflet creştinesc şi pentru ţara noastră. (vedeţi traseul Drumului Crucii) mai departe>>

Traseul

DRUMULUI CRUCII PRIN MOLDOVA

Ecumenismul – EREZIA ereziilor

Pag 4  Ecumenism 2001„Ecumenismul este numele de obşte pentru creştinismele mincinoase, pentru bisericile mincinoase ale Europei apusene. În el, se află cu inima lor toate umanismele europene, cu papismul în frunte; iar toate aceste creştinisme mincinoase, toate aceste biserici mincinoase nu sunt nimic altceva decât erezie peste erezie. Numele lor evanghelic de obşte este acela de atot-erezie (pan-erezie). De ce? Fiindcă de-a lungul istoriei, feluritele erezii tăgăduiau sau sluţeau anumite însuşiri ale Dumnezeu-Omului Domnului Hristos, în timp ce ereziile acestea europene îndepărtează pe Dumnezeu-Omul în întregime şi pun în locul lui pe omul european. În această privinţă nu e nici o deosebire esenţială între papism, protestantism, ecumenism şi celelalte secte, al căror nume este legiune".

„Dialogul" contemporan „al dragostei", care se înfăptuieşte în chipul unui sentimentalism găunos, este în realitate refuzul, - pornit din puţinătatea de credinţă - sfinţirii Duhului şi credinţei adevărului (II Tes. 2, 13), adică refuzul singurei iubiri de adevăr (II Tes. 2, 10) mântuitoare. Esenţa dragostei este adevărul şi dragostea viază umblând doar în adevăr. Adevărul este inima fiecărei fapte bune Dumnezeu-omeneşti, deci şi a dragostei: şi fiecare dintre acestea arată şi binevesteşte pe Dumnezeu-Omul Domnul Hristos, Care singur este întruparea şi întruchiparea adevărului dumnezeiesc, adică a-tot-adevărului. mai departe>>

Despre Puterea Rugăciunii lui Iisus

O mărturie a monahiei Tatiana (1912)

Pag 5 M Tatiana 1 200Pe la orele dimineţii, după liturghie mă întinsesem în pat să mă odihnesc puţin, şi în timpul acesta am avut o vedenie neobişnuită. Mă vedeam de parcă eram la Sankt-Petersburg, pe insula Vasilievski. Se făcea că merg la Sfânta Liturghie de la catedrala Sfântului Nicolae. Purtam schima monahală şi mă aflam într-o trăsură mică.

Deodată, m-am pomenit într-o piaţă întunecată. M-am speriat şi am început să tremur. Alergând într-o parte şi-ntr-alta căutând o ieşire din această situaţie îngrozitoare şi, deodată, am văzut sute de oameni înaintând şiruri-şiruri. Toţi aceştia erau mireni, având feţele posomorâte, pătrunse de o tristeţe nemărginită. La faţă semănau cu mine.

„Voi cine sunteţi?", i-am întrebat.

Iar ei mi-au răspuns: „Noi suntem cei ce am trecut în veşnicie pe neaşteptate, ca şi tine."

Ce-am simţit în acel moment depăşeşte orice fel de exprimare! Frică şi cutremur au cuprins întreaga mea fiinţă. Chiar în acea clipă s-a apropiat de mine o făptură strălucitoare, al cărei chip era învăluit în lumina pe care o răspândea în jur şi mi-a zis: „Urmează-mă!" După aceea m-a dus într-un loc unde sufletele celor morţi erau supuse judecăţii. mai departe>>

„În această noapte vor cere sufletul tău de la tine…”

Pag  6 Lacomia 2 200 1Vă voi ruga, iubiţii mei, să faceţi răbdare câteva minute pentru a asculta o scurtă predică. Prilej vom lua din Sfânta şi Sfinţita Evanghelie, de la un singur cuvânt, pentru că şi un singur cuvânt din Evanghelie are ce să ne înveţe.

Acest cuvânt este „noapte" (vezi Luca 12, 20), ultima noapte pe care o trăieşte cineva. Are o mare importanţă ultima zi şi ultima noapte a vieţii noastre. Trec, trec zile şi nopţi, dar vine odată o noapte, şi atunci vine sfârşitul; nu mai găseşti dimineaţa.

Aşadar, Evanghelia vorbeşte despre ultima noapte a unui om. A petrecut-o neliniştit, nu l-a mai luat somnul.

Ce este somnul? Dumnezeu ni l-a trimis spre binele nostru. Cea mai potrivită vreme pentru somn este în principal noaptea. Atunci trupul şi sufletul se odihnesc, iar dimineaţa te trezeşti cu puteri noi pentru a munci. Dacă lipseşte somnul, omul nu poate să reziste. Este şi acesta un dar al lui Dumnezeu, un mare dar; şi toţi dorm: copii şi bătrâni, bărbaţi şi femei, împăraţi şi robi, liberi şi întemniţaţi, toţi dorm. mai departe>>

"Cei răi nu pot fi fericiţi"

Vlahuta2Scrisoare adresată de Alexandru Vlahuţă fiicei sale Margareta când aceasta a împlinit şaptesprezece ani...

Să trăieşti, Mimilică dragă, şi să fii bună, - să fii bună pentru ca să poţi fi fericită. Cei răi nu pot fi fericiţi. Ei pot avea satisfacţii, plăceri, noroc chiar, dar fericire nu. Nu, pentru că, mai întâi cei răi nu pot fi iubiţi, şi-al doilea... al doilea... de! Norocul şi celelalte „pere mălăieţe" care se aseamănă cu el vin de-afară, de la oameni, de la împrejurări, asupra cărora n-ai nici o stăpânire şi nici o putere, pe când fericirea, adevărata fericire în tine răsare şi-n tine-nfloreşte şi leagă rod, când ţi-ai pregătit sufletul pentru ea. Şi pregătirea este o operă de fiecare clipă, - când pierzi răbdarea, împrăştii tot ce-ai înşirat şi iar trebuie s-o iei de la început. De aceea şi vezi aşa de puţini oameni fericiţi... Atâţi câţi merită...

A, dacă nu ne-am iubi pe noi aşa fără măsură, dacă n-am face atâta caz de persoana noastră şi dacă ne-am dojeni de câte ori am minţit
mai departe>>

Copilul în lumea televizorului şi computerelor

1010027_c025b06e copy_crVorbind despre mijioacele prin care putem apăra simţurile copilului de impresiile vătămătoare, vrem să începem cu natura. Aceasta constituie un minunat antidot împotriva influenţei "civilizaţiei maşiniste", care otrăveşte trupul şi sufletul.

Şi sufletul de copil se poate umple de impresiile bune căpătate în urma contactului cu natura. În vremea plimbării, mama va atrage atenţia copilului asupra curgerii anotimpurilor. Ea îi va arăta cum cad toamna frunzele în parc, cum zăpada acoperă pământul iarna, cu câtă veselie renaşte parcul primăvara. Desăvârşirea formei şi albeaţa curată a zăpezii, puterea cu care năzuieşte spre viaţă firul de iarbă sau mugurele primăvăratic şi multe, multe alte bogăţii ale naturii vii - totul poate să-i procure copilului bucurie şi să-l educe, învăţându-l să-L cunoască în zidire pe Ziditor. Râul care curge tihnit, pârâul limpede, norii şi stelele de pe cer, fertilitatea pământului... Viaţa insectelor, a păsărilor... mai departe>>

Ce trebuie să fac ca să mă mântuiesc?

M Tatiana 2Un frate pe nume Ioan a venit la avva Filimon şi, aşezându-se, i-a spus: "Ce să fac să mă mântuiesc? Deoarece mintea mi se plimbă de la una la alta şi se îndreaptă spre toate lucrurile rele". După o pauză, părintele i-a răspuns: "Aceasta e una dintre patimile din afară şi nu te lasă căci înca nu ai dobândit o dorire desăvârşită a lui Dumnezeu. Căldura acestei dorinţe şi cunoştinţa lui Dumnezeu încă nu au venit la tine". Fratele i-a zis: "Ce ar trebui să fac, părinte?". Avva Filimon răspunse: "Cugetă în lăuntrul tău pentru o vreme, adânc în inima ta; căci aceasta îţi poate curăţi mintea de lucrurile acelea". Fratele, neînţelegând ceea ce i se spusese, îi zise bătrânului: "Ce este cugetarea lăuntrică, părinte?". Bătrânul răspunse: "Uită-te mereu în inima ta, şi cu atenţie rosteşte în mintea ta cu frică şi cutremur: "Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă". Căci aceasta e povaţa pe care fericitul Diadoh a dat-o începătorilor". mai departe>>

Din poşta redacţiei

post1Cu ce mergem în rai?

Am învăţat religia doi ani. În 2009 disciplina s-a scos din program. La întrebarea mea adresată colegilor referitor la revenirea la acest obiect de studiu, aceştia au invocat faptul că sunt suprasolicitaţi.

Am rămas şocat: "Vă daţi seama ce spuneţi?". În rai doar nu ne vom duce cu gramatica şi calculul, ci cu faptele bune acumulate pe parcursul întregii vieţi. mai departe>>

Citatul ediţiei

Când într-o noapte senină de toamnă scrutez cerul senin, presărat cu stele fără de număr, atât de deosebite ca marime dar răspândind aceeaşi lumină, îmi spun: astfel sunt şi scrierile Părinţilor!

Când într-o zi de vară scrutez marea cea întinsă, acoperită de o mulţime de corăbii cu pânzele lor asemenea aripilor unor lebede albe, corăbii ce se duc sub un singur vânt spre o singură ţintă, spre un singur port, îmi spun: astfel sunt şi scrierile Părinţilor!

Când aud un cor armonios, pe mai multe voci, în care diferitele voci într-o armonie elegantă cântă o cantare dumnezeiească, atunci îmi spun: astfel sunt şi scrierile Părinţilor!

Sf. Ignatie Breancianinov

Rânduri de aur

Crezul

Puneţi-mi lanţuri şi cătuşe
să sune scrâşnetul hain
şi mii de lacăte la uşe,
eu tot ceea ce-am fost rămân.
Surpaţi asupra-mi munţi şi ape,
puteţi chiar să mă spânzuraţi.
Cu grele, negre târnăcoape,
credinţa nu mi-o sfărâmaţi.
Târâţi-mă de vreţi sub şanţuri
şi îngropaţi-mi trupul stins.
Eu sorb ca Făt-Frumos,
                        din lanţuri
puteri adânci de neînvins.
Puteţi să năpustiţi tot iadul
ca să mă frângă până-n miez.
Eu stau în viscole ca bradul
şi tare, tare ca un crez.
Radu GYR
Închisoarea Aiud

mai departe>>