E toaca Ta! A început să bată!
Foaie de suflet şi de cuget pentru tot creştinul
Toaca
Maică Matrona
 [video] "Ecumenismul e pentru că nu ne apărăm credinţa, iar dacă nu ne apărăm credinţa - ne pecetluiesc". Adunare generală. “Invazia microcipurilor în Moldova. Cum ne apărăm?” Prot. Anatolie CIBRIC: „În ultima vreme, pe unele forumuri au apărut comentarii provocatoare semnate cu numele meu” [video] Un filmuleţ despre CIPURI şi o întrebare: CIPURILE IMPLANTABILE actuale LE-AŢI ACCEPTA? PATRIARHUL KIRIL ÎI CONSIDERĂ PE CATOLICI ŞI PROTESTANŢI ERETICI. Detalii depsre întâlnirea delegaţiei Mitropoliei Moldovei cu arhiep. Teognost EREZIA STRÂNSĂ CU UŞA ÎŞI ARATĂ COLŢII. Primele informaţii despre întâlnirea delegaţiei Mitropoliei Chişinăului şi a Întregii Moldove cu arhiepiscopul Teognost [video] Conferinţă de presă la tema reacţiei ierarhiei BORu la Scrisoarea Deschisă a Creştinilor Ortodocşi din Moldova Creştinii ortodocşi către reprezentaţii Ministerului Sănătăţii: „Nu vă credem!” [video] Un grup de ONG-uri cer modificarea legislaţiei privind vaccinarea copiilor Conferinţă şi protest spontan împotriva vaccinării obligatorii [video] Ieroschimonahul Rafail (Berestov) Aghioritul la întâlnirea de la Chişinău: „Întreaga Ortodoxie este într-un pericol nemaiauzit!” [video] STRIGĂTOR LA CER: 2006 - Pomenirea papei în catedrala patriarhală din Constantinopol [video] Cuvântarea Părintelui Anatolie (CIBRIC) despre prigoana începută ACUM în Rusia: "Vine valul cel mare!" [video] PS Iustinian (România): ”Slujitorii altarelor, să luăm ATITUDINE! Poporul intuiește ceva...” Scrisoarea deschisă a creştinilor ortodocşi din Moldova către Patriarhul Kiril al Moscovei şi al Întregii Rusii [ACTUALIZAT]  DRUMUL CRUCII în jurul Chişinăului [FOTO/VIDEO - actualizat, 17 iulie]  [IMPORTANT, VIDEO] Părintele Rafail (BERESTOV) de la Athos susţine Scrisoarea creştinilor ortodocşi din Moldova către Patriarhul Kiril  Stareţul Rafail (Berestov) de la Athos: "Nu se mai poate tăcea!" [foto] 23iunie. Moldova, binecuvântată de Dumnezeu!  [video] Părintele Arsenie (Papacioc): "Pentru adevăr trebuie să ştii să mori" Sf. Simeon Noul Teolog: Pogorârea în noi a Sfântului Duh - condiţia mântuirii  Mass-media (ne) moldovenească prigoneşte tot ce e creştinescArhiepiscopul Averchie (Tauşev): "Să fim adevăraţi creştini ortodocşi, nu modernişti" Cuv. Kukşa al Odesei: "Staţi în credinţa ortodoxă până la ultima suflare!" Pr. Dionisie Ignat: "Dacă au înşelat pe capii Bisericii, sigur... s-a terminat, e sfârşitul"  
românăрусский
Legături externe

rss


Scara spre Cer


Banerul nostru:

toaca_139


Nr. 10, octombrie 2008
Adresare către deputaţii Moldovei privind legea pro-sodomită
Ştiri și Publicații
Toate ştirile şi publicaţiile>>

Domnilor deputaţi ai Moldovei!

Noi, reprezentanţi ai societăţii moldoveneşti şi ai poporului Moldovei, alegătorii voştri, participanţi la manifestaţia de protest din ziua de vineri, 03 octombrie 2008 din faţa clădirii Parlamentului Republicii Moldova, ne pronunţăm cu toată hotărîrea şi indignarea împotriva proiectului Legii cu privire la prevenirea şi combaterea discriminării.

Ministerul Justiţiei în calitate de iniţiator în persoana ministrului Vitalie Pîrlog a înaintat în mod regulamentar în Parlament proiectul acestei legi. Proiectul de lege propus de MJ al RM printre criteriile de discriminare în art.1 face referire la aşa numita „orientare sexuală". Includerea acestui fals criteriu în proiectul de lege este îngrijorătoare şi, dacă va rămîne, va antrena după sine o mulţime de probleme sociale pe termen lung.

Această lege aduce un mare pericol pentru întreaga societate prin faptul că include termenul „orientare sexuală" ca criteriu de discriminare. Acţiunile imediate care vor urma o dată cu adoptarea legii nediscriminării se repetă de la ţară la ţară, la bază stînd o strategie bine pusă la punct conform căreia acţionează fiece activist homosexual. Una din aceste strategii este încetăţenirea în conştiinţa publică a unor expresii formal „neutre" sau chiar care ar trezi simpatie cum ar fi „minorităţi sexuale", „orientare sexuală", „opţiuni sexuale netradiţionale", „libertatea expresiei identitare sexuale", „identitate sexuală" etc. în locul termenului „homosexuali" sau, ştiinţific, „persoane cu dizabilităţi psiho-sexuale", mascîndu-se, astfel, un comportament sexual deviant, care, potrivit ştiinţei medicale (psihiatrie) este o patologie dobîndită, dar nicidecum una moştenită genetic.

Promovarea unor patologii drept normalitate reprezintă un atac la normalitate, la temeliile speciei umane, ale moralei familiale pe care se reazimă edificiul oricărei societăţi trainice, societăţi care are un viitor.

Este de-a dreptul aberantă la culme ideea pusă la temelia proiectului de lege potrivit căreia grupurile minoritare de tip etno-cultural sau confesional sînt egalate cu indivizi suferinzi de patologii psiho-sexuale. Aceasta este, de fapt, o înjosire, o desconsiderare anihilantă a demnităţii naţionale de găgăuz, bulgar, evreu, rus, ucrainean, moldovean etc., dar şi de creştin, iudeu, musulman. Numai o minte cu totul perversă putea pune într-o categorie criteriile de identitate lingvistică, etnică, religioasă cu criteriile de identificare a unor grave patologii antisociale. Pornind de la aceeaşi logică dezumanizantă pentru purtătorii ei, nediscriminarea îi cuprinde şi pe suferinzii de alte patologii psihosexuale camuflate în sintagma „orientare sexuală" din proiectul de lege cum ar fi zoofilii, pedofilii, skatofilii, necrofilii, fetişiştii, gerontofilii, voyeriştii, exhibiţioniştii etc. - anormalitatea este felurită la nesfîrşit, spre deosebire de normalitate.

Astfel, efectele imediate ale legii, în cazul adoptării ei, se vor referi nemijlocit la legalizarea „căsătoriilor" homosexuale (cuplurile sexuale dintre bărbat şi bărbat, dintre femeie şi femeie), la legalizarea „adopţiilor de copii" de către asemenea cupluri cu toate urmările psihice pentru copii crescuţi de „părinţi" - „mamă" şi „tată" - de acelaşi sex, la excluderea sau la rescrierea întregului folclor, deoarece el în întregime se referă la familii fireşti, cu mamă, cu tată, cu fraţi şi surori născuţi de părinţi, căci folclorul nostru deja îi „discriminează" pe toţi devianţii antisociali. La fel va fi rescrisă istoria culturii noastre, a literaturii. Deja, bunăoară, în Marea Britanie, în baza aceleiaşi „legi a nediscriminării" homosexualii de acolo au ieşit cu iniţiativa de a pedepsi cetăţenii care folosesc cuvintele „mamă" şi „tată" cu referinţă la părinţi. În faza ulterioară, aşa cum se întămplă de pildă astăzi în Canada, minoritatea avînd acum legea de partea ei - devine intolerantă şi agresivă cu orice voce din societate care îndrăzneşte să formuleze critici la adresa ei.

Referinţele făcute în nota informativă la tratatele internaţionale cum ar fi Declaraţia universală a Drepturilor Omului din 10 octombrie 1948, sînt neîntemeiate, deoarece, toate tratatele internaţionale la care RM este parte nu prevăd decît nediscriminarea după criteriul sexului şi nu al orientării sexuale.

Nu în ultimul rînd vom menţiona tradiţia social-religioasă a cetăţenilor RM. Este un principiu juridic bine-cunoscut acela că legile unei ţări se nasc şi sînt formulate de la practicile şi valorile sociale ale locuitorilor acelei ţări, astfel încît aceştia să se regăsească pe sine şi valorile lor în legislaţia ţării. De aceea, legile unei ţări trebuie să fie formulate în acord cu normele sociale şi cu valorile spirituale ale acelui popor. Dorinţa de apropiere a RM de structurile unionale de la Bruxelles nu trebuie să conducă la un mimetism legislativ - copierea oarbă a unor legi specifice altor ţări, norme juridice care nu fac parte din documentele adoptate la nivel de UE.

Ne întrebăm şi vă întrebăm: cum de a devenit posibil ca într-o ţară majoritar creştină să apară acest Proiect de lege ?! Cerem în această ordine de idei şi investigarea cazului dat pentru a scoate spre cunoştinţa întregului electorat a tuturor persoanelor oficiale care au promovat prin acţiunea sau inacţiunea lor această patologie drept „normă juridică", drept normalitate socială. Cum de s-a întîmplat ca MJ al RM să se lase condus de o mînă de circa 200 de activişti homosexuali cîţi există în total în RM împotriva întregului popor al Ţării, împotriva întregului electorat ?

Domnilor deputaţi!

Nu uitaţi că străbunii voştri nu au fost păgîni, ci creştini ortodocşi. Nu le pătaţi memoria prin fapte nelegiuite. Poporul v-a încredinţat să-i apăraţi valorile tradiţionale, dar nu să le distrugeţi prin adoptarea legilor anticreştine şi antinaţionale, atrăgînd asupra capului vostru şi a întregului neam mînia lui Dumnezeu.

Biserica Ortodoxă, maica poporului nostru, dintotdeauna i-a îndemnat pe fiii săi să meargă pe calea credinţei şi a moralităţii creştine. Fiecare dintre noi este dator să-şi apere fraţii şi surorile, copiii şi nepoţii de patologia desfrîului şi a perversiunilor sexuale.

Noi ne iubim Ţara şi neamul şi niciodată nu vom accepta batjocorirea lor. De aceea cerem cu insistenţă să stopaţi marşul agresiv al homosexualităţii în ţara noastră! Să nu mortificaţi prin legi poporul care v-a născut şi să nu acordaţi drepturi „minorităţilor sexuale"! Fărădelegea niciodată nu poate deveni lege. În numele străbunilor noştri care şi-au vărsat sîngele pentru credinţă şi în numele viitorului copiilor noştri, Vă rugăm, nu votaţi această lege!

Cerem legiuitorilor din RM să ţină seama de poziţia hotărîtă şi valorile sociale şi spirituale ale cetăţenilor ţării şi să elimine din întreg textul proiectului legii pentru combaterea discriminării expresia înşelătoare şi periculoasă de „orientare sexuală".

Cerem la fel de hotărît ca legea să se refere strict la cetăţenii Republicii Moldova, dar nicidecum la „persoane care se află pe teritoriul" ei.

Lăsaţi un comentariu

ATENŢIE: Redacţia îşi asumă dreptul de a suprima comentariile deplasate.