E toaca Ta! A început să bată!
Foaie de suflet şi de cuget pentru tot creştinul
Toaca
Maică Matrona
 [video] "Ecumenismul e pentru că nu ne apărăm credinţa, iar dacă nu ne apărăm credinţa - ne pecetluiesc". Adunare generală. “Invazia microcipurilor în Moldova. Cum ne apărăm?” Prot. Anatolie CIBRIC: „În ultima vreme, pe unele forumuri au apărut comentarii provocatoare semnate cu numele meu” [video] Un filmuleţ despre CIPURI şi o întrebare: CIPURILE IMPLANTABILE actuale LE-AŢI ACCEPTA? PATRIARHUL KIRIL ÎI CONSIDERĂ PE CATOLICI ŞI PROTESTANŢI ERETICI. Detalii depsre întâlnirea delegaţiei Mitropoliei Moldovei cu arhiep. Teognost EREZIA STRÂNSĂ CU UŞA ÎŞI ARATĂ COLŢII. Primele informaţii despre întâlnirea delegaţiei Mitropoliei Chişinăului şi a Întregii Moldove cu arhiepiscopul Teognost [video] Conferinţă de presă la tema reacţiei ierarhiei BORu la Scrisoarea Deschisă a Creştinilor Ortodocşi din Moldova Creştinii ortodocşi către reprezentaţii Ministerului Sănătăţii: „Nu vă credem!” [video] Un grup de ONG-uri cer modificarea legislaţiei privind vaccinarea copiilor Conferinţă şi protest spontan împotriva vaccinării obligatorii [video] Ieroschimonahul Rafail (Berestov) Aghioritul la întâlnirea de la Chişinău: „Întreaga Ortodoxie este într-un pericol nemaiauzit!” [video] STRIGĂTOR LA CER: 2006 - Pomenirea papei în catedrala patriarhală din Constantinopol [video] Cuvântarea Părintelui Anatolie (CIBRIC) despre prigoana începută ACUM în Rusia: "Vine valul cel mare!" [video] PS Iustinian (România): ”Slujitorii altarelor, să luăm ATITUDINE! Poporul intuiește ceva...” Scrisoarea deschisă a creştinilor ortodocşi din Moldova către Patriarhul Kiril al Moscovei şi al Întregii Rusii [ACTUALIZAT]  DRUMUL CRUCII în jurul Chişinăului [FOTO/VIDEO - actualizat, 17 iulie]  [IMPORTANT, VIDEO] Părintele Rafail (BERESTOV) de la Athos susţine Scrisoarea creştinilor ortodocşi din Moldova către Patriarhul Kiril  Stareţul Rafail (Berestov) de la Athos: "Nu se mai poate tăcea!" [foto] 23iunie. Moldova, binecuvântată de Dumnezeu!  [video] Părintele Arsenie (Papacioc): "Pentru adevăr trebuie să ştii să mori" Sf. Simeon Noul Teolog: Pogorârea în noi a Sfântului Duh - condiţia mântuirii  Mass-media (ne) moldovenească prigoneşte tot ce e creştinescArhiepiscopul Averchie (Tauşev): "Să fim adevăraţi creştini ortodocşi, nu modernişti" Cuv. Kukşa al Odesei: "Staţi în credinţa ortodoxă până la ultima suflare!" Pr. Dionisie Ignat: "Dacă au înşelat pe capii Bisericii, sigur... s-a terminat, e sfârşitul"  
românăрусский
Legături externe

rss


Scara spre Cer


Banerul nostru:

toaca_139


Nr. 8, august 2009
Paşi spre erezia ecumenismului
Ştiri și Publicații
Toate ştirile şi publicaţiile>>

806_1247498797_229_cr

Cazul din iulie curent de la Catedrala Mitropolitană din Chişinău este fără îndoială unul cu totul fără precedent. Astfel, în ziua de pomină, 11 iulie 2009, un sobor de preoţi în frunte cu ÎPS Vladimir, Mitropolit al Chişinăului şi al întregii Moldove, au întâmpinat la Arcul de Triumf din faţa Catedralei moaştele aduse de ereticii monofiziţi armeni. Din cronicul fotografiilor de pe site-ul Bisericii Ortodoxe din Moldova se distinge clar că moaştele nu au fost preluate de către mitropolitul ortodox, ci au fost duse de ereticul monofizit, urmat de clerul ortodox.

Ţinem să precizăm că moaştele au fost solicitate prin scrisoarea oficială adresată de Mitropolitul Vladimir catolicosului aşa-zisei Biserici Armene, fapt nemaiîntâlnit în istoria Bisericii Ortodoxe. Analele istorice n-au consemnat niciodată ca un mitropolit ortodox să ceară ceva în mod oficial de la capii ereticilor. „În Ortodoxie avem totul" - acesta-i imperativul dat creştinilor ortodocşi de Sfinţii Părinţi şi îndeplinit de-a lungul secolelor. Oare canoanele Sfinţiilor Părinţi care au fost luminaţi de Duhul Sfânt privitor la relaţiile cu ereticii nu sunt valabile şi pentru vremurile de azi, vremuri atât de tulburi şi viclene? Aflând post-factum de evenimentul ecumenic şi adresând un şir de întrebări participanţilor la această acţiune, ni s-a răspuns cum că nu au fost încălcate canoanele şi că nu a avut loc o rugăciune comună. Atunci ce a fost? Ce făcea procesiunea alcătuită din preoţi şi mitropolit când se deplasa spre Catedrală? Oare nu cântau rugăciuni împreună cu ereticul monofizit ce mergea în fruntea procesiunii? Astfel s-a produs o încălcare gravă a canoanelor, săvârşindu-se o rugăciune ecu-menistă. Mai departe ereticul a intrat în Biserică, oferindu-i-se un loc de cinste. Iar pe una dintre fotografii vedem cum mitropolitul îl unge cu untdelemn sfinţit pe monofizit, ceea ce este cu totul inadmisibil, deoarece ereticul nici nu are dreptul să intre în Biserica ortodoxă.

Toate încălcările sus-numite nu sunt altceva decât paşi, fie şi mici, spre apropierea cu aşa-zisele biserici eretice şi păgâne, pentru a le uni într-o religie comună - ecumenismul sau religia lui antihrist.

Asociaţia Creştinilor Ortodocşi din Moldova „Fericita Maică Matrona"


Din Pravilele Apostoleşti şi canoanele Sfinţilor părinţi:

„Episcopul sau presbiterul sau diaconul, dacă numai s-a rugat împreună cu ereticii, să se afurisească; iar dacă le-a permis acestora să săvârşească ceva cu ereticii (să săvârşească cele sfinte) să se caterisească" (Canonul 45 al Sfinţilor Apostoli).

„Dacă cineva s-au rugat, chiar şi în casă cu cel afurisit (scos din comuniune) acela să se afurisească" (Can. 10 al Sf. Apostoli ).

„Nu este îngăduit ereticilor a intra în casa lui Dumnezeu dacă stăruie în eres" (Can. VI al Sinodului V de la Laodiceea).

Sf. Efrem Sirul: „Vai acelora care se întinează cu blasfemiatorii eretici! Vai acelora care batjocoresc Dumnezeieştile Scripturi! Vai de cei câţi murdăresc sfânta credinţă cu eresuri sau încheie vreo înţelegere cu ereticii!"

Sfântul Mucenic Codrat din Nicomidia (+250), fiind îndemnat de împărat şi de dregători să fie „conciliant" cu rău-credincioşii păgâni şi să participe la jertfele lor, grăieşte: „Eu mă supun legilor Împăratului ceresc, şi nu poruncilor nebuneşti ale oamenilor care nu-l cunosc pe Dumnezeu. De aceea, şi Sfânta Scriptură ne îndeamnă să ne rugăm pentru ei (nu cu ei!), ca aceştia să se întoarcă şi să afle adevărul."

Sfintele Canoane opresc rugăciunea în comun cu schismaticii şi ereticii (Can. 10, 11, 32, 45, 47, 48, 65 Apostolice; Can. 6, 9, 32, 33, 34 Laodiceea; Can. 9 al Sf. Timotei al Alexandriei, can. 2, 4 Sin. III Ec.).

Despre erezia monofizismului

Monofizismul este o erezie care, de peste 1500 de ani, vatămă sufletele oamenilor cuprinşi de ea. În secolul al V-lea, Eutihie, un eretic din Constantinopol, susţinea că Domnul Iisus Hristos nu ar avea două firi (dumnezeiască şi omenească), ci una singură - cea dumnezeiască. Prin lucrarea vrăjmaşului, Eutihie a dus în rătăcire pe mulţi credincioşi. Patriarhul Dioscor al Alexandriei a căzut şi el în această erezie.

Împotriva acestei erezii, şase sute treizeci de Sfinţi Părinţi s-au adunat la cel de-al patrulea Sfânt Sinod Ecumenic, care a avut loc la Calcedon, în anul 451. Ei au anatematizat monofizismul şi pe susţinătorii lui. Luminaţi de harul lui Dumnezeu, Sfinţii Părinţi au arătat că Domnul Iisus Hristos este Dumnezeu adevărat şi Om adevărat, cunoscându-se în două firi, fără amestecare, fără schimbare, fără împărţire, fără despărţire. El este o singură Persoană cu două firi (dumnezeiască şi omenească).

Mai târziu a apărut şi un „monofizism moderat", al patriarhului eretic Sever al Antiohiei, care considera că cele două firi din care este Hristos sunt amestecate într-o nouă fire. Sfinţii Părinţi au luptat şi împotriva acestei erezii.

Între Sfinţii care au luptat împotriva monofizismului sunt: Flavian Patriarhul Constantinopolului, Proteriu Arhiepiscopul Alexandriei, Leon Arhiepiscopul Romei, Martin Mărturisitorul Arhiepiscopul Romei, Dometian Episcopul Meletinei, Agapit Arhiepiscopul Romei, Sofronie Patriarhul Ierusalimului, Maxim Mărturisitorul, Ioan Damaschin, Anastasie Sinaitul, Simeon Stâlpnicul, Auxenţiu cel din Munte, Leonţiu de Bizanţ, Fotie cel Mare, Maxim Grecul.

Deşi au fost anatematizaţi, născocitorii ereziilor nu s-au îndreptat, ci au format adunări eretice numite pe nedrept „Biserici". Astfel de adunări eretice sunt numite necalcedoniene sau anticalcedoniene, deoarece nu acceptă hotărârile dogmatice ale celui de-al patrulea Sfânt Sinod Ecumenic de la Calcedon. Dar ele însele se consideră a fi ortodoxe şi se autointitulează „Biserici Ortodoxe Vechi Orientale" sau „Biserici Orientale Ortodoxe". Una din acestea este „Biserica Coptă" din Egipt, o adunare monofizită care nu acceptă al patrulea, al cincilea, al şaselea şi al şaptelea Sfinte Sinoade Ecumenice.

În ultimii ani, unii ierarhi şi preoţi ortodocşi, lepădând comuniunea cu Sfinţii Părinţi, intră în ecumenism (mişcarea de amestecare a religiilor). Aceştia sunt pregătiri pentru unirea ecumenistă cu monofiziţii (adică slujirea şi împărtăşirea împreună cu ei, trecând cu vederea că aceia sunt eretici daţi anatemei).

Sfinţii Părinţi ne învaţă că împărtăşirea împreună cu ereticii este foarte periculoasă. Sfântul Theodor Studitul spune că „împărtăşania de la eretic înstrăinează pe om de Dumnezeu şi îl predă diavolului. După măsura deosebirii dintre lumină şi întuneric, aşa e şi deosebirea dintre împărtăşania dreptslăvitoare (ortodoxă) şi cea ereticească: cea drept slăvitoare luminează, cea ereticească întunecă; una îl uneşte cu Hristos, cealaltă - cu diavolul; una dă viaţă sufletului, cealaltă îl ucide. Împărtăşania din mână eretică este otravă, nu simplă pâine".

Situaţia actuală fiind foarte gravă, este necesar ca binecredincioşii creştini să cunoască pericolul unirii ecumeniste cu monofiziţii. Cei care se împărtăşesc cu ereticii sau acceptă ereziile lor, nu au nădejde de mântuire, dacă nu se întorc la Ortodoxie. Iar cei care se întorc la Ortodoxie, au datoria să anatematizeze ereziile în care au căzut, şi să primească întreaga învăţătură ortodoxă.

Datoria noastră este să păstrăm dreapta credinţă primită de la Dumnezeu prin Sfinţii Apostoli şi Sfinţii Părinţi. Numai aşa vom intra în comuniunea veşnică a Sfinţilor.

Foto: mitropolia.md

806_1247498778_245 [0]

806_1247498797_229 [0]

În fruntea procesiunii merge monofizitul

806_1247498854_179_cr [0]

Mitropolitul îl unge cu untdelemn sfinţit pe eretic

Comentarii

2009-10-13 08:22:03
victoria

E strigator la cer!!!... Ia-ne sub acoperirea ta, Doamne... fereste-ne de lupi, ca s-au risipit pastorii si... umblam fara stapin...

2010-06-07 09:06:42
viorica ion

am participat si eu acolo ,nici nu aveam idee ca sunt eretici.cum puteam sa cred una ca asta? doar i-a intimpinat mitropolitul. vai de noi... se apropie sfirsitul lumii

2010-11-13 01:29:54
www.icoane-lemn.ro

si satana se roaga, tremura sii face rau in continuare...
cat de buni la suflet nu am fi, daca suntem bine educati animalele le tinem in grajdi, nu leg vaca de capatul patului...

2013-07-16 01:13:35
Roseni bonniewear@q.com

Aţi pus poză cu turnul Bisericii Evanghelice din Re2şnov la un aiocrtl despre ridicarea een rang a doi preoţi ortodocşi.Ştiu că ecumenismul este promovat dar nici chiar aşa!

2013-07-17 06:43:01
Ajay

Turcii au fost onesti???Va aduc la<a href="http://jlxbtnwtq.com"> cnnistouta</a> ca cele mai multe cuvinte in limba romana care desemneaza mita vin din limba turceasca: bacsis, ciubuc, chilipir, bistari etc.De fapt, atitudinea aceasta ca mita este ceva normal , atit in Moldova cit si in Tara Romaneasca fost cultivata de catre otomani, involuntar, timp de 3 secole: turcii, primeau mita ca sa bage la domnie pe cine avea chef. Acesta, la rindul lui scurgea tara ca sa plateasca tributul, dar totodata sa isi recupereze investitia si, evident, ceva pe de-asupra. Boierii, la rindul lor, procedau exact ca si domnitorul: plateau mita domnitorului ca sa capete functii, iar acesta, din dorinta de a-si recupera banii dati sultanului, vindea functiile in stat, ca pe o marfa. Mai departe situatia se repeta la scara mai mica: boierii vindeau si ei acle functii, mai mici, care depindeau de ei, sau isis puneau oamenii lor, care la rindul lor influentau treburile in tara: influentau judecatile, influentau perceptorii de taxe, structurile de ordine etc. Taranii la rindul lor, plateau mita ca sa supravietuiasca: altminteri erau jecmaniti de tot siul de taxe venite atit de la sultan, cit si de la domnitor, precum si taxe locale.Acest sistem care a existat sute de ani, la momentul actual este perceput ca si ceva normal: indiferent de ce se declara, atelita politica activeaza EXACT cum se activ ape timpurile Imperiului Otoman: sunt la putere, deci fur cit sunt in functie, iar aceasta mentalitate vine anume de pe timpurile otomanilor: uitati-Va cit de des erau schimbati domnitorii in Tarile Dunarene deci fiecare se straduia sa fure cit poate in timpul cit i s-a acordat, cum se si intimpla acuma la noi, atit in Romania, cit si in R.Moldova. (la noi mita este deja ceva incurabil, pentru ca este a doua natura a moldovanului: incepind cu scoala, la noi se plateste mita, sub forma de cadouri la profesori, in cel mai bun caz, deci noi nu numai ca suntem corupti, dar ne invatam si copii sa fie corupti, aratindu-le ca un cadou', o mica atentie este ceva normal, atentie care ulterior trece in chilipir , apoi in mita cpropriu zisa).

2013-07-17 06:43:01
Ajay

Turcii au fost onesti???Va aduc la<a href="http://jlxbtnwtq.com"> cnnistouta</a> ca cele mai multe cuvinte in limba romana care desemneaza mita vin din limba turceasca: bacsis, ciubuc, chilipir, bistari etc.De fapt, atitudinea aceasta ca mita este ceva normal , atit in Moldova cit si in Tara Romaneasca fost cultivata de catre otomani, involuntar, timp de 3 secole: turcii, primeau mita ca sa bage la domnie pe cine avea chef. Acesta, la rindul lui scurgea tara ca sa plateasca tributul, dar totodata sa isi recupereze investitia si, evident, ceva pe de-asupra. Boierii, la rindul lor, procedau exact ca si domnitorul: plateau mita domnitorului ca sa capete functii, iar acesta, din dorinta de a-si recupera banii dati sultanului, vindea functiile in stat, ca pe o marfa. Mai departe situatia se repeta la scara mai mica: boierii vindeau si ei acle functii, mai mici, care depindeau de ei, sau isis puneau oamenii lor, care la rindul lor influentau treburile in tara: influentau judecatile, influentau perceptorii de taxe, structurile de ordine etc. Taranii la rindul lor, plateau mita ca sa supravietuiasca: altminteri erau jecmaniti de tot siul de taxe venite atit de la sultan, cit si de la domnitor, precum si taxe locale.Acest sistem care a existat sute de ani, la momentul actual este perceput ca si ceva normal: indiferent de ce se declara, atelita politica activeaza EXACT cum se activ ape timpurile Imperiului Otoman: sunt la putere, deci fur cit sunt in functie, iar aceasta mentalitate vine anume de pe timpurile otomanilor: uitati-Va cit de des erau schimbati domnitorii in Tarile Dunarene deci fiecare se straduia sa fure cit poate in timpul cit i s-a acordat, cum se si intimpla acuma la noi, atit in Romania, cit si in R.Moldova. (la noi mita este deja ceva incurabil, pentru ca este a doua natura a moldovanului: incepind cu scoala, la noi se plateste mita, sub forma de cadouri la profesori, in cel mai bun caz, deci noi nu numai ca suntem corupti, dar ne invatam si copii sa fie corupti, aratindu-le ca un cadou', o mica atentie este ceva normal, atentie care ulterior trece in chilipir , apoi in mita cpropriu zisa).

2013-07-17 06:43:02
Ajay

Turcii au fost onesti???Va aduc la<a href="http://jlxbtnwtq.com"> cnnistouta</a> ca cele mai multe cuvinte in limba romana care desemneaza mita vin din limba turceasca: bacsis, ciubuc, chilipir, bistari etc.De fapt, atitudinea aceasta ca mita este ceva normal , atit in Moldova cit si in Tara Romaneasca fost cultivata de catre otomani, involuntar, timp de 3 secole: turcii, primeau mita ca sa bage la domnie pe cine avea chef. Acesta, la rindul lui scurgea tara ca sa plateasca tributul, dar totodata sa isi recupereze investitia si, evident, ceva pe de-asupra. Boierii, la rindul lor, procedau exact ca si domnitorul: plateau mita domnitorului ca sa capete functii, iar acesta, din dorinta de a-si recupera banii dati sultanului, vindea functiile in stat, ca pe o marfa. Mai departe situatia se repeta la scara mai mica: boierii vindeau si ei acle functii, mai mici, care depindeau de ei, sau isis puneau oamenii lor, care la rindul lor influentau treburile in tara: influentau judecatile, influentau perceptorii de taxe, structurile de ordine etc. Taranii la rindul lor, plateau mita ca sa supravietuiasca: altminteri erau jecmaniti de tot siul de taxe venite atit de la sultan, cit si de la domnitor, precum si taxe locale.Acest sistem care a existat sute de ani, la momentul actual este perceput ca si ceva normal: indiferent de ce se declara, atelita politica activeaza EXACT cum se activ ape timpurile Imperiului Otoman: sunt la putere, deci fur cit sunt in functie, iar aceasta mentalitate vine anume de pe timpurile otomanilor: uitati-Va cit de des erau schimbati domnitorii in Tarile Dunarene deci fiecare se straduia sa fure cit poate in timpul cit i s-a acordat, cum se si intimpla acuma la noi, atit in Romania, cit si in R.Moldova. (la noi mita este deja ceva incurabil, pentru ca este a doua natura a moldovanului: incepind cu scoala, la noi se plateste mita, sub forma de cadouri la profesori, in cel mai bun caz, deci noi nu numai ca suntem corupti, dar ne invatam si copii sa fie corupti, aratindu-le ca un cadou', o mica atentie este ceva normal, atentie care ulterior trece in chilipir , apoi in mita cpropriu zisa).

2013-07-17 11:32:29
Mituhiro

karinaYahoo we made it! Arrived at our landfall today in La Paz after three long nghtis at sea. Sarah and Will you were awesome to be with on the boat with but I will let Sarah write of our adventures she does it so well. Thanks for rekindling our love of the sailing life. Now I am ready for a huge Margarita . http://fmootfdtcwm.com [url=http://wipsirqi.com]wipsirqi[/url] [link=http://kqohwah.com]kqohwah[/link]

2013-07-17 11:32:31
Mituhiro

karinaYahoo we made it! Arrived at our landfall today in La Paz after three long nghtis at sea. Sarah and Will you were awesome to be with on the boat with but I will let Sarah write of our adventures she does it so well. Thanks for rekindling our love of the sailing life. Now I am ready for a huge Margarita . http://fmootfdtcwm.com [url=http://wipsirqi.com]wipsirqi[/url] [link=http://kqohwah.com]kqohwah[/link]

2013-07-17 11:32:32
Mituhiro

karinaYahoo we made it! Arrived at our landfall today in La Paz after three long nghtis at sea. Sarah and Will you were awesome to be with on the boat with but I will let Sarah write of our adventures she does it so well. Thanks for rekindling our love of the sailing life. Now I am ready for a huge Margarita . http://fmootfdtcwm.com [url=http://wipsirqi.com]wipsirqi[/url] [link=http://kqohwah.com]kqohwah[/link]

2013-07-18 05:18:08
Gerda

I remember,<a href="http://cnqcqhdeq.com"> vldiviy</a>, leaving Mexico and heading, not to Hawaii which I had done twice before, but to a new, unknown place. I discovered that it really doesn't matter how many books you read or how many other sailors you talk to you have to do it yourself to feel the elation, the fear, the uncertainty of beginning an entirely new chapter in your life .so we learn to take each day and it's problems as they come and at sea, we finally learn "whats the hurry?" xoxo Linda

2013-07-18 05:18:08
Gerda

I remember,<a href="http://cnqcqhdeq.com"> vldiviy</a>, leaving Mexico and heading, not to Hawaii which I had done twice before, but to a new, unknown place. I discovered that it really doesn't matter how many books you read or how many other sailors you talk to you have to do it yourself to feel the elation, the fear, the uncertainty of beginning an entirely new chapter in your life .so we learn to take each day and it's problems as they come and at sea, we finally learn "whats the hurry?" xoxo Linda

2013-07-18 05:18:08
Gerda

I remember,<a href="http://cnqcqhdeq.com"> vldiviy</a>, leaving Mexico and heading, not to Hawaii which I had done twice before, but to a new, unknown place. I discovered that it really doesn't matter how many books you read or how many other sailors you talk to you have to do it yourself to feel the elation, the fear, the uncertainty of beginning an entirely new chapter in your life .so we learn to take each day and it's problems as they come and at sea, we finally learn "whats the hurry?" xoxo Linda

2013-07-19 10:50:56
Rajni

EmilyWOW! Craig and I can't wait to get down there in May. Thanks for setting up the blog it helps ernyvoee know you guys are safe and having a blast! The experience of a lifetime! http://esbpqs.com [url=http://gpfuwlnkzeq.com]gpfuwlnkzeq[/url] [link=http://mwxujypau.com]mwxujypau[/link]

2013-07-19 10:50:57
Rajni

EmilyWOW! Craig and I can't wait to get down there in May. Thanks for setting up the blog it helps ernyvoee know you guys are safe and having a blast! The experience of a lifetime! http://esbpqs.com [url=http://gpfuwlnkzeq.com]gpfuwlnkzeq[/url] [link=http://mwxujypau.com]mwxujypau[/link]

2013-07-19 10:50:57
Rajni

EmilyWOW! Craig and I can't wait to get down there in May. Thanks for setting up the blog it helps ernyvoee know you guys are safe and having a blast! The experience of a lifetime! http://esbpqs.com [url=http://gpfuwlnkzeq.com]gpfuwlnkzeq[/url] [link=http://mwxujypau.com]mwxujypau[/link]

2015-07-25 17:46:07
Andjjargirlls

Sa le luam pe re2nd.Biserica de Ocupatie Rusa( nu Ortodoxa precum se pidrtnee) din Moldova de Est de la 1812 pe2na een prezent continua sa-si bage cizma murdara een sufletul rome2nilor bastinasi , vorba marelui patriot Ion Pelivan. De la cinovnikul Lebedev(cel care a ars la Chisinau mii de carti sfinte rome2nesti si grecesti ) la pionii moldo-mankurti Marchel si Vladimir cu vile si limuzine de milioane de dolari, een cea mai saraca tara din Europa! Din cauza ocupatiei si saraciei , familiile divorteaza , tinerii pleaca definitiv din tara cu miile een cautarea unei bucati de pe2ine furate de rusi, scade natalitatea , creste criminalitatea si analfabetismul een satele Moldovei de Est!Iar acesti ocupanti kgb-isti din bisericile noastre au gasit o noua diversiune ruseasca, legea egalitatii : pretext sau sperietoare pentru cei slabi de eenger! Ce2nd vezi adevaratii preoti crestini aparatori ai Ortodoxiei din Egipt,Etiopia si tarile arabe , unde crestinii sunt masacrati cu miile de fanaticii extremisti musulmani, eentelegi cu-adevarat care sunt preoti autentici si care sunt Satane een sutane precum Kiril de la Kremlin ,Markel sau Vladimir!Urmarind reportaje cu preotii egipteni sau etiopieni, care duc o viata modesta si sunt un model pentru crestini, trece2nd prin probe dure precum traversarea pustiului prin Sinai sau Sahara,provocarile zilnice la care sunt supusi de fanaticii extremisti , pe scurt adevarati apostoli , acestia se aseamana foarte mult cu martirii neamului rome2nesc , de la Sfe2ntul Andrei ,la Sfe2ntul Ioan de la Cetatea Alba etc.E timpul sa le spunem ocupantilor sa iasa afara din bisericile si manastirile faurite de Stefan Cel Mare si sa revenim acasa een Europa Crestina!

Lăsaţi un comentariu

ATENŢIE: Redacţia îşi asumă dreptul de a suprima comentariile deplasate.