E toaca Ta! A început să bată!
Foaie de suflet şi de cuget pentru tot creştinul
Toaca
Maică Matrona

    

românăрусский
Ссылки

rss


Scara spre Cer


Banerul nostru:

toaca_139


Тоака Новости
Felicitarea ACOM "Fericita Maică Matrona" cu ocazia sărbătorii NAŞTERII DOMNULUI
Новости и Статьи
Все новости>>
NastDomn1Hristos se naşte slăviţi-L,
Hristos din ceruri întâmpinaţi-L!


Iubiţi fraţi şi surori 
întru Hristos!

Vă felicităm călduros cu marea sărbătoare a Naşterii Mântuitorului nostru Iisus Hristos!

Domnul, Dătătorul a tot binele, Carele S-a născut „pentru noi şi pentru a noastră mântuire"; să vă lumineze cu lumina dragostei Dumnezeieşti şi să vă dăruiască tărie şi neclintire pentru a săvârşi „cu putere orice lucrare a credinţei" (2 Tes. 1, 11).

Mântuitorul, Cel ce S-a născut în Bethleem să vă dăruiască sănătate, sporire întru toate cele bune, să vă umple inima cu Bucuria harului Său şi să vă încununeze cu mila Sa cea bogată.

Asociaţia Creştinilor Ortodocşi din Moldova „Fericita Maică Matrona"

      Naşterea Domnului, 2010

Оставьте ваше сообщение

ВНИМАНИЕ: Редакция оставляет за собой право не размещать неуместные комментарии.