E toaca Ta! A început să bată!
Foaie de suflet şi de cuget pentru tot creştinul
Toaca
Maică Matrona
 [video] "Ecumenismul e pentru că nu ne apărăm credinţa, iar dacă nu ne apărăm credinţa - ne pecetluiesc". Adunare generală. “Invazia microcipurilor în Moldova. Cum ne apărăm?” Prot. Anatolie CIBRIC: „În ultima vreme, pe unele forumuri au apărut comentarii provocatoare semnate cu numele meu” [video] Un filmuleţ despre CIPURI şi o întrebare: CIPURILE IMPLANTABILE actuale LE-AŢI ACCEPTA? PATRIARHUL KIRIL ÎI CONSIDERĂ PE CATOLICI ŞI PROTESTANŢI ERETICI. Detalii depsre întâlnirea delegaţiei Mitropoliei Moldovei cu arhiep. Teognost EREZIA STRÂNSĂ CU UŞA ÎŞI ARATĂ COLŢII. Primele informaţii despre întâlnirea delegaţiei Mitropoliei Chişinăului şi a Întregii Moldove cu arhiepiscopul Teognost [video] Conferinţă de presă la tema reacţiei ierarhiei BORu la Scrisoarea Deschisă a Creştinilor Ortodocşi din Moldova Creştinii ortodocşi către reprezentaţii Ministerului Sănătăţii: „Nu vă credem!” [video] Un grup de ONG-uri cer modificarea legislaţiei privind vaccinarea copiilor Conferinţă şi protest spontan împotriva vaccinării obligatorii [video] Ieroschimonahul Rafail (Berestov) Aghioritul la întâlnirea de la Chişinău: „Întreaga Ortodoxie este într-un pericol nemaiauzit!” [video] STRIGĂTOR LA CER: 2006 - Pomenirea papei în catedrala patriarhală din Constantinopol [video] Cuvântarea Părintelui Anatolie (CIBRIC) despre prigoana începută ACUM în Rusia: "Vine valul cel mare!" [video] PS Iustinian (România): ”Slujitorii altarelor, să luăm ATITUDINE! Poporul intuiește ceva...” Scrisoarea deschisă a creştinilor ortodocşi din Moldova către Patriarhul Kiril al Moscovei şi al Întregii Rusii [ACTUALIZAT]  DRUMUL CRUCII în jurul Chişinăului [FOTO/VIDEO - actualizat, 17 iulie]  [IMPORTANT, VIDEO] Părintele Rafail (BERESTOV) de la Athos susţine Scrisoarea creştinilor ortodocşi din Moldova către Patriarhul Kiril  Stareţul Rafail (Berestov) de la Athos: "Nu se mai poate tăcea!" [foto] 23iunie. Moldova, binecuvântată de Dumnezeu!  [video] Părintele Arsenie (Papacioc): "Pentru adevăr trebuie să ştii să mori" Sf. Simeon Noul Teolog: Pogorârea în noi a Sfântului Duh - condiţia mântuirii  Mass-media (ne) moldovenească prigoneşte tot ce e creştinescArhiepiscopul Averchie (Tauşev): "Să fim adevăraţi creştini ortodocşi, nu modernişti" Cuv. Kukşa al Odesei: "Staţi în credinţa ortodoxă până la ultima suflare!" Pr. Dionisie Ignat: "Dacă au înşelat pe capii Bisericii, sigur... s-a terminat, e sfârşitul"  
românăрусский
Legături externe

rss


Scara spre Cer


Banerul nostru:

toaca_139


Nr. 3, martie 2008
ADRESARE
Ştiri și Publicații
Toate ştirile şi publicaţiile>>

Fiecare creştin ortodox şi, mai cu seamă, păstor al turmei lui Hristos, în aceste vremuri de restrişte, este dator să aibă o poziţie fermă vizavi de tot ce se întâmplă la noi şi cu noi. Nimeni nu va lua nici o decizie în locul nostru. Să nu ne ascundem unul în spatele altuia, ci să ne manifestăm cu tărie credinţa noastră dreptmăritoare, să stăm neclintiţi la straja ei, să fim ostaşi ai lui Hristos.

Mai jos publicăm o adresare către mitropolitul Moldovei, ÎPS Vladimir, care abordează problemele stringente care ţin de viaţa noastră bisericească. Cei ce râvnesc rezolvarea acestora îşi pot trimite semnăturile la sediul redacţiei ziarului "Toaca" pe adresa: or. Chişinău, str. Columna, nr. 76.

Înalt Prea Sfinţiei Sale, Vladimir, Mitropolit al Chişinăului şi al întregii Moldove

Înalt Prea Sfinţia Voastră, binecuvântaţi!

Cu adâncă smerenie, Vă aducem la cunoştinţă îngrijorarea noastră privind ultimele evenimente petrecute în spaţiul nostru ortodox. Problemele care ne neliniştesc sunt următoarele:

1. Unitatea Bisericii Ortodoxe Ruse. Ca slujitori şi duhovnici ai Bisericii Ortodoxe din Moldova Vă asigurăm că ne sunt străine orice gânduri de dezbinare şi subminare a unităţii Bisericii noastre. Niciodată, sub nici o formă, nu vom accepta ruperea de la sânul Bisericii Ortodoxe Ruse şi întotdeauna ne vom osteni pentru unitatea Ei.

2. Întrunirile şi rugăciunile ecumenice. Faptele anticanonice ale unor ierarhi ale BORu, precum şi ale Sanctităţii Sale Patriarhul Rusiei, Alexie al II-lea, trezesc multă nelinişte şi durere. Astfel rugăciunea în comun a Patriarhului cu „arhiepiscopul" Parisului în Catedrala Notre Dame de Paris este o încălcare gravă a canoanelor sfinţilor părinţi cu privire la aceasta. Oricât nu s-ar strădui Mitropolitul Smolenskului şi al Kaliningradului, Kiril, să justifice prin sofisme astfel de încălcări, aceasta nu este altceva decât o tentativă de introducere a standardelor duble, apostasiinice, agresive şi duşmănoase duhului Ortodoxiei (Conferinţa Internaţională a BORu din 17 noiembrie 2007).

a) Un mijloc pentru înfăptuirea scopurilor ecumeniste este şi colaborarea intercreştină pe planuri practice. Astfel, Mitropolia Moldovei, a implicat toate Bisericile din ţară într-o rugăciune ecumenică săvârşită în aceeaşi zi, la aceiaşi oră, pentru victimele traficului de fiinţe umane (decembrie, 2007).

b) Implicarea Mitropoliei Moldovei în diverse proiecte elaborate de structuri antiortodoxe cum ar fi UNICEF, Societatea pentru Planificarea Familiei ş.a. Nu este un secret că Societatea pentru Planificarea Familiei, a fost catalogată încă în anul 2000 de către Ministerul de Interne al Rusiei drept sectă ocultă şi destructivă.

Ne pronunţăm ferm şi categoric împotriva unor astfel de colaborări, care ascunzându-se după paravanul binefacerilor, urmăresc coruperea clerului şi surparea Ortodoxiei.

3. Poziţia PS Diomid, episcop de Ciucotka şi Anadâr, cu care suntem de acord şi aşteptăm răspunsurile la toate întrebările ridicate de Prea Sfinţia Sa. Conştienţi de faptul că trăim în vremuri apostasiinice, noi nu dorim, ca prin indiferenţă şi neimplicare, să ne facem părtaşi duşmanilor Ortodoxiei ce uneltesc, uneori, fărădelegi chiar în ograda Ei. De aceea, în cazul când cineva dintre ierarhii noştri va îndrăzni să trădeze sau să vândă Sfânta Ortodoxie, făcând tranzacţii cu forţele antiortodoxe, vom fi nevoiţi să rupem legătura cu aceştia. Vom urma acelui episcop, ce va sta neclintit la straja sfintelor canoane ale Bisericii Ortodoxe şi „drept va învaţă Cuvântul Adevărului".

4. Crearea comisiei de canonizare. În aceste vremuri poporul ortodox are nevoie de o deosebită întărire duhovnicească. Cu mila lui Dumnezeu, poporul nostru, precum şi alte popoare ortodoxe, a fost dăruit cu rugători fierbinţi şi nevoitori cucernici, care au atins înaltele trepte ale sfinţeniei. Simţind necesitatea canonizării lor, pentru că mult poate rugăciunea dreptului, cerem să fie formată o comisie de canonizare a înaintaşilor noştri care s-au nevoit şi au pătimit pentru credinţa ortodoxă.

5. Introducerea rugăciunilor speciale. La Conferinţa Ortodoxă din Chişinău „Provocările globalizării", (octombrie, 2007), s-a ajuns la concluzia că vieţuirea creştinului ortodox în aceste vremuri este supusă unui atac nemilos. Arma noastră principală în acest război duhovnicesc este rugăciunea către Bunul Dumnezeu. De aceea, venim la Înalt Prea Sfinţia Voastră cu smerita rugăminte de a Vă cere binecuvântarea pentru introducerea în toate Bisericile Ortodoxe din Moldova a următoarelor rugăciuni:
1) pentru unitatea Bisericii;
2) împotriva uneltirilor antiortodoxe;

Înalt Prea Sfinţia Voastră! Vă rugăm să nu treceţi cu vederea cerinţele noastre, înaintând acest mesaj şi la Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Ruse.

Cu adâncă şi smerită plecăciune, supuşii ascultători ai Înalt Prea Sfinţiei Voastre:
Egumenul Irinarh (Costru), stareţul mănăstirii „Adormirea Maicii Domnului", Ţigăneşti
Prot. Anatolie Cibric, parohul Bisericii „Cuvioasa Maică Parascheva", or. Chişinău
Egumenul Pafnutie (Popa), duhovnicul mănăstirii „Naşterea Maicii Domnului", Răciula
Ierom. Melhisedec, mănăstirea „Sfintei Înălţări", Noul Neamţ, Chiţcani

Lăsaţi un comentariu

ATENŢIE: Redacţia îşi asumă dreptul de a suprima comentariile deplasate.