E toaca Ta! A început să bată!
Foaie de suflet şi de cuget pentru tot creştinul
Toaca
Maică Matrona
 [video] "Ecumenismul e pentru că nu ne apărăm credinţa, iar dacă nu ne apărăm credinţa - ne pecetluiesc". Adunare generală. “Invazia microcipurilor în Moldova. Cum ne apărăm?” Prot. Anatolie CIBRIC: „În ultima vreme, pe unele forumuri au apărut comentarii provocatoare semnate cu numele meu” [video] Un filmuleţ despre CIPURI şi o întrebare: CIPURILE IMPLANTABILE actuale LE-AŢI ACCEPTA? PATRIARHUL KIRIL ÎI CONSIDERĂ PE CATOLICI ŞI PROTESTANŢI ERETICI. Detalii depsre întâlnirea delegaţiei Mitropoliei Moldovei cu arhiep. Teognost EREZIA STRÂNSĂ CU UŞA ÎŞI ARATĂ COLŢII. Primele informaţii despre întâlnirea delegaţiei Mitropoliei Chişinăului şi a Întregii Moldove cu arhiepiscopul Teognost [video] Conferinţă de presă la tema reacţiei ierarhiei BORu la Scrisoarea Deschisă a Creştinilor Ortodocşi din Moldova Creştinii ortodocşi către reprezentaţii Ministerului Sănătăţii: „Nu vă credem!” [video] Un grup de ONG-uri cer modificarea legislaţiei privind vaccinarea copiilor Conferinţă şi protest spontan împotriva vaccinării obligatorii [video] Ieroschimonahul Rafail (Berestov) Aghioritul la întâlnirea de la Chişinău: „Întreaga Ortodoxie este într-un pericol nemaiauzit!” [video] STRIGĂTOR LA CER: 2006 - Pomenirea papei în catedrala patriarhală din Constantinopol [video] Cuvântarea Părintelui Anatolie (CIBRIC) despre prigoana începută ACUM în Rusia: "Vine valul cel mare!" [video] PS Iustinian (România): ”Slujitorii altarelor, să luăm ATITUDINE! Poporul intuiește ceva...” Scrisoarea deschisă a creştinilor ortodocşi din Moldova către Patriarhul Kiril al Moscovei şi al Întregii Rusii [ACTUALIZAT]  DRUMUL CRUCII în jurul Chişinăului [FOTO/VIDEO - actualizat, 17 iulie]  [IMPORTANT, VIDEO] Părintele Rafail (BERESTOV) de la Athos susţine Scrisoarea creştinilor ortodocşi din Moldova către Patriarhul Kiril  Stareţul Rafail (Berestov) de la Athos: "Nu se mai poate tăcea!" [foto] 23iunie. Moldova, binecuvântată de Dumnezeu!  [video] Părintele Arsenie (Papacioc): "Pentru adevăr trebuie să ştii să mori" Sf. Simeon Noul Teolog: Pogorârea în noi a Sfântului Duh - condiţia mântuirii  Mass-media (ne) moldovenească prigoneşte tot ce e creştinescArhiepiscopul Averchie (Tauşev): "Să fim adevăraţi creştini ortodocşi, nu modernişti" Cuv. Kukşa al Odesei: "Staţi în credinţa ortodoxă până la ultima suflare!" Pr. Dionisie Ignat: "Dacă au înşelat pe capii Bisericii, sigur... s-a terminat, e sfârşitul"  
românăрусский
Legături externe

rss


Scara spre Cer


Banerul nostru:

toaca_139


Nr. 4, aprilie 2009
Nimic fără Dumnezeu
Ştiri și Publicații
Toate ştirile şi publicaţiile>>

copii

De peste tot se aude chemarea: trăieşte cu ziua de azi, desfătează-te, relaxează-te, simte-te bine. Iar subtextul este altul, mult mai întunecat: uita de Dumnezeu şi orice altă viaţă în afară de aceasta, alungă din suflet orice teama de Dumnezeu şi cinstire a sfinţeniei.

Cuv. Serafim ROSE

Tezaurul limbii noastre păstrează o expresie frumoasă care îl caracterizează pe omul bun, numindu-l "săritor la nevoie". În curând, însă, se pare că această expresie va dispărea cu desăvârşire. Multe fărădelegi se fac nestingherit în ţara noastră, însă rar cine se încumetă să ia o atitudine fermă, să sară la nevoie. E de mirare că ne mai doare pentru orice palmă de pământ ce vor să ne-o ia străinii, dar nu avem nici o durere pentru pierderea terenurilor sufletelor noastre şi a copiilor noştri, care, acaparate de idei străine, de valori anticreştine, se usucă fără cele mai frumoase calităţi caracteristice înaintaşilor noştri - spiritul de credinţă şi de jertfă. Suntem nici reci, nici fierbinţi - doar căldicei. Şi aceasta e pricina că veneticii de aiurea îşi permit să ne înveţe şi să ne ghideze. Sf. Macarie cel Mare a exprimat foarte plastic starea sufletului fierbinte, asemuindu-l unui ceaun ce stă pe foc şi de care nu se încumetă să se atingă nici o muscă, însă dacă ceaunul s-a răcit atunci pe el se aşază nestingerit şi muşte, şi broaşte, se caţără şerpi şi şopârle şi toate jigăniile.

Orice boală începe cu diagnosticarea ei. Simptomele bolii care a cuprins întreaga noastră societate în general şi intelectualitatea în particular, sunt pe faţă: indeferentismul, răceala şi chiar ura reciprocă. Aş mai numi-o şi SIDA spirituală. Fiecare se ocupă de sine, de confortul său personal şi nu observă că insula pe care trăieşte, se micşorează pe zi ce trece, urmând a fi înghiţită de valurile fărădelegilor acestei lumi. Astăzi, poate ca niciodată în istorie, suntem foarte dezbinaţi, prezentând o pradă uşoară. Şi dacă nu ne vom deştepta şi nu ne vom uni forţele la bine, vom rămâne neputincioşi şi bicisnici în faţa hidrei cu multe capete îndreptate împotriva creştinismului, împotriva tineretului, împotriva valorilor noastre naţionale. Şi cine dacă nu intelectualitatea are responsabilitatea de a fi barometrul societăţii, de a bate toaca şi a trage clopotul în momentele de cumpănă, chemând la vigilenţă şi la luptă.

Poporul nostru întotdeauna s-a unit la greu şi prin unire a izbândit. Şi asta datorită celor ce stăteau în fruntea lui, slujind aproapelui şi jertfindu-se pentru credinţă, neam şi ţară. Atunci însă când cei mai buni reprezentanţi ai neamului, născuţi şi hrăniţi din seva acestui pământ îşi uită menirea, ei nu mai sunt buni de nimic, devenind asemeni sării care şi-a pierdut tăria. Nefiind puse în slujba poporului care i-a născut, toată înţelepciunea, cunoştinţele şi valorile lor zac îngropate adânc în pământ.

Unde este astăzi intelectualitatea noastră, floarea societăţii? A murit sau doarme adânc? Cine are datoria să le spună tinerilor că viaţa aceasta nu este o distracţie necontenită, nu este desfrâu şi evantai de plăceri? Copiii noştri, cu toată pretinsa noastră dragoste pentru ei, de fapt au rămas singuri şi dezorientaţi în faţa răului şi hăului. Ei au rămas orfani de învăţătura sănătoasă şi de povaţa creştinească. De peste tot li se strigă şi li se inoculează cu viclenie: fii liber, fă ce-ţi place, trăieşte clipa ş.a.m.d. Cine îi apără de acest tsunami distrugător de suflet? La ce bun scriitorii, poeţii, profesorii cu grade didactice, dacă nimeni nu-şi ridică glasul întru apărarea viitorului acestei ţări? De ce în aceste vremuri de distrugere pas cu pas a tineretului glasul lor nu se aude? De ce nu se unesc pentru a face front comun împotriva devastării morale şi spirituale a poporului care i-a născut? De ce nu cer imperativ stoparea desfrâului de pe ecrane, blocarea site-urilor pornografice, muţirea muzicii năucitoare care îi hipnotizează pe tinerii noştri la diverse festivaluri ale berii, şi «sărbători» diabolice ce au o singură menire: îndobitocirea tineretului. Aceste festivaluri beţive şi des-frânate nu sunt altceva decât misterii păgâne (puse bine la punct de slugile lui antihrist), apogeul cărora sunt jertfele omeneşti. Nu e nici un secret că multe fete după ce se «distrează» din plin la bacanale de acest gen, peste un timp, stau în rând la chiuretaj, omorându-şi pruncii. Unele îi sufocă prin căminele studenţeşti, altele îi aruncă la gunoi, dând de mâncare câinilor...

Întelectualitatea noastră, vârful de lance al societăţii, însă tace. Oare ce aşteaptă? Cu adevărat satul arde, iar baba se piaptănă. Oare chiar nu conştientizează ce se întâmplă, crezându-se intangibilă şi infailibilă? Or, această atitudine de laş nu îi face cinste nimănui, cu atât mai mult intelectualului. El, fiind cel mai înzestrat reprezentant al societăţii, dacă nu valorifică spre bine darurile date lui de Dumnezeu, înseamnă că nu îşi îndeplineşte menirea, este o aramă sunătoare. Înseamnă că în zadar îşi mai mănâncă pâinea. Faptul că ne invadează răul sub diverse forme şi noi nu ripostăm, ascunzându-ne după masca falsei toleranţe, făcându-ne a nu vedea înmulţirea cu bună ştiinţă a celor mai groaznice păcate, înseamnă că noi, chiar şi afirmând că suntem profund religioşi (după cum spun unii scriitori), în realitate nu suntem decât nişte complici ai răului.

Fiecare vreme îşi are eroii săi. Şi astăzi este un eroism să spui "Nu!" subculturii, "Nu!" desfrâului, "Nu!" alcoolismului şi drogurilor; "Nu!" depravării tineretului, "Nu!" invaziei anticreştinismului. Şi nu este de ajuns doar să spui "Nu!", ci suflecându-ţi mânecile să pui umărul, să-i ajuţi pe copiii noştri, tineretul nostru zombat. Să sari la nevoie, folosind tot arsenalul de cunoştinţe şi daruri pe care le ai.

Toţi profesorii, scriitorii, jurnaliştii, savanţii, oamenii de artă, dacă nu le-a împietrit definitiv conştiinţa, trebuie să se ridice şi, cerând ajutor de la bunul Dumnezeu, să acţioneze. În caz contrar degeaba mai fac umbră pământului şi vor răspunde la Straşnica Judecată de sufletele acestor copii pe care au putut să-i ajute să afle calea cea bună şi n-au făcut-o.

Cine dacă nu ei au sfânta chemare să orienteze generaţia tânără spre învăţătura Bisericii Ortodoxe şi vieţuirea curată în duhul ortodoxiei, spre adevăratele valori, care au ţinut neamul nostru vertical două mii de ani. Căci "cununa înţelepciunii este temerea de Domnul, care odrăsleşte pace şi sănătate nevătămată" (Isus Sirah). Numai aşa copiii noştri vor deveni creştini buni, oameni vrednici, înarmaţi împotriva antivalorilor propagate astăzi cu obrăznicie diabolică. Numai aşa ei vor deosebi binele de rău şi vor merge pe calea mântuirii, ocolind capcanele şi mrejele lui antihrist.

Ala BORDEIANU

P. S. Aceste rânduri le-am aşternut cu mai mult timp în urmă. Acum, însă recitindu-le am găsit că sunt foarte actuale. În lumina lor se întrevede limpede că în cadrul manifestaţiei tineretului din ziua Bunei Vestiri, mare sărbătoare creştină, cei despre care am scris mai sus, odată în plus şi cu maximă putere s-au dovedit a fi laşi şi trădători, vizavi de tinerii pe care sunt meniţi să-i ocrotească. Aşadar, atâta timp cât intelectualitatea va sta departe de maica poporului nostru, de sfânta noastră Biserică Ortodoxă, ea va prezenta doar un trup fără suflet, un cadavru, care nu-i în stare să se ghideze pe sine, dar mite, pe alţii, pentru că suntem nimic fără Dumnezeu. Nihil sine Deo.

Comentarii

2009-10-06 09:07:54
rudolf leonard

Bolnav de cancer la 24 de ani

Mă numesc Magyara Rudolf Leonard, am 24 de ani şi bani prea puţini pentru a-mi permite medicamentele necesare tratării afecţiunilor de care sufăr. Nu am pe nimeni, am crescut, de la un an, în mai multe case de copii din Sibiu, iar de la 18 ani sunt pe drumuri. Acum dorm la un adăpost de noapte din Sibiu şi nu pot munci pentru că medicii mi-au interzis efortul fizic. Sufăr de ciroză hepatică, ulcer, leucemie şi scolioză toracică şi am nevoie, lunar, de medicamente în valoare de aproape cinci milioane de lei pentru a putea urma tratamentul prescris de medici. Mă adresez oamenilor cu suflet şi credinţă în Dumnezeu să mă ajute pentru a putea continua acest tratament. Cei care doresc, mă pot ajuta cu mici donaţii în contul deschis la BCR RO36RNCB0231088855520001 (lei).

Vă rog ajutaţi-mă dacă nu pot să mor.

E-mail: rudolfleonard@yahoo.com

Telefon: 0757205495

Vă mulţumesc anticipat.

Boală, disperare, durere, neajutorare şi câte sinonime ar putea descrie situaţia acestui om. În jurul nostru în fiecare zi mor oameni. Mor sau trăiesc cu o frică teribilă de moarte din cauza indiferenţei noastre. În fiecare zi semenii noştri duc poveri grele în sufletele lor. Cine dintre noi este gata să întindă o mână de ajutor???

Nu pot să ajut acest om financiar, dar vreau prin acest anunţ să sesizez pe cei care nu stau cu mâna întinsă şi pot să pună ceva deoparte ca să contribuie la această nevoie. Dumnezeu spune că: religiunea curată şi neîntinată înaintea Lui constă în cercetarea văduvelor şi orfanilor în necazurile lor. (Iacov 1). Tu ce faci în acest sens. Contribuie şi tu la salvarea lui Rudolf. Am aflat despre situaţia lui de la el, când a lăsat mesajul de mai sus într-un comentariu pe acest blog. Trimite acest mesaj tuturor celor care ar putea să dea o mână de ajutor.

2015-07-25 20:11:29
Karmen

My brother sgseguted I might like this blog. He was entirely right. This submit truly made my day. You cann't believe just how a lot time I had spent for this info! Thanks!

2015-07-29 00:12:01
Rahul

The latest Zune ieretnnt browser can be astoundingly fantastic, but is not as great as your iPod's. It truly does work properly, but just isn't as rapidly mainly because Firefox, and contains a fabulous clunkier vent. In the event you once in a while intend on with all the web browser this is not a huge concern, but when you are planning that will have a look at net a decent amount through your PMP then the iPod's even bigger display screen and cell phone may well be vital. http://fbfslxwk.com [url=http://kvhwhr.com]kvhwhr[/url] [link=http://kkflook.com]kkflook[/link]

Lăsaţi un comentariu

ATENŢIE: Redacţia îşi asumă dreptul de a suprima comentariile deplasate.