E toaca Ta! A început să bată!
Foaie de suflet şi de cuget pentru tot creştinul
Toaca
Maică Matrona
 [video] "Ecumenismul e pentru că nu ne apărăm credinţa, iar dacă nu ne apărăm credinţa - ne pecetluiesc". Adunare generală. “Invazia microcipurilor în Moldova. Cum ne apărăm?” Prot. Anatolie CIBRIC: „În ultima vreme, pe unele forumuri au apărut comentarii provocatoare semnate cu numele meu” [video] Un filmuleţ despre CIPURI şi o întrebare: CIPURILE IMPLANTABILE actuale LE-AŢI ACCEPTA? PATRIARHUL KIRIL ÎI CONSIDERĂ PE CATOLICI ŞI PROTESTANŢI ERETICI. Detalii depsre întâlnirea delegaţiei Mitropoliei Moldovei cu arhiep. Teognost EREZIA STRÂNSĂ CU UŞA ÎŞI ARATĂ COLŢII. Primele informaţii despre întâlnirea delegaţiei Mitropoliei Chişinăului şi a Întregii Moldove cu arhiepiscopul Teognost [video] Conferinţă de presă la tema reacţiei ierarhiei BORu la Scrisoarea Deschisă a Creştinilor Ortodocşi din Moldova Creştinii ortodocşi către reprezentaţii Ministerului Sănătăţii: „Nu vă credem!” [video] Un grup de ONG-uri cer modificarea legislaţiei privind vaccinarea copiilor Conferinţă şi protest spontan împotriva vaccinării obligatorii [video] Ieroschimonahul Rafail (Berestov) Aghioritul la întâlnirea de la Chişinău: „Întreaga Ortodoxie este într-un pericol nemaiauzit!” [video] STRIGĂTOR LA CER: 2006 - Pomenirea papei în catedrala patriarhală din Constantinopol [video] Cuvântarea Părintelui Anatolie (CIBRIC) despre prigoana începută ACUM în Rusia: "Vine valul cel mare!" [video] PS Iustinian (România): ”Slujitorii altarelor, să luăm ATITUDINE! Poporul intuiește ceva...” Scrisoarea deschisă a creştinilor ortodocşi din Moldova către Patriarhul Kiril al Moscovei şi al Întregii Rusii [ACTUALIZAT]  DRUMUL CRUCII în jurul Chişinăului [FOTO/VIDEO - actualizat, 17 iulie]  [IMPORTANT, VIDEO] Părintele Rafail (BERESTOV) de la Athos susţine Scrisoarea creştinilor ortodocşi din Moldova către Patriarhul Kiril  Stareţul Rafail (Berestov) de la Athos: "Nu se mai poate tăcea!" [foto] 23iunie. Moldova, binecuvântată de Dumnezeu!  [video] Părintele Arsenie (Papacioc): "Pentru adevăr trebuie să ştii să mori" Sf. Simeon Noul Teolog: Pogorârea în noi a Sfântului Duh - condiţia mântuirii  Mass-media (ne) moldovenească prigoneşte tot ce e creştinescArhiepiscopul Averchie (Tauşev): "Să fim adevăraţi creştini ortodocşi, nu modernişti" Cuv. Kukşa al Odesei: "Staţi în credinţa ortodoxă până la ultima suflare!" Pr. Dionisie Ignat: "Dacă au înşelat pe capii Bisericii, sigur... s-a terminat, e sfârşitul"  
românăрусский
Legături externe

rss


Scara spre Cer


Banerul nostru:

toaca_139


Arhivă
Să nu primim nici un dar de la duşmanii credinţei!
Ştiri și Publicații
Toate ştirile şi publicaţiile>>

Fiţi fierbinţi şi statornici în credinţa lui Hristos,

opuneţi-vă răului şi el va fugi de voi

Din Pastorala Mitropolitului Chişinăului

şi întregii Moldove, Vladimir,

13 Martie 2012

În temeiul apelului lansat de Înalt Preasfinţitul Vladimir în Pastorala sa privind adoptarea Legii Antidiscriminăre, venim cu următoarele concluzii.

Împreună cu tot poporul dreptcredincios al Bisericii noastre suntem indignaţi de atitudinea actualei guvernări ale AIE, exprimate cu nonşalanţă de prim-ministrul Vladimir Filat, care a susţinut în mai multe rânduri că Legea Antidiscriminare urmează să fie adoptată, iar creştinii n-au decât să-şi caute de pregătirile pascale. Ignoranţa duhovnicească şi neruşinarea prim-ministrului sunt de-a dreptul strigătoare la cer. Oare chiar să nu ştie dl Filat, că adevărata pregătire de Sărbătoarea Sărbătorilor - Învierea Domnului nostru Iisus Hristos, constă în pregătirea şi curăţirea sufletelor, iar nu în aruncarea lor prin (fărăde)legea promovată în bezna păcatului şi a iadului? Că morala creştină moştenită din neam în neam trebuie păzită ca lumina ochilor, iar nu călcată în picioare?

Luând în mâini drapelul pederastiei, prim-ministru atacă vehement temeliile moralei creştine şi luptă împotriva Bisericii-mame, împotriva ultimului bastion şi refugiu al poporului nostru. De la înălţimea postului său, el îşi permite să dea sfaturi preoţilor ce şi cum să vorbească în Postul Mare, creştinilor - cum să se pregătească de Paşti neimplicându-se în alte probleme (care-i vizează direct) şi, totodată, oferă consultaţii când e corect să fie percheziţionate bisericile şi când nu (bisericile din Bălţi). Nici măcar bolşevicii, în perioada acerbă de prigoană asupra Bisericii, n-au demonstrat atâta viclenie şi perfidie.

Considerăm că obrăznicia şi impertinenţa crasă a prim-ministrului ar fi imposibilă dacă Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe din Moldova şi Sinodul BOM ar da dovadă de o poziţie fermă şi neşovăitoare vizavi de afirmaţiile lui anticreştine. Este absolut necesar ca atitudinea lui denigratoare faţă de valorile Ortodoxiei să-i închidă automat uşile tuturor bisericilor din Moldova, să-l izoleze de înaltul cler al Bisericii Ortodoxe din Moldova, în frunte cu ÎPS Vladimir. În cazul însă, când aceste măsuri nu sunt aplicate, noi, împreună cu tot poporul dreptcredincios, ne simţim trădaţi şi de Sinodul BOM, şi de Mitropolitul Vladimir.

Mai mult decât atât este acceptată intenţia prim-ministrului, împotmolit în necurăţia promovării păcatului împotriva firii, de a aduce Lumina Sfântă, de a finanţa personal călătoria Mitropolitului Vladimir la Ierusalim. Considerăm că acest gest nu este altceva decât o mită pentru acceptarea Legii Antidiscriminare şi constituie o campanie de popularizare a propriei persoane. Acest „dar" nu este dezinteresat, ci urmăreşte paralizarea vigilenţei creştinilor, a Sinodului BOM şi a mitropolitului Vladimir, căci «darurile, după spusa înţeleptului Solomon, orbesc ochii». Nu trebuie să primim niciodată darurile ce au drept scop pierderea sufletelor semenilor noştri.

Următoarea pildă e foarte grăitoare în acest sens.

Diavolul: Să încheiem un pact.

- Nu.

- Atunci hai să semnăm un document prin care recunoaştem şi tu şi eu că doi plus doi fac patru.

-Nu.

- De ce? Nu admiţi că doi şi cu doi fac patru? De ce n-ai subscrie un adevăr incontestabil?

-Nu-mi pun semnătura alături de a ta nici pentru a recunoaşte că există Dumnezeu.

Aşadar, păzindu-ne sufletele, nu vom accepta nimic nici de la diavol, nici de la slugile lui!

În contextul celor spuse mai sus venim cu un şir de întrebări.

De ce prim-ministrul V. Filat, luând chip de bun creştin (se mărturiseşte, se împărtăşeşte, întotdeauna supravegheat de camere de luat vederi), şi, totodată pledând pentru antihristica Lege, continuă să se bucure de susţinerea Sinodului BOM şi personal al Mitropolitului Vladimir? Cine îi este duhovnicul şi de ce până acum nu l-a învăţat abecedarul vieţii duhovniceşti? Cine i-a permis acestui luptător împotriva Bisericii şi moralei creştine, să se împărtăşească nestingherit în Sfântul Altar al Catedralei Mitropolitane? De ce faptele lui, care cad sub incidenţa canoanelor Sfinţilor Părinţi, nu sunt nominalizate şi pedepsite de cei care au puterea şi datoria duhovnicească de la Dumnezeu s-o facă? Oare unui promotor al fărădelegii care a adus foc şi pucioasă din cer peste Sodoma şi Gomora, cum este Vladimir Filat, nu i se cuvine aplicarea celei mai aspre pedepse a Bisericii - anatema?

Ţara noastră a avut şi alţi prim-miniştri, care au lăsat o amprentă în istoria ei: unii au fost evlavioşi, alţii - patrioţi, alţii - indiferenţi. Actualul prim-ministru, Vladimir Filat, în cazul adoptării Legii Antidiscriminare, va intra în istorie ca un duşman al Bisericii Ortodoxe din Moldova, ca promotor al sodomiei, ca trădător al neamului care l-a născut şi ca marionetă ascultătoare a ocultei mondiale.

Încă în anul 2010, Asociaţia Creştinilor Ortodocşi din Moldova «Fericita Maică Matrona» şi-a exprimat temerile vizavi de actuala guvernare, care, spre regret, s-au adeverit. În Declaraţia creştinilor ortodocşi din Moldova privind politica anticreştină a noii guvernări, conform Concepţiei Bisericii Ortodoxe se stipulează, că în cazul când „puterea (stăpânirea) îi constrânge pe credincioşii drept-slăvitori (ortodocşi) să se lepede de Hristos şi de Biserica Lui precum şi să accepte fapte păcătoase, dăunătoare sufletului, Biserica este datoare să refuze să se supună stăpânirii (statului). Biserica poate să-şi cheme fiii la nesupunere cetăţenească paşnică."

Adresându-ne cu fiască supunere arhipăstorilor noştri în frunte cu ÎPS Vladimir, Mitropolitul Chişinăului şi al întregii Moldove, ne exprimăm îngrijorarea vizavi de poziţia anticreştină a actualei guvernări şi cerem cu insistenţă:

1) ca nu doar prin declaraţii şi pastorale, ci şi prin fapte şi pedepse duhovniceşti concrete să fie curmate acţiunile neruşinate şi crimele împotriva moralităţii;

2) să fie stopat puhoiul fărădelegii care vine peste neamul nostru, chiar şi cu preţul intrării în conflict cu cei de la putere, cu cei care având menirea să apere interesele fundamentale ale poporului, îl vând veneticilor, vânzându-şi propriul suflet satanei;

3) poporul drept-credincios să nu mai fie indus în eroare de aşa-zisa prietenie cu reprezentanţii puterii, ale căror acţiuni demonstrează că numai prieteni ai poporului nu-s.

Nu dorim repetarea cazului Pasat, care s-a folosit cu obrăznicie de imaginea Sfintei Biserici Ortodoxe pentru a accede la putere şi despre care ÎPS Vladimir a fost preîntâmpinat de ACOM „Fericita Maică Matrona" (ziarul „Toaca" Nr 4, 2010).

Este absolut evident că în cazul adoptării Legii Antidiscriminare toate suferinţele pruncilor, copiilor, părinţilor, toate crimele de pedofilie, de hărţuire sodomită, de pătrundere a pederastiei în instituţiile preşcolare şi şcolare, de anulare a cuvintelor  „mamă" şi „tată", de căsătorii sodomite ş.a.m.d., înfăptuite drept consecinţă a adoptării ei, vor cădea atât pe conştiinţa reprezentanţilor actualei guvernări, a prim-ministrului Vlad Filat, a tuturor miniştrilor şi urmaşilor lor, cât şi pe conştiinţa arhipăstorilor noştri care au putut, dar n-au apărat, ca adevăraţi părinţi, cu toată tăria şi asprimea, Biserica lui Hristos şi drept-măritorul ei popor. Aceasta este legea neschimbată şi incontestabilă a lui Dumnezeu, care zice: „Eu, Domnul, Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos, care pedepsesc nelegiuirea părinţilor în copii până la al treilea şi la al patrulea neam al celor ce Mă urăsc, şi Mă îndur până la al miilea neam de cei ce Mă iubesc şi păzesc poruncile Mele" (Exod 20, 4-6).

 

Vinerea Patimilor, 13 aprilie 2012

Comentarii

2012-04-23 19:49:29
Gigi

Frumos,

2012-05-12 16:17:14
Alexandru

Legea a fost aprobata deja de PERERASTUL FILAT!

2012-05-26 15:56:39
Crestin indurerat

Cred ca IS Mitropolitul nostru Vladimir ar trebui sa rosteasca anateme pentru toti deputatii care au votat pro legii anticrestine, deoarece nu s-a tinut cont de recomandarile si solicitarile crestinilor vis-a-vis de aceasta lege controversata... Controversata de sintagmele de genul "orientare sexuala", pentru ca celelalte categorii de minoritati sunt doar de implutura in textul legii, dorinta fiind de a ne vari pe gat homosexualitatea si pacatul...

Anateme pentru tradatorii de tara si neam!!!
..."Cine-au indragit strainii
Manca-i-ar inima canii,
Manca-i-ar casa pustia
Si neamul nemernicia.
Stefane, Maria Ta,
Tu la Putna nu mai sta,
Las- Arhimandritului
Toata grija schitului,
Lasa grija Sfintilor
In sama parintilor,
Clopotele sa le traga
Ziua 'ntreaga, noaptea 'ntreaga,
Doar s-a 'ndura Dumnezeu
Ca sa-ti mantui neamul tau!
Tu te 'nalta din mormant
Sa te-aud din corn sunand
Si Moldova adunand.
De-i suna din corn odata,
Ai s-aduni Moldova toata,
De-i suna de doua ori
Iti vin codri 'n ajutor,
De-i suna a treia oara
Toti dusmanii or sa piara
Din hotara in hotara,
Indragi-i-ar ciorile
Si spanzuratorile.." Mihai Eminescu
P.S. Cred ca o atare reactie din partea mitropolitului va avea un impact benefic trezirii noastre si din contra, daca tace, atunci vom fi doar "caldicei", tanduindu-ne doar ca dusmanul ne fura incet tara si sufletele...

2012-05-30 14:10:14
Eugenia

De ce biruie minimum-pederaşii maximumul-ortodocşii.
Se cere unirea maximumului pentru opunere, să luăm exemplu de la Grecia.

2012-06-16 11:27:58
Sarah

Bravo ca aveti idei pozitive si ictarneci o abordare inteleapta si diplomata a temelor din societatea si economia tarii pacat ca multi prezinta indiferenta sau doar atacuri verbale fara fapte concrete de solutionare. Din fericire, orice problema are mai mult de 2 solutii, ramane sa o gasim, individual sau in echipa si sa promovam un mod sanatos de viata si de gandire. De fapt aici cred ca e salvarea societatii noastre: modul de gandire. Mult succes si inspiratie pozitivaCu respect, Mariana

2012-06-16 18:15:57
Zaib

Janette I don't know why it's working? But I have a ranmmoecdetion tonight around 10pm I'll be posting a new Wednesday in the Word link up for this week so it'd be better if you linked up to this new post so more people can find you and visit you!I'm crossing my fingers that this linky works right for you this week! So sorry about this !Courtney

2012-06-16 23:40:00
ihmdplwud

8BGLZH <a href="http://sjbodjgmctmp.com/">sjbodjgmctmp</a>

2012-06-17 00:28:38
Caique

it was a 30 day trial, so I canceled it. If I can still smoheow link my blog to the study for Wednesday's, or if there is another way that I can do that, can someone share or email me with that info. I just won't have a pic to my site . I would have been #57 if I could figure it out. I did put the button on my blog in the right side.

2012-06-17 00:34:01
qxextvbfpk

NsdXno <a href="http://bcxcxmzkvjbm.com/">bcxcxmzkvjbm</a>

2012-06-17 05:19:30
msnlrpwh

Ig4WgZ , [url=http://jaggjqpyekbx.com/]jaggjqpyekbx[/url], [link=http://qnymtmifofss.com/]qnymtmifofss[/link], http://wqqokszmgtsh.com/

2012-06-17 20:59:08
puiyonvazl

YAkK47 <a href="http://tcvdoamxaciu.com/">tcvdoamxaciu</a>

2012-06-18 01:29:37
uizjcs

XlSLi3 , [url=http://qexezjnjnzso.com/]qexezjnjnzso[/url], [link=http://inbcwvnvdlsn.com/]inbcwvnvdlsn[/link], http://etljhvokmryh.com/

2012-06-18 17:21:20
xuuuxzw

Zxi40V <a href="http://xuzoymzerkzy.com/">xuzoymzerkzy</a>

2012-06-18 18:15:45
lyhoubvjbdf

BXTCzT <a href="http://oluhgvkfkwum.com/">oluhgvkfkwum</a>

2012-06-18 23:08:23
lzgxntwcyjm

d8gO4D , [url=http://dlloaxvzqbns.com/]dlloaxvzqbns[/url], [link=http://nuikaperxdkc.com/]nuikaperxdkc[/link], http://lyzqwomkicjx.com/

2012-06-19 02:16:54
ddeonw

Tb8p7D <a href="http://cjirewxauxfz.com/">cjirewxauxfz</a>

2012-06-19 06:45:30
msfiblqepkd

mNSTll , [url=http://ymwkelnuqcls.com/]ymwkelnuqcls[/url], [link=http://zijkyglnmoss.com/]zijkyglnmoss[/link], http://gmienihfhhdd.com/

2012-06-19 07:23:03
qhorxd

nAAGGw , [url=http://kawfcvjfletd.com/]kawfcvjfletd[/url], [link=http://pkshymahtbet.com/]pkshymahtbet[/link], http://kxujitvrwarr.com/

2012-08-31 20:20:27
Abi

Ultimul intrat in cnrcuos a fost Costin Gache care din cauza restrictiilor privind nivelul de zgomot impuse de autoritatile locale a facut flair in surdina. Principalul pericol de care Gache s-a temut a fost Costin Tarsoaga El nu a prins o zi buna si asta conteaza enorm spune ocupantul locului intai.

2012-08-31 23:53:22
Aliff

felicitari tuturor pociiripanttlar ! felicitari organizatorilor !a fost o adevarata provocare pentru toti iar pentru mine emotiile au fost mari chiar daca am fost public , m-am simtit foarte bine,super atmosfera,super distractie !

2012-09-01 01:24:50
oefestxjcx

A6y6rK <a href="http://qanfcngqkumo.com/">qanfcngqkumo</a>

2012-09-01 13:06:50
Ruta

As plasa fotografiile in anii 1946 sau 1947, deercoae in 1945 Germania Nazista a capitulat neconditionat abia pe 7 mai 1945. Steagurile URSS si SUA reprezinta Aliatii victoriosi in razboi. In poza O parte din liderii de mai devreme aflati intr-un grup mai larg. se vede un om tinand pumnul inchis la vedere semn al miscarii comuniste. Toate aceste elemente fac imposibila plasarea in perioada carlista a pozelor, ar fi fost portrete cu Regele eventual, niciodata cu Stalin.Liderii locali care iau cuvantul sunt greu de identificat zic eu fiind vorba de un oras provincial.

2012-09-02 03:40:57
pgtqignjcjb

Q2HjvT , [url=http://chdwnpazzxgy.com/]chdwnpazzxgy[/url], [link=http://fxwxlxfagruv.com/]fxwxlxfagruv[/link], http://yejsowwxwlee.com/

2012-09-02 14:31:45
qrnnvpey

d4sTja <a href="http://dajthtvbyqwe.com/">dajthtvbyqwe</a>

2012-09-03 09:32:00
cuwxzmplafr

XIwVEs , [url=http://peeeueqhzcvb.com/]peeeueqhzcvb[/url], [link=http://vwnvsrcsrrnj.com/]vwnvsrcsrrnj[/link], http://wgnurjfprxcs.com/

2012-09-03 23:32:46
jrnzptfla

4eJ8ef <a href="http://lycavdcmzkwm.com/">lycavdcmzkwm</a>

2012-09-04 00:39:15
dzqxakxkq

buz6v3 <a href="http://aphwdksfodqo.com/">aphwdksfodqo</a>

2012-09-04 11:16:17
zafofytpmkg

3R296h , [url=http://hgzblkblsrym.com/]hgzblkblsrym[/url], [link=http://xnrqfpftgpqc.com/]xnrqfpftgpqc[/link], http://dbyiabskhrom.com/

2012-09-04 11:28:18
rrcoigb

8ny81u , [url=http://eaddgkbzjrja.com/]eaddgkbzjrja[/url], [link=http://lzomuhvbrlxm.com/]lzomuhvbrlxm[/link], http://yqykcihxixiz.com/

2012-09-05 04:07:28
bibvxtmr

fQqIpC , [url=http://isvndyzpkxps.com/]isvndyzpkxps[/url], [link=http://txqlaubagddb.com/]txqlaubagddb[/link], http://smmnxrrgkfhv.com/

Lăsaţi un comentariu

ATENŢIE: Redacţia îşi asumă dreptul de a suprima comentariile deplasate.