E toaca Ta! A început să bată!
Foaie de suflet şi de cuget pentru tot creştinul
Toaca
Maică Matrona
 [video] "Ecumenismul e pentru că nu ne apărăm credinţa, iar dacă nu ne apărăm credinţa - ne pecetluiesc". Adunare generală. “Invazia microcipurilor în Moldova. Cum ne apărăm?” Prot. Anatolie CIBRIC: „În ultima vreme, pe unele forumuri au apărut comentarii provocatoare semnate cu numele meu” [video] Un filmuleţ despre CIPURI şi o întrebare: CIPURILE IMPLANTABILE actuale LE-AŢI ACCEPTA? PATRIARHUL KIRIL ÎI CONSIDERĂ PE CATOLICI ŞI PROTESTANŢI ERETICI. Detalii depsre întâlnirea delegaţiei Mitropoliei Moldovei cu arhiep. Teognost EREZIA STRÂNSĂ CU UŞA ÎŞI ARATĂ COLŢII. Primele informaţii despre întâlnirea delegaţiei Mitropoliei Chişinăului şi a Întregii Moldove cu arhiepiscopul Teognost [video] Conferinţă de presă la tema reacţiei ierarhiei BORu la Scrisoarea Deschisă a Creştinilor Ortodocşi din Moldova Creştinii ortodocşi către reprezentaţii Ministerului Sănătăţii: „Nu vă credem!” [video] Un grup de ONG-uri cer modificarea legislaţiei privind vaccinarea copiilor Conferinţă şi protest spontan împotriva vaccinării obligatorii [video] Ieroschimonahul Rafail (Berestov) Aghioritul la întâlnirea de la Chişinău: „Întreaga Ortodoxie este într-un pericol nemaiauzit!” [video] STRIGĂTOR LA CER: 2006 - Pomenirea papei în catedrala patriarhală din Constantinopol [video] Cuvântarea Părintelui Anatolie (CIBRIC) despre prigoana începută ACUM în Rusia: "Vine valul cel mare!" [video] PS Iustinian (România): ”Slujitorii altarelor, să luăm ATITUDINE! Poporul intuiește ceva...” Scrisoarea deschisă a creştinilor ortodocşi din Moldova către Patriarhul Kiril al Moscovei şi al Întregii Rusii [ACTUALIZAT]  DRUMUL CRUCII în jurul Chişinăului [FOTO/VIDEO - actualizat, 17 iulie]  [IMPORTANT, VIDEO] Părintele Rafail (BERESTOV) de la Athos susţine Scrisoarea creştinilor ortodocşi din Moldova către Patriarhul Kiril  Stareţul Rafail (Berestov) de la Athos: "Nu se mai poate tăcea!" [foto] 23iunie. Moldova, binecuvântată de Dumnezeu!  [video] Părintele Arsenie (Papacioc): "Pentru adevăr trebuie să ştii să mori" Sf. Simeon Noul Teolog: Pogorârea în noi a Sfântului Duh - condiţia mântuirii  Mass-media (ne) moldovenească prigoneşte tot ce e creştinescArhiepiscopul Averchie (Tauşev): "Să fim adevăraţi creştini ortodocşi, nu modernişti" Cuv. Kukşa al Odesei: "Staţi în credinţa ortodoxă până la ultima suflare!" Pr. Dionisie Ignat: "Dacă au înşelat pe capii Bisericii, sigur... s-a terminat, e sfârşitul"  
românăрусский
Legături externe

rss


Scara spre Cer


Banerul nostru:

toaca_139


Nr. 2, februarie 2008
Să fim necontenit în Domnul!
Ştiri și Publicații
Toate ştirile şi publicaţiile>>

untitled

Străbunii noştri erau tari cu duhul. Şi această tărie a duhului şi a credinţei ne-au transmis-o nouă. Însă în veacul trecut ateiştii au distrus multe; au nimicit mulţi oameni duhovniceşti. Nu în aceasta însă constă necazul. Domnul a spus, că şi din pietrele acestea poate zidi fii lui Avraam. Adică, dragostea lui Dumnezeu şi minunile Lui sunt nemărginite.

De aceea acum duşmanii Bisericii nu mai doresc să facă noi-mucenici. Acum este un timp mult mai straşnic. Ei doresc să distrugă nu oasele, ci voinţa omului, să distrugă inima lui, să distrugă cunoştinţele lui. Aceasta-i mult mai groaznic. Trăim în vremurile despre care este scris în Evanghelie: nu vă temeţi de cei ce după uciderea trupului nu pot să facă rău sufletului. Ci temeţi-vă de cei ce după uciderea trupului şi sufletul vostru îl pot arunca în gheena focului. În aceste timpuri noi trăim.

Progresul tehnic naşte regres duhovnicesc. Despre aceasta au scris scriitorii bisericeşti încă în secolul nouăsprezece. Mândria omului dotat cu tehnică creşte. De parcă el n-ar mai avea nevoie de Dumnezeu. Are maşini, are mijloace tehnice. Însă nu înţelege că, de n-ar exista energia care mişcă această maşină, ea s-ar opri. Şi s-ar opri toată tehnica. Fiindcă numai puterea care este la Dumnezeu niciodată nu se sfârşeşte.

Provocarea pe care i-o face creştinului ortodox globalizarea este doar la chip fioroasă. Însă fiecare om trebuie să fie hotărât în inima sa: să nu accepte şi să nu primească nici un fel de lucrări satanice. Iar cum ne va apăra Domnul, noi nu ştim. Fiindcă credinţa acum este o nevoinţă pentru raţiune, căci raţiunea a păcătuit prin omul primordial Adam. Acum numai prin credinţă omul va fi viu şi prin credinţă se poate mântui. De aceea se cuvine să cerem tărie duhului şi credinţei. Iar Dumnezeiescul har tămăduieşte întotdeauna neputinţele şi sporeşte puterile, însă numai ale celor, care se află într-o continuă mişcare. A celui ce se roagă neîncetat lui Dumnezeu, Îi mulţumeşte lui Dumnezeu, cere iertarea păcatelor şi cere puteri duhovniceşti nu pentru sine. Fiindcă dacă un om începe un lucru bun şi va cere: „Hai, Doamne, ajută-mi": Domnul poate să-i zică: „Dar tu eşti oare vrednic?" Noi suntem datori să cerem cu smerenie şi cu blândeţe: „Doamne, ajută-mi mie pentru slava Ta, pentru numele Tău cel Sfânt, pentru slava Sfintei Tale Biserici; Dumnezeule, şi pentru viaţa veşnică". Atunci ai şansa să primeşti ceea ce ceri.

Nu este de ajuns să ştii despre legile duhovniceşti. Trebuie să le cunoşti. Cum? Trăind conform acestor legi. Ce este mai presus de duhovnicia ortodoxă? Ce este mai puternic? Nimic!

Domnul a dăruit oamenilor să săvârşească jertfa fără de sânge, să slujească Dumnezeiasca Liturghie, a dăruit Biserica Sa şi El Însuşi S-a făcut piatra unghiului. El este Capul Bisericii Ortodoxe mântuitoare. Arhiereul este întâistătătorul, adică prima persoană responsabilă. Preotul este persoana prin care Domnul săvârşeşte mântuirea sufletelor omeneşti. Şi chemarea mireanului este să lumineze în lumea aceasta, cum scris este în Evanghelie. Aşa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, ca văzând ei faptele voastre bune să-L preaslăvească pe Tatăl vostru Carele este în ceruri. Dacă se va proslăvi Numele Tatălui Ceresc, atunci Domnul îi răsplăteşte însutit omului care încă trăieşte pe pământ. Domnul face minuni.

De aceea frica globalizării pe care tot ea o inoculează este o frică satanică. Da, într-adevăr în globalizăre acţionează forţe pseudo-duhovniceşti, forţe oculte. Însă este necesar să-i opunem tăria duhului ortodox, care se întemeiază pe smerenie şi blândeţe. Fiindcă blândeţea îl face pe om reţinut, cu dreaptă socoteală. Iar dreapta socoteală este cea mai înaltă virtute. Această virtute întotdeauna hotărăşte ce este bine şi ce este rău. Dacă satana necontenit unelteşte meşteşuguri ca să-i piardă pe oameni, se cuvine să opunem acestora puterile harului Duhului Sfânt. Şi să cerem de la Dumnezeu, necontenit să cerem. Fiindcă puterile noastre sufleteşti şi cele duhovniceşti, pe care periodic Domnul ni le dăruieşte, nu sunt de ajuns. Trebuie necontenit să fim în Domnul. Iar harul Dumnezeiesc întotdeauna tămăduieşte neputinţele noastre şi puterile noastre care seacă le împlineşte, pentru ca să putem sta neclintit întru adevărul sfintei credinţe ortodoxe şi să ajungem la limanul lin al vieţii veşnice.

Episcopul Ipolit (Hiliko)
Din discursul rostit la Conferinţa "Provocările globalizării", Chişinău, 2007

Lăsaţi un comentariu

ATENŢIE: Redacţia îşi asumă dreptul de a suprima comentariile deplasate.