E toaca Ta! A început să bată!
Foaie de suflet şi de cuget pentru tot creştinul
Toaca
Maică Matrona

    

românăрусский
Ссылки

rss


Scara spre Cer


Banerul nostru:

toaca_139


Тоака Новости
Semnificaţia steagului NEGRU - GALBEN - ALB
Новости и Статьи
Все новости>>

steag

1. Culorile (de sus în jos) negru-galben-alb au fost oficializate pentru prima dată în această ordine şi în această formă (dungi orizontale, lungime, lăţime, proporţii) de către împăratul Rusiei Alexandru II în anul 1858. Dar nu acest an şi nu Rusia este prima care a consfinţit aceste culori.

2. Începînd cu anul 1497, aceste culori încep să fie folosite oficial ca însemn al continuităţii politico-spirituale dintre cnezatul Moscovei şi Imperiul Bizantin ca urmare a căsătoriei marelui cneaz al Moscovei Ioan III Riurikovici cu Sofia Paleolog, nepoata de frate a ultimului împărat bizantin căzut în ultima zi de luptă la apărarea Constantinopolului împotriva otomanilor. Această continuitate a constat în unirea culorilor negru-galben ale Imperiului Bizantin cu culoarea albă a veşmintelor şi a calului Sfîntului Gheorghe Purtătorul de biruinţă de pe blazonul cnezatului moscovit.

3. Culorile negru-galben au devenit oficiale ale Imperiului Bizantin începînd cu anul 1261 cînd bizantinii i-au alungat pe cotropitorii europeni din Constantinopol şi au restabilit capitala cucerită şi devastată de catolici în anul 1204.

4. Culoarea neagră reprezintă pajura bicefală care, la rîndul ei, provine din pajura monocefală a Imperiului Roman. Culoarea galbenă reprezintă aurul ca semn al demnităţii împărăteşti.

Potrivit specialiştilor, cele trei culori simbolizează următoarele:

1. Culoarea neagră reprezintă pajura bicefală. Aspectul bicefal al pajurii, potrivit tradiţiei bisericeşti, simbolizează simfonia dintre puterea dumnezeiască în persoana Bisericii lui Hristos şi puterea lumească în persoana împăratului ortodox. Simfonia este înţeleasă ca armonie, împreună-lucrare, conglăsuire. Adică, împăratul poartă răspundere personală în faţa Sfintei Treimi pentru buna cîrmuire - în dragoste şi Adevăr - a norodului binecredincios încredinţat lui, precum şi pentru supuşii de altă credinţă.

2. Culoarea galbenă - aurul - simbolizează demnitatea de împărat, adică suveranitatea absolută în această lume a statului ortodox în raport cu statele şi civilizaţiile de orice altă credinţă sau sisteme de valori - liberale, comuniste, musulmane, iudaice, latino-americane, păgîne etc.

3. Îmbinarea culorilor negru-galben simbolizează biruinţa ortodocşilor asupra europenilor ca semn al independenţei civilizaţiei ortodoxe faţă de expansiunea militar-spirituală a Europei (pe atunci în persoana bisericii catolice).

4. Culoarea albă îl simbolizează pe Sfîntul Gheorghe Purtătorul de biruinţă care - deloc întîmplător - este totodată blazonul binecredinciosului Voievod Ştefan cel Mare şi Sfînt şi al cuscrului acestuia Ioan III, marele cneaz al Moscovei. Sfîntul Gheorghe, reprezentat, de obicei, călare pe un cal alb, străpungînd cu suliţa un dragon doborît sub copitele calului, simbolizează biruinţa Bisericii lui Hristos asupra „vrăjmaşilor văzuţi şi nevăzuţi".

5. Îmbinarea culorilor galben-alb - ambele reprezentînd suveranitatea politico-culturală a celor două state istorice - reprezintă continuitatea politico-spirituală a Imperiului Bizantin şi a ţărilor de tradiţie politico-culturală bizantină cum ar fi Rusia Kieveană, Gruzia (Kartvelia-Iveria), Ţaratul Vlaho-Bulgar, Serbia, Albania, Cnezatul Moscovei, Ţara Românească, Ţara Moldovei, precum şi a ţărilor moştenitoare ale acestora.

6. Îmbinarea celor trei culori - negru-galben-alb - simbolizează, astfel,

(1) continuitatea (dăinuirea) politico-spirituală a tuturor ţărilor de tradiţie ortodoxă cu maica lor politico-culturală - Împărăţia Creştinească a Răsăritului (numită în publicaţiile ştiinţifice „Imperiul Bizantin");

(2) unitatea (sobornicia) cultural-spirituală a ţărilor şi popoarelor de tradiţie ortodoxă şi, prin urmare, solidaritatea lor în faţa ispitelor vremurilor;

(3) biruinţa creştinilor asupra cotropitorilor necreştini.

7. Dat fiind faptul că acest steag a fost interzis de către regimul nelegitim şi totalitar bolşevic care, cu sprijinul cercurilor financiare din SUA şi Marea Britanie, a preluat în mod criminal şi genocidal puterea de la Imperiul Rus, el a căpătat şi o semnificaţie pregnant anticomunistă, antibolşevică, antitotalitară, ceea ce îi face pe răuvoitorii şi dezinformatorii de orientarea respectivă să-l califice, fără nici un temei istoric, drept un steag „fascist".

8. Aceste culori, în felurite formate, sînt folosite pe parcursul multor veacuri în Patriarhia Ecumenică, în mănăstirile de pe Muntele Atos, în bisericile ortodoxe din Patriarhia Ierusalimului. Dată fiind importanţa şi măreţia simbolismului acestor culori, steagurile respective (cu sau fără alte simboluri adăugate pe fundalul galben) sînt asumate, în particular în Rusia post-sovietică, deseori abuziv, de diverse organizaţii mai puţin legate de Ortodoxie, ceea ce nu implică nicidecum desfiinţarea simbolismului originar şi netrecător al îmbinărilor acestor trei culori.

Steagul imperial rusesc

Steagul imperial rusesc cu Pajură

x34b2003519vx8 copy

Vechea stemă a Moscovei (1730)

Pajura bicefală a Imperiului Rus


Pecetea lui Ioan al III-lea (1440 - 1505)

Pajura bicefală a Imperiului Bizantin


Steagul lui Ştefan cel Mare


Icoana Sfîntului Ghoerghe biruindu-l pe balaur

сообщения

2009-12-17 08:13:52
Nicu din Scorniceşti

Bine, informaţiile sunt eronate. Şi chiar dacă ar fi, steagul acela e STEAGUL IMPERIAL RUS. Voi sunteţi anti-români şi pro-ţar.

Dar pe scurt: steagul acela îşi are originile în steagul habsburgic (negru-galben), şi cu un alb pus la mişto ca să nu se confunde. Adoptat în 1858 şi folosit până în 1883.

2009-12-17 11:03:52
Rodion

Straniu lucru, ce-i deosebit in IMPERIUL RUS de se impedică toţi necuraţii de el? Au mai fost şi alte imperii şi pînă în prezent mai că sa uitat de ele. Maşina informativa masonică cu numele MASSMEDIA lucrează de minune. Nicuşor, ortodocşii şi trebuie sa fie pro-ţar dar nu pro-parlamentari...

2009-12-17 12:13:22
Domnu\\\\\

Rodion, simplu. Ai auzit de anul 1812?

2009-12-18 01:36:53
Svetlana

Regele nostru este Iisus Hristos!!!!!

2009-12-18 10:27:18
Rodion

Nicu, eu am mai auzit şi de alţi ani 1897, 1914, 1917, 1939, 1989 şi ce-i din asta, lucrurile nu se schimbă. În tot e voia Domnului!

2009-12-18 23:32:49
Svetlana

Cum vi se pare fratilor, de indata ce accesez saitul toaca se activeaza virusi, masonii nu ne lasa fara sa ne "tateze" (cu virusi).

Оставьте ваше сообщение

ВНИМАНИЕ: Редакция оставляет за собой право не размещать неуместные комментарии.