E toaca Ta! A început să bată!
Foaie de suflet şi de cuget pentru tot creştinul
Toaca
Maică Matrona
 [video] "Ecumenismul e pentru că nu ne apărăm credinţa, iar dacă nu ne apărăm credinţa - ne pecetluiesc". Adunare generală. “Invazia microcipurilor în Moldova. Cum ne apărăm?” Prot. Anatolie CIBRIC: „În ultima vreme, pe unele forumuri au apărut comentarii provocatoare semnate cu numele meu” [video] Un filmuleţ despre CIPURI şi o întrebare: CIPURILE IMPLANTABILE actuale LE-AŢI ACCEPTA? PATRIARHUL KIRIL ÎI CONSIDERĂ PE CATOLICI ŞI PROTESTANŢI ERETICI. Detalii depsre întâlnirea delegaţiei Mitropoliei Moldovei cu arhiep. Teognost EREZIA STRÂNSĂ CU UŞA ÎŞI ARATĂ COLŢII. Primele informaţii despre întâlnirea delegaţiei Mitropoliei Chişinăului şi a Întregii Moldove cu arhiepiscopul Teognost [video] Conferinţă de presă la tema reacţiei ierarhiei BORu la Scrisoarea Deschisă a Creştinilor Ortodocşi din Moldova Creştinii ortodocşi către reprezentaţii Ministerului Sănătăţii: „Nu vă credem!” [video] Un grup de ONG-uri cer modificarea legislaţiei privind vaccinarea copiilor Conferinţă şi protest spontan împotriva vaccinării obligatorii [video] Ieroschimonahul Rafail (Berestov) Aghioritul la întâlnirea de la Chişinău: „Întreaga Ortodoxie este într-un pericol nemaiauzit!” [video] STRIGĂTOR LA CER: 2006 - Pomenirea papei în catedrala patriarhală din Constantinopol [video] Cuvântarea Părintelui Anatolie (CIBRIC) despre prigoana începută ACUM în Rusia: "Vine valul cel mare!" [video] PS Iustinian (România): ”Slujitorii altarelor, să luăm ATITUDINE! Poporul intuiește ceva...” Scrisoarea deschisă a creştinilor ortodocşi din Moldova către Patriarhul Kiril al Moscovei şi al Întregii Rusii [ACTUALIZAT]  DRUMUL CRUCII în jurul Chişinăului [FOTO/VIDEO - actualizat, 17 iulie]  [IMPORTANT, VIDEO] Părintele Rafail (BERESTOV) de la Athos susţine Scrisoarea creştinilor ortodocşi din Moldova către Patriarhul Kiril  Stareţul Rafail (Berestov) de la Athos: "Nu se mai poate tăcea!" [foto] 23iunie. Moldova, binecuvântată de Dumnezeu!  [video] Părintele Arsenie (Papacioc): "Pentru adevăr trebuie să ştii să mori" Sf. Simeon Noul Teolog: Pogorârea în noi a Sfântului Duh - condiţia mântuirii  Mass-media (ne) moldovenească prigoneşte tot ce e creştinescArhiepiscopul Averchie (Tauşev): "Să fim adevăraţi creştini ortodocşi, nu modernişti" Cuv. Kukşa al Odesei: "Staţi în credinţa ortodoxă până la ultima suflare!" Pr. Dionisie Ignat: "Dacă au înşelat pe capii Bisericii, sigur... s-a terminat, e sfârşitul"  
românăрусский
Legături externe

rss


Scara spre Cer


Banerul nostru:

toaca_139


Nr. 10, octombrie 2008
Cărţile de căpătâi ale creştinului ortodox
Ştiri și Publicații
Toate ştirile şi publicaţiile>>

biblia_200În casa creştinului este bine să existe cel puţin câteva cărţi foarte necesare. Vom aminti aici pe cele mai importante dintre acestea, pe care omul credincios trebuie să se îngrijească să le procure. În felul acesta el îşi va forma o mică bibliotecă pe care este bine să o aşeze aproape de colţul de rugăciune.

1. Biblia sau Sfânta Scriptură

Este cea mai importantă carte pentru un creştin. Ea nu poate lipsi din casa omului credincios. În Biblie aflăm istoria prezenţei şi lucrării lui Dumnezeu în lume. Pe această istorie se întemeiază credinţa noastră. Biblia cuprinde Cuvântul lui Dumnezeu către oameni. Vom afla din Biblie cum a vorbit Dumnezeu către noi "în multe rânduri şi în multe feluri... prin prooroci, iar către sfârşitul acestor vremuri - cum spune Sfântul Pavel - prin Însuşi Fiul..." (Evrei 1, 1). Biblia se împarte în două părţi: Vechiul Testament care cuprinde istoria de până la Mântuitorul Hristos şi Noul Testament care cuprinde istoria Mântuitorului Hristos, faptele şi învăţătura Sa, precum şi istoria Bisericii la începuturile ei. Biblia este cartea de căpătâi a Bisericii. Folosul citirii Bibliei este nespus de mare. Mântuitorul Însuşi ne spune că omul "nu trăieşte numai cu pâine, ci şi cu Cuvântul care iese din gura lui Dumnezeu" (Matei 4, 4). Putem citi oricând din Biblie. Este bine să ne obişnuim ca dimineaţa şi seara înainte de culcare să citim puţin din Biblie, pentru ca gândul nostru sa poarte peste zi un cuvânt sau o învăţătura a Mântuitorului, iar noaptea, mintea să odihnească, la fel într-un cuvânt al lui Dumnezeu. Nimeni, ştiutor de carte sau chiar neştiutor, nu poate să fie iertat dacă n-a citit măcar o singură dată Biblia sau cel puţin Noul Testament.

2. Cartea de rugăciuni

Cartea de rugăciune cuprinde rugăciuni pentru diferitele trebuinţe ale creştinului. Există acum cărţi de rugăciuni, editate de Biserica Ortodoxă care conţin culegeri foarte bogate de rugăciuni, însoţite adesea de scurte învăţături pentru viaţa creştinului. Sunt rugăciuni de dimineaţă şi de seară, rugăciuni ce se pot spune înainte şi după masă, rugăciuni la începerea şi la sfârşitul lucrului, rugăciuni pentru călătorie, pentru sănătatea proprie, pentru cei bolnavi, rugăciuni pentru părinţi, pentru copii sau pentru soţi, rugăciuni la vreme de primejdie, rugăciuni pentru spovedanie şi pentru împărtăşanie şi multe altele. De-a lungul timpului, Biserica a adunat aceste rugăciuni de la oameni duhovniceşti şi le pune la îndemâna oricărui creştin pentru ca acesta să se folosească de ele în rugăciunile sale către Dumnezeu. Credinciosul se poate ruga lui Dumnezeu cu propriile sale cuvinte, din sufletul său, pentru necazul sau pentru bucuria sa. Cartea de rugăciuni ne vine în ajutor. Ea ne învaţă cum să ne rugăm, cum să găsim cuvintele potrivite. Rugăciunile pe care le citim din carte trebuie să le rostim ca fiind propriile noastre cuvinte. Rugăciunile acestea vin de la oameni luminaţi de Duhul lui Dumnezeu şi sunt foarte cuprinzătoare, dar mai ales foarte corecte. De aceea ele ne şi formează, ne ajută să descoperim rugăciunea adevărată.

3. Ceaslovul

Ceaslovul este cea mai de seamă şi mai completă carte de rugăciuni a Bisericii. Numele acestei cărţi vine de la "ceas", ea aratându-ne cum trebuie să ne rugăm în fiecare ceas al zilei sau al nopţii. Ceaslovul este deopotrivă o carte de slujbă trebuitoare preotului şi cântăreţului în biserică la săvârşirea slujbelor bisericeşti, dar şi o carte care cuprinde rugăciuni şi rânduieli ce pot fi folosite de creştini în casa lor şi în familie, potrivit învăţăturii Sfinţilor Părinţi, care numesc familia "o mică biserică". Pe lângă rugăciunile la diferite trebuinţe, în Ceaslov găsim şi multe din rugăciunile care alcătuiesc slujbele bisericeşti, extrase din celelalte cărţi de slujbă ale Bisericii, acatiste şi paraclise - rugăciuni speciale -, sinaxarul cu sărbătorile şi sfinţii de peste an.

4. Psaltireapag_3___200

Psaltirea este cartea folositoare de suflet care nu poate lipsi din casa unui credincios. În lumea ortodoxă, Psaltirea este cea mai iubită şi cea mai des folosita carte. Ea cuprinde cei 150 de psalmi ai lui David grupaţi în douăzeci de "catisme". Psalmii îi găsim, desigur şi în Biblie, în prima parte a acesteia, Vechiul Testament. Uneori sunt publicaţi împreună cu Noul Testament. Trebuie ştiut că psalmii sunt rugăciuni sub formă de imne şi cântări, care exprimă întreaga bogăţie de trăiri şi sentimente ale omului în faţa lui Dumnezeu şi în faţa vieţii şi a lumii înconjurătoare. În psalmi relaţia dintre om şi Dumnezeu este foarte apropiată, intimă, dialogul este direct. Citirea psalmilor ajută pe om să se apropie mult de modul corect de a-L înţelege şi a-L simţi pe Dumnezeu şi pe sine în raport cu Dumnezeu, cu sine, cu cei din jur şi cu natura însăşi. El învaţă cum să vorbească cu Dumnezeu, cum să se roage, cum să mulţumească, cum să ceară iertare, cum să laude, cum să dea slavă, cum să se bucure, cum să se veselească... Iată ce scrie despre aceasta Sf. Vasile cel Mare: "Cartea Psalmilor cuprinde în sine tot ceea ce este mai folositor în toate..., este o comoară de învăţături bune, punând la îndemână fiecăruia, după sârguinţa lui, tot ceea ce îi este de folos. Ea vindecă rănile cele vechi ale sufletului şi aduce cât se poate de grabnic însănătoşirea celui de curând rănit. Îngrijeşte de cel bolnav şi păstrează întreg pe cel sănătos. Ea face ca patimile, care de-a lungul vieţii omeneşti caută să se cuibărească în suflete, să fie îndepărtate şi să se ajungă la crearea unei stări sufleteşti pline de bucurie şi de plăcere, care face ca în suflete să se nască cugetele cele înţelepte..."
De aceea, duhovnicii recomandă frecvent citirea Psaltirii. Există mănăstiri unde se citeşte Psaltirea neîntrerupt, zi şi noapte. Este bine ca citirea Psaltirii, după o rânduială zilnică sau pentru o anume împrejurare, să se facă cu binecuvântarea preotului duhovnic.

5. Vieţile Sfinţilor

Vieţile sfinţilor, istorisiri despre vieţile celor mai mulţi dintre sfinţii Bisericii noastre au fost adunate de timpuriu de către creştini pentru a le servi drept modele, drept amintire şi încurajare. Există şi în limba română adunate vieţile sfinţilor în douăsprezece volume, pentru fiecare lună câte un volum care cuprinde istorisirile vieţilor sfinţilor pomeniţi în toate zilele lunii respective.

6. Calendarul

Nu există casă de creştini care să nu aibă un calendar, în care sunt trecute sărbătorile mari de peste an, posturile mari şi zilele de post din timpul unui an şi, desigur, sfinţii pe care Biserica îi pomeneşte în fiecare zi. Calendarul creştin ortodox este cel care ne arată ritmul şi pulsul vieţii bisericeşti. Pulsul vieţii creştinului este dat de pulsul vieţii Bisericii. Reperele principale ale vieţii sale de peste an ca şi ale programului său săptămânal sau zilnic sunt indicate de calendar. Pentru viaţa Bisericii ca şi pentru viaţa creştinului are o importanţă deosebită pomenirea sfinţilor.
Biserica a rânduit de la început ca în fiecare zi a anului să se facă pomenirea unui sfânt sau a mai multor sfinţi ai săi. Omul are nevoie de modele pentru a se ghida în viaţa sa. Modelele creştinului sunt sfinţii. Sfinţii trecuţi de Biserică în calendar pentru a fi pomeniti şi pentru a servi drept model creştinilor aparţin celor mai diverse categorii: apostoli, evanghelişti, ierarhi, mucenici, cuvioşi etc. Prezenţa sfinţilor ne îmbărbătează. Ei sunt pentru noi marturie că omul poate birui neputinţele şi ispitele vieţii, poate să se împlinească, poate să ajungă la Dumnezeu în ciuda atâtor obstacole care ţin de sine sau de lumea care-l înconjoară. Sfinţii sunt cei mai apropiaţi prieteni ai noştri.

7. Proloagele

Iată o carte care se găseşte mai rar, dar care este foarte folositoare. Ea cuprinde pentru biblia_1_200fiecare zi din an o serie de lecturi folositoare de suflet, ziditoare, între care mai întâi viaţa sfinţilor din ziua respectivă pe scurt unul sau mai multe cuvinte de învăţătură culese de la marii Părinţi şi Sfinţi ai Bisericii. Aşa încât credinciosul are rânduit a citi ceva folositor pentru sufletul său în fiecare zi.
Cartea Proloagelor şi-a împrumutat numele de la cuvântul prolog care pe lângă înţelesul de "cuvânt înainte" mai are şi înţelesul "cuvânt ales", ea nefiind altceva decât o antologie, o culegere de cuvinte alese, de cuvinte folositoare. Proloagele sunt foarte vechi şi au fost cunoscute în toata lumea ortodoxă.

8. Catehismul sau Învăţătura de credinţă

Catehismul sau Cartea de învăţătură este cartea care explică pe scurt credinţa şi viaţa Bisericii şi a creştinului. Aflăm aici informaţii despre credinţa adevărată a Bisericii, despre slujbele Bisericii, despre datoriile credincioşilor, despre tot ceea ce trebuie să cunoască un credincios ortodox. Ea este cu atât mai folositoare acum cu cât o perioadă lungă de timp a lipsit şi continuă să lipsească religia în şcoală şi foarte mulţi dintre credincioşii Bisericii nu cunosc ce trebuie să facă şi cum trebuie să facă lucrurile care ţin de calitatea lor de creştini. Este ca un abecedar al oricărui creştin.

9. Patericul

Patericul este una dintre cele mai răspândite şi mai populare cărţi ale spiritualităţii ortodoxe. Patericul conţine scurte istorisiri şi cuvinte pilduitoare din viaţa călugărilor, mai ales a sihaştrilor. Patericul este deja un gen literar aparte. El aparţine literaturii creştine mărturisitoare. În el aflăm mărturii vii despre cum au trăit şi au înţeles pe Dumnezeu oamenii care s-au lepădat de lume, consacrându-şi toată viaţa lor căutării lui Dumnezeu. Avem multe paterice care provin din marile centre monahale ale Răsăritului ortodox. Cel mai cunoscut este Patericul Egiptean. Pe lângă acesta mai circulă: Patericul Atonit, Patericul Sinait, Patericul Soloveţului... Avem şi un voluminos Pateric românesc datorat neobositului Ieromonah Ioanichie Balan.

Cărţile de căpătâi ale creştinului ortodox sunt foarte necesare pentru creşterea noastră duhovnicească.

Comentarii

2009-08-26 03:21:04
TERINTE MARIA

Sant Maria, santeti amabili sa-mi scrieti daca aveti Acatistul Sf. Serapion.Va multumesc.
Ce mult mi-ar place sa fiu cu dv. in "Drmul Crucii "Maica Domnului sa va binecuvinteze.

2015-07-25 21:35:36
Ana

I really like your blog.. very nice corlos & theme. Did you design this website yourself or did you hire someone to do it for you? Plz answer back as I'm looking to create my own blog and would like to know where u got this from. many thanks

2015-07-29 00:13:29
Catherine

Considerably, this post is really the sweseett on this notable topic. I harmonise along with your conclusions and can thirstily seem forward in your incoming updates. Stating thanks will not likely just be sufficient, for that phenomenal clarity inside your writing. I will straight grab your rss feed to remain knowledgeable of any updates. Admirable perform and much success in your company dealings! Please excuse my poor English as it truly is not my very first tongue. http://tikklukmql.com [url=http://pkpbmpmdw.com]pkpbmpmdw[/url] [link=http://qemcaauaxq.com]qemcaauaxq[/link]

Lăsaţi un comentariu

ATENŢIE: Redacţia îşi asumă dreptul de a suprima comentariile deplasate.