E toaca Ta! A început să bată!
Foaie de suflet şi de cuget pentru tot creştinul
Toaca
Maică Matrona
 [video] "Ecumenismul e pentru că nu ne apărăm credinţa, iar dacă nu ne apărăm credinţa - ne pecetluiesc". Adunare generală. “Invazia microcipurilor în Moldova. Cum ne apărăm?” Prot. Anatolie CIBRIC: „În ultima vreme, pe unele forumuri au apărut comentarii provocatoare semnate cu numele meu” [video] Un filmuleţ despre CIPURI şi o întrebare: CIPURILE IMPLANTABILE actuale LE-AŢI ACCEPTA? PATRIARHUL KIRIL ÎI CONSIDERĂ PE CATOLICI ŞI PROTESTANŢI ERETICI. Detalii depsre întâlnirea delegaţiei Mitropoliei Moldovei cu arhiep. Teognost EREZIA STRÂNSĂ CU UŞA ÎŞI ARATĂ COLŢII. Primele informaţii despre întâlnirea delegaţiei Mitropoliei Chişinăului şi a Întregii Moldove cu arhiepiscopul Teognost [video] Conferinţă de presă la tema reacţiei ierarhiei BORu la Scrisoarea Deschisă a Creştinilor Ortodocşi din Moldova Creştinii ortodocşi către reprezentaţii Ministerului Sănătăţii: „Nu vă credem!” [video] Un grup de ONG-uri cer modificarea legislaţiei privind vaccinarea copiilor Conferinţă şi protest spontan împotriva vaccinării obligatorii [video] Ieroschimonahul Rafail (Berestov) Aghioritul la întâlnirea de la Chişinău: „Întreaga Ortodoxie este într-un pericol nemaiauzit!” [video] STRIGĂTOR LA CER: 2006 - Pomenirea papei în catedrala patriarhală din Constantinopol [video] Cuvântarea Părintelui Anatolie (CIBRIC) despre prigoana începută ACUM în Rusia: "Vine valul cel mare!" [video] PS Iustinian (România): ”Slujitorii altarelor, să luăm ATITUDINE! Poporul intuiește ceva...” Scrisoarea deschisă a creştinilor ortodocşi din Moldova către Patriarhul Kiril al Moscovei şi al Întregii Rusii [ACTUALIZAT]  DRUMUL CRUCII în jurul Chişinăului [FOTO/VIDEO - actualizat, 17 iulie]  [IMPORTANT, VIDEO] Părintele Rafail (BERESTOV) de la Athos susţine Scrisoarea creştinilor ortodocşi din Moldova către Patriarhul Kiril  Stareţul Rafail (Berestov) de la Athos: "Nu se mai poate tăcea!" [foto] 23iunie. Moldova, binecuvântată de Dumnezeu!  [video] Părintele Arsenie (Papacioc): "Pentru adevăr trebuie să ştii să mori" Sf. Simeon Noul Teolog: Pogorârea în noi a Sfântului Duh - condiţia mântuirii  Mass-media (ne) moldovenească prigoneşte tot ce e creştinescArhiepiscopul Averchie (Tauşev): "Să fim adevăraţi creştini ortodocşi, nu modernişti" Cuv. Kukşa al Odesei: "Staţi în credinţa ortodoxă până la ultima suflare!" Pr. Dionisie Ignat: "Dacă au înşelat pe capii Bisericii, sigur... s-a terminat, e sfârşitul"  
românăрусский
Legături externe

rss


Scara spre Cer


Banerul nostru:

toaca_139


Numărul curent
Bucură-te, Fericită Maică Matrona!
Ştiri și Publicații
Toate ştirile şi publicaţiile>>

fmm_400Iubiţi fraţi şi surori întru Hristos!

Vă invităm cu dragoste la Hramul Asociaţiei Creştinilor Ortodocşi din Moldova "Fericita Maică Matrona", ce se va sărbători pe data de 2 mai, în săptămâna luminată a Învierii Domnului.

Anul acesta, cu mila lui Dumnezeu, se împlinesc cinci ani de activitate a Asociaţiei. Toate realizările noastre, înfăptuite spre slava lui Dumnezeu şi a Sfintei Biserici, le datorăm doar rugăciunilor puternice a ocrotitoarei noastre cereşti. De aceea, nu vom înceta nicicând să aducem mulţumiri lui Dumnezeu pentru luptătoarea neînfricată împotriva armatelor demonilor - Fericita Maică Matrona, dăruită Moldovei în aceste vremuri de prigoană vicleană.

Dintotdeauna hramurile au avut menirea de a uni creştinii în sfântă rugăciune şi frăţească dragoste. Sărbătoarea hramului Asociaţiei noastre, de asemenea, va fi un fericit prilej de a ne întâlni, de a ne cunoaşte şi de a ne întări duhovniceşte pe calea anevoiasă a mântuirii.

Vă aşteptăm cu drag să fiţi alături de noi în această zi de bucurie şi înălţare sufletească, pentru a ridica slavă în ceruri, cântând într-un cuget şi într-un glas: "Bucură-te, fericită Maică Matrona, caldă rugătoare lui Dumnezeu pentru noi!" mai departe>>

De cele ce nu corespund normelor credinţei trebuie să ne lepădăm!

Un mare pericol pe care îl sesizăm sunt tentativele de intervenţie în sfera vieţii personale. Adevăratul credincios nu poate fi acasă credincios şi necredincios la serviciu. El nu poate lua decizii în domeniul său profesional, care vin în contradicţie cu convingerile religioase. Iar aşa-zisa corectitudine politică marginalizează religia, transferând-o doar în sfera vieţii personale. mai departe>>

Procedura de primire a Formei nr. 9 fără cod de identificare din considerente religioase

document

În temeiul prevederilor HG nr. 42 din 17.01.1995 „Cu privire la introducerea în RM a actelor de identitate provizorii" cu modificările ulterioare din 18. 10. 2007, pe teritoriul RM se introduc actele de identificare provizorii (formularul nr. 9) eliberate de către Ministerul Dezvoltării Informaţionale în aceleaşi condiţii cu buletinele de identitate. Conform anexei nr. 2 la actul normativ menţionat, actele de identitate provizorii (formularul nr. 9) nu conţin cod de identificare şi bar cod şi se eliberează din motive religioase pentru durata de zece ani.

Astfel, cei care doresc să primească F9 ca act de identitate, se vor adresa la secţiile de paşapoarte de la locul de trai, cu următoarele documente:

1. 4 foto - 4,5 x 5,5;

2. Certificatul de naştere;

3. Certificatul de căsătorie/divorţ;

4. Certificatul de naştere a copiilor minori;

5. Cartea de imobil sau contractul de vânzare-cumpărare a casei mai departe>>

Cei ce iubiţi pre Domnul, urâţi răul!

În perioada antihristică locul idolilor îl va ocupa puterea de stat, care va cere sie închinare, şi cel care va îndeplini legile sale cetăţeneşti, chiar şi indirect, în afara religiei, va fi considerat pentru aceasta adeptul lui. Atunci, din voia lui Dumnezeu, se va face o deosebire a celor buni şi a celor răi - a slujitorilor lui Hristos şi a slujitorilor lui antihrist... Se va ridica o prigoană cruntă asupra creştinilor adevăraţi, credincioşi Domnului Iisus Hristos. Ei vor fi întemniţaţi şi chinuiţi, însă nu pentru credinţă, ci pentru că vor fi consideraţi criminali de stat ce nu se supun legii. Episcopul Ermoghen (Dolganev), "Tâlcuirea Apocalipsei"

Specificul vieţii duhovniceşti contemporane constă în faptul că diavolul nu cere de la creştini o lepădare de Hristos directă. Se creează un sistem global al răului, care tinde să înghită toată omenirea cu toată diversitatea ei, permiţându-li-se oamenilor să creadă în oricine sau în orice: în Hristos, în Buda, în Mahomed, în Crişna, în sine, în bani sau în nimic, - cu o singură condiţie: să accepte acest sistem dacă doresc să trăiască pe pământ. Şi aici, evident, trebuie să vedem preîntâmpinarea Apocalipsei, că „nimeni nu va putea cumpăra sau vinde, decât numai cel ce are semnul, adică numele fiarei, sau numărul numelui fiarei" (Apoc. 13, 17). Atunci va fi periculos să te autolinişteşti cu posibilitatea trăirii religioase, cu participarea la viaţa Bisericii, la Tainele ei, fiindcă deja mai departe>>

Ortodoxia este adevărata cunoaştere şi cinstire a lui Dumnezeu

nerli 200

Ce este Ortodoxia? Ortodoxia este adevărata cunoaştere şi cinstire a lui Dumnezeu; Ortodoxia este închinarea la Dumnezeu în Duh şi în Adevăr; Ortodoxia este proslăvirea omului de către Dumnezeu, prin harul Preasfântului Duh, dăruit omului. Duhul este slava creştinilor. Unde nu este Duh, acolo nu există Ortodoxie.

Nu există Ortodoxie nici în învăţăturile şi filozofările omeneşti, stăpânite de intelectul mincinos şi înşelător, rod al căderii. Ortodoxia este învăţătura Sfântului Duh, dată omului de la Dumnezeu spre mântuire. Unde nu este Ortodoxie, acolo nu este nici mântuire. Oricine va voi să se mântuiască, mai întâi de toate trebuie să se ţină de credinţa sobornicească; iar cine n-o va păzi întreagă şi fără de prihană, acela va pieri în veci (Simbolul de credinţă al Sfântului Atanasie cel Mare).

Pentru a păstra în siguranţă acest zălog al nostru, astăzi (este vorba de prima duminca a Postului Mare - n. red.) Sfânta Biserică enumeră public, în auzul tuturor, acele învăţături scornite şi răspândite de satana care defăimează lucrarea mântuirii noastre şi ne-o răpesc. Biserica demască aceste învăţături ca pe nişte lupi înfricoşători, ca pe nişte şerpi veninoşi, ca pe nişte hoţi şi ucigaşi. Prin urmare, păzindu-ne de toate acestea şi scoţându-i din prăpastia pierzaniei pe cei înşelaţi de acestea, Biserica predă anatemei acele învăţături şi pe cei ce le urmează cu îndărătnicie. mai departe>>

Faptele lui au fost mari şi nenumărate

P Zlotea 200

Părintele Ioan Zlotea este compatriotul nostru, care cu mila şi harul lui Dumnezeu a ajuns la înalte culmi duhovniceşti. Încă din timpul vieţii sale s-a învrednicit de multe daruri dumnezeieşti, printre care şi darul facerii de minuni. Dragostea lui fierbinte pentru Dumnezeu era împletită cu dragostea jertfelnică pentru semenii săi aflaţi în suferinţe şi nevoi.

Părintele Ioan a văzut lumina zilei la 14 iunie 1862 în comuna Sălcuţa, judeţul Tighina. Bunica după mamă era fiică de preot, iar tatăl ei, rămânând văduv, a fost tuns în călugărie şi a ajuns arhiereu. Astfel părintele Ioan se trăgea din viţă de arhiereu.

Mama părintelui Ioan Irina mărturisea că Elisei (numele de botez al părintelui Ioan) când era prunc nu lua piept luni, miercuri şi vineri. Iar când a ajuns mai mărişor băieţii mai mari îşi băteau joc de dânsul: îl împroşcau cu pietre, îi furau straiele noi, îl obijduiau. Părintele Ioan din fragedă copilărie a fost atras de Sfânta Biserică şi de cele sfinte. Iar jocurile şi horele, de care atât de mult se bucurau tinerii din acele vremuri, îi erau cu totul străine. mai departe>>

Împodobirea femeilor - obicei păgânesc

- Prea Cuvioase Părinte Cleopa, femeile care îşi retează părul, îşi fac părul la coafor, poartă pantaloni, îşi pun cercei, poartă brăţări, îşi fac unghiile la mâini şi la picioare, şi se machiază, calcă Sfintele Canoane?

- Mai băieţi, ăsta-i semn de necredinţă mai întâi. Când pagânii îşi făceau idolii, îi împodobeau. Bunaoară zeiţei Nemzida, îi puneau un inel de aur în nas şi cercei de aur în urechi şi legau urechile de nas. Şi pe urmă îi puneau păr şi în păr îi puneau pene de vultur, îi puneau câte minunăţii; clopoţei îi puneau în haine, ca atunci când sufla vântul să sune clopoţeii. Toată împodobirea asta este închinare de idoli. Sunt obiceiuri ale închinătorilor de idoli, rămase de la romani.

Noi ne tragem din doua popoare pagâne: dacii şi romanii, si toţi aveau aceste obiceiuri pagâne, cum aveau şi pe zeul "noroc" şi pe Baal şi pe Marnas, mai departe>>

Spune NU! Organismelor Modificate Genetic

rosie

Pentru a face plantele imune la dăunători se adaugă gene proprii acelor dăunatori, de exemplu, cartofii pe care nu-i atacă gândacul de Colorado au în ei gene de astfel de gândaci, roşiile (pentru a fi rezistente la frig) - au gene de cambulă, iar porumbul - gene de scorpion.

Ce sunt organismele modificate genetic?

Plantele transgenice cum sunt porumbul şi cartofii rezistenţi la insecte, fasolea, soia tolerantă la glifosfat, tomatele cu coacere întârziată etc., precum şi animale modificate genetic, au fost create acum un deceniu. Toate aceste fiinţe vii nu există în natură, iar influenţa lor asupra mediului, ecosistemului şi, asupra omului poate avea cele mai grave urmări. mai departe>>

O minune cu sfânta icoană a Mântuitorului

Untitled-1

Într-o casă oarecare bolea un biet creştin sărac şi era aproape de moarte. Neavând cui să vândă casa, a lăsat-o cu chirie unui evreu pentru un timp, spunându-i:

- Uite, rămâi în casa mea, că eu acum mor şi la urmă va rămâne la nişte nepoţi ai mei.
Când a murit creştinul, a rămas în casa ceea o icoană a Mântuitorului Iisus Hristos. Evreul acela, nefiind cu ură către creştini, a lăsat icoana pe perete şi îsi vedea de treburile lui. Dar a venit într-o zi la dânsul alt evreu şi i-a zis:

- Cum stai tu, măi, cu icoana în casă? Uite icoana lui Hristos!

Iar el a răspuns:

- Aşa am găsit casa când am venit şi n-am îndrăznit să iau icoana de la locul ei, că am auzit că acela-i lucru sfânt. Este Hristos!

Însă evreul acela, fiind rău şi necredincios, a cerut icoana, şi nu s-a lăsat până ce nu i-a dat-o. Şi a luat icoana Mântuitorului de acolo, a dus-o la el acasă, departe, a chemat şi pe alţii şi le-a zis: mai departe>>

Iubiţi fraţi şi surori întru Hristos! Vă invităm să participaţi la Drumul Crucii de Paşti

Cu binecuvîntarea ÎPS Vla-dimir, Mitropolitul Chişinăului şi al Întregii Moldove, de Paşti, pe 27 aprilie, cu începere de la ora 13.00, se va săvârşi un Drum al Crucii prin capitala ţării, de la vest spre est, astfel întregind semnul Sfintei Cruci, anunţat prin traseul parcurs de Crăciun. Procesiunea va porni de la Bariera Sculeni (PECO „Catalan", staţia terminus a microbuzelor 111, 171 şi a trol. 11, 5) şi va înainta pe bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, având drept punct de destinaţie Porţile Oraşului.

Creştinii ortodocşi din municipiul Chişinău şi din toată ţara sunt invitaţi să participe cu cântări şi slăviri pascale la această vestire a Învierii Domnului nostru Iisus Hristos (îmbrăcaţi în haine de sărbătoare, fără icoane).

Se săvîrşeşte Drumul Crucii, şi se sfinţesc pămîntul, apele şi aerul; se bucură cerurile, şi iadul se cutremură.

Cu noi este Dumnezeu!


mai departe>>

La Paşti

Prin pomi e ciripit şi cânt,
Văzduhu-i plin de-un roşu soare,
Şi salciile-n albă floare
E pace-n cer şi pe pământ.
Răsuflul cald al primăverii
Adus-a zilele-nvierii.
Şi cât e de frumos în sat!
Creştinii vin tăcuţi din vale
Şi doi de se-ntâlnesc în cale
Îşi zic: Hristos a înviat!
Şi râde-atâta sărbătoare
Din chipul lor cel ars de soare.
Şi-un vânt de-abia clătinitor
Şopteşte din văzduh cuvinte:
E glasul celor din morminte,
E zgomotul zburării lor!
Şi pomii frunţile-şi scoboară
Că Duhul Sfânt prin aer zboară.
E linişte. Şi din altar
Cântarea-n stihuri repetate
Departe până-n văi străbate
Şi clopotele cântă rar:
Ah, Doamne! Să le-auzi din vale
Cum râd a drag şi plâng a jale!
Biserica, pe deal mai sus,
E plină astăzi de lumină,
Că-ntreaga lume este plină
De-acelaşi gând, din cer adus:
În fapta noastră ni e soartea
Şi viaţa este tot, nu moartea.
Pe deal se suie-ncetişor
Neveste tinere şi fete,
Bătrâni cu iarna vieţii-n plete;
Şi-ncet, în urma tuturor,
Vezi şovăind câte-o bătrână
Cu micul ei nepot de mână.
Ah, iar în minte mi-ai venit
Tu, mama micilor copile!
Eu ştiu că şi-n aceste zile
Tu plângi pe-al tău copil dorit!
La zâmbet cerul azi ne cheamă
Sunt Paştile! Nu plânge, mamă!
George COŞBUC