E toaca Ta! A început să bată!
Foaie de suflet şi de cuget pentru tot creştinul
Toaca
Maică Matrona
 [video] "Ecumenismul e pentru că nu ne apărăm credinţa, iar dacă nu ne apărăm credinţa - ne pecetluiesc". Adunare generală. “Invazia microcipurilor în Moldova. Cum ne apărăm?” Prot. Anatolie CIBRIC: „În ultima vreme, pe unele forumuri au apărut comentarii provocatoare semnate cu numele meu” [video] Un filmuleţ despre CIPURI şi o întrebare: CIPURILE IMPLANTABILE actuale LE-AŢI ACCEPTA? PATRIARHUL KIRIL ÎI CONSIDERĂ PE CATOLICI ŞI PROTESTANŢI ERETICI. Detalii depsre întâlnirea delegaţiei Mitropoliei Moldovei cu arhiep. Teognost EREZIA STRÂNSĂ CU UŞA ÎŞI ARATĂ COLŢII. Primele informaţii despre întâlnirea delegaţiei Mitropoliei Chişinăului şi a Întregii Moldove cu arhiepiscopul Teognost [video] Conferinţă de presă la tema reacţiei ierarhiei BORu la Scrisoarea Deschisă a Creştinilor Ortodocşi din Moldova Creştinii ortodocşi către reprezentaţii Ministerului Sănătăţii: „Nu vă credem!” [video] Un grup de ONG-uri cer modificarea legislaţiei privind vaccinarea copiilor Conferinţă şi protest spontan împotriva vaccinării obligatorii [video] Ieroschimonahul Rafail (Berestov) Aghioritul la întâlnirea de la Chişinău: „Întreaga Ortodoxie este într-un pericol nemaiauzit!” [video] STRIGĂTOR LA CER: 2006 - Pomenirea papei în catedrala patriarhală din Constantinopol [video] Cuvântarea Părintelui Anatolie (CIBRIC) despre prigoana începută ACUM în Rusia: "Vine valul cel mare!" [video] PS Iustinian (România): ”Slujitorii altarelor, să luăm ATITUDINE! Poporul intuiește ceva...” Scrisoarea deschisă a creştinilor ortodocşi din Moldova către Patriarhul Kiril al Moscovei şi al Întregii Rusii [ACTUALIZAT]  DRUMUL CRUCII în jurul Chişinăului [FOTO/VIDEO - actualizat, 17 iulie]  [IMPORTANT, VIDEO] Părintele Rafail (BERESTOV) de la Athos susţine Scrisoarea creştinilor ortodocşi din Moldova către Patriarhul Kiril  Stareţul Rafail (Berestov) de la Athos: "Nu se mai poate tăcea!" [foto] 23iunie. Moldova, binecuvântată de Dumnezeu!  [video] Părintele Arsenie (Papacioc): "Pentru adevăr trebuie să ştii să mori" Sf. Simeon Noul Teolog: Pogorârea în noi a Sfântului Duh - condiţia mântuirii  Mass-media (ne) moldovenească prigoneşte tot ce e creştinescArhiepiscopul Averchie (Tauşev): "Să fim adevăraţi creştini ortodocşi, nu modernişti" Cuv. Kukşa al Odesei: "Staţi în credinţa ortodoxă până la ultima suflare!" Pr. Dionisie Ignat: "Dacă au înşelat pe capii Bisericii, sigur... s-a terminat, e sfârşitul"  
românăрусский
Legături externe

rss


Scara spre Cer


Banerul nostru:

toaca_139


Nr. 2, februarie 2008
Sfinţii Părinţi ne cheamă la pocăinţă şi la plâns
Ştiri și Publicații
Toate ştirile şi publicaţiile>>

monah 200 Color copy

Aşa cum e firesc să ne plângem morţii, tot aşa trebuie să plângem şi pierderea mântuirii noastre, ca să nu spunem mai mult. Cu o asemenea dorinţă şi un asemenea curaj ar trebui ca toţi să aibă ochii sufletului îndreptaţi spre această ţintă şi totul să ne fie o chemare şi aducere-aminte. Cei care şi-au pierdut soţiile sau copiii au mereu în suflet chipul celor plecaţi de aici; în timp ce noi, care am pierdut Împărăţia Cerurilor, ne gândim la orice numai la ea nu. Nici unul din aceia, fie el şi de neam împărătesc, nu s-ar ruşina să se supună legii doliului - se va arunca la pământ, va plânge cu amar, îşi va schimba veşmintele, se va supune din toată inima tuturor celorlalte datini potrivite cu acest moment, fără să ţină seama nici de educaţia sa, nici de neputinţele ce ar putea urma acestei mâhniri adânci - va răbda totul cu cea mai mare uşurinţă... Noi însă, care nu suntem în doliu pentru soţie sau copil, ci pentru un suflet, şi nu pentru suflet străin, ci pentru al nostru, ne scuzăm îndreptăţindu-ne cu slăbiciunea sănătăţii şi fineţea educaţiei! Şi slavă Domnului, asta să fie singura nenorocire! Însă noi nu facem nici măcar ceea ce nu cere un efort fizic. Căci de ce forţă fizică e nevoie, spune-mi, atunci când e vorba de străpungerea inimii, de rugăciunea veghetoare, de cugetarea la păcate, de combaterea lăcomiei şi a pretenţiilor prosteşti şi de smerirea minţii? Acestea ni-L fac pe Dumnezeu milostiv, însă noi nu le facem nici măcar pe acestea. (Sfântul Ioan Gură de Aur)

Şi voi imitaţi-vă preotul smerit; da, copiii mei preaiubiţi, da, voi care sunteţi împreună cu el părtaşi la dojana şi bunătatea dumnezeiască, ţineţi-vă sufletele în lacrimi; opriţi-vă mânia, făcând mai bine faptele voastre... Ştiu că mie, slujitorului lui Dumnezeu, şi vouă, care aţi primit aceeaşi cinste, ni se porunceşte să intrăm îmbrăcaţi în pânză de sac şi bătându-ne în piept zi şi noapte între prag şi altar, cu straie vrednice de milă, să plângem cu stăruinţă pentru noi şi popor, fără să cruţăm nimic, nici durerea, nici cuvintele în stare să-L milostivească pe Dumnezeu...; şi aceasta cu atât mai multă mâhnire cu cât mai mare este demnitatea noastră, pentru a învăţa prin exemplul nostru poporul despre străpungerea inimii şi îndreptarea răului...

Veniţi aşadar, fraţilor, să cădem şi să plângem înaintea Domnului, Ziditorul nostru. să rânduim un doliu obştesc. Să înălţăm glasul rugăciunii în locul ţipetelor care Îi sunt urâte, să ridicăm în urechile Domnului Savaot aceasta: "Să abatem mânia Sa prin mărturisire". Întrucât L-am văzut mânios, să facem aşa încât să-i îndepărtăm mânia. Cine ştie, precum stă scris, dacă nu cumva îi va părea rău şi va pogorî asupra noastră binecuvântare. Ştiu foarte bine acest lucru pentru că am cunoscut iubirea de oameni a lui Dumnezeu. Va părăsi ceea ce e potrivnic firii Sale, adică mânia, şi va veni la ce este potrivit firii Sale, adică la milostivire. Căci în acest scop îşi arată mânia, spre aceasta înclină... Numai să ne fie milă de noi înşine şi să croim drum spre dreapta iubire a Tatălui. Să semănăm cu lacrimi ca să secerăm cu bucurie. (Sf. Grigorie Teologul)

Comentarii

2015-07-25 06:55:33
Lawrence

Mistress Nia ey, The thing is I have a foot fetish and its quite rare to find aaisns that do so with pretty feet like yours. I like the fact that your home grown british just like myself. Im just a normal dude growing up in east london roughly round ur age. I cant really tell chicks that i got this foot fetish thing right as they will most likely think its weird you get me. I would defo like to give some attention to your feet babe, but im not really into being treated slave and that. On a level i do think you and your feet are gorgeous and would like to sort something out. Hopefully you read this and get in touch.

2015-07-28 17:09:59
Jung

Goddess NIA,I bow my head beneath Ur<a href="http://fwjgjqamgs.com"> arbdaole</a> feet,offering my head as Ur foot rest.My almighty,supreme power,Ur highness, my owner,my ultimate Goddess,I am born 2 B Ur personal pet dog.Serve U full time,24x7x365xtill last breath,living life as Ur doggy, would B pride 4 me.Collar me as Goddess NIA S doggy .make my life meaningful.Will do all COOKING ,Ur house chores,cleaning,washing,mopping,ironing,shoe shining, driving,feet massage,body massage, being Ur collared dog is living gr8 life.I crawl at Ur feet,crave 4 Ur feed, Ur waste is my taste,Ur spit is holy,will always wear Ur dog collar, in public or private,will serve U like Ur loyal pet.Please OWN me, COLLAR me.Let the whole world know, U R my owner,& am born 2 B Ur doggyUr's forever loyal dogNia's doggy

2015-07-29 00:08:29
Yunie

Mistress Nia, Too little, i fear. My main abitilies are intellectual )i am educated to Ph.D level). i helped my previous Owner in Her work and personal projects. She also used me as a house servant (cleaning, running errands, polishing shoes, doing laundry etc), counsellor, sounding board, whipping boy and clown. i would take Her shopping for clothes and other things and buy Her dinner as She chose. Luckily we/we were close geographically as well as spiritually and could see one another often. In London/Essex i am not so close to You, regretfully. So i doubt i am of use to You but thank You very much for asking. In fact, for noticing me at all.Deepest respect,paul http://vhmpigu.com [url=http://bxsnxrwkcgm.com]bxsnxrwkcgm[/url] [link=http://owwvuuyi.com]owwvuuyi[/link]

Lăsaţi un comentariu

ATENŢIE: Redacţia îşi asumă dreptul de a suprima comentariile deplasate.