E toaca Ta! A început să bată!
Foaie de suflet şi de cuget pentru tot creştinul
Toaca
Maică Matrona

    

românăрусский
Ссылки

rss


Scara spre Cer


Banerul nostru:

toaca_139


DRUMUL CRUCII în jurul Moldovei a ajuns la final
Новости и Статьи
Все новости>>

img_7806e_691Drumul Crucii în jurul ţării început cu binecuvântarea Înalt Prea Sfințitului Mitropolit Vladimir la doi august a.c., a ajuns în seara zilei de 20 septembrie, încheindu-se în curtea bisericii cu hramul „Sf. Irh. Averchie” din s. Tudora, r. Ştefan Vodă, de unde a şi pornit. În această ultimă zi de procesiune, Vlădica Vladimir a mers pe jos cu cele câteva sute de credincioşi, cântând imne de laude Mântuitorului Hristos şi Maicii Sale şi rugându-L pe Domnul să binecuvânteze Moldova şi poporul binecredincios al ţării.

După mai multe zeci  de kilome-tri parcurşi în această  zi în rugăciune şi veselie duhovnicească, pelerinii în frunte cu Întâistătă-torul au ajuns în satul Tudora, unde au fost întâmpinaţi de către părintele paroh şi creştinii din sat, printre care erau şi numeroşi copilaşi. În incinta sfântului lăcaş, Înalt Prea Sfinţia Sa a săvârşit dimpreună cu preoţii prezenţi un serviciu divin de mulţumire pentru ajutorul lui Dumnezeu în buna desfăşurare al acestui drum de pocăinţă şi smerenie, după care Mitropolitul a vorbit celor prezenţi, mulţumindu-le pentru truda lor spirituală pentru întreg poporul Moldovei. În această ordine de idei, Vlădica Vladimir l-a decorat pe Prot. Mitr. Anatolie Cibric cu Ordinul „Meritul Bisericesc”, în semn de apreciere a muncii depuse pentru organizarea şi desfăşurarea Drumului Crucii. În continuare, Chiriarhul i-a miruit pe credincioşi, oferindu-le în dar iconiţe.

Оставьте ваше сообщение

ВНИМАНИЕ: Редакция оставляет за собой право не размещать неуместные комментарии.