E toaca Ta! A început să bată!
Foaie de suflet şi de cuget pentru tot creştinul
Toaca
Maică Matrona

    

românăрусский
Ссылки

rss


Scara spre Cer


Banerul nostru:

toaca_139


Far luminos al Ortodoxiei contemporane!
Новости и Статьи
Все новости>>

Cuv Iustin PopoviciDe Dumnezeu şi de oameni iubitorii părinţi Nicolae (Velimirovici) şi Iustin (Popovici) - sunt un dar al lui Dumnezeu pentru vremurile de azi, un dar pentru Ortodoxie şi întreaga lume, fiecare dintre ei în măsura credinţei sale şi a talentului primit de la Hristos şi înmulţit prin nevoinţa întregii vieţi. Ei ne sunt daţi nouă ca nişte exemple de zidire adevărată a personalităţii de Dumnezeu purtătoare, de exemplu de zidire a sobornicităţii Bisericii ca fiind adevărată şi nemuritoare comuniune în Dumnezeu-Omul Hristos. Ei ştiau, cum egoismul nostru omenesc, amorul propriu împiedică şi fac imposibilă atât zidirea personalităţii, cât şi zidirea adevăratei comuniuni. De aceea amorul propriu ei îl biruiau prin dragostea de Dumnezeu, prin dragostea de Hristos ei depăşeau hotarele egoiste ale propriei „desăvârşiri personale", dându-se pe sine lucrării mari a zidirii Bisericii ca Unitate dumnezeiesc-omenească. Într-aşa fel, dragostea ca iubire de Dumnezeu şi iubire de oameni era pentru ei principala putere ziditoare a Bisericii şi principalul „material de construcţie" care îi uneşte pe oameni în unitatea credinţei şi a dragostei, în Trupul lui Hristos, în „Bărbat desăvârşit", în deplinătatea vârstei lui Hristos.

Episcop Atanasie (Evtici)

Anul acesta pe 7 aprilie s-au împlinit 31 de ani de când a trecut la Domnul Cuviosul Iustin Popovici. Viaţa şi scrierile sale s-au făcut, pentru noi, izvoare nesecate de duh al credinţei celei adevărate, predanisite şi câştigate pentru noi de către Sfinţii lui Dumnezeu.

Părintele Iustin al sârbilor nu a fost numai un neînfricat şi aprig luptător, cu arme teologice împotriva ecumenismului şi a tuturor umanismelor antihristice care urmăresc distrugerea Bisericii dinlăuntru şi dinafara; nu a fost nici numai o conştiinţă vie care a demascat ferm compromisurile apostate cu fiara comunista, fiind necontenit prigonit; nu a fost numai un adânc teolog al Tainei lui Hristos Dumnezeu-Omul şi a Tainei Trupului Bisericii. Pe lângă toate acestea şi pe langa multe altele, Cuviosul Iustin a fost, în acelaşi timp şi un om de o desăvârşită smerenie, blândeţe şi delicateţe, care nu putea să vorbească oamenilor despre Dumnezeu fără să-i vină darul lacrimilor, care, în mod sincer, nu vedea nimic bun în sine şi nu se simţea deloc vrednic de mântuire şi care, acolo unde nu era în joc Adevarul Bisericii, nu ştia cum să se poarte mai atent şi mai cald cu fiecare om, astfel încât să nu-l mâhnească cu nici cel mai mic lucru. Să luăm deci aminte, cu înţelepciune la viaţa acestui far luminos al Ortodoxiei contemporane!

... În 1927 a trecut examentul pentru titlul de profesor cu o lucrare de diplomă având ca temă: "Teoria cunoaşterii la Sf. Isaac Sirul". În acelaşi an a fost mutat de la seminarul de la Karlovaţ la seminarul din Prizren, dar n-a rămas acolo decât un an, după care s-a întors din nou la Karlovaţ. Pricina mutării sale au fost articolele din Viaţa Creştină, revistă pe care o edita cu multă râvnă pentru a apăra Sfânta Tradiţie. Textele, convorbirile, criticile care erau publicate în această revistă, scrise din cea mai curată dragoste pentru adevăr, se loveau de opoziţia anumitor cercuri care se vedeau atinse în interesele lor. Părintele Iustin răspundea însă cu blândeţe: " ‘Viaţa Creştină' apare încărcată de binecuvântările multor cititori, dar şi de înjurăturile altora. Dacă nu ar fi acestea din urmă, ‘Viaţa Creştină' nu ar fi creştină, pentru că orice este al lui Hristos este piatră de poticnire şi piatră de sminteală. Viaţa Creştină ştie ce doreşte şi doreşte ceea ce Biserica Una, Sfântă, Sobornicească şi Apostolească doreşte".

De fapt, în ceea ce scria părintele Iustin, el se opunea plin de curaj tuturor celor care, netrăind în duhul Sfinţilor Părinţi, încercau să se afirme pe sine şi ideile lor: "sunt unii care vor reformism în Biserică, dar nu simt că reformismul modern este pentru Biserică acelaşi lucru ca şi deformismul!"

Pentru asemenea luări de poziţii, Părintele Iustin a avut de suferit din partea celor pe care îi critica, care au vrut să îl supună judecăţii Sfântului Sinod. Doar intervenţia patriarhului Dimitrie l-a ferit de aceasta, patriarhul arătându-le arhiereilor că ceea ce scrisese ieromonahul Iustin era purul adevăr. Totuşi, ca să fie evitate alte tulburări, Iustin a fost mutat pentru o vreme la Prizren, unde nu a mai putut publica însă revista sa, care astfel şi-a încetat apariţia. Dar el era împăcat, luptase pentru Hristos şi acum se lăsa în voia lui Dumnezeu.
"Dacă eu sunt Iona pe corabia Bisericii Sârbe, aruncaţi-mă în mare, doar s-o linişti furtuna, doar se va salva corabia. Iar pe mine poate mă va primi vreun chit iubitor de oaspeţi în pântecele său şi, când va fi nevoie, mă va arunca pe ţărm... E binevenită orice pătimire pentru Domnul", scria părintele.

După război a urmat o perioadă şi mai grea. Instalându-se la putere, comuniştii au început treptat să-şi dea pe faţă ideologia ateistă. La început s-au arătat toleranţi faţă de biserică, dar apoi a început o prigoană nemiloasă. Din cei 2000 de preoţi ai Serbiei din acea vreme, circa 800 au fost arestaţi, judecaţi şi condamnaţi în primii zece ani ai puterii comuniste. Unii au fost chiar executaţi, cu sau fără judecată. În această perioadă Părintele Iustin a fost izgonit de la Universitate şi condamnat la împuşcare, dar a fost salvat de pronia dumnezeiască. Chiar din rândul comuniştilor s-au ridicat voci care au mărturisit că este nevinovat şi astfel a fost scos de pe lista celor care urmau să fie executaţi. Totuşi, cărţile sale au fost arse şi nu a mai putut preda ca profesor.

În aceste condiţii, s-a refugiat în mănăstirea Sukovo. Dar nici aici n-a putut rămâne mult timp, pentru că în 1946 a fost declarat "duşman al poporului" şi a fost închis. Cei care au venit să îl aresteze au intrat înarmaţi în altar tocmai în momentul în care părintele slujea Sfânta Liturghie, cerându-i să-i urmeze. Părintele le-a răspuns: "Nu. Eu până nu termin liturghia nu plec. Liturghia nu se poate întrerupe, iar voi, dacă vreţi, împuşcaţi-mă".

Apoi le-a zis să iasă cu armele din altar. Agresorii au fost nevoiţi să îl asculte, deoarece era multă lume la slujbă şi nu doreau să producă tulburare. Imediat după aceea însă l-au arestat şi l-au dus la o închisoare din Belgrad.

În cele din urmă a fost salvat de la moarte de către patriarhul Gavriil. La o lună de la arest, Părintele Iustin se afla în temniţă şi cânta troparul Sf. Ierarh Nicolae, făcătorul de minuni, al cărui praznic urma a doua zi. Sf. Nicolae era sfântul ocrotitor al familiei sale, iar părintele se gândea ce bine ar fi să-i întâmpine sărbătoarea cu cămaşă curată. Şi chiar la miezul nopţii, un ofţer a intrat în celula sa şi i-a poruncit să-l urmeze, i-a dat haine curate să se îmbrace şi apoi l-a dus la sediul patriarhiei, unde a doua zi a putut să slujească împreună cu patriarhul Gavriil la praznicul Sf. Nicolae.

În luna mai 1948, pentru mult încercatul avă a avut loc o întâlnire providenţială. Curajoasa maică stareţă Sara, de la mica mănăstire Celie de lângă Valievo l-a invitat pe arhimandritul Iustin să vină în mănăstirea sa. Părintele a acceptat, cu condiţia să poată sluji în fiecare zi Sfânta Liturghie. Maica Sara a acceptat cu bucurie, şi astfel a început o nouă etapă din viaţa părintelui. Pe de o parte el a avut aici liniştea necesară pentru a lucra şi a sluji, dar pe de altă parte a fost nevoit să trăiască izolat, ca într-un semi-exil, fiind continuu sub supravegherea securităţii sârbeşti.

Nu avea voie să ia legătura cu episcopii, pentru a nu-i influenţa; îi era interzisă deplasarea la Belgrad în vremea şedinţelor Sinodului sârbesc şi era permanent chemat la anchete la securitate. De multe ori maicile din mănăstirea Celie, văzând că părintele nu se mai întorcea de la aceste anchete, mergeau în număr mare în frunte cu stareţa Sara şi stăteau în tăcere în faţa clădirii securităţii. Iar autorităţile, temându-se de revolta oamenilor care în cea mai mare parte erau anticomunişti, erau nevoite să îl elibereze pe neînfricatul mărturisitor, care nu ezita să îşi arate credinţa cu orice ocazie.

Aşadar, prin felul său de a fi, fără compromisuri, sincer şi direct, părintele stîrnea adeseori mânia puternicilor. De mai multe ori aceştia au hotărât uciderea părintelui, dar n-au reuşit să o înfăptuiască. Maica Glicheria, care a urmat la stăreţie după maica Sara, îşi aminteşte că la un moment dat un bărbat i-a mărturisit că a fost de trei ori trimis înainte de 1960 să îl lichideze pe părintele Iustin, dar de fiecare dată când intra în biserică pentru aceasta, el înţepenea, nemaiputând să facă nimic.

Astfel, părintele continua să-L propovăduiască pe Hristos în convorbirile cu vizitatorii săi, care veneau în număr mare, atât din ţară, cât şi din străinătate, pentru a cere cuvânt de folos sau rugăciune, chiar dacă securitatea căuta să-i intimideze şi să-i îndepărteze de mănăstire. De asemenea, în predicile sale Părintele Iustin nu se temea să critice deschis starea morală din societatea sârbă, rezultată din ocupaţia comunistă. Asemenea prorocilor vechiului Israel, el s-a arătat în aceşti ani a fi vocea lui Dumnezeu în mijlocul idolatriei materialiste. Predica întotdeauna din tot sufletul şi rareori predicile sale nu erau însoţite de lacrimi, ceea ce făcea ca şi cei care îl ascultau să fie cuprinşi de plâns.

Adeseori mergea să predice şi în alte eparhii, deşi de multe ori era reţinut şi anchetat şi avea de îndurat multe neplăceri. În acelaşi timp, prin scrisori deschise rămase celebre, el a criticat făţiş compromisurile care se făceau în Biserică în ceea ce priveşte "panerezia secolului XX - ecumenismul" şi relaţiile cu statul comunist. Problematica ecumenismului avea să o dezvolte şi în cartea sa Biserica Ortodoxă şi ecumenismul, apărută la Tesalonic în 1974. Astfel, vocea lui s-a făcut auzită nu numai în mănăstire, ci, prin scrierile sale, şi în întreaga lume, ceea ce a făcut ca vestitul teolog grec Ioannis Karmiris să-l numească "conştiinţa ascunsă a Bisericii Sârbe şi a întregii Ortodoxii".

Dar nu numai în Serbia, ci şi în străinătate părintele Iustin a avut mulţi ucenici şi pieteni cu care coresponda şi prin care era ţinut la curent cu toate problemele lumii contemporane. În rugăciune el se întâlnea în duh cu alţi mari stâlpi ai credinţei din acea perioadă.

Prin trăirea sa autentică în duhul şi nevoinţa Sfinţilor Părinţi, părintele "a învins duhul lumii acesteia şi al vremurilor", după cum spunea despre el arhimandritul Gheorghe Kapsanis, stareţul Măn. Grigoriu de la Muntele Athos. El şi-a îndeplinit cu râvnă misiunea profetică de binevestitor al Împărăţiei Сelei de Sus şi precum a fost trimis de Dumnezeu ca să se nască în ziua praznicului Buneivestiri, a fost chemat la sânul Tatălui Ceresc tot la aceeaşi sărbătoare, tocmai când împlinea vârsta de 85 de ani.


ABONAŢI-VĂ, şi veţi fi la curent cu ultimele publicaţii.

Оставьте ваше сообщение

ВНИМАНИЕ: Редакция оставляет за собой право не размещать неуместные комментарии.