E toaca Ta! A început să bată!
Foaie de suflet şi de cuget pentru tot creştinul
Toaca
Maică Matrona
 [video] "Ecumenismul e pentru că nu ne apărăm credinţa, iar dacă nu ne apărăm credinţa - ne pecetluiesc". Adunare generală. “Invazia microcipurilor în Moldova. Cum ne apărăm?” Prot. Anatolie CIBRIC: „În ultima vreme, pe unele forumuri au apărut comentarii provocatoare semnate cu numele meu” [video] Un filmuleţ despre CIPURI şi o întrebare: CIPURILE IMPLANTABILE actuale LE-AŢI ACCEPTA? PATRIARHUL KIRIL ÎI CONSIDERĂ PE CATOLICI ŞI PROTESTANŢI ERETICI. Detalii depsre întâlnirea delegaţiei Mitropoliei Moldovei cu arhiep. Teognost EREZIA STRÂNSĂ CU UŞA ÎŞI ARATĂ COLŢII. Primele informaţii despre întâlnirea delegaţiei Mitropoliei Chişinăului şi a Întregii Moldove cu arhiepiscopul Teognost [video] Conferinţă de presă la tema reacţiei ierarhiei BORu la Scrisoarea Deschisă a Creştinilor Ortodocşi din Moldova Creştinii ortodocşi către reprezentaţii Ministerului Sănătăţii: „Nu vă credem!” [video] Un grup de ONG-uri cer modificarea legislaţiei privind vaccinarea copiilor Conferinţă şi protest spontan împotriva vaccinării obligatorii [video] Ieroschimonahul Rafail (Berestov) Aghioritul la întâlnirea de la Chişinău: „Întreaga Ortodoxie este într-un pericol nemaiauzit!” [video] STRIGĂTOR LA CER: 2006 - Pomenirea papei în catedrala patriarhală din Constantinopol [video] Cuvântarea Părintelui Anatolie (CIBRIC) despre prigoana începută ACUM în Rusia: "Vine valul cel mare!" [video] PS Iustinian (România): ”Slujitorii altarelor, să luăm ATITUDINE! Poporul intuiește ceva...” Scrisoarea deschisă a creştinilor ortodocşi din Moldova către Patriarhul Kiril al Moscovei şi al Întregii Rusii [ACTUALIZAT]  DRUMUL CRUCII în jurul Chişinăului [FOTO/VIDEO - actualizat, 17 iulie]  [IMPORTANT, VIDEO] Părintele Rafail (BERESTOV) de la Athos susţine Scrisoarea creştinilor ortodocşi din Moldova către Patriarhul Kiril  Stareţul Rafail (Berestov) de la Athos: "Nu se mai poate tăcea!" [foto] 23iunie. Moldova, binecuvântată de Dumnezeu!  [video] Părintele Arsenie (Papacioc): "Pentru adevăr trebuie să ştii să mori" Sf. Simeon Noul Teolog: Pogorârea în noi a Sfântului Duh - condiţia mântuirii  Mass-media (ne) moldovenească prigoneşte tot ce e creştinescArhiepiscopul Averchie (Tauşev): "Să fim adevăraţi creştini ortodocşi, nu modernişti" Cuv. Kukşa al Odesei: "Staţi în credinţa ortodoxă până la ultima suflare!" Pr. Dionisie Ignat: "Dacă au înşelat pe capii Bisericii, sigur... s-a terminat, e sfârşitul"  
românăрусский
Legături externe

rss


Scara spre Cer


Banerul nostru:

toaca_139


Nr. 7, iulie 2008
De omul eretic te fereşte!
Ştiri și Publicații
Toate ştirile şi publicaţiile>>

Bine eşti cuvântat Doamne,
Dumnezeul părinţilor noştri

Unul dintre multiplele aspecte ale apostaziei este şi răspândirea largă în conştiinţa oamenilor a acestor vremuri cum că multe căi duc spre Dumnezeu şi că toate religiile şi sectele ar fi mântuitoare. Însă Mântuitorul lumii, Domnul nostru Iisus Hristos ne avertizează: "Feriţi-vă de proorocii mincinoşi, care vin la voi în haine de oi, iar pe dinăuntru sunt lupi răpitori" (Matei 7,15).wolf_200

Ţara noastră s-a născut ortodoxă. Sfântul Apostol Andrei, învăţătorul neamului nostru, care acum două mii de ani a predicat Evanghelia lui Hristos pe aceste meleaguri, nu era nici iehovist, nici baptist. Chiar de la formarea neamului nostru, la temelia culturii şi istoriei, lui, au stat preceptele evanghelice. Şi războaiele repurtate de străbunii noştri nu aveau alt scop decât apărarea dreptei credinţe şi a pământului dăruit lor de Dumnezeu. Tăria poporului nostru a stat în unire. Adunat la pieptul maicii Biserici Ortodoxe, ocrotit de dreapta Atotputernică a lui Dumnezeu, de Acoperământul Maicii Domnului şi de toate puterile cereşti, pe parcursul istoriei, poporul nostru şi-a păstrat verticalitatea, rămânând ortodox. Însă duşmanii lui Hristos au lucrat necontenit, şi mai lucrează şi acum, la dezbinarea şi slăbirea lui. Dirijaţi de vrăjmaşul neamului omenesc, al cărui simbol este şarpele cu limba despicată, ei au depus mari eforturi pentru a ne dezbina. Sloganul - „Divide e impera" sau „Desparte şi stăpâneşte!" a fost transpus în viaţă. Astăzi vedem roadele seminţelor otrăvitoare ale sectarismului şi ateismului, aduse de vânturile din apusul apostat. Dacă în urmă cu o jumătate de secol în ţara noastră nu existau secte, acum numărul lor creşte rapid. Cu strângere de inimă observăm cum semenii noştri, fraţii noştri de sânge, ademeniţi de vorbe deşarte şi diverse momele (ajutoare umanitare, bani) de peste hotare, se desprind de turma lui Hristos, de Sfânta Sa Biserică şi cad în hăul amăgirii sectare. Ei leapădă comoara ortodoxiei şi trec cu uşurinţă în tabăra trădătorilor.
Oare să nu ştie fraţii noştri rătăciţi că Adevărul este unul. Că nu pot exista mai multe adevăruri, că însuşi cuvântul sectă înseamnă parte. Că începând cu cea mai mare erezie care este catolicismul, toate sectele sunt ramuri sterpe şi uscate, rupte de la Pomul Vieţii - Biserica Ortodoxă ai cărei cap este Domnul nostru Iisus Hristos. Fericitul Augustin spunea: „Se mântuieşte doar acela care îl are drept cap pe Hristos, iar Hristos îi este cap doar aceluia care se află în trupul Lui, adică în Biserică".

Catolicii, protestanţii, ieho-viştii, adventiştii de ziua a şaptea, penticostalii, mormonii, muniştii, baptiştii şi toţi cei din afara corăbiei mântuitoare a Ortodoxiei merg pe calea pieirii. Ei nu au harul Duhului Sfânt fără de care este imposibilă mântuirea. Lor le este străină plinătatea Adevărului pe care o deţine doar Sfânta Soborniceasca şi Apostoleasca Biserică a lui Hristos. Şi acest lucru ni-l spune Însuşi Mântuitorul când zice: „Eu sînt calea, adevărul şi viaţa" şi „pe această piatră voi zidi Biserica pe care nici porţile iadului nu o vor birui" (Mat. 16, 18. Iar cei care îndrăznesc să tălmăcească Sfânta Scriptură după mintea lor neluminată de Duhul Sfânt, sunt hulitori ai lui Dumnezeu.

Să ne ferim, fraţilor, de înşelările lor, să nu ne lăsăm ispitiţi de linguşirile şi zâmbetele false ale hulitorilor Sfintei Cruci, icoanelor, ale celor ce se încumetă să o hulească pe Maica Domnului şi pe sfinţii care mijlocesc pentru noi înaintea lui Dumnezeu. Să ne păzim tare şi neclintită cetatea credinţei. Mai ales în aceste vremuri când lăcusta ereticilor de tot soiul din Occident şi SUA se abate asupra poporului nostru. Centrele lor, fals numite de ei case de „rugăciuni" sau „biserici", sunt centre de trădare a credinţei strămoşeşti, de corupere a tineretului dezorientat, centre de pierzare a sufletului.

Cel ce-şi iubeşte credinţa adevărată în Domnul nostru Iisus Hristos şi neamul ortodox care l-a născut nu poate avea nimic în comun cu aceşti duşmani. Să fim adevăraţi ostaşi ai lui Hristos şi să ne însuşim bine cuvintele Sf. Apostol Pavel, înscriindu-le adânc în inima noastră: „De omul eretic după o sfătuire sau două, te fereşte, ştiind că s-a răzvrătit unul ca acesta şi păcătuieşte, fiind singur de sine osândit" şi „de întrebările şi disputele pentru lege te fereşte, căci sunt nefolositoare şi deşarte" (3,8-15 Tit).

Adevărat este cuvântul Domnului nostru Iisus Hristos! Biserica zidită de El nicicând nu va fi biruită de porţile iadului. Această Biserică, care este Trupul lui Hristos, de la începuturi a fost prigonită. La temelia Ei stă sângele mucenicilor care nu au pregetat să moară pentru Adevăr. Duşmanii ei au pierit şi cu fiecare victorie ea devenea tot mai puternică şi mai triumfătoare. Şi cum să nu stea neclintită Biserica lui Dumnezeu, când Însuşi Hristos Domnul atât de mult o a iubit, încât a şi murit pentru ea, pentru a o sfinţi şi a o face curată şi neprihănită mireasă a Sa. El este capul ei, El - Apărătorul şi Ocrotitorul. Sfânta, Soborniceasca şi Apostoleasca Biserică este stâlpul şi întărirea adevărului. În ea - de Dumnezeu rânduita ierarhie, în ea sunt toate sfintele taine prin care noi ne aflăm în comuniune cu Dumnezeu. Şi doar în Ea, unica, este mântuirea noastră. Toate sectele sunt izvodite de diavol. Cine în afară de Biserica Ortodoxă are atâta nor de sfinţi şi plăcuţi lui Dumnezeu, cu sfinte moaşte binemirositoare făcătoare de minuni, cu cinstite icoane izvorâtoare de mir şi vindecări prin care se revarsă asupra noastră harul Duhului Sfânt, a nemărginitei milostiviri a lui Dumnezeu.

Este grăitor faptul că pe toţi sectarii îi uneşte o ură crâncenă împotriva Sfintei Cruci. Or, noi ştim că diavolul se cutremură şi se scutură de cruce. Şi urmaşii lui, sectanţii, aceşti predecesori ai lui antihrist nu pot răbda puterea Sfintei Cruci. Încercaţi să-i spuneţi vreunui sectar: "Fă-ţi cruce!". Va avea o reacţie de groază şi oroare.
Noi însă să ne facem cât mai des semnul Crucii cu credinţă şi cu evlavie şi să ne amintim de nenumăratele minuni ale creştinătăţii săvârşite cu puterea Sfintei Cruci. Una dintre ele este aceea când Împăratul Constantin cu toată oastea lui în plină zi au văzut pe cer Sfânta Cruce din stele, strălucind mai mult decât soarele, deasupra căreia scria: „Cu aceasta vei învinge". Iar mai târziu toate armatele creştine şi-au pus pe steaguri acest semn al biruinţei. Şi Sf. Binecredincios Voievod Ştefan cel Mare a repurtat glorioasele-i victorii asupra hoardelor păgâne, purtând pe drapel şi în inimă Sf. Cruce.

„Creştinilor! scrie Sf. Ignatie Breanceaninov. Aflaţi-L pe Hristos. Înţelegeţi, că nu Îl cunoaşteţi pe El, că v-aţi lepădat de El, considerând posibilă mântuirea fără de El în schimbul unor fapte bune! Cel ce recunoaşte posibilitatea mântuirii fără credinţa în Hristos se leapădă de Hristos şi, poate neştiind, cade în păcatul greu al hulei împotriva lui Dumnezeu. Voi spuneţi: „ereticii sunt aceiaşi creştini". De unde aţi luat aceasta? Doar cineva care se numeşte creştin, neştiind nimic despre Hristos, din marea sa ignoranţă se va hotărî să stea într-un rând, aşa-zis creştinesc, împreună cu ereticii, iar sfânta credinţă creştinească nu o va deosebi de fiica blestemului - erezia de Dumnezeu hulitoare! Ceata numeroasă de sfinţi au primit moarte mucenicească, au ales cele mai cumplite şi mai îndelungate munci, temniţa, prigoana, numai pentru a nu fi de acord cu ereticii în învăţătura lor hulitoare de Dumnezeu. Biserica Universală dintotdeauna a considerat erezia păcat de moarte, întotdeauna a considerat că omul molipsit de boala groaznică a ereziei, este mort sufleteşte, străin de har şi de mântuire, aflat în comuniune cu diavolul şi cu pieirea lui..."

"Toaca"

Lăsaţi un comentariu

ATENŢIE: Redacţia îşi asumă dreptul de a suprima comentariile deplasate.