E toaca Ta! A început să bată!
Foaie de suflet şi de cuget pentru tot creştinul
Toaca
Maică Matrona
 [video] "Ecumenismul e pentru că nu ne apărăm credinţa, iar dacă nu ne apărăm credinţa - ne pecetluiesc". Adunare generală. “Invazia microcipurilor în Moldova. Cum ne apărăm?” Prot. Anatolie CIBRIC: „În ultima vreme, pe unele forumuri au apărut comentarii provocatoare semnate cu numele meu” [video] Un filmuleţ despre CIPURI şi o întrebare: CIPURILE IMPLANTABILE actuale LE-AŢI ACCEPTA? PATRIARHUL KIRIL ÎI CONSIDERĂ PE CATOLICI ŞI PROTESTANŢI ERETICI. Detalii depsre întâlnirea delegaţiei Mitropoliei Moldovei cu arhiep. Teognost EREZIA STRÂNSĂ CU UŞA ÎŞI ARATĂ COLŢII. Primele informaţii despre întâlnirea delegaţiei Mitropoliei Chişinăului şi a Întregii Moldove cu arhiepiscopul Teognost [video] Conferinţă de presă la tema reacţiei ierarhiei BORu la Scrisoarea Deschisă a Creştinilor Ortodocşi din Moldova Creştinii ortodocşi către reprezentaţii Ministerului Sănătăţii: „Nu vă credem!” [video] Un grup de ONG-uri cer modificarea legislaţiei privind vaccinarea copiilor Conferinţă şi protest spontan împotriva vaccinării obligatorii [video] Ieroschimonahul Rafail (Berestov) Aghioritul la întâlnirea de la Chişinău: „Întreaga Ortodoxie este într-un pericol nemaiauzit!” [video] STRIGĂTOR LA CER: 2006 - Pomenirea papei în catedrala patriarhală din Constantinopol [video] Cuvântarea Părintelui Anatolie (CIBRIC) despre prigoana începută ACUM în Rusia: "Vine valul cel mare!" [video] PS Iustinian (România): ”Slujitorii altarelor, să luăm ATITUDINE! Poporul intuiește ceva...” Scrisoarea deschisă a creştinilor ortodocşi din Moldova către Patriarhul Kiril al Moscovei şi al Întregii Rusii [ACTUALIZAT]  DRUMUL CRUCII în jurul Chişinăului [FOTO/VIDEO - actualizat, 17 iulie]  [IMPORTANT, VIDEO] Părintele Rafail (BERESTOV) de la Athos susţine Scrisoarea creştinilor ortodocşi din Moldova către Patriarhul Kiril  Stareţul Rafail (Berestov) de la Athos: "Nu se mai poate tăcea!" [foto] 23iunie. Moldova, binecuvântată de Dumnezeu!  [video] Părintele Arsenie (Papacioc): "Pentru adevăr trebuie să ştii să mori" Sf. Simeon Noul Teolog: Pogorârea în noi a Sfântului Duh - condiţia mântuirii  Mass-media (ne) moldovenească prigoneşte tot ce e creştinescArhiepiscopul Averchie (Tauşev): "Să fim adevăraţi creştini ortodocşi, nu modernişti" Cuv. Kukşa al Odesei: "Staţi în credinţa ortodoxă până la ultima suflare!" Pr. Dionisie Ignat: "Dacă au înşelat pe capii Bisericii, sigur... s-a terminat, e sfârşitul"  
românăрусский
Legături externe

rss


Scara spre Cer


Banerul nostru:

toaca_139


Nr. 8, august 2008
De ce vom fi osândiţi pentru semn?
Ştiri și Publicații
Toate ştirile şi publicaţiile>>

pag_6_coduri_gal_4870_200_200Într-un articol putem citi: "Nici un semn nu ne va duce în iad, decât lepădarea de Hristos şi lipsa de iubire. Fără voia noastră liberă, nici un semn (pecete) nu va acţiona asupra noastră nici spre mântuire, dar nici spre osândă". De asemenea. şi alţii ne-au pus întrebarea: "De ce, dacă vom avea un număr de cod pe mână, vom fi pedepsiţi şi trimişi în iad?"

Îi întrebăm şi noi pe cei care spun că doar lepădarea de Hristos aduce după sine osânda: dacă Domnul nostru Hristos n-ar fi spus că: "De cel ce se va lepăda de Mine înaintea oamenilor şi Eu Mă voi lepăda de el înaintea Tatălui" (Matei 10, 33), ci ar fi zis: "Chiar de vă veţi lepăda de Mine în faţa oamenilor, nu contează, ajunge ca înlăuntrul vostru să nu vă lepădaţi, căci Eu oricum tot vă voi duce în rai", atunci ar mai fi fost lepădarea un act care să aducă osândirea? Firesc, ne veţi răspunde: Nu, deoarece atunci n-ar mai fi fost legiuit acest lucru de către Legiuitor. Acelaşi lucru se pare că-l spune şi Apostolul Pavel: "Căci fără lege, păcatul era mort" (Romani 7, 8) şi "unde nu este lege, nu este nici călcare de lege" (Romani 4, 15) şi, de asemenea: "prin Lege vine cunoştinţa păcatului" (Romani 3, 20) (cunoaştem păcatul şi devenim conştienţi de el numai după ce e dată legea împotriva lui). Astfel e alungată neştiinţa şi păcătosul nu mai are putinţa de a se dezvinovăţi. Astfel, acceptăm faptul că nu lepădarea în sine este actul care aduce pedeapsa, ci încălcarea unei porunci date de Domnul Hristos şi care a fost rânduită să aibă urmări veşnice (Matei 25, 41-46). Nerespectarea poruncilor are urmările cuvenite. Pentru păzirea acestor porunci, pe care nesocotindu-le cineva are de suferit veşnic despărţirea de Dumnezeu, mii şi mii de oameni şi-au sacrificat viaţa din iubire fierbinte pentru Hristos. Toţi aceştia sunt cetele de martiri şi de mărturisitori ai credinţei noastre care, dacă Domnul n-ar fi legiuit ca urmare a lepădării osânda veşnică a iadului şi despărţirea sufletului de Dumnezeu, poate nu şi-ar mai fi jertfit viaţa. Dar din dragoste pentru El, chiar dacă lepădarea n-ar fi adus după sine osânda iadului, de El tot nu s-ar fi lepădat.

Să vedem acum ce-a rânduit Domnul în legătură cu tema peceţii, care sunt urmările pe care le vom suporta, nesocotindu-I poruncile şi de ce le vom suporta.

Domnul nostru Hristos a spus că oricine se va lepăda de El va merge în iad şi va fi pedepsit. Unora poate li se va părea că e aspru pentru o simplă discuţie în care ne lepădăm de El să suportăm în consecinţă caznele veşnice. De aceea îi îndemnau unii pe mucenici ca să evite martiriul, să se lepede de Iisus în afară, dar înlăuntrul lor să creadă în El. Mucenicii însă le-au răspuns că sunt mai răi decât prigonitorii lor, pentru că aceia îi lipseau de viaţa aceasta trecătoare, pe când aceştia încearcă să-i lipsească de viaţa cea veşnică.

Domnul a prezis acum 2000 de ani că va veni cineva care va impune un sistem mondial z_cartela_2789_1_200de negoţ la care, ca să participe cineva, va trebui să aibă un semn pe mâna dreaptă sau pe frunte. Domnul a lăsat pentru motive pe care le cunoaşte prea înţeleapta Lui Judecată ca: "Cine se închină fiarei şi chipului ei şi primeşte semnul ei pe fruntea lui, sau pe mâna lui, va bea şi el din vinul aprinderii lui Dumnezeu, turnat neamestecat, în potirul mâniei sale, şi se va chinui în foc şi pucioasă, înaintea sfinţilor îngeri şi a Mielului. Şi fumul chinului lor se suie în vecii vecilor. Şi nu au odihnă nici ziua, nici noaptea cei ce se închină fiarei şi chipului ei şi oricine primeşte semnul numelui ei" (Apocalipsa 14, 9-11). Ne explică, aşadar, în Scriptură foarte limpede că, dacă ne învoim cu acest sistem şi ne lăsăm însemnaţi, urmarea acestui consimţământ va fi pedeapsa veşnică a iadului.

Acum să vedem din ce motiv această pecete este considerată lucrare aducătoare de pedeapsă. Când noi, crestinii, suntem botezaţi şi suntem unşi în numele Domnului nostru Iisus Hristos cu Sfântul Mir, chiar dacă suntem unşi în exterior, pe trup, de către preot, această ungere lucrează asupra sufletului nostru într-un mod tainic şi duhovnicesc şi mijloceşte pătrunderea harului Preasfântului Duh, ceea ce înseamnă că Dumnezeu Insuşi intră în noi; astfel, în mod oficial suntem socotiţi robi ai Celui Unuia-Născut, ai Domnul nostru Iisus Hristos. Sfântul Ioan Damaschinul spune: "Untdelemnul Botezului este înţeles ca o vestire a Ungerii şi ne face pe noi unşi şi ne vesteşte prin Sfântul Duh mila lui Dumnezeu".

Vedem, aşadar, că prin simpla folosire exterioară a Sfântului Mir se împlineşte marea Taină în lume, se întemeiază împărăţia lui Dumnezeu înlăuntrul omului. Şi aşa cum Dumnezeu a lăsat prin această simplă ungere pe dinafară cu untdelemn să se împlinească marea Taină, să ne unim tainic cu Sine, tot El însuşi a lăsat ca prin acest semn exterior să se şteargă propria Lui pecete şi să ne despărţim pe veci de El. Vedem, de altfel, că Sfânta noastră Biserică ne învaţă să facem pe trup simbolul şi semnul Sfintei Cruci. Făcându-ne semnul Sfintei Cruci, ne apărăm ca şi cu un zid de orice rău, iar demonii sunt alungaţi. Nu e doar un simbol exterior lipsit de importanţă, ci are influenţă duhovnicească. Şi acest mare eveniment l-a lăsat Dumnezeu să se împlinească printr-o folosire exterioară. Vedem apoi cum Dumnezeu porunceşte profetului Moise să întindă mâinile în aşa-fel încât să formeze semnul Crucii, şi câtă vreme trupul lui formează semnul Crucii, duşmanii sunt puşi pe fugă, dar atunci când le coboară, israeliţii sunt învinşi. Aşa cum spune Sfântul Ioan Damaschinul, "simbolurile care se văd sunt ale unor lucruri văzute doar cu mintea".

Să revenim la tema noastră: primirea acestui semn dat oamenilor va avea sensul acceptării unui stăpân şi domn străin. Pentru că, în timp ce Botezul şi Mirungerea se fac în numele Domnului nostru Iisus Hristos, acest semn se leagă de numele sau de numărul numelui Antihristului. Iar din versetul: "Aici este întelepciunea. Cine are pricepere să socotească numărul fiarei; căci este număr de om. Şi numărul ei este şase sute şaizeci şi şase" (Apocalipsa 13, 18) vedem că nu e vorba de un simplu simbol exterior şi de un semn gravat sau de un număr întâmplător, ci de acceptarea de bunăvoie (pentru cei care-l acceptă) a unui stăpân străin, a Antihristului, şi de înstrăinarea noastră automată şi veşnică de singurul şi adevăratul nostru Domn. Dumnezeu, aşadar, nu pedepseşte pe nimeni, noi singuri, de bunăvoie, acceptăm chinul nostru veşnic, punându-ne pe noi înşine în slujba diavolului şi supunându-ne lui. Acest semn îl primeşte cineva prin liberă voie; în primul stadiu, la un anumit moment, când şi legal este consfinţit şi intră încet, încet în viaţa noastră; şi în stadiul final, când prin atitudinea noastră nepăsătoare vom lăsa să ni-l impună şi vom ajunge în punctul culminant al unei dileme finale: ori Sfânta Ungere în numele Domnului nostru Iisus Hristos, ori semnul cu numărul numelui fiarei. Şi atunci fiecare va face alegerea sa potrivit cu: "Nici o slugă nu poate să slujească la doi stăpâni. Fiindcă sau pe unul va urî şi pe celălalt îl va iubi, sau de unul se va ţine şi pe celălalt îl va dispreţui. Nu puteţi să slujiţi lui Dumnezeu şi lui mamona" (Luca 16, 13) (căci este vorba despre mamona la modul propriu, dacă prin acest semn cineva aderă la acest sistem economic mondial).

Esenţial, aşadar, nu este numărul 666. Acest număr este pur şi simplu un element în plus pentru a ne trezi. Ceea ce nu vrea Dumnezeu de la noi este să ne învoim să revindem diavolului libertatea pe care El ne-a dăruit-o prin sfinţitul Său sânge, răscumpărându-ne din blestemul legii. Dumnezeu nu ne vrea robi şi nu doreşte să arătăm supunere aceluia care va încerca să ne pună pe mâna dreaptă sau pe frunte semnul stăpânirii lui şi să ne întoarcă la epoca în care stăpânii îşi recunoşteau sclavii după tatuajul de pe trup. Redăm mai jos un text care a apărut în "Washington Times" din 11 octombrie 1993, sub titlul "Tatuajul naţional de înaltă tehnologie" şi care arată că sunt adevârate toate câte se spun: "Este vorba de „Smart Card", adică de cardul inteligent pe care vrea să-l impună preşedintele Clinton. A fost fabricat de societatea Hughes Aircraft Company şi oricine îl are nu-l va pierde niciodată, a spus Clinton! E vorba de un transponder implantat în corpul omenesc cu seringa. Ce este un transponder? Este un nou termen tehnic format din două cuvinte: transmiter (emiţător) şi responder (receptor). Transponder-ul primeşte semnale de unde radio de la un anumit emiţător, le amplifică şi le transmite pe o altă frecvenţă unui receptor! Acest microcipuleţ introdus cu o seringă este cel mai genial, cel mai sigur, cel mai ieftin, cel mai fiabil, trecând toate testele cu succes şi este prin toate acestea o foarte bună metodă de recunoaştere a persoanelor, folosind unde radio. Mărimea lui nu depăşeşte mărimea unui bob de orez, şi pur şi simplu se pune sub piele.

(continuare în nr. 9)

Hristodul AGHIORITUL

Lăsaţi un comentariu

ATENŢIE: Redacţia îşi asumă dreptul de a suprima comentariile deplasate.