E toaca Ta! A început să bată!
Foaie de suflet şi de cuget pentru tot creştinul
Toaca
Maică Matrona

    

românăрусский
Ссылки

rss


Scara spre Cer


Banerul nostru:

toaca_139


Тоака Новости
Pentru drepturile creştinilor ortodocşi
Новости и Статьи
Все новости>>

PB033902_crres

Astăzi, 3 noiembrie 2009, la o conferinţă de presă reprezentaţii Asociaţiei Creştinilor Ortodocşi din Moldova, în numele a 10.000 de deţinători ai documentelor fără cod personal, au cerut modificarea legii cu privire la actele de identitate în scopul egalării juridice a formularului nr. 9 cu buletinul de identitate. Revendicarea vine în urma constatării faptului că creştinii ortodocşi din capitală, dar mai ales din provincie, care refuză codul personal se întâlnesc cu o multitudine de probleme în procesul de incluziune socială şi financiară.

Între altele s-a menţionat faptul că mâine, 4 noiembrie 2009, va avea loc un protest în formă de Stare de Rugăciune în faţa Parlamentului Republicii Moldova (la Palatul Republicii).

Problema în cauză a fost expusă de părintele protoiereu Anatolie Cibric, duhovnic al ACOM „Fericita Maică Matrona", directorul executiv al Federaţiei Naţionale a Fermierilor - Dorin Mereuţă (Căuşeni) şi d-na Elena Bâtcă, consilierul juridic al Mitropoliei Chişinăului şi a întregii Moldove.


D E C L A R A Ţ I E
privind încălcarea drepturilor creştinilor ortodocşi deţinători ai formularului 9 fără IDNP din motive religioase în baza Hotărîrii de Guvern 1139 din 18.10.2007

Potrivit legislaţiei Republicii Moldova, fiecărei persoane fizice din teritoriul RM i se atribuie un număr de identificare unic (IDNP) pe viaţă introdus în actele stării civile şi buletinul de identitate. În urma adresării Mitropoliei Moldovei către conducerea ţării şi a unui şir de proteste şi stări de rugăciune, creştinilor ortodocşi li s-a oferit o variantă de alternativă buletinului de identitate.

Conform Hotărîrii de Guvern nr.1139 din 18.10.2007 în aceleaşi condiţii cu buletinele de identitate, actele de identitate provizorii (formularul 9) se eliberează persoanelor care din considerente religioase nu deţin buletin de identitate cu cod de identificare şi alte semne mecano-lizibile ce nu pot fi citite cu ochiul liber.

Cu toate acestea, hotărîrea de guvern în cauză este în contradicţie cu legislaţia în vigoare, în special cu legea privind actele de identitate şi actele stării civile a RM.

Creştinii sunt intimidaţi pe întreg teritoriul RM: cu greu se angajează în cîmpul muncii, sunt uneori lipsiţi de ajutorul medical elimentar, lipsiţi de dreptul de a vinde sau cumpăra un imobil, a naşte un copil în maternitate, a primi pensie, a achita impozite etc.

Prin decizii de nivel ministerial în unele sfere am obţinut dreptul (contrar legilor existente) de a primi certificate de naştere fără IDNP, permise de conducere şi poliţe de asigurare etc.

Rugăm să stopaţi aceste lezări în drepturi şi să impuneţi coordonarea legislaţiei în vigoare cu prevederile HG 1139 din 18.10.2007, astfel încît deţinătorii formularului 9 care se eliberează pe 10 ani să fie egalaţi în drepturi cu ceilalţi cetăţeni ai RM pe teritoriul acestei ţări.

Întru realizarea celor menţionate propunem:

1. De a completa şi modifica legea privind actele de identitate din sistemul naţional de paşapoarte din 09.11.1994, după cum urmează:

Art.3 se completează cu un nou alineat 3.2 cu următorul conţinut:
"3.2 Buletin de identitate provizoriu (formularul 9) al cetăţeanului Republicii Moldova se eliberează cetăţenilor Republicii Moldova pentru întrebuinţare pe teritoriul republicii persoanelor care din considerente religioase nu deţin buletine de identitate cu cod de identificare şi alte semne mecano-lizibile ce nu pot fi citite cu ochiul liber."

Art.3 alin.5 lit. "k" se completează cu sintagma:
"cu excepţia deţinătorilor formularului 9 din considerente religioase."

2. De a completa şi modifica legea privind actele de stare civilă din 26.04.2001, după cum urmează:

Art.29 p.b se completează în final cu sintagma:
"codul numeric personal cu excepţia cazului cînd unul din părinţi este deţinătorul formularului 9 din motive religioase".

 

PB033910_cr [0]

PB033904_cr [0]

PB033899_cr [0]

 

Vedeţi şi:

сообщения

2011-09-20 03:41:00
Theresa

To think, I was confused a muitne ago.

2011-09-20 09:53:35
dbxgklivmfi

6aap9d <a href="http://foqqagrvfkzt.com/">foqqagrvfkzt</a>

2011-09-24 12:58:12
ztditafik

6kCb5H <a href="http://rxbibbbwowzu.com/">rxbibbbwowzu</a>

2011-10-03 09:35:16
ztvbes

ijiTuy , [url=http://hpmtorwtwsgh.com/]hpmtorwtwsgh[/url], [link=http://ipagovwjnulf.com/]ipagovwjnulf[/link], http://nzokkynfifne.com/

2012-11-13 21:28:06
lida diet pills

I taking 5 lbs, tough. I know that doesn't seem like much and most of it may seem "Water excess" or perhaps even "That's just a normal functioning BM, not a chance, It's solid lose fat. I have weighed myself each, mid day, At night and its been sustained 5 lbs. terrific. It motivates me to lose the 10 more lbs that is my goal podedsja.
lida diet pills http://www.2daydietbase.com/lida-daidaihua-capsule-p-6.html

Оставьте ваше сообщение

ВНИМАНИЕ: Редакция оставляет за собой право не размещать неуместные комментарии.