E toaca Ta! A început să bată!
Foaie de suflet şi de cuget pentru tot creştinul
Toaca
Maică Matrona

    

românăрусский
Ссылки

rss


Scara spre Cer


Banerul nostru:

toaca_139


Procedura de primire a Formei nr. 9 fără cod de identificare din considerente religioase
Новости и Статьи
Все новости>>

 

document

click pe imagine pentru a o mări

În temeiul prevederilor HG nr. 42 din 17.01.1995 „Cu privire la introducerea în RM a actelor de identitate provizorii" cu modificările ulterioare din 18. 10. 2007, pe teritoriul RM se introduc actele de identificare provizorii (formularul nr. 9) eliberate de către Ministerul Dezvoltării Informaţionale în aceleaşi condiţii cu buletinele de identitate. Conform anexei nr. 2 la actul normativ menţionat, actele de identitate provizorii (formularul nr. 9) nu conţin cod de identificare şi bar cod şi se eliberează din motive religioase pentru durata de zece ani.

Astfel, cei care doresc să primea-scă F9 ca act de identitate, se vor adresa la secţiile de paşapoarte de la locul de trai, cu următoarele documente:

1. 4 foto - 4,5 x 5,5;

2. Certificatul de naştere;

3. Certificatul de căsătorie/divorţ;

4. Certificatul de naştere a copiilor minori;

5. Cartea de imobil sau contractul de vânzare-cumpărare a casei de locuit sau documentul ce confirmă viza de reşedinţă;

6. Livretul militar.


Secţia juridică a ACOM
„Fericita Maica Matrona"

сообщения

2010-10-19 17:43:59
Ciobanu Mihail

Aş putea perfecta forma nr.9 în loc de buletinul de identitate pe care îl am în prezent?

2010-10-27 14:36:59
Ciobanu Mihail

Dacă obțin forma nr.9 în loc de buletinul de identitate, ce se va întîmpla cu polița de asigurare medicală, contul bancar, contractul de vînzare și cumpărare și toate documentele ce se referă la IDNP?

Оставьте ваше сообщение

ВНИМАНИЕ: Редакция оставляет за собой право не размещать неуместные комментарии.