E toaca Ta! A început să bată!
Foaie de suflet şi de cuget pentru tot creştinul
Toaca
Maică Matrona
 [video] "Ecumenismul e pentru că nu ne apărăm credinţa, iar dacă nu ne apărăm credinţa - ne pecetluiesc". Adunare generală. “Invazia microcipurilor în Moldova. Cum ne apărăm?” Prot. Anatolie CIBRIC: „În ultima vreme, pe unele forumuri au apărut comentarii provocatoare semnate cu numele meu” [video] Un filmuleţ despre CIPURI şi o întrebare: CIPURILE IMPLANTABILE actuale LE-AŢI ACCEPTA? PATRIARHUL KIRIL ÎI CONSIDERĂ PE CATOLICI ŞI PROTESTANŢI ERETICI. Detalii depsre întâlnirea delegaţiei Mitropoliei Moldovei cu arhiep. Teognost EREZIA STRÂNSĂ CU UŞA ÎŞI ARATĂ COLŢII. Primele informaţii despre întâlnirea delegaţiei Mitropoliei Chişinăului şi a Întregii Moldove cu arhiepiscopul Teognost [video] Conferinţă de presă la tema reacţiei ierarhiei BORu la Scrisoarea Deschisă a Creştinilor Ortodocşi din Moldova Creştinii ortodocşi către reprezentaţii Ministerului Sănătăţii: „Nu vă credem!” [video] Un grup de ONG-uri cer modificarea legislaţiei privind vaccinarea copiilor Conferinţă şi protest spontan împotriva vaccinării obligatorii [video] Ieroschimonahul Rafail (Berestov) Aghioritul la întâlnirea de la Chişinău: „Întreaga Ortodoxie este într-un pericol nemaiauzit!” [video] STRIGĂTOR LA CER: 2006 - Pomenirea papei în catedrala patriarhală din Constantinopol [video] Cuvântarea Părintelui Anatolie (CIBRIC) despre prigoana începută ACUM în Rusia: "Vine valul cel mare!" [video] PS Iustinian (România): ”Slujitorii altarelor, să luăm ATITUDINE! Poporul intuiește ceva...” Scrisoarea deschisă a creştinilor ortodocşi din Moldova către Patriarhul Kiril al Moscovei şi al Întregii Rusii [ACTUALIZAT]  DRUMUL CRUCII în jurul Chişinăului [FOTO/VIDEO - actualizat, 17 iulie]  [IMPORTANT, VIDEO] Părintele Rafail (BERESTOV) de la Athos susţine Scrisoarea creştinilor ortodocşi din Moldova către Patriarhul Kiril  Stareţul Rafail (Berestov) de la Athos: "Nu se mai poate tăcea!" [foto] 23iunie. Moldova, binecuvântată de Dumnezeu!  [video] Părintele Arsenie (Papacioc): "Pentru adevăr trebuie să ştii să mori" Sf. Simeon Noul Teolog: Pogorârea în noi a Sfântului Duh - condiţia mântuirii  Mass-media (ne) moldovenească prigoneşte tot ce e creştinescArhiepiscopul Averchie (Tauşev): "Să fim adevăraţi creştini ortodocşi, nu modernişti" Cuv. Kukşa al Odesei: "Staţi în credinţa ortodoxă până la ultima suflare!" Pr. Dionisie Ignat: "Dacă au înşelat pe capii Bisericii, sigur... s-a terminat, e sfârşitul"  
românăрусский
Legături externe

rss


Scara spre Cer


Banerul nostru:

toaca_139


Numărul curent
Sf. Împărate Mc. Nicolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!
Ştiri și Publicații
Toate ştirile şi publicaţiile>>

moliban-v_460

Pe 22 mai, de ziua prăznuirii Sf. Nicolai, la Chişinău a făcut un popas de o zi Drumul Crucii din Rusia binecuvântat de ÎPS Vikentie, arhiepiscop de Ekaterinburg şi Verhotursk, cu icoana Sfântului Împărat Mucenic Nicolai al II-lea. Icoana s-a aflat o zi la Chişinău continuându-şi calea spre Serbia.

La Biserica Cuvioasa Parascheva (Chişinău, Columna 76) creştinii au avut fericita ocazie să se închine chipului făcător de minuni şi izvorâtor de mir al ultimului împărat al Rusiei, martirizat de antihrişti. Mulţimea podoabelor din aur şi argint cu care este împodobită icoana de dimensiuni impresionante (2 x 3m) sunt o mărturie grăitoare a nenumăratelor minuni săvârşite de Sfântul Împărat-Mucenic Nicolai. mai departe>>

Crima cumplită împotriva ţarului

Uciderea împăratului Nicolai al II-lea şi a familiei sale este un fapt nemaiîntâlnit atât prin vinovăţia poporului rus şi ale altor popoare, cât şi prin consecinţele acestuia. Uciderea lui nu s-a produs subit, ci a fost pregătită pe îndelete, pas cu pas.

Devotamentul faţă de ţar şi încrederea în el a unei părţi considerabile a societăţii ruse a mai departe>>

Împărtăşirea apostată

O faptă vrednica de plans s-a săvarsit nu demult la Timişoara. Mitropolitul Nicolae corneanu_200Corneanu s-a împărtăşit cu catolicii. Este un păcat foarte grav care cade sub incidenţa mai multor canoane.

Prin actul săvârşit, mitropolitul şi-a pierdut demnitatea şi statutul de ortodox. Biserica Ortodoxă Rusă şi Sfântul Munte cer de la Sinodul Bisericii Ortodoxe Române explicaţiile şi deciziile de rigoare.

"Noi nu suntem de acord cu ceea ce a făcut Înaltul Mitropolit, pentru că Sfinţii Părinţi combat această faptă. Dacă un episcop ar face aşa ceva, trebuie să fie caterisit. Noi urmăm hotărârile Sfinţilor Apostoli, mai departe>>

Despre durerile oamenilor

20810_200În anul 1939 a venit la părintele Arsenie Boca o femeie care ducea în braţe copilul handicapat. Părintele înainte de a o întreba cum o cheamă şi de unde este, i-a zis: "Ei, ce să-ţi fac maică dragă. Ai zămislit acest copil în noaptea de Paşti. Aşa este?". "Aşa", a zis femeia.

Pricinile pentru care Dumnezeu ne trimite necazurile sunt păcatele noastre. Necazurile sunt mila lui Dumnezeu cu noi.

Ascultaţi acum despre durerile voastre, câteva feluri de păcate deosebite, ca astfel să le puteţi pricepe pe toate. mai departe>>

Sf. Marcu al Efesului: “Noaptea unirii a cuprins biserica”

sfantul-marcu-eugenicul_200

Ecumenic are înţelesul de "aparţinând sau fiind acceptat de Biserica Creştină din toată lumea"; aşadar, acest termen reflectă regula credinţei dată de Sf. Vincent de Lerin: adevărul creştin este acela "în care s-a crezut oriunde, întodeauna şi de către toţi". Aceasta este definiţia literală corectă şi singura definiţie patristică a sa.

Din nefericire cuvântul "ecumenic" a căpătat o altă conotaţie destul de diferită în ultima parte a secolului XX. Sub influenţa Consiliului Mondial al Bisericilor şi a politicii de aggiornamento (aducere la zi) promovată de Biserica Catolică, termenul de "ecumenic" a ajuns să însemne următoarele: unitatea Bisericii lui Hristos a fost sfâşiată de-a lungul secolelor: toate bisericile creştine sunt în esenţă egale şi fiecare deţine o "porţiune" de adevăr; de aceea, toate confesiunile trebuie să fie unite pentru a restabili "întregul" care a existat odată. Acesta este ecumenismul antihristic al zilelor noastre. mai departe>>

Azi este foarte uşor să cazi de la Hristos

Sf Varsanufie de la Optina

„Uneori, atunci când am vizitatori, nu ca acum jumătate şi jumătate, ci numai bărbaţi, care traiesc în mare parte cu mintea (femeile trăiesc mai mult cu inima şi sentimentul), îi aud adeseori plângându-se că traim într-o epoca grea, că azi are libertate completă orice fel de învăţătură ateistă şi erezie, că Biserica s-a facut ţinta atacurilor multor duşmani. Şi că începe să stăpânească frica ca nu cumva aceste valuri sălbatice ale necredinţei şi ale eresurilor s-o înece. Eu însă le spun:

- Nu vă neliniştiţi. Nu vă temeţi pentru Biserică. Ea nu se va pierde. „Porţile iadului nu o vor birui pre ea". Ea va rezista pâna la a doua Venire. Nu purtaţi grijă pentru Biserică, ci trebuie să vă temeţi mai degrabă pentru voi înşivă. Pentru ce epoca noastră este foarte grea? Ce anume o face să fie grea? Iată ce: faptul că azi este foarte uşor ca cineva să apostazieze (să se lepede) de la Hristos. Iar când se întâmplă aşa ceva - a venit pierzarea.

Toţi cei ce urmează lui Hristos, cuvioşii Lui, vor împărăţi împreuna cu El. Dar cunoaştem şi alţi oameni, care s-au îngrijit să urmeze şi să imite nu pe Hristos, ci pe satana. Cu siguranţă cunoaşteţi şi astfel de predicatori şi învăţători. Dacă nu şi lucrările lor, cel puţin numele lor: Nietzsche, Renan şi alţii. mai departe>>

Rugăciunea de dimineaţă a arhimandritului Sofronie

Împărate Sfânt, cela ce eşti mai nainte de toţi vecii, Fiul Tatălui şi Cuvântul Lui cel împreună fără de început şi împreună veşnic, Iisuse Hristoase, Făcătoriul Ceriului şi al pământului, Ziditoriul meu, Carele prin atotziditoare porunca Ta ai scos toate dintru nefiinţă, şi pre mine întru această viiaţă m'ai adus, cela ce bine ai voit a-mi dărui în scăldătoarea Botezului harul naşterii cei de Sus în Sfântul Duh, şi a pune pecetea Darului acestuia pre mădulările trupului meu în Sfânta Taină a Mirungerii, Cela ce ai pus în inima mea dorul de a Te căuta pre Tine, Unul Dumnezeul cel Adevărat - auzi rugăciunea mea. Că nici lumină am, nici bucurie, nici înţelepciune, nici viaţă, nici putere afară de Tine; dară nici vrednic sînt, pentru mulţimea păcatelor mele, să caut către Tine, Dumnezeul meu; ci pentru Cuvântul Tău, că "tot ceea ce veţi cere în rugăciune, crezând, veţi priimi" şi "tot ce veţi cere întru Numele Meu voi face vouă," îndrăznind chem către Tine: Binecuvântează, Doamne, ziua aceasta, care mi-o ai dat, pentru cea negrăită bunătatea Ta; şi mă învredniceşte, în puterea binecuvântării Tale, ca toată fapta şi cuvântul din ziua ce încep acum, să le săvârşesc, însuţi pentru Tine, spre slava Ta, în frica Ta, dupre voia Ta, în duhul întregii cugetări şi al curăţiei, al smeritei cugetări, al răbdării, al dragostei, al blândeţii, al păcii, al bărbăţiei, al înţelepciunii, cu rugăciune, şi în tot ceasul amintindu-mi că pretutindenea eşti. mai departe>>

Televizorul înghite popoare întregi

antitelevizor_an

Televizorul este cea mai distructivă armă din lume pentru suflet. El a reuşit ceea ce nu s-a mai realizat de la Turnul Babel - să unească toată omenirea în tot ceea ce nu este Dumnezeu. Atunci (la Turnul Babel) ca să-i oprească de la rău, Dumnezeu a împărţit limbile, iar astăzi, prin televizor, de la un capăt al pământului la celălalt o singură limbă huleşte tot ceea ce este sfânt.

Televizorul alungă pentru totdeauna pe Dumnezeu din sufletul omului şi îl înlocuieşte cu toate pornirile drăceşti. Televizorul nu strecoară în mod pervers în om o singură patimă, ci toate patimile mari - sodomia, curvia, iubirea de aur şi de bani, setea de sânge, hula împotriva Duhului Sfânt, egoismul, setea de putere şi de slavă deşartă, precum şi lenea, judecarea aproapelui, nepăsarea, curiozitatea nefolositoare şi bolnăvicioasă. Telenovelele sunt specializate în amplificarea acestei ultime patimi. mai departe>>

În mijlocul ispitelor

23635_400

Oricine va privi contemporaneitatea noastră din perspectiva unei vieţi normale, pe care au dus-o oamenii în vremurile dinainte, nu poate să nu rămână mirat de cât de departe de normă a devenit viaţa acum. Noţiuni ca autoritate şi ascultare, bunăcuviinţă şi amabilitate, comportare în societate şi în viaţa particulară - toate s-au schimbat brusc, s-au întors cu capul în jos.

Această viaţă nenormală poate fi caracterizată ca stricată, alintată. Din pruncie cu copilul se poartă ca şi cu un zeişor de familie: poftele lui sunt satisfăcute, dorinţele îndeplinite, el e înconjurat de jucării, distracţii, comodităţi, el nu este învăţat şi educat în conformitate cu regulile stricte de purtare creştină, ci i se creează condiţii să se dezvolte în acea direcţie în care îl poartă pornirile sale... Poate că aceasta se petrece nu în toate familiile şi nu întotdeauna, însă aşa se întâmplă suficient de des pentru a deveni o regulă a educaţiei contemporane a copiilor şi până şi părinţii care au cele mai bune intenţii nu pot evita aceasta cu desăvârşire. Chiar şi când părinţii încearcă să-şi crească copilul în severitate, rudele şi vecinii se vor strădui să facă invers. Aceasta trebuie luat în consideraţie în educaţia copilului.

Devenind matur, un astfel de om e firesc că se va înconjura pe sine cu ceea spre ce a fost deprins de mic: comodităţi, distracţii, jucării pentru mari. Viaţa se umple de o continuă goană după distracţii, care sunt atât de lipsite de orice importanţă, încât un vizitator din secolul XIX, privind emisiunile noastre televizate cele mai populare, luna-parc-urile, reclama, filmele, muzica - aproape sub orice aspect al culturii contemporane - s-ar gândi că a nimerit într-o societate de nebuni, care au pierdut orice contact cu realitatea cotidiană. mai departe>>

Minunea Maicii Domnului

icoana pantanassa

Această minune preaslăvită a Maicii Domnului s-a întâmplat în luna decembrie 2004.

Un tânăr din Arabia Saudită era căsătorit cu o tânără de origine musulmană, bogată, dar care nu putea avea copii. Cu toate că aveau foarte mulţi bani şi au fost pe la diferiţi medici, nu au reuşit nimic. Părinţii lui îl sfătuiau să-şi ia a doua soţie şi să o păstreze şi pe prima, căci legea lor le permite să aibă până la patru femei. El, însă, obosit şi mâhnit, şi-a luat soţia şi a plecat să facă o călătorie în Siria.

Acolo a închiriat o limuzină cu tot cu şofer, să-i ducă pe la toate locurile frumoase din Siria. Şoferul o observat o întristare şi o durere pe chipurile lor. După ce s-au cunoscut mai bine, a intrat în vorbă cu ei, a prins curaj şi i-a întrebat de ce nu sunt mulţumiţi. Avea impresia că este vinovat cu ceva sau nu le place maşina. Atunci soţii i-au explicat pricina întristării lor: că nu pot să aibă copii. mai departe>>

Rânduri de aur

Puritate
O, Puritate
Tu L-ai născut pe Dumnezeu
braţele Tale
L-au legănat
ochii Tăi înlăcrimaţi
de iubire
şi teamă
i-au văzut faţa de Prunc
i-au cuprins necuprinsa lumină

Scumpa noastră ortodoxie

cuviosul Cosma etolianul

Eu, creştinii mei, mi-am cheltuit viaţa studiind timp de patruzeci-cincizeci de ani, am citit şi despre preoţi şi despre necredincioşi, şi despre atei şi despre eretici, am cercetat adâncurile înţelepciunii. Toate credinţele sunt mincinoase, calpe, toate sunt ale diavolului. Am înţeles şi acest lucru adevărat, dumnezeiesc, ceresc, desavârşit şi pentru mine şi pentru voi: că singura credinţă a creştinilor ortodocşi bine-credincioşi e bună şi sfântă, ca să credem şi să ne botezăm în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh.

Aceasta v-o spun acum, la sfârşit, ca să vă bucuraţi şi să vă veseliţi de mii de ori, ca v-aţi învrednicit să fiţi creştini ortodocşi, şi să plângeţi şi să vă tânguiţi pentru cei necinstitori de Dumnezeu, necredincioşi şi eretici, care umblă în întuneric, în mâinile diavolului.

Sfântul Cuvios Mucenic Cosma Etolianul (1779)

  mai departe>>