E toaca Ta! A început să bată!
Foaie de suflet şi de cuget pentru tot creştinul
Toaca
Maică Matrona
 [video] "Ecumenismul e pentru că nu ne apărăm credinţa, iar dacă nu ne apărăm credinţa - ne pecetluiesc". Adunare generală. “Invazia microcipurilor în Moldova. Cum ne apărăm?” Prot. Anatolie CIBRIC: „În ultima vreme, pe unele forumuri au apărut comentarii provocatoare semnate cu numele meu” [video] Un filmuleţ despre CIPURI şi o întrebare: CIPURILE IMPLANTABILE actuale LE-AŢI ACCEPTA? PATRIARHUL KIRIL ÎI CONSIDERĂ PE CATOLICI ŞI PROTESTANŢI ERETICI. Detalii depsre întâlnirea delegaţiei Mitropoliei Moldovei cu arhiep. Teognost EREZIA STRÂNSĂ CU UŞA ÎŞI ARATĂ COLŢII. Primele informaţii despre întâlnirea delegaţiei Mitropoliei Chişinăului şi a Întregii Moldove cu arhiepiscopul Teognost [video] Conferinţă de presă la tema reacţiei ierarhiei BORu la Scrisoarea Deschisă a Creştinilor Ortodocşi din Moldova Creştinii ortodocşi către reprezentaţii Ministerului Sănătăţii: „Nu vă credem!” [video] Un grup de ONG-uri cer modificarea legislaţiei privind vaccinarea copiilor Conferinţă şi protest spontan împotriva vaccinării obligatorii [video] Ieroschimonahul Rafail (Berestov) Aghioritul la întâlnirea de la Chişinău: „Întreaga Ortodoxie este într-un pericol nemaiauzit!” [video] STRIGĂTOR LA CER: 2006 - Pomenirea papei în catedrala patriarhală din Constantinopol [video] Cuvântarea Părintelui Anatolie (CIBRIC) despre prigoana începută ACUM în Rusia: "Vine valul cel mare!" [video] PS Iustinian (România): ”Slujitorii altarelor, să luăm ATITUDINE! Poporul intuiește ceva...” Scrisoarea deschisă a creştinilor ortodocşi din Moldova către Patriarhul Kiril al Moscovei şi al Întregii Rusii [ACTUALIZAT]  DRUMUL CRUCII în jurul Chişinăului [FOTO/VIDEO - actualizat, 17 iulie]  [IMPORTANT, VIDEO] Părintele Rafail (BERESTOV) de la Athos susţine Scrisoarea creştinilor ortodocşi din Moldova către Patriarhul Kiril  Stareţul Rafail (Berestov) de la Athos: "Nu se mai poate tăcea!" [foto] 23iunie. Moldova, binecuvântată de Dumnezeu!  [video] Părintele Arsenie (Papacioc): "Pentru adevăr trebuie să ştii să mori" Sf. Simeon Noul Teolog: Pogorârea în noi a Sfântului Duh - condiţia mântuirii  Mass-media (ne) moldovenească prigoneşte tot ce e creştinescArhiepiscopul Averchie (Tauşev): "Să fim adevăraţi creştini ortodocşi, nu modernişti" Cuv. Kukşa al Odesei: "Staţi în credinţa ortodoxă până la ultima suflare!" Pr. Dionisie Ignat: "Dacă au înşelat pe capii Bisericii, sigur... s-a terminat, e sfârşitul"  
românăрусский
Legături externe

rss


Scara spre Cer


Banerul nostru:

toaca_139


Nr. 6, iunie 2008
Televizorul înghite popoare întregi
Ştiri și Publicații
Toate ştirile şi publicaţiile>>

antitelevizor_an

Televizorul este cea mai distructivă armă din lume pentru suflet. El a reuşit ceea ce nu s-a mai realizat de la Turnul Babel - să unească toată omenirea în tot ceea ce nu este Dumnezeu. Atunci (la Turnul Babel) ca să-i oprească de la rău, Dumnezeu a împărţit limbile, iar astăzi, prin televizor, de la un capăt al pământului la celălalt o singură limbă huleşte tot ceea ce este sfânt.

Televizorul alungă pentru totdeauna pe Dumnezeu din sufletul omului şi îl înlocuieşte cu toate pornirile drăceşti. Televizorul nu strecoară în mod pervers în om o singură patimă, ci toate patimile mari - sodomia, curvia, iubirea de aur şi de bani, setea de sânge, hula împotriva Duhului Sfânt, egoismul, setea de putere şi de slavă deşartă, precum şi lenea, judecarea aproapelui, nepăsarea, curiozitatea nefolositoare şi bolnăvicioasă. Telenovelele sunt specializate în amplificarea acestei ultime patimi.

Televizorul nu înghite numai indivizi, ci popoare întregi. Televizorul introduce în fiecare casă un bordel în care intră cu uşurintă toţi (părinti şi copii) şi la orice oră.

Omul împătimit de televizor nu mai întelege că imaginile pe care acesta i le oferă le priveşte nu la rece, ci acestea intră în viaţa lui interioară, pe care o influenţează, o modelează după chipul lor (spune-mi cu cine te însoţeşti, ca să-ţi spun cine eşti). În timp se produce o simbioză, o întovărăşire între om şi televizor. Omul devine un material care se lasă, fără să-şi dea seama, prelucrat în duhul tovarăşului său, care treptat îi devine stăpân. Astfel, televizorul devine, de fapt, adevăratul dumnezeu al omului, căruia i se închină, îl ascultă, îi slujeşte, chiar dacă privitorul este creştin botezat în numele Sfintei Treimi. Dumnezeu cu adevărat este cel cu care ai o legătură conştientă. Cei cărora li se pare că exagerez să facă o comparaţie între timpul pe care îl petrec în faţa ecranului şi timpul pe care îl petrec în faţa icoanei în rugăciune.

Omule care te uiţi la televizor, trebuie să ştii că asimilezi tot ceea ce vezi acolo şi încet-încet vei ajunge şi să fii ceea ce asimilezi!

Televizorul amplifică la maxim răul în lume, îl rafinează, îl generalizează, îi dă o putere pe care acesta nu a mai avut-o până astăzi. Răul exista şi fără televizor, dar nu avea forţa si întinderea pe care le are în prezent.
Dacă într-o revistă de patru pagini toate sunt pline de articole creştine, dar jos, pe ultima pagină, se dă un număr de telefon al unei linii erotice, revista aceasta este anticreştină. "Nu puteti sluji lui Dumnezeu şi lui mamona" (Matei 6, 24).

"La televizor sunt şi lucruri bune, noi le despărţim de cele rele".

Ca să alegi trebuie un criteriu în funcţie de care să te orientezi în privinţa binelui şi a răului. Adulţii (peste 40 de ani), care n-au crescut cu mizeriile de la televizor, s-ar putea să aibă un criteriu în bunul lor simţ. Dar dacă nu sunt bine ancoraţi într-o viaţă religioasă, vor fi şi ei foarte îngăduitori în privinţa răului. Ce criteriu are însă generaţia tânără (sub 50 de ani) care din copilărie s-a hrănit cu fllme erotice, de groază şi de incredibilă violenţă? Personalitatea adolescentului se va forma pe această temelie spurcată şi şubredă. Răul şi binele sunt amestecate în capul lui. El nu va apuca niciodată vârsta deosebirii binelui de rău, pentru că n-a trăit niciodată numai în bine. În lumea fizică, pentru a vedea un obiect mai bine, trebuie să te apropii de el. În lumea spirituală, această lege este valabilă numai în cazul virtuţilor. În ceea ce priveşte păcatul, nu-l poţi vedea decât dacă te distanţezi de el. Acesta este motivul pentru care Sfinţii îşi plâng păcatele şi se mărturisesc păcătoşi, iar homosexualii se mândresc cu patima lor, fac paradă şi cer drepturi.

Televizorul este iadul întreg. El este periculos pentru că ne învaţă să facem foarte multe feluri de rele, oferind chiar vaste posibilităţi de "înaltă califîcare" în toate domeniile păcătoşeniei.

Dintre toate relele televizorului, două sunt cele mai mari: 1. desfrânarea; 2. judecarea şi dispreţuirea aproapelui, şi prin aceasta distrugerea psihologică şi sufletească a oricărei persoane, ca şi compromiterea oricărei idei, intenţii sau instituţii benefice.
Cum intră prin micul ecran desfrânarea în om?

copii_200

Orice imagine care apare pe retină este transmisă sufletului. Cele trei puteri ale sufletului (raţiunea, sentimentul, voinţa) sunt toate colorate potrivit imaginii primite. Imaginea "sexy" face raţiunea să treacă încet prin etapele următoare: la început respinge ceea ce a văzut, apoi acceptă imaginea şi, în cele din urmă, o primeşte căci bariera, împotrivirea raţiunii a fost doborâtă de patimă.

Simţirea, mai întâi se scârbeste de mizeria morală de acolo, apoi este indiferentă, iar la urmă doreşte să facă întocmai ceea ce a văzut.

Voinţa - nemaifîind condusă de raţiune şi întărită de afectivitate, trece şi ea de la împotrivire la căutarea desfrânării. Această trecere se face în timp, dacă omul vede mai multe filme şi secvenţe cu scene pornografice. Biruinţa pornografiei asupra psihicului este atât la nivel conştient, cât şi la nivel subconştient. În subsolurile fiinţei, în subconştient, videoteca pornografică creează mişcări care se ridică în conştient şi constrânge pe om să facă unele lucruri cu o putere pe care el nu o înţelege de unde provine şi căreia nu i se mai poate împotrivi. De exemplu, un tânăr care mai înainte pe când trecea pe lângă o tarabă cu cărţi căuta romanele lui Sadoveanu sau poeziile lui Eminescu, astăzi caută manualele chinezeşti sau indiene de iniţiere în practicile, nu arareori perverse, sexuale. Privirea unei femei, care înainte nu îl tulbura, astăzi trezeşte în el dorinţe josnice. Această schimbare se datorează acumulării pornografice din subconştientul său. Întreaga sa personalitate este astfel treptat pecetluită cu "numărul fiarei" (Apoc. 15, 8).

Unii ca aceştia, dacă se căsătoresc, vor spurca patul conjugal şi vor aduce pe lume copii cu mari probleme psihofizice. Căsătoriile în care se fac păcatele sodomice nu rezistă în timp. Dacă acestea ar fi cazuri izolate, răul n-ar fi aşa de mare. Din păcate, aceste perversiuni, pe care Dumnezeu le-a pedepsit în Sodoma si Gomora cu foc din cer şi ploaie de pucioasă (a se vedea cartea Facerea, capitolul 19, din Sfânta Scriptură), s-au extins nespus de mult. Cine contribuie cel mai mult la această pierzătoare extindere? Televizorul, "educatorul" poporului nostru.

Iată că treptat imaginea de la televizor devine viaţă. Care este scopul filmelor pornografice? Să facă din fiecare cetăţean al împărăţiei lui Dumnezeu (creştin botezat) un locuitor al Sodomei, iar dacă va muri fără pocăinţă şi un viitor osândit în iad.

Dar oare de ce în primul rând desfrânare, şi nu alte păcate?

Aceasta deoarece nimic nu-l desfigurează pe om sufleteşte atât de mult ca desfrânarea, nimic nu-l distruge mai repede şi mai ireversibil, nimic nu-l scârbeşte pe Dumnezeu la un om mai mult decât păcatul acesta. Astăzi există o adevărată artă şi industrie a pornograflei (extrem de bănoasă). Răul nu s-a oprit aici. După 1989 s-a îndesit la noi folosirea cuvântului: "homosexual". Prima reacţie a fost cea de scârbă. La televizor, mai întâi totul s-a redus la nişte aluzii ironice, dar mai apoi cenzura conştiintei, treptat a fost doborâtă. Ni se sugerează că ceea ce face majoritatea este bine (spiritul de turmă), şi astfel înaintarea în rău îşi continuă acţiunea îndobitocitoare. Au început să apară şi secvenţe cu aluzii la păcatul zoofiliei, al desfrânării cu animale care, ca şi sodomia, opreşte 15 ani de la împărtăşirea cu Sfintele Taine pe săvârşitorii lor. Şi iată cum vedem împlinindu-se, sub ochii noştri, proorocia făcută de Sfântul Antonie cel Mare cu aproape 1700 de ani în urmă: "Va veni vremea ca oamenii să înnebunească şi când vor vedea pe cineva că nu înnebuneşte, se vor scula asupra lui, zicându-i că el este nebun, pentru că nu este asemenea lor".

Nimeni nu poate să ajungă într-o singură zi un mare păcătos. Diavolul ştie lucrul acesta şi acţionează în consecinţă: dărâmă treptat toate puterile bune ale sufletului şi ridică în locul lor templul său. "Împărăţia lui Dumnezeu este înlăuntrul vostru" spune Mântuitorul. Tot acolo vrea şi cel rău să îşi zidească întunecata sa împărăţie.

Acum, practica homosexuală nu mai este pedepsită de lege. Răul însă nu se opreşte nici aici, pentru că mai sunt bariere care trebuie să cadă. Homosexualii vor să înfleze copii (vă daţi seama la ce va fi supus un copil care are părinţi doi bărbaţi sau două femei), vor să se căsătorească în biserică, vor să fie hirotoniţi preoţi, vor legiferarea pedofiliei. Sunt o minoritate care cere drepturi care să-i permită să ajungă majoritate, pentru ca să poată atunci să impună noi legi, nelegiuite. În Sodoma şi Gomora Dumnezeu a coborât foc din cer pentru că locuitorii acestor cetăti (bogate) nu numai că făceau acest păcat, ci îi forţau pe toţi cei ce veneau acolo să săvârşească şi ei răutatea.

Care este poziţia creştină faţă de televizor?

Creştinul care îşi trăieşte cu seriozitate făgăduinţele botezului ("Mă lepăd de satana şi de toţi slujitorii lui şi de toate lucrurile lui şi de toată trufia lui şi mă împreunez cu Hristos") va elimina cu desăvârşire din casa lui şi din viaţa lui acest lucru necreştinesc. Mai ales acolo unde sunt şi copii, nu există altă soluţie.

Aşa cum spune un părinte Psaltirea şi Ceaslovul sunt televizorul creştinului. Cei care vor un adevărat "divertisment", îl pot afla curat, folositor şi ziditor în "Rugăciunile de dimineaţă", şi "de seară", în "Paraclisul Maicii Domnului", în "Acatistul Domnului nostru Iisus Hristos". Cei care vor mai mult decât aceste "emisiuni" să deschidă Psaltirea între orele 0-5 noaptea. Vor cunoaşte "senzaţii tari" duhovniceşti şi vor avea negreşit trăiri cereşti, vor întelege şi experimenta cât este de adevărat cuvântul celui supranumit "Alăuta pocăinţei", marele dascăl al lumii şi ierarh, Sfântul Ioan Gură de Aur, care spune: "Dulce este somnul, dar mai dulce este rugăciunea".

Încheiem delicatul şi mult controversatul subiect cu o scurtă şi aleasă rugăciune, nelipsită de pe buzele, din minţile şi inimile multor evlavioşi creştini dreptmăritori în toate împrejurările vieţii de acum, vremelnice, pământeşti: "Slavă îndelung răbdării Tale, Doamne, slavă iubirii Tale de oameni, Stăpâne, slavă bunătăţii Tale, Sfinte". Amin.

Părintele Toma

Comentarii

2008-11-09 19:32:37
Natasha clasa a IX

Feriti-vad de emisiunile parnografiece!!!!!!!!!!!!!!!!

2008-11-09 19:38:15
Ana clasa a VIII

Nu toate emisiunile care sunt aratate la televizor sint benefice p/u educatia duhovniceasca!

Lăsaţi un comentariu

ATENŢIE: Redacţia îşi asumă dreptul de a suprima comentariile deplasate.