E toaca Ta! A început să bată!
Foaie de suflet şi de cuget pentru tot creştinul
Toaca
Maică Matrona
 [video] "Ecumenismul e pentru că nu ne apărăm credinţa, iar dacă nu ne apărăm credinţa - ne pecetluiesc". Adunare generală. “Invazia microcipurilor în Moldova. Cum ne apărăm?” Prot. Anatolie CIBRIC: „În ultima vreme, pe unele forumuri au apărut comentarii provocatoare semnate cu numele meu” [video] Un filmuleţ despre CIPURI şi o întrebare: CIPURILE IMPLANTABILE actuale LE-AŢI ACCEPTA? PATRIARHUL KIRIL ÎI CONSIDERĂ PE CATOLICI ŞI PROTESTANŢI ERETICI. Detalii depsre întâlnirea delegaţiei Mitropoliei Moldovei cu arhiep. Teognost EREZIA STRÂNSĂ CU UŞA ÎŞI ARATĂ COLŢII. Primele informaţii despre întâlnirea delegaţiei Mitropoliei Chişinăului şi a Întregii Moldove cu arhiepiscopul Teognost [video] Conferinţă de presă la tema reacţiei ierarhiei BORu la Scrisoarea Deschisă a Creştinilor Ortodocşi din Moldova Creştinii ortodocşi către reprezentaţii Ministerului Sănătăţii: „Nu vă credem!” [video] Un grup de ONG-uri cer modificarea legislaţiei privind vaccinarea copiilor Conferinţă şi protest spontan împotriva vaccinării obligatorii [video] Ieroschimonahul Rafail (Berestov) Aghioritul la întâlnirea de la Chişinău: „Întreaga Ortodoxie este într-un pericol nemaiauzit!” [video] STRIGĂTOR LA CER: 2006 - Pomenirea papei în catedrala patriarhală din Constantinopol [video] Cuvântarea Părintelui Anatolie (CIBRIC) despre prigoana începută ACUM în Rusia: "Vine valul cel mare!" [video] PS Iustinian (România): ”Slujitorii altarelor, să luăm ATITUDINE! Poporul intuiește ceva...” Scrisoarea deschisă a creştinilor ortodocşi din Moldova către Patriarhul Kiril al Moscovei şi al Întregii Rusii [ACTUALIZAT]  DRUMUL CRUCII în jurul Chişinăului [FOTO/VIDEO - actualizat, 17 iulie]  [IMPORTANT, VIDEO] Părintele Rafail (BERESTOV) de la Athos susţine Scrisoarea creştinilor ortodocşi din Moldova către Patriarhul Kiril  Stareţul Rafail (Berestov) de la Athos: "Nu se mai poate tăcea!" [foto] 23iunie. Moldova, binecuvântată de Dumnezeu!  [video] Părintele Arsenie (Papacioc): "Pentru adevăr trebuie să ştii să mori" Sf. Simeon Noul Teolog: Pogorârea în noi a Sfântului Duh - condiţia mântuirii  Mass-media (ne) moldovenească prigoneşte tot ce e creştinescArhiepiscopul Averchie (Tauşev): "Să fim adevăraţi creştini ortodocşi, nu modernişti" Cuv. Kukşa al Odesei: "Staţi în credinţa ortodoxă până la ultima suflare!" Pr. Dionisie Ignat: "Dacă au înşelat pe capii Bisericii, sigur... s-a terminat, e sfârşitul"  
românăрусский
Legături externe

rss


Scara spre Cer


Banerul nostru:

toaca_139


Numărul curent
Să fim necontenit în Domnul!
Ştiri și Publicații
Toate ştirile şi publicaţiile>>

untitled

Străbunii noştri erau tari cu duhul. Şi această tărie a duhului şi a credinţei ne-au transmis-o nouă. Însă în veacul trecut ateiştii au distrus multe; au nimicit mulţi oameni duhovniceşti. Nu în aceasta însă constă necazul. Domnul a spus, că şi din pietrele acestea poate zidi fii lui Avraam. Adică, dragostea lui Dumnezeu şi minunile Lui sunt nemărginite.

De aceea acum duşmanii Bisericii nu mai doresc să facă noi-mucenici. Acum este un timp mult mai straşnic. Ei doresc să distrugă nu oasele, ci voinţa omului, să distrugă inima lui, să distrugă cunoştinţele lui. Aceasta-i mult mai groaznic. Trăim în vremurile despre care este scris în Evanghelie: nu vă temeţi de cei ce după uciderea trupului nu pot să facă rău sufletului. Ci temeţi-vă de cei ce după uciderea trupului şi sufletul vostru îl pot arunca în gheena focului. În aceste timpuri noi trăim.

Progresul tehnic naşte regres duhovnicesc. Despre aceasta au scris scriitorii bisericeşti încă în secolul nouăsprezece. Mândria omului dotat cu tehnică creşte. De parcă el n-ar mai avea nevoie de Dumnezeu. Are maşini, are mijloace tehnice. Însă nu înţelege că, mai departe>>

Legământ cu iadul şi cu moartea tocmeală!

Cine se aseamănă, se adună, e o zisă din popor. Ea se aseamănă unui cuvânt din Scriptură: „Cu cel cuvios, cuvios vei fi, şi cu omul nevinovat, nevinovat vei fi" (Ps. 17, 28).
Mare a fost Prorocul Isaia, fiul lui Amos - binecuvântaţi fie cei ce l-au născut! - şi mari întâmplări a prorocit el, în chip desluşit, dintre care cea mai mare este Naşterea Mântuitorului din Preacurata Fecioară. Acel mare proroc vedea cu Duhul lui Dumnezeu, ca printr-un ochean, în sufletele poporului său şi vedea numai moarte şi iad - ca şi cum ai deschide un mormânt şi ai privi la mortul putrezit. Şi striga aşa către norodul său, ca să-l înfricoşeze şi să-l trezească: Căci aţi zis: „Făcut-am legământ cu iadul şi cu moartea tocmeală, pus-am minciuna nădejdea noastră şi cu minciuna ne vom acoperi" (Isaia 28, 15). mai departe>>

Fiara apocaliptică se înstăpîneşte în Moldova

pasaportul biometric Mold

Ministerul Dezvoltării Informaţionale continuă să facă sluj în faţa noii guvernări mondiale. De această dată, prin impunerea paşaportului biometric. Iată cum, ca pe o performanţă, prezintă ştirea wordpress.com: "Direcţia generală documentarea populaţiei, din cadrul ÎS „Registru", începe implementarea noilor servicii de perfectare şi eliberare a paşaportului cu date biometrice. Potrivit Centrului de presă al Ministerului Dezvoltării Informaţionale, acest tip de document este introdus la recomandările organizaţiei mondiale a aviaţiei civile. Paşaportul va avea pe copertă un semn special, care va confirma că documentul deţine informaţie biometrică despre posesor.

Microprocesorul electronic conţine informaţia privind datele biometrice, inclusiv amprentele ambelor degete arătătoare. Informaţia se introduce cu ajutorul unui mecanism special şi se confirmă ulterior prin semnătura digitală. mai departe>>

Neînfricatul mărturisitor

Prea Sfinţia Sa, episcopul Ipolit, este o personalitate duhovnicească marcantă din spaţiul nostru ortodox. Predicile şi discursurile sale, rostite cu diverse prilejuri, ţintesc cele mai dureroase şi mai controversate teme. Prea Sfinţia Sa nu se eschivează să răspundă prompt şi univoc, în lumina învăţăturii Sfintei Evanghelii şi a sfinţilor părinţi ai Bisericii. El este iubit de popor pentru nonconformismul său, mai departe>>

Adresarea sihastrului din Caucaz, ieroschimonahului Rafail (Berestov) către păstori, arhipăstori, călugări şi către toţi dreptmăritorii creştini

P Rafail 200 copy

Arhiereii şi păstorii noştri - episcopul Ipolit şi episcopul Diomid - nu fac dezbinare în Biserică. Ei sunt mărturisitori, apărători ai Adevărului. În Ucraina însă se doreşte dezbinarea poporului bisericesc şi se pregăteşte separarea de Patriarhia Moscovei cu acordul ierarhilor din această Patriarhie. Şi ca Preasfinţitul Ipolit, care este un păstor adevărat şi râvnitor, să nu-i împiedice în această lucrare, ei i-au declarat lui că este înlăturat din slujbă, cu toate că raportul privitor la aceasta nici nu există, ci doar se pregăteşte. Vedeţi ce uneltiri se săvârşesc în Biserică! Pe aceşti doi arhierei - vlădica Ipolit şi vlădica Diomid - arhipăstori adevăraţi, care spun cuvintele Dumnezeiescului adevăr, ca apostolii lui Hristos - pe unul îl înlătură fără nici o pricină obiectivă, pe altul îl ponegresc în fel şi chip. Noi, creştinii ortodocşi, trebuie să-i apărăm pe arhiereii noştri - pe episcopul Ipolit şi episcopul Diomid. Şi să ne opunem dezbinării bisericeşti. Trebuie să luptăm împotriva acestor fărădelegi, fiindcă lumea occidentală pregă-teşte deja unia cu Biserica de Răsărit, deja există o astfel de înţelegere, şi Patriarhul Ecumenic (Bartolomeu - n. red.) s-a numit pe sine fratele mai mic al catolicilor, a declarat că papa este arhiereul de frunte al Bisericii Ortodoxe. Ce urmează mai departe? Patriarhia Moscovei, înşelând oamenii, pe calea summit-ului, sub înfăţişarea activităţii politice, intră în erezia ecumenică, astfel, de fapt, intrând în comuniunea ecumenică cu eterodocşii (ereticii). Aceasta este erezia ereziilor, pe care o înţeleg şi pruncii.

Dragi fraţi şi surori! Oare aşa trebuie să fie? Noi, creştinii ortodocşi, trebuie să ne rugăm ca Domnul să-i scuture pe aceşti lupi în piei de oaie, ca să se îndepărteze de cârma bisericească, ca Biserica lui Hristos să fie ocârmuită de Duhul Sfânt şi să nu fie batjocorit Adevărul Bisericesc! Să nu ne temem! Fiindcă cel fricos nu moşteneşte Împărăţia lui Dumnezeu. mai departe>>

Povăţuiri

Cercetaţi episcopii voştri doar într-o singură privinţă: aflaţi, sunt ei oare ortodocşi, nu învaţă dogme străine Credinţei Ortodoxe şi nu slujesc oare cu ereticii sau cu schismaticii?

Sf. Ghenadii Sholarii

Dacă conducătorul este viclean în ce priveşte credinţa, fugi de el şi nu comunica cu dânsul, chiar dacă-ar fi nu numai om, ci înger pogorât din cer.

Sf. Ioan Gură de Aur

Oricine să fie pentru tine demn, cu excepţia mai departe>>

Crimele catolicilor pe Muntele Athos

mucenici ucisi 2 200 copy

Împăratul Constantinopolului - Mihail al VIII-lea Paleologul (1259-1282), aştepta de la papa Urban al IV-lea (1261-1264) să ajute politic Imperiul Bizantin. De aceea urmărea unirea Biserici Ortodoxe Răsăritene cu ereticul papă de la Roma. Această încercare a împăratului a întâmpinat o statornică împotrivire din partea patriarhului Iosif I (1267-1275).

Dacă în alte situaţii patriarhul era foarte credincios împăratului, în momentul în care împăratul a pus problema unirii, s-a împotrivit "şi a declarat cu jurământ că în nici un caz nu va semna unirea cu ereticul papă". Niciodată nu va recunoaşte autoritatea papei care este potrivnică Evangheliei, Sfintei Tradiţii şi canoanelor bisericeşti. mai departe>>

I-au tăiat capul pentru că nu şi-a scos CRUCEA

evg_rodionov_portret_200_200

13 februarie 1996 este ziua când tinerii ostaşi Evghenii Rodionov, Andrei Trusov, Igor Iakovlev şi Aleksandru Jeleznov, abia sosiţi în detaşamentul de grăniceri din Inguşetia, s-au prezenat la postul de serviciu. Ecourile războiului din Cecenia rar se auzeau pe aici. De aceea nimic nu prevestea evenimentele de mai târziu. La postul de trecere a frontierei s-a oprit pentru verificare o „ambulanţă". De fapt în maşina plină cu arme se aflau vreo zece combatanţi sub conducerea lui Ruslan Haihoroev. Rezultatul încăierării era evident: patru băieţi de optsprezece ani au fost imobilizaţi şi duşi în localitatea cecenă Bamut. Pe asfalt au rămas băltoace de sânge.

...Pe 16 februarie Liubovi Vasilievna a primit o telegramă de la şeful unităţii militare, în care se spunea că fiul ei, Evghenii Rodionov, a părăsit samavolnic unitatea, adică a dezertat. Mama n-a crezut. Pe 26 februarie 1996, Liubovi Rodionova, a desfăşurat harta Caucazului de Nord, a acoperit cu palmele Cecenia şi şi-a zis: „Voi săpa cu mâinile, dar te voi aduce acasă, fiule!" mai departe>>

Necazurile şi ispitele subtile

Sf Ignatie Breanceaninov

Sfinţii Părinţi, călugării din primele veacuri creştine, au fost creştini desăvârşiţi, plini de Duhul Sfânt. Ei au avut descoperiri de sus referitor la monahismul vremurilor de pe urmă şi au făcut referitor la acest subiect proorocii care se împlinesc sub ochii noştri. Toate prezicerile părinţilor sunt de acord în a spune că monahii de la urmă vor duce o viaţă mănăstirească săracă, pentru că nu le vor fi acordate nici puterile psihice şi spirituale, nici belşugul harului de care se bucurau primi călugări, şi că îşi vor câştiga mântuirea cu mare greutate.

Un oarecare călugăr egiptean a căzut într-o zi în extaz şi a avut o viziune duhovnicească. A văzut trei călugări pe malul mării. De pe celălalt mal o voce le striga: "Luaţi aripi şi veniţi la Mine!". După ce au auzit această voce, doi dintre călugări au primit aripi de foc şi au zburat deîndată pe celălalt mal. Al treilea a rămas singur acolo unde era. A început a plânge şi a striga. In final şi el a primit aripi, dar nu de foc; acestea erau atât de slabe încât a traversat marea cu mare frică şi întâlnind foarte multe obstacole. Adesea puterile îl lăsau şi se învolbura în mare; văzând că se îneacă, a început să strige cu o voce tânguitoare, când ridicându-se deasupra valurilor, când fiind acoperit de ele, ajungând din nou deasupra, iar apoi epuizat cădea în vârtej, strigând din nou, ridicându-se un pic... în sfârşit, sleit de puteri, a ajuns la malul celălalt. Primii doi călugări reprezintă monahismul primelor veacuri, pe când cel de-al treilea reprezintă monahismul vremurilor de pe urmă, sărac atât numeric cât şi în realizări (Ioan Colov, Pateric, Alba Iulia, p. 99). mai departe>>

Rugăciunea te va învăţa pe tine toate

26261

Un bătrân i-a spus ucenicului: „Mănâncă, bea, dormi, stai în chilia ta, roagă-te şi rugăciunea te va învăţa pe tine toate". Omul care va începe să ia contact cu Dumnezeu prin rugăciune, în special să repete cât poate de des, continuu, „Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine păcătosul", des, des, des, încontinuu, dacă se va strădui să fie fiu al bisericii, adică să ia gustul Sfintei Liturghii, să se împărtăşească, să trăiască Sfânta Liturghie, dacă se va strădui să practice un pic de rugăciune seara, un pic de rugăciune dimineaţa, dacă va citi o pagină de învăţătură dintr-o carte pe zi, un capitol din Sfânta Evanghelie şi doi-trei psalmi, omul acela va începe să guste din har. Astfel, duhul din tine ajunge să respingă duhul din obiecte, din acţiuni, din vorbărie, din tot ceea ce este balast. Atunci te dumereşti singur, zici, nu-mi iau acel lucru, pentru că îmi fuge liniştea, nu merg în local sau în discotecă, pentru că îmi fuge liniştea sufletească. Omul trebuie să-şi apere singur comoara lui interioară. Duhul din el îi va spune tot ceea ce nu se împacă cu Duhul Sfânt. În acest mod se va simplifica, nu el, ci duhul îi va spune ce e bine şi ce e rău. mai departe>>

Otrăvuri europene

O vorbă din bătrâni auzită încă în anii copilăriei spunea: "Vor veni vremuri când se vor amăgi unii pe alţii". Iată că am ajuns în zilele când minciuna se dă drept adevăr. Această armă distrugătoare face parte din arsenalul de război îndreptat împotriva vieţii. Pentru păcatele noastre, pentru lepădarea de Dumnezeu astăzi suntem atacaţi la toate nivelurile existenţei. Minciuni şi manipulări la televizor. Desfrâu programat şi implementat în tineret. Vaccinuri ce atacă şi distrug genofondul ţării. Anticoncepţionale şi avorturi. Beţie şi droguri. Prostituţie şi crimă. Incultură şi aroganţă. Şcoală inaptă de a educa o morală sănătoasă etc. mai departe>>

Lista principalilor aditivi alimentari

Va recomandăm sa utilizaţi lista principalilor aditivi alimentari, spre a reduce din alimentaţie aceşti factori foarte daunători organismului.
E102 - P; E103 -I; E1O4 -S; E 105 - I; E110 - P; E111 - I; E120 - P; E121 - I; E122 - S; E123 - FPI; E124 - P; E125 - I; E126 - I; E127 - P; E129 - P; E130 - I; E131 - C; E141 - S; E142 - C; E150 - S; E151 - D; E152 - I; E153 - C; E154 - C, TA; 155 - P; 160 - D; 171 - S; E173 - S; E180 - P; E201 - P; E210 - C; E211 - C; E212 - C; E213 - C; E214 - C; E215 - C; E216 - C; E219 - C; E220 - P; E222 - P; E223 - P; E224 - P; E228 - P; E230 - C; E231 - D; E232 - D; E233 - P; E239 - D; E240 - C; E241 - S; E242 - P; E249 - C; E250 - TA; E251 - TA; E252 - C; E270 - P; E280 - C; E281 - C; E282 - C; E283 - C; E310 - P; E311 - P; E312 - P; E320 - Co; E321 - Co; E330 - C; E338 - Di; E339 - Di; E340 - Di; E341 - Di; E343 - Di; E400 - P; E401 - P; E402 - P; E403 - P; E404 - P; E405 - P; E450 - Di; E451 - Di; E452 - Di; E453 - Di; E454 - Di; E461 - Di; E462 - Di; E463 - Di; E465 - Di; E466 - Di; E477 - S; E501 - P; E502 - P; E51O - FP; E513 - FP; E527 - FP; E620 - P; E626 - C; E627 - C; E628 - C; E629 - C; E630 - C; E631 - C; E632 - C; E633 - C; E634 - C; E635 - C; E636 - P; E637 - P; E907 - P; E951 - D; E952 - I; E954 - C; E1105 - D;

Acţiunea dăunătoare a aditivilor alimentari este indicată în felul următor:
P - periculos; C - cancerigen; Co - colesterol; I - interzis; S - suspect; FP - foarte periculos; D - dăunător; Di - diaree, TA - tensiune arterială; FPI - foarte periculos, interzis. mai departe>>

Invazia astrologiei

În ultimul timp, de peste tot, ne vânează tentaculele lipicioase ale astrologiei. Ele au pătruns până şi în ziarele şi revistele pentru copii, nemaivorbind de televizor, radio şi toată presa din ţară care adăpostesc această năpastă. Să ne ferim de ea şi să-i învăţăm şi pe copiii noştri că astrologia nu este altceva decât plasa celui viclean.

Hristos, Fiul lui Dumnezeu, ne-a învăţat că avem de trăit o singură viaţă, în care suntem liberi să alegem binele sau răul şi că, după moarte, ne aşteaptă raiul sau iadul. mai departe>>

Sfinţii Părinţi ne cheamă la pocăinţă şi la plâns

monah 200 Color copy

Aşa cum e firesc să ne plângem morţii, tot aşa trebuie să plângem şi pierderea mântuirii noastre, ca să nu spunem mai mult. Cu o asemenea dorinţă şi un asemenea curaj ar trebui ca toţi să aibă ochii sufletului îndreptaţi spre această ţintă şi totul să ne fie o chemare şi aducere-aminte. Cei care şi-au pierdut soţiile sau copiii au mereu în suflet chipul celor plecaţi de aici; în timp ce noi, care am pierdut Împărăţia Cerurilor, ne gândim la orice numai la ea nu. Nici unul din aceia, fie el şi de neam împărătesc, nu s-ar ruşina să se supună legii doliului - se va arunca la pământ, va plânge cu amar, îşi va schimba veşmintele, se va supune din toată inima tuturor celorlalte datini potrivite cu acest moment, fără să ţină seama nici de educaţia sa, nici de neputinţele ce ar putea urma acestei mâhniri adânci - va răbda totul cu cea mai mare uşurinţă... Noi însă, care nu suntem în doliu pentru soţie sau copil, ci pentru un suflet, şi nu pentru suflet străin, ci pentru al nostru, ne scuzăm îndreptăţindu-ne cu slăbiciunea sănătăţii şi fineţea educaţiei! Şi slavă Domnului, asta să fie singura nenorocire! Însă noi nu facem nici măcar ceea ce nu cere un efort fizic. Căci de ce forţă fizică e nevoie, spune-mi, atunci când e vorba de străpungerea inimii, de rugăciunea veghetoare, de cugetarea la păcate, de combaterea lăcomiei şi a pretenţiilor prosteşti şi de smerirea minţii? Acestea ni-L fac pe Dumnezeu milostiv, însă noi nu le facem nici măcar pe acestea. (Sfântul Ioan Gură de Aur) mai departe>>

Conferinţă ortodoxă

METODE DE SUPRAVIEŢUIRE

Pe 3 martie, 2008 se va desfăşura conferinţa ortodoxă care va dezbate tema primejdiilor ascunse în produsele alimentare (aditivii alimentari, produsele genetic modificate, adaosurile sintetice, drojdiile termofile, produsele Kocher etc.) şi evitării lor.
Sunt invitaţi preoţii, călugării, mirenii interesaţi de vieţuirea ortodoxă în condiţiile lumii de astăzi.

Invitatul nostru: dl Veaceslav Zakrevski (Ucraina), expert în medicina naturistă şi fitoterapie
Începutul Conferinţei: 11.00
Adresa: Chişinău, str. 31 august, nr. 98, Sala Mare a Uniunii Scriitorilor din Moldova.

ACOM „Fericita Maică Matrona" mai departe>>

CONSULTAŢIE JURIDICĂ

Iubiţi fraţi şi surori întru Hristos!

Juristul Mitropoliei Moldovei, dna Elena Bâtcă, în fiecare miercuri, între orele 9.00 - 14.00, oferă consultaţii juridice privind eliberarea fără cod de identificare a F9 pentru creştini, a pensiei, a certificatelor de naştere, a permiselor de conducere, a poliţei medicale de asigurare şi privind prelungirea termenului paşapoartelor de tip sovietic.

Adresa: str. Columna nr. 76. Rel la tel.: 22 24 93. mai departe>>

ANUNŢ

În luna octombrie 2007 s-a adoptat o Hotărâre de Guvern potrivit căreia se legalizează Forma nr. 9 pe teritoriul Republicii Moldova, ca act de identitate pentru persoanele care din considerente religioase refuză să deţină buletine de identitate cu cod de identificare. Astfel, începând cu data de 18 octombrie 2007, F9 pe teritoriul Republicii Moldova este în acelaşi regim juridic cu buletinele de identitate. Pe teritoriul ţării, unele birouri notariale, făcând trimitere la hotărârea nominalizată, efectuează tranzacţii de vânzare-cumpărare, donaţii etc.

Pentru comparaţie: în anul 2003, mai departe>>