E toaca Ta! A început să bată!
Foaie de suflet şi de cuget pentru tot creştinul
Toaca
Maică Matrona
 [video] "Ecumenismul e pentru că nu ne apărăm credinţa, iar dacă nu ne apărăm credinţa - ne pecetluiesc". Adunare generală. “Invazia microcipurilor în Moldova. Cum ne apărăm?” Prot. Anatolie CIBRIC: „În ultima vreme, pe unele forumuri au apărut comentarii provocatoare semnate cu numele meu” [video] Un filmuleţ despre CIPURI şi o întrebare: CIPURILE IMPLANTABILE actuale LE-AŢI ACCEPTA? PATRIARHUL KIRIL ÎI CONSIDERĂ PE CATOLICI ŞI PROTESTANŢI ERETICI. Detalii depsre întâlnirea delegaţiei Mitropoliei Moldovei cu arhiep. Teognost EREZIA STRÂNSĂ CU UŞA ÎŞI ARATĂ COLŢII. Primele informaţii despre întâlnirea delegaţiei Mitropoliei Chişinăului şi a Întregii Moldove cu arhiepiscopul Teognost [video] Conferinţă de presă la tema reacţiei ierarhiei BORu la Scrisoarea Deschisă a Creştinilor Ortodocşi din Moldova Creştinii ortodocşi către reprezentaţii Ministerului Sănătăţii: „Nu vă credem!” [video] Un grup de ONG-uri cer modificarea legislaţiei privind vaccinarea copiilor Conferinţă şi protest spontan împotriva vaccinării obligatorii [video] Ieroschimonahul Rafail (Berestov) Aghioritul la întâlnirea de la Chişinău: „Întreaga Ortodoxie este într-un pericol nemaiauzit!” [video] STRIGĂTOR LA CER: 2006 - Pomenirea papei în catedrala patriarhală din Constantinopol [video] Cuvântarea Părintelui Anatolie (CIBRIC) despre prigoana începută ACUM în Rusia: "Vine valul cel mare!" [video] PS Iustinian (România): ”Slujitorii altarelor, să luăm ATITUDINE! Poporul intuiește ceva...” Scrisoarea deschisă a creştinilor ortodocşi din Moldova către Patriarhul Kiril al Moscovei şi al Întregii Rusii [ACTUALIZAT] DRUMUL CRUCII în jurul Chişinăului [FOTO/VIDEO - actualizat, 17 iulie] [IMPORTANT, VIDEO] Părintele Rafail (BERESTOV) de la Athos susţine Scrisoarea creştinilor ortodocşi din Moldova către Patriarhul Kiril Stareţul Rafail (Berestov) de la Athos: "Nu se mai poate tăcea!" [foto] 23iunie. Moldova, binecuvântată de Dumnezeu! [video] Părintele Arsenie (Papacioc): "Pentru adevăr trebuie să ştii să mori" Sf. Simeon Noul Teolog: Pogorârea în noi a Sfântului Duh - condiţia mântuirii Mass-media (ne) moldovenească prigoneşte tot ce e creştinescArhiepiscopul Averchie (Tauşev): "Să fim adevăraţi creştini ortodocşi, nu modernişti" Cuv. Kukşa al Odesei: "Staţi în credinţa ortodoxă până la ultima suflare!" Pr. Dionisie Ignat: "Dacă au înşelat pe capii Bisericii, sigur... s-a terminat, e sfârşitul" 
românăрусский
Legături externe

rss


Scara spre Cer


Banerul nostru:

toaca_139


Nr. 7, iulie 2008
Nu te lăsa înşelat!
Ştiri și Publicații
Toate ştirile şi publicaţiile>>

"Fereşte sufletul tău
de cei ce vin ca nişte miei,
iar pe dinăuntru sunt lupi răpitori."
Sf. Nicolai (Velimirovici)

Vom începe cu examinarea unui caz concret din activitatea unei părţi componente a cultului penticostal.

Pe 9 septembrie 2006 biserica „Betania" din or. Nisporeni, a cultului penticostal în baza unei decizii a primăriei a desfăşurat o acţiune de ajutorare a păturilor social-vulnerabile a societăţii. Activitatea în cauză a presupus desfăşurarea următorului program: prânz gratuit, repartizarea produselor alimentare în calitate de ajutor alimentar etc. Pe 12 ianuarie 2007, prin hotărârea instanţei de judecată a or. Nisporeni, decizia primăriei a fost recunoscută drept ilegală, partea componentă a cultului neavând dreptul de a activa pe teritoriul or. Nisporeni din următoarele considerente:

a. În or. Nisporeni nu există nici o comunitate religioasă (bisericească) a Uniunii Bisericilor Creştinilor Credinţei Evanghelice (Cultul penticostal) cu statut de persoană juridică înregistrată oficial la Serviciul de Stat pentru problemele Cultelor, deşi Uniunea este înregistrată în RM;

b. Conform legii RM cu privire la culte şi a legii cu privire la organizarea şi desfăşurarea întrunirilor, părţile componente ale cultelor şi ale altor organizaţii religioase au dreptul să organizeze manifestaţii publice şi întruniri, coordonându-le cu organele administraţiei publice locale (primăriile), numai atunci când devin persoane juridice, adică după înregistrarea acestora în conformitate cu regulamentul respectiv.

În cazul în care dumneavoastră, ca creştin, sunteţi martorul desfăşurării unor acţiuni în public (concerte, adunări în casa de cultură, prezentarea unui film în public, repartizarea hainelor şi produselor alimentare etc.), organizate de secte religioase, atunci:

 1. Aveţi dreptul să cereţi (în caz de necesitate în formă scrisă) poliţistului de sector să verifice dacă partea componentă a cultului în cauză este înregistrată pe teritoriul RM şi al respectivei unităţii administrativ-teritoriale;
 2. Puteţi ruga poliţistul de sector să verifice dacă partea componentă a cultului în cauză deţine autorizaţia primăriei de a desfăşura acţiunea în cauză;
 3. Puteţi invita reprezentantul Centrului de Medicină Preventivă şi Poliţia Economică pentru verificarea actelor de provenienţă, calitate şi a condiţiilor de distribuire a produselor alimentare, precum şi a împuternicirii personalului de a le distribui (persoanele antrenate în repartizarea produselor alimentare trebuie să deţină certificate privind starea sănătăţii)
 4. Primăriile sunt în drept să refuze eliberarea autorizaţiei de desfăşurare a acţiunilor publice pe teritoriul administrativ dat (sat, comună, oraş) în cazul în care acestea ar putea provoca dezordine în masă sau ar putea tulbura ordinea publică (conform Legii RM cu privire la organizarea şi desfăşurarea întrunirilor din 21.07.1995). Desigur, primăriile pot fi sensibilizate prin scrisori care vă exprimă atitudinea.
 5. Un pericol deosebit îl constituie sectele interzise pe teritoriul RM sau neînregistrate oficial. Activitatea acestora şi a personalului lor poate fi curmată prin intermediul organelor de poliţie sau procuratură. Date despre toate cultele înregistrate puteţi obţine la Serviciul de Stat pe problemele Cultelor de pe lângă Guvernul RM.

În ultimul timp este răspândit fenomenul slujirii unor părţi componente a cultelor (sectelor) în case particulare, donate de oamenii din sat. Tot în aceste case ei organizează cantine pentru persoane cu vârstă înaintată, rostul lor adevărat fiind însă de a ademeni cât mai mulţi adepţi. Este bine să cunoaşteţi că aceste cantine sau case de rugăciuni în case particulare nu pot activa decât dacă a fost eliberată autorizaţia corespunzătoare de către primăria locală. În cazul în care reprezentanţii cultului nu deţin astfel de autorizaţii, cereţi reprezentanţilor primăriei (iar după caz a poliţiei) să sisteze activitatea acestora. Unul dintre documentele care trebuie prezentat la primărie de către reprezentanţii cultului (sectei) pentru obţinerea autorizaţiei în cauză este acordul vecinilor. Aici puteţi acţiona conform propriilor convingeri.

Sperând în ajutorul lui Dumnezeu, vrem să credem că aceste sfaturi vă vor ajuta să vă opuneţi pornirilor ilegale ale sectarilor, ţinând cont de cuvintele Sf. Nicolae Velimirovici care ne spune: „Aceştia (sectarii) dau noroi (blato) ca să ia aur (zlato), dau trup şi în schimb iau din suflet; prin cărticelele gratuite clatină conştiinţele; prin bani fac dezbinare în popor, despărţindu-i pe unii de fraţii lor cei de o credinţă. Iar tu păzeşte-te şi fereşte-te, fereşte sufletul tău de cei ce vin ca nişte miei, iar pe dinăuntru sunt lupi răpitori."

Secţia juridică a ACOM

Întrebări şi sugestii puteţi trimite pe adresa: mun.Chişinău, str.Columna 76, ACOM „Fericita Maica Matrona" , tel 22 24 93, e-mail: ziarultoaca@toaca.md

Lăsaţi un comentariu

ATENŢIE: Redacţia îşi asumă dreptul de a suprima comentariile deplasate.