E toaca Ta! A început să bată!
Foaie de suflet şi de cuget pentru tot creştinul
Toaca
Maică Matrona
 [video] "Ecumenismul e pentru că nu ne apărăm credinţa, iar dacă nu ne apărăm credinţa - ne pecetluiesc". Adunare generală. “Invazia microcipurilor în Moldova. Cum ne apărăm?” Prot. Anatolie CIBRIC: „În ultima vreme, pe unele forumuri au apărut comentarii provocatoare semnate cu numele meu” [video] Un filmuleţ despre CIPURI şi o întrebare: CIPURILE IMPLANTABILE actuale LE-AŢI ACCEPTA? PATRIARHUL KIRIL ÎI CONSIDERĂ PE CATOLICI ŞI PROTESTANŢI ERETICI. Detalii depsre întâlnirea delegaţiei Mitropoliei Moldovei cu arhiep. Teognost EREZIA STRÂNSĂ CU UŞA ÎŞI ARATĂ COLŢII. Primele informaţii despre întâlnirea delegaţiei Mitropoliei Chişinăului şi a Întregii Moldove cu arhiepiscopul Teognost [video] Conferinţă de presă la tema reacţiei ierarhiei BORu la Scrisoarea Deschisă a Creştinilor Ortodocşi din Moldova Creştinii ortodocşi către reprezentaţii Ministerului Sănătăţii: „Nu vă credem!” [video] Un grup de ONG-uri cer modificarea legislaţiei privind vaccinarea copiilor Conferinţă şi protest spontan împotriva vaccinării obligatorii [video] Ieroschimonahul Rafail (Berestov) Aghioritul la întâlnirea de la Chişinău: „Întreaga Ortodoxie este într-un pericol nemaiauzit!” [video] STRIGĂTOR LA CER: 2006 - Pomenirea papei în catedrala patriarhală din Constantinopol [video] Cuvântarea Părintelui Anatolie (CIBRIC) despre prigoana începută ACUM în Rusia: "Vine valul cel mare!" [video] PS Iustinian (România): ”Slujitorii altarelor, să luăm ATITUDINE! Poporul intuiește ceva...” Scrisoarea deschisă a creştinilor ortodocşi din Moldova către Patriarhul Kiril al Moscovei şi al Întregii Rusii [ACTUALIZAT]  DRUMUL CRUCII în jurul Chişinăului [FOTO/VIDEO - actualizat, 17 iulie]  [IMPORTANT, VIDEO] Părintele Rafail (BERESTOV) de la Athos susţine Scrisoarea creştinilor ortodocşi din Moldova către Patriarhul Kiril  Stareţul Rafail (Berestov) de la Athos: "Nu se mai poate tăcea!" [foto] 23iunie. Moldova, binecuvântată de Dumnezeu!  [video] Părintele Arsenie (Papacioc): "Pentru adevăr trebuie să ştii să mori" Sf. Simeon Noul Teolog: Pogorârea în noi a Sfântului Duh - condiţia mântuirii  Mass-media (ne) moldovenească prigoneşte tot ce e creştinescArhiepiscopul Averchie (Tauşev): "Să fim adevăraţi creştini ortodocşi, nu modernişti" Cuv. Kukşa al Odesei: "Staţi în credinţa ortodoxă până la ultima suflare!" Pr. Dionisie Ignat: "Dacă au înşelat pe capii Bisericii, sigur... s-a terminat, e sfârşitul"  
românăрусский
Legături externe

rss


Scara spre Cer


Banerul nostru:

toaca_139


Toaca Ştiri
Declaraţia Asociaţiei Creştinilor Ortodocşi din Moldova “Fericita Maică Matrona”
Ştiri și Publicații
Toate ştirile şi publicaţiile>>

Fiţi fierbinţi şi statornici în credinţa lui Hristos,

opuneţi-vă răului şi el va fugi de voi

Din Pastorala Mitropolitului Chişinăului

şi întregii Moldove, Vladimir,

13 Martie 2012

În temeiul apelului lansat de Înalt Preasfinţitul Vladimir în Pastorala sa privind adoptarea Legii Antidiscriminăre, venim cu următoarele concluzii.

Împreună cu tot poporul dreptcredincios al Bisericii noastre suntem indignaţi de atitudinea actualei guvernări ale AIE, exprimate cu nonşalanţă de prim-ministrul Vladimir Filat, care a susţinut în mai multe rânduri că Legea Antidiscriminare urmează să fie adoptată, iar creştinii n-au decât să-şi caute de pregătirile pascale. Ignoranţa duhovnicească şi neruşinarea prim-ministrului sunt de-a dreptul strigătoare la cer. Oare chiar să nu ştie dl Filat, că adevărata pregătire de Sărbătoarea Sărbătorilor - Învierea Domnului nostru Iisus Hristos, constă în pregătirea şi curăţirea sufletelor, iar nu în aruncarea lor prin (fărăde)legea promovată în bezna păcatului şi a iadului? Că morala creştină moştenită din neam în neam trebuie păzită ca lumina ochilor, iar nu călcată în picioare?

Luând în mâini drapelul pederastiei, prim-ministru atacă vehement temeliile moralei creştine şi luptă împotriva Bisericii-mame, împotriva ultimului bastion şi refugiu al poporului nostru. De la înălţimea postului său, el îşi permite să dea sfaturi preoţilor ce şi cum să vorbească în Postul Mare, creştinilor - cum să se pregătească de Paşti neimplicându-se în alte probleme (care-i vizează direct) şi, totodată, oferă consultaţii când e corect să fie percheziţionate bisericile şi când nu (bisericile din Bălţi). Nici măcar bolşevicii, în perioada acerbă de prigoană asupra Bisericii, n-au demonstrat atâta viclenie şi perfidie.

Considerăm că obrăznicia şi impertinenţa crasă a prim-ministrului ar fi imposibilă dacă Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe din Moldova şi Sinodul BOM ar da dovadă de o poziţie fermă şi neşovăitoare vizavi de afirmaţiile lui anticreştine. Este absolut necesar ca atitudinea lui denigratoare faţă de valorile Ortodoxiei să-i închidă automat uşile tuturor bisericilor din Moldova, să-l izoleze de înaltul cler al Bisericii Ortodoxe din Moldova, în frunte cu ÎPS Vladimir. În cazul însă, când aceste măsuri nu sunt aplicate, noi, împreună cu tot poporul dreptcredincios, ne simţim trădaţi şi de Sinodul BOM, şi de Mitropolitul Vladimir.

Mai mult decât atât este acceptată intenţia prim-ministrului, împotmolit în necurăţia promovării păcatului împotriva firii, de a aduce Lumina Sfântă, de a finanţa personal călătoria Mitropolitului Vladimir la Ierusalim. Considerăm că acest gest nu este altceva decât o mită pentru acceptarea Legii Antidiscriminare şi constituie o campanie de popularizare a propriei persoane. Acest „dar" nu este dezinteresat, ci urmăreşte paralizarea vigilenţei creştinilor, a Sinodului BOM şi a mitropolitului Vladimir, căci «darurile, după spusa înţeleptului Solomon, orbesc ochii». Nu trebuie să primim niciodată darurile ce au drept scop pierderea sufletelor semenilor noştri.

Următoarea pildă e foarte grăitoare în acest sens.

Diavolul: Să încheiem un pact.

- Nu.

- Atunci hai să semnăm un document prin care recunoaştem şi tu şi eu că doi plus doi fac patru.

-Nu.

- De ce? Nu admiţi că doi şi cu doi fac patru? De ce n-ai subscrie un adevăr incontestabil?

-Nu-mi pun semnătura alături de a ta nici pentru a recunoaşte că există Dumnezeu.

Aşadar, păzindu-ne sufletele, nu vom accepta nimic nici de la diavol, nici de la slugile lui!

În contextul celor spuse mai sus venim cu un şir de întrebări.

De ce prim-ministrul V. Filat, luând chip de bun creştin (se mărturiseşte, se împărtăşeşte, întotdeauna supravegheat de camere de luat vederi), şi, totodată pledând pentru antihristica Lege, continuă să se bucure de susţinerea Sinodului BOM şi personal al Mitropolitului Vladimir? Cine îi este duhovnicul şi de ce până acum nu l-a învăţat abecedarul vieţii duhovniceşti? Cine i-a permis acestui luptător împotriva Bisericii şi moralei creştine, să se împărtăşească nestingherit în Sfântul Altar al Catedralei Mitropolitane? De ce faptele lui, care cad sub incidenţa canoanelor Sfinţilor Părinţi, nu sunt nominalizate şi pedepsite de cei care au puterea şi datoria duhovnicească de la Dumnezeu s-o facă? Oare unui promotor al fărădelegii care a adus foc şi pucioasă din cer peste Sodoma şi Gomora, cum este Vladimir Filat, nu i se cuvine aplicarea celei mai aspre pedepse a Bisericii - anatema?

Ţara noastră a avut şi alţi prim-miniştri, care au lăsat o amprentă în istoria ei: unii au fost evlavioşi, alţii - patrioţi, alţii - indiferenţi. Actualul prim-ministru, Vladimir Filat, în cazul adoptării Legii Antidiscriminare, va intra în istorie ca un duşman al Bisericii Ortodoxe din Moldova, ca promotor al sodomiei, ca trădător al neamului care l-a născut şi ca marionetă ascultătoare a ocultei mondiale.

Încă în anul 2010, Asociaţia Creştinilor Ortodocşi din Moldova «Fericita Maică Matrona» şi-a exprimat temerile vizavi de actuala guvernare, care, spre regret, s-au adeverit. În Declaraţia creştinilor ortodocşi din Moldova privind politica anticreştină a noii guvernări, conform Concepţiei Bisericii Ortodoxe se stipulează, că în cazul când „puterea (stăpânirea) îi constrânge pe credincioşii drept-slăvitori (ortodocşi) să se lepede de Hristos şi de Biserica Lui precum şi să accepte fapte păcătoase, dăunătoare sufletului, Biserica este datoare să refuze să se supună stăpânirii (statului). Biserica poate să-şi cheme fiii la nesupunere cetăţenească paşnică."

Adresându-ne cu fiască supunere arhipăstorilor noştri în frunte cu ÎPS Vladimir, Mitropolitul Chişinăului şi al întregii Moldove, ne exprimăm îngrijorarea vizavi de poziţia anticreştină a actualei guvernări şi cerem cu insistenţă:

1) ca nu doar prin declaraţii şi pastorale, ci şi prin fapte şi pedepse duhovniceşti concrete să fie curmate acţiunile neruşinate şi crimele împotriva moralităţii;

2) să fie stopat puhoiul fărădelegii care vine peste neamul nostru, chiar şi cu preţul intrării în conflict cu cei de la putere, cu cei care având menirea să apere interesele fundamentale ale poporului, îl vând veneticilor, vânzându-şi propriul suflet satanei;

3) poporul drept-credincios să nu mai fie indus în eroare de aşa-zisa prietenie cu reprezentanţii puterii, ale căror acţiuni demonstrează că numai prieteni ai poporului nu-s.

Nu dorim repetarea cazului Pasat, care s-a folosit cu obrăznicie de imaginea Sfintei Biserici Ortodoxe pentru a accede la putere şi despre care ÎPS Vladimir a fost preîntâmpinat de ACOM „Fericita Maică Matrona" (ziarul „Toaca" Nr 4, 2010).

Este absolut evident că în cazul adoptării Legii Antidiscriminare toate suferinţele pruncilor, copiilor, părinţilor, toate crimele de pedofilie, de hărţuire sodomită, de pătrundere a pederastiei în instituţiile preşcolare şi şcolare, de anulare a cuvintelor  „mamă" şi „tată", de căsătorii sodomite ş.a.m.d., înfăptuite drept consecinţă a adoptării ei, vor cădea atât pe conştiinţa reprezentanţilor actualei guvernări, a prim-ministrului Vlad Filat, a tuturor miniştrilor şi urmaşilor lor, cât şi pe conştiinţa arhipăstorilor noştri care au putut, dar n-au apărat, ca adevăraţi părinţi, cu toată tăria şi asprimea, Biserica lui Hristos şi drept-măritorul ei popor. Aceasta este legea neschimbată şi incontestabilă a lui Dumnezeu, care zice: „Eu, Domnul, Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos, care pedepsesc nelegiuirea părinţilor în copii până la al treilea şi la al patrulea neam al celor ce Mă urăsc, şi Mă îndur până la al miilea neam de cei ce Mă iubesc şi păzesc poruncile Mele" (Exod 20, 4-6).

 

Vinerea Patimilor, 13 aprilie 2012

Comentarii

2012-04-15 23:51:18
Stavros

HRISTOS A ÎNVIAT !!!
Să trăiţi Părinte Anatol/Cibric/ cu întreaga ceată sub protecţia sfintei Marona. Întreg respectul şi consideraţia dreptslăvitoare !

2012-06-10 13:09:07
nelu

deci aceasta asociatie a Sfintei Matrona este cu episcopul Diomid care a dat anatemei pe patriarhu Rusiei ?

2012-07-06 09:25:13
Daniel

http://calatoriii.blogspot.ro/2012/07/ultimul-examen.html

2017-01-22 21:04:58
Brettvam

wh0cd345750 [url=http://furosemide-lasix.gdn/]lasix furosemide[/url] [url=http://lisinopril-hydrochlorothiazide.party/]lisinopril hydrochlorothiazide[/url] [url=http://proscar0.top/]proscar online[/url] [url=http://chloramphenicol.pro/]chloramphenicol[/url] [url=http://metformintablets.link/]metformin 850mg[/url] [url=http://valsartan-hydrochlorothiazide.us/]hydrochlorothiazide[/url] [url=http://triamterene9.top/]triamterene[/url] [url=http://onlinepharmacypricer.com/]cialis[/url] [url=http://generic-for-lexapro.trade/]lexapro[/url]

Lăsaţi un comentariu

ATENŢIE: Redacţia îşi asumă dreptul de a suprima comentariile deplasate.