E toaca Ta! A început să bată!
Foaie de suflet şi de cuget pentru tot creştinul
Toaca
Maică Matrona
 [video] "Ecumenismul e pentru că nu ne apărăm credinţa, iar dacă nu ne apărăm credinţa - ne pecetluiesc". Adunare generală. “Invazia microcipurilor în Moldova. Cum ne apărăm?” Prot. Anatolie CIBRIC: „În ultima vreme, pe unele forumuri au apărut comentarii provocatoare semnate cu numele meu” [video] Un filmuleţ despre CIPURI şi o întrebare: CIPURILE IMPLANTABILE actuale LE-AŢI ACCEPTA? PATRIARHUL KIRIL ÎI CONSIDERĂ PE CATOLICI ŞI PROTESTANŢI ERETICI. Detalii depsre întâlnirea delegaţiei Mitropoliei Moldovei cu arhiep. Teognost EREZIA STRÂNSĂ CU UŞA ÎŞI ARATĂ COLŢII. Primele informaţii despre întâlnirea delegaţiei Mitropoliei Chişinăului şi a Întregii Moldove cu arhiepiscopul Teognost [video] Conferinţă de presă la tema reacţiei ierarhiei BORu la Scrisoarea Deschisă a Creştinilor Ortodocşi din Moldova Creştinii ortodocşi către reprezentaţii Ministerului Sănătăţii: „Nu vă credem!” [video] Un grup de ONG-uri cer modificarea legislaţiei privind vaccinarea copiilor Conferinţă şi protest spontan împotriva vaccinării obligatorii [video] Ieroschimonahul Rafail (Berestov) Aghioritul la întâlnirea de la Chişinău: „Întreaga Ortodoxie este într-un pericol nemaiauzit!” [video] STRIGĂTOR LA CER: 2006 - Pomenirea papei în catedrala patriarhală din Constantinopol [video] Cuvântarea Părintelui Anatolie (CIBRIC) despre prigoana începută ACUM în Rusia: "Vine valul cel mare!" [video] PS Iustinian (România): ”Slujitorii altarelor, să luăm ATITUDINE! Poporul intuiește ceva...” Scrisoarea deschisă a creştinilor ortodocşi din Moldova către Patriarhul Kiril al Moscovei şi al Întregii Rusii [ACTUALIZAT]  DRUMUL CRUCII în jurul Chişinăului [FOTO/VIDEO - actualizat, 17 iulie]  [IMPORTANT, VIDEO] Părintele Rafail (BERESTOV) de la Athos susţine Scrisoarea creştinilor ortodocşi din Moldova către Patriarhul Kiril  Stareţul Rafail (Berestov) de la Athos: "Nu se mai poate tăcea!" [foto] 23iunie. Moldova, binecuvântată de Dumnezeu!  [video] Părintele Arsenie (Papacioc): "Pentru adevăr trebuie să ştii să mori" Sf. Simeon Noul Teolog: Pogorârea în noi a Sfântului Duh - condiţia mântuirii  Mass-media (ne) moldovenească prigoneşte tot ce e creştinescArhiepiscopul Averchie (Tauşev): "Să fim adevăraţi creştini ortodocşi, nu modernişti" Cuv. Kukşa al Odesei: "Staţi în credinţa ortodoxă până la ultima suflare!" Pr. Dionisie Ignat: "Dacă au înşelat pe capii Bisericii, sigur... s-a terminat, e sfârşitul"  
românăрусский
Legături externe

rss


Scara spre Cer


Banerul nostru:

toaca_139


Toaca Ştiri
Sfinţirea prin rugăciune a Pieţei Marii Adunări Naţionale
Ştiri și Publicații
Toate ştirile şi publicaţiile>>

Videoreportajul realizat de "Flux"

15 august 2009. La apelul unui grup de iniţiativă, care ieri a ţinut o conferinţă de presă, la rugăciune au venit creştini ortodocşi din capitală şi din toate colţurile ţării. E de menţionat prezenţa maicilor de la mănăstirea Răciula.

Pe parcursul a două ore, aproape o mie de creştini ortodocşi din Moldova în frunte cu un sobor de preoţi s-au rugat astăzi în Piaţa Marii Adunări Naţionale cerând de la Bunul Dumnezeu iertarea păcatelor, înţelepciune pentru conducătorii ţării şi luminare a minţii pentru oile rătăcite de la turma lui Hristos. Manifestaţia nu a fost programată din timp, ea fiind o reacţie la intenţia nesăbuită a adventiştilor de ziua a şaptea de a veni cu un concert prozelitist în acest spaţiu cu conotaţii spirituale şi istorice din inima ţării.

Mai mult decât atât, cu această ocazie, creştinii ortodocşi - blânzi şi iertători din fire - şi-au vărsat tot necazul şi durerea vizavi de organizarea în spaţiul din faţa Catedralei Mitropolitane a petrecerilor zgomotoase şi destrăbălate, care pereclitează mersul normal al slujbelor, iar în seara zilei de 27 august sfidează făţiş Prohodul Maicii Domnului, Ocrotitoarea Moldovei. Participanţii la rugăciune au semnat o cerere către conducerea ţării în care revendică interzicerea utilizării Pieţei Marii Adunări Naţionale în scopuri distractive.

Această cerere o puteţi prelua de aici pentru a o semna personal, la locul de trai sau de muncă. Semnăturile se colectează la Sediul Asociaţiei Creştinilor Ortodocşi din Moldova «Fericita Maică Matrona» - str. Columna nr. 76 (Biserica «Cuv. Parascheva»), tel. 222493


CERERE
a poporului binecredincios al ţării
către Preşedintele RM, Parlamentul RM, Guvernul RM şi Primăria Municipiului Chişinău

Fiecare popor care se respectă şi încearcă să-şi urmeze strămoşii pe calea valorilor netrecătoare care l-au ţinut viu şi neîngenunchiat în vîltoarea veacurilor îşi are pe teritoriul ţării locurile sale de importanţă naţională, recunoscute ca făcînd parte din patrimoniul naţional şi cultural al statului.

Un asemenea loc de o importanţă covîrşitoare pentru istoria şi neamul acestei ţări este, fără îndoială, şi Piaţa Marii Adunări Naţionale. Această Piaţă se află în inima capitalei, făcînd parte din acelaşi complex arhitectural-duhovnicesc împreună cu Catedrala Mitropolitană „Naşterea Domnului", Clopotniţa Catedralei, Porţile Sfinte (Arcul de triumf) şi, bineînţeles, cu monumentul binecredinciosului voievod Ştefan cel Mare şi Sfînt.

Piaţa Marii Adunări Naţionale, denumire adoptată în iunie 1990 în cadrul lucrărilor Congresului Frontului Popular din Moldova, reprezintă expresia exactă şi fidelă a mişcării de eliberare şi solidaritate naţională a băştinaşilor acestor meleaguri. Această mişcare s-a încununat cu reafirmarea statalităţii noastre - a poporului care a dat numele acestei Ţări.

Întregul spaţiu al PMAN, care este unul mult mai important şi valoros prin istoricul şi simbolismul său comparativ cu celelalte pieţe şi platouri din capitală şi ţară, îşi are rostul şi sensul doar în contextul mişcării de eliberare a noastră ca popor ortodox şi vorbitor al limbii strămoşilor noştri - limba română - şi poate fi folosit exclusiv ca simbol al naţiunii şi numai în strictă legătură cu valorile şi demnitatea- cea spirituală/religioasă în primul rînd, - a poporului RM. O altă întrebuinţare a PMAN, ruptă din contextul rostului său, al afirmării valorilor identitare şi definitorii ale poporului Moldovei, este absolut nefirească, iar încercările de reală necinstire şi pîngărire a evenimentelor de solidaritate naţională din anii 1989-1991 sînt vrednice de osîndire şi se cuvine a fi prevenite şi curmate.

Orice gen de manifestaţie care nu are drept scop cinstirea unor evenimente de importanţă naţională pentru ţara noastră ortodoxă nu îşi au locul, sub nici o formă, în întreg perimetrul complexului PMAN. Tot felul de concerte şi festivaluri, care mai de care mai deşănţate, se petrec în PMAN tot mai des, surpînd valoarea PMAN şi reducînd la absurd sensul existenţei acesteia. De menţionat este că marea majoritate a acestor manifestaţii distr(u/a)ctive se desfăşoară în perioade de post şi slujbe religioase, răsfrîngîndu-se, astfel, negativ şi direct asupra demnităţii cetăţenilor ortodocşi ai ţării şi asupra Ţării însăşi, ortodoxă de aproape două milenii.

Nu există nici o raţiune de folosire a PMAN pentru concerte distractive. Cu atît mai mult cu cît în capitală există o mulţime de alte locuri prielnice pentru asemenea manifestaţii: scuarul Teatrului de Operă şi Balet, Teatrul de vară, stadionul Dinamo, stadionul UTM, parcul de pe str. Miron Costin şi multe altele.
Pornind de la temeiurile de mai sus, poporul ortodox al acestei ţări cere, în virtutea dreptului de a decide asupra PMAN care nu este proprietatea nici a unei instituţii de stat, ci aparţine exclusiv poporului care a luptat şi luptă pentru păstrarea valorilor naţionale pentru care tocmai s-a şi proclamat Independenţa Moldovei: credinţa ortodoxă, limba română şi celelalte:  Modificarea Legii cu privire la întruniri în sensul interzicerii folosirii PMAN în scopuri distractive. Complexul PMAN în ansamblul său sau în orice parte a sa poate fi folosit exclusiv pentru solemnităţile de comemorare şi/sau de cinstire - în totalitatea lor - a valorilor definitorii ale poporului acestei Ţări.

Reportajul realizat de "Jurnal TV"

Reportajul realizat de "ProTV"

P8150525_cr [0]

P8150531 [0]

P8150540 [0]

P8150549 [0]

P8150553 [0]

P8150561 [0]

P8150569_cr [0]

P8150577_cr [0]

P8150585 [0]

P8150588 [0]

P8150592 [0]

P8150595_cr [0]

P8150605_cr_cr [0]

P8150612 [0]

P8150618 copy_cr [0]

P8150629 copy [0]

P8150640_cr [0]

P8150653_cr [0]

P8150721_cr_cr_cr [0]

P8150735 [0]

P8150750 [0]

P8150754 copy [0]

P8150790 [0]

P8150810 [0]

P8150826_cr [0]

P8150812 [0]

P8150851_cr [0]

P8150859_cr copy [0]

P8150878 [0]

P8150887 [0]

Lăsaţi un comentariu

ATENŢIE: Redacţia îşi asumă dreptul de a suprima comentariile deplasate.