E toaca Ta! A început să bată!
Foaie de suflet şi de cuget pentru tot creştinul
Toaca
Maică Matrona
 [video] "Ecumenismul e pentru că nu ne apărăm credinţa, iar dacă nu ne apărăm credinţa - ne pecetluiesc". Adunare generală. “Invazia microcipurilor în Moldova. Cum ne apărăm?” Prot. Anatolie CIBRIC: „În ultima vreme, pe unele forumuri au apărut comentarii provocatoare semnate cu numele meu” [video] Un filmuleţ despre CIPURI şi o întrebare: CIPURILE IMPLANTABILE actuale LE-AŢI ACCEPTA? PATRIARHUL KIRIL ÎI CONSIDERĂ PE CATOLICI ŞI PROTESTANŢI ERETICI. Detalii depsre întâlnirea delegaţiei Mitropoliei Moldovei cu arhiep. Teognost EREZIA STRÂNSĂ CU UŞA ÎŞI ARATĂ COLŢII. Primele informaţii despre întâlnirea delegaţiei Mitropoliei Chişinăului şi a Întregii Moldove cu arhiepiscopul Teognost [video] Conferinţă de presă la tema reacţiei ierarhiei BORu la Scrisoarea Deschisă a Creştinilor Ortodocşi din Moldova Creştinii ortodocşi către reprezentaţii Ministerului Sănătăţii: „Nu vă credem!” [video] Un grup de ONG-uri cer modificarea legislaţiei privind vaccinarea copiilor Conferinţă şi protest spontan împotriva vaccinării obligatorii [video] Ieroschimonahul Rafail (Berestov) Aghioritul la întâlnirea de la Chişinău: „Întreaga Ortodoxie este într-un pericol nemaiauzit!” [video] STRIGĂTOR LA CER: 2006 - Pomenirea papei în catedrala patriarhală din Constantinopol [video] Cuvântarea Părintelui Anatolie (CIBRIC) despre prigoana începută ACUM în Rusia: "Vine valul cel mare!" [video] PS Iustinian (România): ”Slujitorii altarelor, să luăm ATITUDINE! Poporul intuiește ceva...” Scrisoarea deschisă a creştinilor ortodocşi din Moldova către Patriarhul Kiril al Moscovei şi al Întregii Rusii [ACTUALIZAT]  DRUMUL CRUCII în jurul Chişinăului [FOTO/VIDEO - actualizat, 17 iulie]  [IMPORTANT, VIDEO] Părintele Rafail (BERESTOV) de la Athos susţine Scrisoarea creştinilor ortodocşi din Moldova către Patriarhul Kiril  Stareţul Rafail (Berestov) de la Athos: "Nu se mai poate tăcea!" [foto] 23iunie. Moldova, binecuvântată de Dumnezeu!  [video] Părintele Arsenie (Papacioc): "Pentru adevăr trebuie să ştii să mori" Sf. Simeon Noul Teolog: Pogorârea în noi a Sfântului Duh - condiţia mântuirii  Mass-media (ne) moldovenească prigoneşte tot ce e creştinescArhiepiscopul Averchie (Tauşev): "Să fim adevăraţi creştini ortodocşi, nu modernişti" Cuv. Kukşa al Odesei: "Staţi în credinţa ortodoxă până la ultima suflare!" Pr. Dionisie Ignat: "Dacă au înşelat pe capii Bisericii, sigur... s-a terminat, e sfârşitul"  
românăрусский
Legături externe

rss


Scara spre Cer


Banerul nostru:

toaca_139


Nr. 7, iulie 2008
Când ruşinea femeilor va dispărea, atunci ziua Judecăţii va fi aproape
Ştiri și Publicații
Toate ştirile şi publicaţiile>>

După cum văd, toată lumea aleargă spre cel viclean, ca şi păcătosul spre păcat. Neînfrânaţi sunt oamenii, - şi popor şi cler; ca şi caii cei nărăvaşi aleargă spre păcat. Nu se gândesc nici la Dumnezeu, nici la moarte, nici la judecată sau răsplată, la nimic; numai pentru materie, trup şi plăceri trupeşti se interesează. Pentru Dumnezeu, suflet, virtute - nimic! Foarte puţini sunt cei care au interese adevărate şi poate datorită acestor prea puţini mai ţine Dumnezeu lumea.

Satana face ultimul asalt şi în aceşti ani în care ne găsim, mare necaz şi strâmtorare vor veni în lume...Aşadar, mare mânie are să vină. Multe răutăţi se întâmplă în lume, îndeosebi două: desfrâul şi avortul. Un rău atât de mare nu s-a întâmplat niciodată, ca mamele să ucidă 6-10 copii şi să nu simtă deloc mustrare de conştiinţă, când, dacă ar fi avut o cât de mică urmă de pocăinţă şi simţire, ar fi trebuit să-şi deschidă mormintele şi să intre de vii în ele ca să se chinuie, dar ele rămân nepăsătoare... Se spovedesc uneori, dar fără să se pocăiască sincer. Aceasta una, iar a doua - goliciunea femeilor. Umblă acum goale, - deşi bărbaţii nu sunt mai prejos, - însă mai mult femeile, iar aceasta nu este cu putinţă s-o rabde Dumnezeu. A răbdat pe păcătoşii din vremea lui Noe, pe cei din Sodoma şi Gomora, dar parcă nu ajunseseră la acest stadiu, să umble goi pe stradă şi să-si arate trupurile lor goale la bărbaţi, ca să-i atragă spre păcat.

Dumnezeu este îndelung-răbdător, iar o mie de ani sunt înaintea lui Dumnezeu ca o oră. Rabdă îndelung, dar şi răbdarea Sa are margini. Nu e cu putinţă ca Dumnezeu, care totdeauna pedepseşte păcatul, să îngăduie a se face atâtea păcate, fără să le pedepsească... Numai să fim pregătiţi. Să avem credinţă în Dumnezeu, în El să ne punem nădejdea şi dragostea şi El nu ne va părăsi. Nimic să nu ne despartă de iubirea lui Hristos.
Acum ne aflăm în pragul marii mânii; se apropie sfârşitul sfârşitului. Sfinţii Părinţi ai Bisericii noastre au socotit moartea şi a doua venire a Mântuitorului necesare pentru mântuirea omului, iar cei care le-au avut întotdeauna în minte, au fost izbăviţi de chinurile veşnice. Din nefericire, oamenii au exemple rele din partea mai marilor societăţii şi ai Bisericii, care şi-au învârtoşat inimile mai rău decât evreii.

Vai şi amar de vieţuitorii acestei lumi! Câtă întristare va să vină peste oameni, dacă stăpânitorii lor sunt slujitori şi robi ai antihristului! Pentru că aceia care au fost înrolaţi de Stăpânul Împărăţiei Cerurilor să lupte, s-au moleşit. Şi nu numai că au slăbit, ci s-au adâncit în somnul greu al trandăviei şi al nepăsării.

E vremea să vă treziţi din somn. Sculaţi-vă, aruncaţi departe somnul nepăsării, ca să nu vă găsească vrăjmaşul dormind şi să vă omoare. Treziţi-vă, căci ne îndreptăm spre sfârşit, spre moarte, pentru că ziua celei de-a doua veniri a Domnului se apropie. Treziţi-vă ca să luptaţi în puţinul timp care v-a mai rămas, căci "vine ceasul cand nimeni nu va mai putea lucra".

Arhim. Filothei ZERVAKOS

Lăsaţi un comentariu

ATENŢIE: Redacţia îşi asumă dreptul de a suprima comentariile deplasate.